Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Bidden

Wat is bidden? Is dat alleen maar je ogen sluiten, je handen vouwen en God vragen om iets voor je te ritselen omdat je niet bij machte bent om daar zelf voor te zorgen? Is bidden een uiting van een volstrekt ongelijkwaardige relatie tussen Schepper en schepsel, tussen Maker en maaksel, tussen een nietige worm en een almachtige God?

Naar aanleiding van verschillende gesprekken, die ik met anderen heb gevoerd, ben ik daar eens over gaan nadenken. Daarbij heb ik ook gepeild hoe ik het bidden zelf ervaar. Niet onbelangrijk is het om daarbij ook te kijken naar wat bidden niet is. Er zijn nl. veel misverstanden over - misverstanden die vooral zijn veroorzaakt door de bijna magische opvatting over bidden, die eeuwenlang door de kerken is gehuldigd. Daarbij ging men ervan uit dat men God iets kon afsmeken door rituelen uit te voeren en hardop te vragen om in onze privé-behoeften te voorzien.

Bidden is voor mij echter méér dan alleen maar het vragen om dingen. Bidden is fundamenteel iets anders dan het aannemen van de houding van een klein kind dat zijn vader of moeder om de kop zeurt omdat het een stukje speelgoed wil hebben. In dat laatste geval zou het een uiting van onmacht en luiheid kunnen zijn.
Wat ik onder bidden versta is vooral verbinden, het beleven van de eenheid, de band van liefde en vertrouwen tussen vader en kind. Het is dus géén eenrichtingverkeer; het werkt naar beide kanten. Door te bidden kun je ook je liefde voor God uitdrukken. Het is niet alleen maar het aanbieden van een verlanglijstje, in de hoop dat Sinterklaas de gevraagde boodschappen later door de schoorsteen naar binnen gooit.

Je kunt natuurlijk zeggen dat God véél machtiger is dan wij en dat het voor hem misschien weinig uitmaakt of we nu wel of niet van hem houden. Zijn werk gaat immers toch altijd door. Maar als je bidden als een vorm van verbinden ziet, als het beleven van de relatie met de Vader, komt het heel anders te liggen. Dan kun je - door deel te hebben aan zijn leven en bewustzijn - boven jezelf en je eigen beperkingen uitgetild worden. Je kunt dan misschien wel mensen genezen op afstand, juist door intens en met liefde en overgave voor hen te bidden.

Bidden helpt, bidden werkt, bidden kan je een enorme kracht geven. Er zijn situaties die je niet kunt oplossen door er maar hard tegenaan te gaan of door maar hard na te denken over een oplossing. Sommige dingen kunnen we ook zelf, maar waar onze krachten falen, kunnen we zeker om hulp vragen.
Als het goed is, bidden we ook als het goed met ons gaat. Niet om allerlei dingen af te smeken, maar om o­nze relatie met God te ervaren. Dat verruimt je van binnen. En natuurlijk doe je dat niet door allerlei gebeden af te raffelen, maar in de stilte - zoals Jezus ook in stilte bad.
Bidden is vooral het geven en sturen van liefde. Dat verlicht indirect ook jezelf, want al het goede en liefdevolle dat je voor een ander doet - inclusief het denken aan hen! - slaat ook terug op jezelf. Wat je geeft is wat je ontvangt. Ook hier geldt altijd: actie is reactie.

In feite gaan bidden en mediteren voor mij in elkaar over; een scherpe grens is er niet. Als ik aan het mediteren ben, plaats ik anderen in het licht en omgeef hen met liefde, terwijl ik onder het bidden God vraag om anderen liefdevol te steunen.
Maar het is zelfs niet nodig om voor iemand te bidden of te mediteren; door alleen al liefdevol aan iemand te denken, omgeef je die ander al met een deken van positieve, opwekkende energie.

Het is ook mogelijk om negatieve energie naar iemand toe te sturen, zoals de helse wereld voor alles, wat er in de hemelse sferen bestaat, wel een tegenpool heeft gevormd, maar dat laat zich gemakkelijk raden. Iedereen kan vanuit de lagere sferen worden aangevallen. Dat hoeft helemaal niet door overgegane zielen te gebeuren. Het kan ook het gevolg zijn van kwaadaardige gedachten die levenden over je koesteren. Gedachten hebben immers een enorme kracht, meer dan we meestal beseffen!

Bidden is op de keper beschouwd een levenshouding, een houding van overgave én daadkracht, van 'ora et labora’. Oftewel: doen wat je kúnt doen en de rest overlaten aan de liefde en wijsheid van God, in het vertrouwen dat hij ons leidt en ons datgene mee laat maken dat we nodig hebben om onze lessen hier te leren.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 30 december 2007


Geplaatst in de categorie: religie

4.4 met 7 stemmen 690Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
A. Sandee
Datum:
12 april 2008
Email:
alexsandeehome.nl
Beste Brave Hendrik. Als jouw God, zijnde een expansie van je eigen Ego, je goede raad kan geven kan je net zo goed gewoon naar je heldere verstand luisteren. Is een stuk minder omslachtig. Oftewel, bidden is misschien leuk maar dan moet er wel een god zijn om tegen te bidden, niet?
Naam:
Neeltje
Datum:
2 januari 2008
Email:
neeltjediepeveenhetnet.nl
Mooi duidelijk is benadrukt wat bidden wel is.
Ik vind het niet gemakkelijk, bij mij moet het gevoelsmatig ontstaan. Er komt dan een directe verbinding tot stand, b.v. een antwoord of inzicht in een situatie. Het gebeurt zelfs wel als ik me eenzaam voel en om hulp vraag dat er diezelfde dag nog telefoontjes zijn waarin een mooie diepe verbinding tot stand komt. Ook gebeurt het dat er iets 'opdoet' dat plotseling weer zin geeft aan de dag en mijn leven.
Het is een wonderlijk iets dat bidden. Ik ben me bewust dat gebeden altijd verhoord worden, zij het soms op een niet verwachte wijze. Veel later besef ik dan dat het de beste, tot dankbaarheid stemmende verhoring is geweest.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)