Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Een mystica met valse trekjes

(voor Antoinette Bourignon (1616 - 1680))

Je bent geboren op 13 januari 1616 in Rijsel (Lille), waar de dokter van Vincent van Gogh Ferdinand Gachet ook is geboren. Je had bij jouw geboorte een gespleten lip en gehemelte, maar dat is na een operatie geheel hersteld. Je was al vroeg bezig met godsdienst. Je behoorde tot een welgestelde, katholieke koopmansfamilie. In 1636 ontvluchtte je het ouderlijk huis om een huwelijk tegen te gaan, wat jouw vader voor jou had geregeld. Kort daarna werd je weer thuis gebracht en na 18 maanden ging je een ascetische leefgemeenschap in Mons vormen, wat direct aan jou geopenbaard was.

In een visioen verscheen Sint-Augustinus aan jou en vroeg hij jou om zijn orde te herstellen. Je was het liefste bij de strenge orde van de Ongeschoeide kamelietessen ingetreden, net als Theresia van Avila, Johannes van het Kruis, Theresia van Lisieux en Edith Stein. In 1653 stichtte je een meisjesweeshuis met jouw erfdeel. In 1662 vluchtte je naar Gent en Mechelen, nadat de magistraat het strenge regime van het weeshuis had onderzocht, nadat er een meisje door was overleden. Jij zei, dat je een directe verbinding met God had en je beschuldigde de weesmeisjes van een pact met de duivel, wat ontzettend dwaas en gemeen van jou was.

Je hekelde de weelderige pracht en praal van de roomse kerk en je wilde een gemeenschap voor ware christenen stichten. Je geloofde dat het einde der tijden nabij was. Je vond dat alleen de 'ware christenen' gered konden worden en dat God jou de opdracht gaf hen te verzamelen. In Mechelen ontmoette je jouw eerste volgeling, Christiaan de Cort. Hij wilde een nieuwe kolonie op het eiland Nordstrand vestigen. Daar was al een roomse gemeenschap sinds 1652, die uit dijkarbeiders uit het hertogdom Brabant bestond. In 1667 ging je met Christiaan naar Amsterdam om meer sponsors te versieren. Je ontmoette de priester Jean de Labadie, die o.a. de geleerde/dichteres/schilderes Anna Maria van Schurman (ze sprak 14 talen) en de illustratrice Maria Sibylla Merian als bekeerlingen welkom heette bij de Labadists.

Je ontmoette de Tsjechische filosoof Jan Amos Comenius en de hoogstbegaafde Anna Maria van Schurman, de vriendin van o.a. Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen, Christine, koningin van Zweden, en de schrijfster Marie de Gournay, waarmee ze correspondeerde. Je begon te publiceren en jouw trouwe discipel, de mysticus/filosoof Pierre Poiret verzamelde jouw publicaties en in 1683 publiceerde hij jouw biografie, incluis jouw spirituele autobiografie 'La Parole de Dieu' uit 1663. Je was intens religieus en je had vele aanhangers, voornamelijk mannen, zoals de arts Steven Blankaart. Zijn vader was de dokter van Albertine Agnes van Nassau, die in het Oranjewoud Paleis overleed. Een andere aanhanger was de natuurfilosoof/chemicus/alchemist Robert Boyle. Op 15 november 1670 was je bij het sterfbed van Comenius.

Je werd gesteund door de bioloog Jan Swammerdam, die drie jaar onder jouw invloed was. Hij was totaal betoverd door jouw hoogst aantrekkelijke energieën en mystieke uitstralingen. In 1671 erfde je van Christiaan de Cort een deel van het eiland Nordstrand, niet ver van Husum, wat in 1252 Husembro werd genoemd. Christiaan liet wel grote schulden na. Samen met enkele volgelingen begon je daar een commune. Je had de drukpers uit Amsterdam meegenomen, waarmee je jouw geschriften drukte. De drukpers werd door de lokale overheid ingepikt. Je vluchtte naar Husum, bekend om de religieuze verdraagzaamheid en vrijheid. Husum werd de geboorteplaats van de schrijver Theodor Storm. De organist Nicolaas Bruhns werd in Schwabstedt, nabij Husum, geboren. Hij had een grote invloed op Johann Sebastian Bach, wat Bach's zoon ontkende. Op 17 februari 1680 overleed Jan Swammerdam. Hij werd 43 jaar.

Er werd een nieuwe drukpers aangeschaft om jouw geschriften te blijven verspreiden op beurzen en markten. Jan Swammerdam bezocht de gemeenschap en jij raadde hem aan om de zijderups te bestuderen. In Kopenhagen bezocht hij de moeder van de heilige wetenschapper/bisschop Nicolas Steno. De Lutherse regering nam de drukpers in beslag en jij werd van hekserij beschuldigd. Je vertrok snel naar Hamburg, waar je maar kort was, want de tegenstanders van de Lutherse geestelijkheid dwongen jou om naar Oost-Friesland te verhuizen. Pierre Poiret begeleidde jou. In de bijgebouwen van een kasteel in Lütetsburg probeerde je een ziekenhuis te stichten. Je verloor veel van jouw steun, waardoor je naar Amsterdam wilde gaan.

Onderweg werd je ziek en je strandde in Franeker, waar je op 30 oktober 1680 overleed. Je werd 64 jaar en je bent in alle stilte in Franeker begraven.

Schrijver: Joanan Goddess Namaste, 23 april 2019


Geplaatst in de categorie: idool

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 36Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)