Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Actuele heilige

(voor Sint Julia Kim (3 maart 1947))

Je bent geboren op 3 maart 1947 in Naju, in Zuid-Korea. Je Koreaanse naam is Hong-Sun-Yoon. Je was het oudste kind van het gezin. Tot je derde had je een gelukkige kindertijd. Je vader was leraar in de Chinese literatuur. Je vader en je opa werden in 1950 vermoord tijdens de Koreaanse oorlog, waardoor er geen bron van inkomsten meer was en er armoede heerstte. Je bleef over met je moeder en je zus. Je jongere zus overleed op haar ziekbed en je moeder en jij konden nauwelijks het hoofd boven water houden. Je moest je middelbare school studie stoppen, omdat er geen geld meer voor was. In 1972 trouwde je met Julio Kim, die de oudste van acht kinderen was. Jullie kregen samen twee zonen en twee dochters. Je werkte hard om de studie van je schoonbroer te bekostigen. Julio werkte bij het departement voor landbouw in Naju. Toen je vier maanden zwanger was van je derde kind kreeg je een bloeding en moest je worden geopereerd. De foetus leefde niet meer en jij onderging een tweede operatie, maar je bleef in een slechte toestand. Volgens de gynaecoloog was opnieuw zwanger worden de beste remedie. Na veel moeite is dat gelukt. Na negen maanden ging de bevalling niet via de natuurlijke weg, dus stelde de dokter een keizersnede voor, maar dat wilde je schoonmoeder niet. Daardoor leed je nog twee maanden en kreeg je medicijnen van een kruidendokter, geregeld door je schoonmoeder, die medelijden met je had. Na de bevalling raakte je bewusteloos en je verloor veel bloed. Later ging je ergens rijst halen en het bloeden begon opnieuw en je had diepgaande pijnen en je voeten raakten opgezwollen. Tijdens het kleren wassen in een kreek gleed je baby van vier maanden weg in het water, maar je wist hem op te duiken en eruit te trekken. Je kreeg koorts en vreselijke buikpijn. In het grotere ziekenhuis te Kwangju ontdekten ze een ontsteking in het bekken en een zwangerschap buiten de baarmoeder. Het leek alsof je einde was gekomen. Na een operatie kon je een week niet eten. Later zag je oudste dochter Rosa iets uit de operatiewond komen en ze dacht dat het je darmen waren, maar het bleek een stuk gaas, dat men vergeten was te verwijderen. Er bleef bloed en pus stromen, zodat een volgende operatie noodzakelijk was. De dokter vond een wijdverspreide kanker en hij zei, dat het niet meer te genezen was. Hij zei letterlijk: 'We hebben ons best gedaan. Ga naar huis en geniet van heerlijk eten!'. Je lichaam werd steeds kouder en je kon niet eten en drinken. Je kon ook niet je medicijninjecties in je aders spuiten. Twee presbyteriaanse vrouwen zeiden, dat het jouw familie zou helpen als je stierf, wat je hoorde en waardoor je cyanide in huis haalde en je schreef zeven afscheidsbrieven, zelfs één voor de volgende vrouw van Julio. Terwijl je suïcide overwoog, wist Julio je mee te nemen naar de roomse kerk in Naju. Je zei tegen de priester: 'Als God er werkelijk is, dan is Hij te wreed, want waarom moet ik sterven?'. De priester antwoordde: 'U heeft genaden ontvangen door uw lichaam. Zelfs ik heb zoiets niet ontvangen. Geloof wat ik zeg!'. Direct werd je lichaam warm en je zweette over je hele lichaam. De Heilige Geest werkte in jou. Samen met Julio werd je rooms-katholiek. Door te lezen over de genezingen door Jezus Christus was je ineens volledig genezen van je kanker en alle aangekoppelde ziekten. Je ging vreugdevol en liefdevol naar de kerk en je begon een schoonheidssalon. Je herinnerde je, dat je als kind geslagen bent door een oom, bij wie je werkte. Je werkte overdag en 's avonds in een fabriek zonder beloning. Vrouwen, die zaken met je deden, hebben je geslagen, omdat ze jouw investeringsgeld niet terug wilden betalen. Je bad voor hen en er scheen een fel licht op jou en je hoorde drie keer 'De poort van de hemel is open!' spreken. Later zei Jezus: 'Dochter! God heeft gewerkt in jouw hart, Ik maak Mijzelf bekend door jou!'. Je situatie was drie jaar later wederom levensgevaarlijk, maar Jezus genas je opnieuw. Vanaf 30 juni 1985 tot 14 januari 1992 begon je Maria-beeld tranen van bloed en geurige olie te krijgen. Je hebt je schoonheidssalon gesloten, ondanks dat die uitstekend liep. Je lichaam ruikt naar rozen. Je ontving/ontvangt de heilige stigmata en de kruisigingspijnen van Jezus. Jouw hostie verandert in bloed. Vanaf 18 juli 1985 ontvang je boodschappen van Jezus en Maria en gebeuren er mystieke wonderen in en rondom jou. Je ondergaat onvoorstelbare pijnen voor de bekering van zondaars en voor de boetedoening voor de vele zonden van de mensheid. Je huilde ook tranen van bloed en je kreeg een bloedende doornenkroon. Nieuw is het bloedende been met forse striemen. Ik wist niet dat Jezus daar gegeseld is, maar ik geloof het wel. Er bestaan veel foto's en filmbeelden van jou, maar dat kan ook truccage zijn. De wonden kunnen ook zelf aangebracht zijn of door een ander, maar als het goochelarij zou zijn, dan zou dat wel heel hoog spel zijn, wat ik me niet kan voorstellen, maar mensen moet je altijd verifiëren en onder de loep nemen, zeker bij goddelijke wonderen. Als je psychisch net zo kunt lijden als Jezus, dan is het niet zo verwonderlijk dat je lichaam dezelfde wonden gaat vertonen. Dat gebeurt nu eenmaal bij heilige slachtofferzielen zoals jij, ook al lijkt het voor leken hocus-pocus en in scene gezet. Als het niet echt zou zijn, dan zou je Christus bewust voor gek zetten en dat lijkt me bij uiterst gelovige mensen zoals jij niet de bedoeling. Daarom geloof ik in jou.

Schrijver: Joanan Rutgers, 3 december 2012


Geplaatst in de categorie: idool

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 68Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)