Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Werden Sodom en Gomorra door een asteroïde verwoest?

Vorig jaar zag ik op History Channel een programma in de serie "Biblical mysteries". Daarin werd de hypothese onderzocht dat de stad Sodom mogelijk door een kosmische ramp is vernietigd. Gedacht werd daarbij aan de inslag van een asteroïde. Twee raketspecialisten, Alan Bond en Mark Hempsell, kwamen met dat verhaal naar buiten nadat ze acht jaar lang onderzoek hadden gedaan.

Nu zijn er wel aanwijzingen voor zo'n inslag. Een Sumerische kleitablet, dat gevonden is in Zuid-Irak, laat een nauwkeurige tekening zien van de sterrenhemel rond 3200 v. Chr. Eigenaardig is echter dat de sterrenkundige, die de kaart heeft opgesteld, een stippellijn heeft getekend die dwars over de kaart liep. Kennelijk deed hij dat om een lichtbron aan te geven die zich over de sterrenhemel bewoog. Heel precies werd de baan van dat voorwerp aangegeven. Ook de planeten Mars en Mercurius waren op die kaart getekend. Door vergelijking van de onderlinge ster- en planetaire posities kon men met grote precisie vaststellen uit welke richting het voorwerp kwam en welke sterrenbeelden het heeft doorlopen. Daaruit blijkt dat het voorwerp kort voor zonsopgang werd waargenomen.

Moderne sterrenkundigen hebben die kaart onderzocht. Aan de hand van computerberekeningen kwam men uit op de datum 29 juli 3123 v. Chr. Op die dag stonden de sterren en de planeten in exact dezelfde positie als op het Sumerische kleitablet was aangegeven. Het object dat op de kaart getekend was, heeft ongeveer de baangegevens van een asteroïde van de zgn. ‘Aten-groep’. Dat is een klasse van asteroïden die een omlooptijd hebben van iets minder dan 9 maanden. Ze bevinden zich ongeveer in het baanvlak van de aarde en staan iets dichter bij de zon dan onze thuisplaneet. Het zijn zgn. 'aardscheerders'. Ze kunnen in principe op de aarde inslaan. 'Aton' of 'Aten' is de Oud-Egyptische naam voor de god die de zonneschijf voorstelde; hij werd vooral door farao Echnaton vereerd. De diameter van de asteroïde wordt geschat op 1,2 km. Als men de baan van het object op de kaart berekent, komt men uit op een inslag in het Ötztal in Oostenrijk.

Men is in dat gebied gaan zoeken naar aanwijzingen. Aan de hand van boringen in het gletsjerijs stelde men vast dat omstreeks 3200 v. Chr. - dus in dezelfde periode als waarin de Sumerische sterrenkaart was getekend - de temperatuur plotseling sterk daalde. Ook moet er zich een enorme explosie boven de Alpen hebben voorgedaan, waarbij rotsblokken met een doorsnede van enkele honderden meters naar alle kanten werden weggeslingerd. Dit duidt op een zware inslag.

Aan de hand hiervan stelde men een model op van de ramp die in die tijd moet hebben plaatsgevonden. Dit voorwerp zou al in de atmosfeer uiteen zijn gevallen en vlak bij de oppervlakte zijn geëxplodeerd. Dat is vergelijkbaar met de inslag van de zgn. "Tunguska- meteoriet", die in 1908 in Siberië is neergekomen; ook dit object ontplofte op geringe hoogte.
Een enorme rookpluim met een hoogte van tientallen kilometers moet bij de inslag van 3200 v.Chr. zijn ontstaan. Tonnen steen en gruis werden hoog de atmosfeer ingeslingerd. Men vermoedt dat een deel ervan is neergekomen op de plaats van Sodom. Deze stad zou bij die neerkomende asregen volledig zijn verwoest. Binnen een uur moeten alle bewoners daarbij zijn verbrand.

Over de hele aarde is rondom die tijd sprake van een drastische temperatuurdaling. Zelfs in Peru vond men daar sporen van. Dat wijst erop dat er een groot object is neergestort, waarbij heel veel stof en as de atmosfeer werd ingeslingerd. Het zonlicht kon daardoor moeilijk tot het oppervlak doordringen, wat een sterke terugval van de temperatuur ten gevolge had.

Volgens het bijbelboek Genesis zou de aartsvader Lot zich in die tijd in Sodom hebben opgehouden en eruit zijn weggevlucht vlak voordat er een catastrofe plaatsvond. Lot was een neef van Abraham. Hij werd door twee engelen gewaarschuwd dat Sodom zou worden vernietigd omdat de bewoners ervan zich tot allerlei schandelijke praktijken hadden verlaagd. Waarschijnlijk werd daarmee bestialiteit bedoeld.
Lot was afkomstig uit Ur, een stad in Sumerië. De Sumeriërs waren rond die tijd - 3.000 v. Chr. - heer en meester in het Midden-Oosten. Hun rijk strekte zich uit van het huidige Irak (Tweestromenland, de Eufraat en de Tigris) tot de Oostelijke oever van de Middellandse Zee. De datering van de ramp - 3200 v.Chr. - zou dus heel goed kunnen kloppen.

Toch moeten er een paar kanttekeningen bij deze hypothese worden gemaakt. Het klinkt immers bijna te mooi om waar te zijn. De beide wetenschappers, die met dit verhaal naar buiten kwamen, zijn raketspecialisten. Daarom vraag ik mij af of ze zo'n kleitablet wel goed konden interpreteren. Kometen werden vaak afgebeeld als een ster met een kromme staart erachter. Hebben de bewoners van Niniveh, waar de kleitablet werd gevonden, misschien een komeet of 'staartster' getekend? Als dat inderdaad zo was, hoeft die stippellijn geen betrekking te hebben op een inslag; kometen die de aarde passeren worden bijna altijd zo afgebeeld.

Deze twee geleerden beweren, dat ze aannemelijk hebben gemaakt dat de steden Sodom en Gomorra niet door de toorn Gods werden verwoest, maar door een gigantische asteroïde. Ik zie echter geen tegenstrijdheid tussen die twee, alsof het ófwel het één, ófwel het ander zou moeten zijn. God kan wel degelijk d.m.v. de natuur werken.

Dit verhaal kreeg voor mijzelf nog een heel bijzondere wending. Toen ik nl. in 2003 mijn eerste lezing hield over de relatie tussen spirirualiteit en kosmos, legde één van de bezoekers in de pauze een paar witte, fondantachtige stenen op mijn tafel neer. Hij vertelde dat hij ze in Oostenrijk gevonden had. Volgens de mysticus Jakob Lorber waren dergelijke stenen in de buurt van Graz neergekomen. Het zouden brokstukken zijn van een planeet die omstreeks 3000 v. Chr. is geëxplodeerd. Delen ervan waren op aarde neergestort.

Inderdaad kan men de stenen van dit witte, fondantachtig glinsterende materiaal niet goed thuisbrengen. Nergens anders op aarde worden er stenen met een dergelijke samenstelling aangetroffen. Zou de explosie van een planeet op een enorme afstand van de aarde de oorzaak zijn geweest van de ramp die Sodom en Gomorra trof? Misschien. Het blijft in ieder geval fascinerend om te onderzoeken hoe kosmische gebeurtenissen in een ver verleden de aarde hebben gevormd en veranderd. Het blijft ook fascinerend om te kijken welke sporen we daarvan in de bijbel aantreffen. Gelukkig zijn er nog een heleboel mysteries die onderzocht moeten worden. Dankzij originele kosmologen en theologische buitenbeentjes kunnen we nog wel even vooruit.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 26 oktober 2009


Geplaatst in de categorie: religie

2.8 met 8 stemmen 324Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)