Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De Nataken.

Alleen ter info.

Aan hen die misschien hier eens willen kijken...
Apart boek. Zie Link.

Nieuw, E-BOOK van Hans Uding.
Schrijft ook op de site Gedichten.nl


DE NATAKEN HET ALTIJD BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUUR
Geleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding.
De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk. Het waren bijzondere mensen met een buitengewone intelligentie en communicatie waar Nifrija ooit deel vanuit maakte.

Boeiend zijn de passages in het boek over hoever zij al in hun gedachtegang waren: zij hadden alle intelligentie en eigenschappen op ieder terrein van voorgaande generaties door hypnose weten over te nemen en door vibraties het positieve te verveelvoudigen. Deze positieve krachten waren zo sterk, dat het negatieve niet meer aanvaard werd, ook niet werd geregistreerd. Dit volk was zo verheven dat communiceren met andere volkeren niet meer mogelijk was.
De NATAKEN kenden geen medische wetenschap. Het was een ambachtsvolk dat de natuur als uitgangspunt had en de schatten der aarde waren hun grondstoffen. Het gevoel van bezit was hun volkomen vreemd. Orde en recht was aangeboren, daarom waren er geen wetten en voorschriften, men wist zijn plaats in de gemeenschap. Allen waren gelijk, er was geen hiërarchie. Men was een Algemeenschap, in de ALliefde, in het ALbewustzijn. Men sprak een taal, waarbij woorden werden overgedragen door bewustzijnscommunicatie.

In het boek neemt Nifrija de lezer mee aan de hand en leidt de lezer door deze wondere en intrigerende wereld. De lezer zal geëmotioneerd worden en lezen dat er oplossingen voor de wereld klaarliggen in geschriften die door de NATAKEN tot ons komen.

Hans Uding (1934) heeft deze spirituele doorgevingen jaren laten liggen tot het moment dat hij voelde dat het het juiste moment was om dit werk digitaal uit te geven. Hij is onder andere ook dichter en heeft twee dichtbundels op zijn naam staan: 'Mag ik binnenkomen'(1980) en 'Kom binnen'(2010).


Zie ook: http://www.bol.com/nl/p/d...88/?Referrer=ADVNLFCB000003SNB

Schrijver: Hans Uding
Inzender: J.de Groot, 4 november 2012


Geplaatst in de categorie: internet

3.2 met 8 stemmen 510Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Hans Uding
Datum:
5 november 2012
Email:
drsjaudinggmx.net
Goedgeraden: Ik ben dus Nederlands Hervormd, belijdend lid. Nataken heeft niets met taken te maken. Ik vind het taalgebruik van Nifrija niet bot.
Heel aardig deze reactie. Nifrija wilde echt,dat hierover nagedacht zou worden.
Jaren heeft dit geduurd, ik ben heel blij , dat alles eindelijk via dit moderne middel aan de openbaarheid mocht worden vrijgegeven.
Naam:
Hans Uding
Datum:
5 november 2012
Email:
drsjaudinggmx.net
Ik was directeur van ONS BELANG/LEVOB.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
5 november 2012
Ik heb me even online verdiept in Hans Uding en hij is een New-Age-aanhanger, geboren in 1934 en een econoom. Bovendien de directeur van een verzekeringsmaatschappij, waarschijnlijk 'De Amersfoortse', want hij woont met zijn eveneens schrijvende vrouw Irmgard Mehrengs in Amersfoort, waar ik ook gewoond heb.
In 1980 verscheen zijn debuutdichtbundel 'Mag ik binnenkomen?' en in 2010 opgevolgd door 'Kom binnen'. De titels duiden niet op een erg diepgaande poëzie en op weinig variatie.
Hans en Irmgard hebben vier kinderen en een tweede huis in Spanje. Ook gaf Hans tien jaar les aan het Catherijne College in Utrecht. Rooms bolwerk. Roomsen zijn sterren in mystificaties. Hans publiceerde dit jaar 'De Nataken', over een volk, dat de Algemeenschap, de Alliefde en het Albewustzijn nastreefde. Hans zegt te worden ingelicht door de godin/dichteres Nifrija (geboren in 1576). Nieuwe Freya, de godin van de liefde. Ziehier, de bron. Na-taken, de taken die nog moeten worden gedaan. Ziehier, het ontstaan van dit fictieve volk, dat sterke overeenkomsten heeft met het Atlantische volk.
De bedoelingen zijn verlichtingsvergrotend, want we kunnen ons spiegelen aan dit serene, hoogstspirituele volk met paranormale perfectie en vredelievende deugden, het zogenaamde derde-oog-volk. Helderziendheid dus. Maar dat is niet alleen de zaligmakende luxe van een Nataak, maar evenzeer van bijna iedereen, die nu op aarde leeft. Het is dus een verzonnen manier om de psychische vooruitgang van de mensheid te bevorderen.
Het is misleiding van de bovenste plank en tevens een manier om de mensen aan te sporen om hun goddelijke inborsten te gebruiken en om zodoende Nataken te worden, mensen, die zich overgeven aan de Heilige Geest van bovenaardse vormen van Liefde! De Egyptenaren stonden ook dichter bij het goddelijke, de Azteken net zo, maar deze nostalgie is boerenbedrog, want juist in onze tijd staan velen dichtbij de liefdevolle waarden van het goddelijke, alleen roepen ze dat niet van de hoge torens, zoals de 'Nataken' dat nu doen! Bovendien klinkt dit fictieve volk voor geen millimeter, wat de taalbotheid van de auteur verraadt.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)