Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Pas op, geloof!

Er zijn mensen die menen dat godsdiensten de bron van alle kwaad in de wereld zijn. De onderliggende gedachte is dat er altijd en overal oorlogen geweest zijn die tot doel hadden de godsdienst van de een, op te dringen aan de ander. Dat was en is natuurlijk een kwalijke zaak. Net als het feit dat simpele gelovigen de dupe kunnen worden van wreedheden die door hun eigen, machtsbeluste kerkleiders worden begaan. Of dat nu het stenigen van 'overspeligen' of het sexueel misbruiken van kinderen is. Allemaal even verwerpelijk. Dubbel verwerpelijk omdat deze misdaden 'uit naam van' God, zijn kerk of 'het geloof' worden gepleegd.

Dat de kerk (in breedste zin) daar helemaal geen opdracht toe geeft en dat God, Allah, Jezus, Mohammed of welke andere naam mensen ook aan hun god geven, hun volgelingen juist tot vrede, verdraagzaamheid en liefde oproepen, wordt meestal over het hoofd gezien. Uit hun verband gerukte of onbegrepen bijbel-of koranteksten worden vaak gebruikt als bewijs voor de slechtheid van het geloof. En dat terwijl er maar één ding ècht aangetoond kan worden: de slechtheid van de mens. Die zit er namelijk goed ingebakken bij ons. Jawel, óók bij mij en zeer waarschijnlijk óók bij u!

Gelukkig zijn de meeste mensen wel in staat hun kwalijke driften onder controle te houden, niet in het minst dankzij de corrigerende, steunende en inspirerende woorden uit hun Heilige Boeken, de vermanende woorden van hun voorgangers en, heel belangrijk, de sociale controle van een gemeente of parochie. Zonder te willen zeggen dat ik zonder geloof eigenlijk een moordzuchtige zondares zou zijn, kan ik wel beamen dat de religie, althans in mij, het beste boven brengt.

Het geloof dat er een God is die uiteindelijk jouw daden zal beoordelen en waar nodig ook ernstig zal bestraffen (of juist belonen!), is een effectieve stimulans om toch maar op het rechte pad te blijven.
Is dat zinloze bangmakerij? Angst kweken bij domme gelovigen die graag in sprookjes geloven? Eerlijk gezegd zie ik alleen de resutaten en als kind van deze tijd, zijn het voor mij juist de resultaten die tellen.

Alleen kijken naar de excessen is niet eerlijk, maar het is onmogelijk om statistieken bij te houden van de keren dat het wèl goed gaat. De vele misdaden die juist niet gepleegd zijn, omdat de bijna-dader zich bijvoorbeeld de woorden van zijn God herinnerde, zijn boosheid werd getemperd omdat hij werd geconfronteerd met de plicht je naasten te vergeven of simpelweg geen kans kreeg omdat zijn medegelovigen te dicht naast hem stonden.

Maar uitgaan van het positieve in deze wereld, is blijkbaar alleen volledig aanvaard als het wordt verkondigd door moderne new-age goeroes, en het nut van 'je overgeven aan iets dat voor jou werkt', wordt weliswaar legaal gepromoot door in min of meerdere mate zweverige hulpverleners, maar als de pastoor, de dominee, de rabbi of de iman het zegt, worden dezelfde uitspraken van een bedenkelijk niveau. In God geloven is van gisteren, jezelf als het centrum van het universum beschouwen is helemaal hip.

Ik vraag mij de laatste tijd vaak af waar de collectieve weerzin tegen religie toch vandaan komt. Alle rituelen die in de kerken al eeuwenlang dagelijkse kost zijn, moeten door de 'verlichte mens van de 21ste eeuw' opnieuw worden uitgevonden.
Er worden meer kaarsjes gebrand, wierookstokjes verstookt en processies gelopen dan ooit tevoren. Alleen doen we het nu thuis 'voor de gezelligheid', om 'dichter tot onszelf te komen' en in de vorm van stille tochten voor zinloos vermoorde medemensen. Je kunt langs drukke wegen nauwelijks nog een boom vinden waar geen altaartje van gemaakt is en de sociale controle van de gemeente zoeken we bij vriendennetwerken op internet. Leve de vooruitgang. En dat terwijl het toch zo simpel kan zijn.

Afgelopen zaterdag ben ik officieel toegetreden tot de katholieke kerk. In de kerk hoor ik vermanende maar ook liefdevolle woorden aan. Ik neem deel aan de rituelen en vier samen met de andere parochianen, zowel de vreugdevolle momenten als de verdrietige gebeurtenissen. Ik word er gedwongen kritisch te kijken naar mijn gedrag en mijn gedachten en ervaar hoe eeuwenoude tradities saamhorigheid smeden.

Daardoor merk ik duidelijk dat mijn leven er beter op wordt. Ik haal kracht en inspiratie uit mijn geloof en ik word gesteund in mijn streven om die gaven door te geven aan anderen. Met andere woorden, ik merk dat ik een heel klein beetje dichter bij het halen van mijn persoonlijke doelstelling, een goed mens te worden, kom. Voor mij werkt het dus en daar ben ik blij om. Aan een veertig jaar durende zoektocht (hoe bijbels!) is een einde gekomen.
Ik wens deze rust iedereen toe. Waar je de inspiratie vandaan haalt is helemaal niet zo belangrijk en hoe je het vorm geeft, is voor iedereen anders. Zoekt en gij zult vinden...het is uiteindelijk alleen het resultaat dat telt!


Zie ook: http://www.emiliever.blogspot.com

Schrijver: Emilie Kassenaar, 30 november 2009


Geplaatst in de categorie: religie

4.9 met 12 stemmen 520Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Johannes2009
Datum:
8 december 2009
Dag Emilie,
Gefeliciteerd met je toetreding tot de katholieke kerk en dat meen ik oprecht ondanks de kritiek die ik op die kerk heb [zie mijn Kwestie god/God (2)]. Ik heb gezien dat je hier al veel geschreven hebt en daarom nu een reactie op deze bijdrage.
Ik geloof dat we elkaar helemaal vinden in onze opvattingen over God, maar voor andere lezers wil ik een woord van Karin Armstrong aanhalen uit ‘Een geschiedenis van God’. Zij schrijft dat het woord ‘God’ niet één onveranderlijk idee dekt, maar dat het een breed spectrum van betekenissen heeft, waarvan sommige elkaar tegenspreken of zelfs uitsluiten. Als het godsbeeld deze flexibiliteit niet had gehad, zou het nooit hebben standgehouden en een van de belangrijkste menselijke denkbeelden zijn geworden. Wanneer één bepaalde godsvoorstelling op een zeker moment geen betekenis meer had of niet meer relevant was, werd ze rustig terzijde geschoven en door een nieuwe theologie vervangen. Een fundamentalist zou dat ontkennen, aangezien het fundamentalisme antihistorisch is: het gelooft dat Abraham, Mozes en de latere profeten hun God allemaal op precies dezelfde manier ervoeren als de mensen van nu. Maar als we naar onze drie godsdiensten kijken, wordt het duidelijk dat er geen objectieve visie op ‘God’ bestaat: elke generatie moet het godsbeeld scheppen dat voor haar werkt. Hetzelfde geldt voor het atheïsme. De verklaring ‘Ik geloof niet in God’ heeft in elke periode van de geschiedenis altijd net iets anders betekend. De mensen die in de loop van de tijd voor atheïst zijn uitgemaakt, zijn altijd de mensen geweest die een bepaalde godsvoorstelling niet mochten hanteren.
Ik geloof dat deze passage genoeg zegt, nietwaar?
Ik wens je veel geluk met je nieuwe thuishaven.
Naam:
Jeannette
Datum:
4 december 2009
Email:
jeannettewahome.nl
Emilie,
Hartelijk dank voor uw artikel.
Het is helder omschreven. Zonder een vinger naar iemand te uit te steken en zonder het ene geloof boven het andere te plaatsen, legt u de problematiek voor en verwoord u het duidelijk.
Hierbij sluit ik mij aan bij de lovende reacties van Günter en Hendrik.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
1 december 2009
Dag Emilie,
Evenals Günter ben ik heel blij met deze beschouwing. Je slaat de spijker op de kop: veel atheïsten beschouwen religie als de bron van alle kwaad. Dat is een heel eenzijdige en ook gemakkelijk weerlegbare visie. Ze vergeten daarbij dat kerken en kloosters eeuwen lang een enorm belangrijke rol hebben gespeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg in het Westen.
Tegenwoordig gelooft 14% van de Nederlanders volstrekt niet meer in een God of een hogere macht. Dat is een kleine minderheid. Toch zou je, afgaande op hun volume in de media, denken dat ze de stem van de meerderheid vertegenwoordigen. Niets is echter minder waar.

In het boekje "God is gek" van Kluun wordt het hedendaagse atheïsme heel mooi en humoristisch beschreven. Kostelijk! Ik heb het net gelezen en kan het je aanraden. Mijn complimenten voor jouw artikel en mijn gelukwensen voor de stap die je afgelopen zaterdag hebt gezet.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
1 december 2009
Email:
ag.schulztiscali.nl
Ik herken mij in deze bijdrage, die helder en oprecht is verwoord en zeer positief over komt. Bovendien benijd ik U ook een beetje, zeker in het licht van het feit, dat mijn (vermeende?) arrogantie mij vooralsnog weerhoudt mij nederig en ootmoedig op te stellen. Misschien zet een alerte wisselwachter ooit maar nog tijdig de wissel om, die mij uiteindelijk toch nog op het juiste spoor zal leiden.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)