Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Eiland der Koningen

Een grote en een kleine geschiedenis

Haar doel en dat van de andere kapers was, het stichten van hun eigen staat op de Molukken. Daarom vond in de jaren '70 van de afgelopen eeuw, om precies te zijn tegen het einde van de eerste helft van dit decennium de TREINKAPING BIJ WIJSTER plaats, tussen de stations van Hoogeveen en Beilen.
De eerste actie in hun streven naar een vrije Republiek der Zuid-Molukken.
Na de hiervoor genoemde treinkaping vond er twee jaar later bij HET PLAATSJE DE PUNT in DRENTHE een nieuwe TREINKAPING plaats. Als tienjarige heb ik deze, weliswaar op afstand, enigszins bewuster meegemaakt. Beide hebben een plaats in mijn langetermijngeheugen verworven, daar ik als kind op zowel de kleuter- als lagere school te maken had met kinderen die in dezelfde klas zaten als ik en wier ouders de Molukse zaak en de daarmee gepaard gaande acties (van terreur), zeer waarschijnlijk logischerwijs steunden. Deze jonge Molukkers hadden genoeg van de nooit nagekomen beloftes die door de Nederlandse regering waren gedaan bij de vorming van een eigen staat in het voormalig Nederlands-Indië.
Uit ervaring weet ik helaas, helemaal los van deze zaak, hoe het voelt als een gedane toezegging niet wordt nagekomen. Frustratie en opgekropte woede moeten worden gekanaliseerd, bovendien beslist worden besproken en daarnaast zeker worden getemperd. Als dit niet gebeurt, is er kans op explosiegevaar dat zich in allesbehalve geweldloze kapingen heeft geuit.

De realisatie van een eigen staat is ook met de hiervoor door mij aangehaalde treinkapingen bij zowel Wijster als De Punt geen feit geworden.
Molukkers zijn een Melanesische-Austronesische bevolkingsgroep, afkomstig van De Molukken, Maluku, een eilandengroep die in het oosten van de Indische Archipel is gesitueerd. Gelegen tussen Celebes, Filipijnen, Nieuw-Guinea en Timor behoren De Molukken aardrijkskundig gezien tot Melanesië. Vanuit politiek oogpunt echter tot Indonesië. De naam is uit het Arabische Jazirat al-Muluk afgeleid, die Eiland der Koningen vertaald, betekent. De eilandengroep is over zowel de provincie Molukken, ook wel Maluku Selatan of Zuid-Molukken genoemd en Maluku Utara, Noord-Molukken verdeeld. Meer dan de helft van de eilanden van de Molukken is onbewoond. Op de bewoonde van de ruim duizend eilanden zijn diverse volken met zeer uiteenlopende tradities en gewoonten te vinden. Op deze eilanden heerste een rijke en oude handelstraditie. Eén van de redenen, zo niet de belangrijkste, dat Europese handelaren reeds in de 16de eeuw voor specerijen naar De Molukken kwamen. Portugezen hadden reeds in 1511 het sultanaat Malakka veroverd en daarmee de handelsroute tussen moslims en China afgesneden.

De moslimheersers van Ternate vreesden voor een toenemende invloed van christenen en besloten daarop de Portugezen doeltreffend te verjagen. De Portugezen hebben zich vervolgens op Ambon gevestigd, terwijl ondertussen het sultanaat Ternate tot een belangrijke macht in die regio zich ontwikkelde. Hiermee, toen al, misschien als start, is misschien wel de langzame, maar zekere verovering/inname van de christelijke, lees: 'ongelovige' wereld begonnen. Al vanaf de 14de eeuw kwamen de Molukken onder islamitische invloed. Al in de 13de eeuw hadden zowel Arabische als Perzische handelaren de islam reeds in Maleisië, Indonesië en op de Filipijnen geïntroduceerd. Als gevolg hiervan ontstonden ook in deze regio sultanaten, waaronder op de Molukken. Daar op een gegeven moment ergens in de 16de eeuw Europese handelaren voor specerijen naar deze regio kwamen en tegelijkertijd sultanaten veroverden en hiermee de handelsroute tussen moslims en China afsneden, vreesden de sultans, de moslimheersers voor toenemende invloed van de christenen. Of dit nu terecht of onterecht is geweest, is niet meer van belang, aangezien de rollen inmiddels zijn omgedraaid; in combinatie met de ontkerstening in Europa, in elk geval het westen van dit werelddeel, is dit vanzelfsprekend koren op de molen van de, laat ik ze voor dit moment maar even gelovigen noemen.

Voor de VOC waren de Molukken erg belangrijk vanwege onder andere de handel in kruidnagel.

Binnen het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger vormden Molukse militairen een soort elitekorps. Hoewel Nederland naar een federaal Indonesië streefde, met een vorm van zelfbeschikking voor de Molukken, is dit plan voor behoud van de Molukken in rook opgegaan wegens gebrek aan steun van met name de Verenigde Staten. Daarop voerde Indonesië snel een eenheidsstaat in. Ex-KNIL'ers waren uit militaire dienst ontslagen en naar Nederland overgebracht. De eerste generatie werd in woonoorden gehuisvest. De tweede generatie heeft voor opschudding gezorgd door middel van gijzelingen en kapingen, terwijl de huidige, derde generatie het oude ideaal nog wel nastreeft, maar zich tegelijkertijd realiseert dat hun leven in Nederland is geworteld. Wel probeert deze jongste generatie vanuit Nederland het idee van een zelfstandige republiek levend te houden; Republik Maluku Selatan, ofwel RMS.

Misschien zijn er generaties Molukkers te vergelijken met Friezen die in de tijd van 'Grutte Pier' een zelfstandig Friesland voor ogen hadden...!

Schrijver: Annejan Kuperus, 23 januari 2015


Geplaatst in de categorie: maatschappij

3.7 met 3 stemmen 1.267Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)