Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Buitenaards bezoek - feit of fictie?

Ons melkwegstelsel bevat ongeveer 200 miljard sterren. Onderzoek door satellieten zoals NASA’s Kepler Space Observatory heeft uitgewezen dat heel veel sterren door planeten worden omgeven. Er worden zelfs steeds meer sterren ontdekt waar aardachtige planeten omheen draaien. De kans is dan ook levensgroot dat op verschillende planeten leven is ontstaan dat zich gedurende lange tijd heeft kunnen ontwikkelen. Om die reden gaan de meeste sterrenkundigen er van uit dat we vroeg of laat andere beschavingen zullen ontmoeten, ofwel doordat we op afstand signalen met hen kunnen uitwisselen, ofwel doordat we contact zullen leggen met hun ruimteschepen. Niet voor niets werden de beide Voyagers, die in de zeventiger en tachtiger jaren de reuzenplaneten aan de rand van ons zonnestelsel fotografeerden, uitgerust met een plaquette waarop de positie van de aarde wordt aangegeven. Men hoopt dat ooit een andere beschaving die ruimteschepen zal bergen en dan contact met ons zal opnemen. Maar een heel andere vraag is of we dat buitenaardse leven niet té ver zoeken. Er bestaan immers al heel lang verslagen van ooggetuigen die ufo’s hebben gezien. Wat moeten we daarvan denken? Is ET de aarde aan het bespioneren? Wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

Een boek waarin diep op deze vragen wordt ingegaan, is “Ufo’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie” van Dr. ir. Coen Vermeeren. Hij studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de T.U. Delft en is daar hoofd van Studium Generale. Zijn boek, dat in maart dit jaar verscheen, bevat een indrukwekkende reeks documenten en ooggetuigenverslagen van ufo-waarnemingen, niet alleen van piloten, onderzoekers en luchtmachtofficieren, maar ook van astronauten, waaronder maanreizigers als Buzz Aldrin – de tweede man op de maan – en Edgar Mitchell, de piloot van de maanlander tijdens de vlucht van de Apollo-14. Uit al die verslagen komt het beeld naar voren dat ufo’s ruimteschepen zijn van andere planeten waar men over een veel geavanceerdere techniek beschikt dan op aarde. Zo zijn ze in staat om enorm snel te accelereren, tijdens hun vlucht rechte hoeken te maken, en zelfs om plotseling te verschijnen en weer te verdwijnen, alsof ze opduiken uit een opening in het ruimte-tijd continuüm.

Onderzoekers uit de V.S. melden dat ze een bijzondere interesse tonen in nucleaire installaties, vooral in opslagplaatsen van kernraketten. Enkele malen zijn kernkoppen onklaar geraakt nadat er een ufo boven een nucleaire basis was waargenomen. Toeval? Feit is in elk geval dat er vaak elektromagnetische storingen optreden als er ufo’s worden waargenomen. In de V.S. heeft men daar ervaring mee. Tijdens ‘ufo-golven’ valt vaak het elektriciteitsnet uit. Hele delen van de V.S. lagen in de zestiger en zeventiger jaren soms plat als het land weer eens door ET werd geteisterd.

Inmiddels zijn er al zó veel foto’s, films en verslagen van ufo-waarnemingen beschikbaar, dat het heel moeilijk is om dit verschijnsel nog langer als verzinsel af te doen. Ze zijn er, onmiskenbaar, en in veel gevallen gaat het wel degelijk om fysieke objecten die ook op radarbeelden zijn te zien. De manier waarop ze in ons luchtruim en ook daarbuiten manoeuvreren doet vermoeden dat ze door buitenaardse piloten worden bemand of op afstand worden bestuurd. Dat het hier om meer dan een fata morgana gaat, wordt bewezen doordat bijna alle Amerikaanse presidenten van na W.O. II interesse in dit onderwerp hebben getoond. Ze hebben bij instanties zoals de CIA en de NSA navraag gedaan naar relevante informatie die hierover beschikbaar was. Tot hun verbazing werden ze allemaal afgescheept. Blijkbaar is sommige kennis zo geheim dat zelfs Amerikaanse presidenten geen toegang hebben tot deze archieven. Er bestaan documenten die dat aantonen.

Het ufo-verschijnsel is in de V.S. altijd met veel geheimzinnigheid omgeven. Voor Vermeeren was er daarom alle reden om uitgebreid aandacht te besteden aan de ‘cover up’ die kort na W.O. II begon en tot op de dag van vandaag voortduurt. Wat weet de Amerikaanse overheid van ufo’s en hun voortstuwingstechniek? Zijn er al contacten gelegd, en zo ja, met welk doel? Het deel van “Ufo’s bestaan gewoon” dat die contacten beschrijft is het meest speculatief. Geen wonder als je bedenkt dat de verhalen daarover bijna allemaal afkomstig zijn van mensen die rapporteren uit de tweede of derde hand. Eén persoon, die bij de NASA heeft gewerkt, beweert zelfs dat de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte zijn van het bestaan van 57 buitenaardse beschavingen.

Het is niet duidelijk wat zulke uitspraken waard zijn. Duidelijk is in elk geval wel dat Vermeeren in zijn 200 pagina’s tellende boek een helder en goed gedocumenteerd overzicht geeft van de belangrijkste informatie die op dit moment over ufo’s voorhanden is. De antwoorden die hij formuleert op de vraag waarom de kennis hierover vooral in de V.S. zo lang onder de pet is gehouden, vind ik geloofwaardig. In de periode van de koude oorlog wilde men voorkomen dat er paniek uitbrak omdat ufo’s konden worden aangezien voor geheime wapens van het Oostblok. Ook was men bang dat het grote publiek niet bestand was tegen het idee dat er beschavingen bestaan die veruit superieur zijn aan de onze en stoeien met afstanden die onze ruimteschepen nog in geen duizend jaar kunnen afleggen. Ik denk dat die angst in onze tijd volkomen ongegrond is. Boeken als die van Vermeeren laten zien dat deze civilisaties geen kwade bedoelingen hebben. Als ze dezelfde instelling hadden als wij, waren we waarschijnlijk al lang gedecimeerd, net als de Maya’s en de Azteken in de tijd van de conquistadores. Dat had trouwens wel een onschatbaar voordeel: iedereen was dan van het bestaan van ET overtuigd.


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.nl/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 8 mei 2013


Geplaatst in de categorie: heelal

3.5 met 13 stemmen 458Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
10 mei 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
George en Maarten, ik ben blij met jullie spontane en positieve reacties! Dit onderwerp is erg controversieel; daarom had ik nogal wat kritiek verwacht. Die kritiek kwam vooral op Trouw.nl, waar ik het ook heb geplaatst. Zo publiceerde iemand een artikel om mij aan te vallen, terwijl hij het boek, waar deze recensie over gaat, nota bene niet eens had gelezen! In deel 2 ben ik ingegaan op verschillende vragen die ik kreeg n.a.v. dit stuk.
Naam:
Maarten
Datum:
9 mei 2013
Hendrik,

Excuus, in een van mijn zinnen ontbreekt het woord: 'geen':

...Dat houdt niet in dat er op dit moment geen beschavingen kunnen bestaan...kan overschrijden.
Naam:
George
Datum:
8 mei 2013
Een heldere, nuchtere analyse van een boek over een spraakmakend onderwerp. Sinds ook serieuze en betrouwbare mensen zweren een ufo ervaring te hebben gehad, moeten we ook nuchter en helder zijn t.a.v. dit thema. Ik vind het ongelofelijk om te beseffen dat ze bestaan, maar minstens zo ongelofelijk om te denken dat ze niet bestaan.
Naam:
Hendrik
Datum:
8 mei 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Nico, je bent inderdaad geen 'gelover', maar stelt wel een paar nuchtere vragen die vast bij meer mensen leven. Daarom ga ik er met alle plezier op in. Graag post ik vandaag of morgen een nieuwe inzending waarin al jouw vragen worden beantwoord.
Naam:
Nico Noorman
Datum:
8 mei 2013
Email:
niconoormanhotmail.com
Hendrik als er gesproken wordt over dat ‘ze’ het willen geheimhouden gaan bij mij de alarmbellen rinkelen. Als er iets niet keihard bewezen kan worden is dat een truck waarmee de ‘gelovigen’ iets te makkelijk op de proppen komen. In feite hoef je dan niets meer te bewijzen want de grote boze jongens houden het onder de pet.
Als het allemaal zo duidelijk zou zijn waarom is er dan geen echt tastbaar (fysiek) bewijsmateriaal voorhanden.
Als ze hier al eeuwen bij bosje om ons planeetje zouden rondzwermen dan zou er toch wel eens ‘iets’ moeten zijn. En ik doel hiermee uiteraard niet op filmpjes, foto’s en niet te verifiëren verhalen over UFO’s.
Wat mij ook opvalt is dat het praktisch altijd schotelvormige objecten zijn en ook nog eens aangepast aan een maatvoering die wij kunnen behappen. Fantasierijk zijn de buitenaardse jongens blijkbaar niet.

Al je even met Google op internet rond kijkt kom je aardig wat ontnuchterende feiten te weten over verkeerd geïnterpreteerde of geciteerde verhalen van astronauten en zogenaamde UFO stories.
Veel verhalen gaan een eigen ‘wishful’ leven leiden en zijn bijna niet meer met echte feiten te ontzenuwen en de inkleuring wordt steeds fantastischer.
Je merkt wel: ik ben geen ‘gelover’.
Naam:
Maarten
Datum:
8 mei 2013
Hendrik, dat lijkt mij een interessant boek. Dat staat vanaf nu hoog op mijn wensenlijstje, bedankt voor deze tip!

En nu inhoudelijk een reactie:
buitenaards leven bestaat hoogstwaarschijnlijk wel, daar ben ik, gezien de statistische waarschijnlijkheid van overtuigd.
Maar de vraag is niet alleen hoe ver het zich van ons bevindt, maar ook op welke tijdschaal het zich heeft ontwikkeld, of nog moet ontwikkelen en in hoeverre organisch leven zich heeft ontwikkeld tot een intelligente beschaving. Wellicht is dit een zeer uniek proces. Zelfs wij snappen nog steeds niet hoe het is ontstaan.

In een lezing van Robbert Dijkgraaf beschreef hij de geschiedenis van ons universum als een 14 delige encyclopedie. Wij bevinden ons op de punt na de laatste zin van de laatste bladzijde als je het als tijdschaal neemt. In de ongeveer 13,7 miljard jaar hiervoor heeft er zich dus aardig wat voorgedaan waar wij waarschijnlijk nooit wat van zullen weten. Dat houdt niet in dat er op dit moment beschavingen kunnen bestaan die alternatieve manieren hebben gevonden om de afstanden te kunnen overbruggen, anders dan de conventionele technologie die, in theorie, slechts de lichtsnelheid kan benaderen en niet kan overschrijden.
Persoonlijk denk ik dat er ook een heleboel onzin op internet wordt gezet die serieuze onderzoeken naar ufo meldingen ondersneeuwen. Ik ben er nog niet over uit of ik daadwerkelijk geloof in buitenaardse bezoeken, maar ik sluit het absoluut niet uit. Sterker nog, de kans is zo klein nog niet.
Maar nu ga ik eens kijken waar dat boek te vinden is.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)