Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Vermoord door de roomse bloedhonden

(voor Alessandro Cagliostro (1743 - 1795))

Je bent geboren op 2 juni 1743 in Palermo. Je was een paar maanden oud, toen jouw vader Pietro Balsamo overleed. Hij werd 45 jaar. Jouw moeder Felice stuurde jou naar een oom, omdat ze jou niet kon onderhouden. Je ging naar het seminarie van San Rocco om te studeren, maar nadat je er meerdere keren bent weggelopen, werd je naar het benedictijnenklooster Benfratelli van Cartegirone gestuurd. Daar ontdekte je jouw talent voor geneeskunde en chemie. Je was een uitstekende leerling, maar na enkele jaren liep je weer weg en ging je naar Palermo terug, waar je lid werd van een bende vagebonden, die vooral kleine diefstallen pleegde. Je kwam vaak in aanraking met de politie, maar dankzij jouw oom hoefde je niet naar de gevangenis. Je kreeg veel interesse voor het occulte en de alchemie.

Je ontmoette de goudsmid Marano, die met vele alchemisten contact had. Marano geloofde dat jij metaal in goud kon veranderen, maar je hield hem voor de gek. Je vroeg hem om 60 ons goud, zodat je door magische ceremonies een grote, geheime schat kon vinden. Je leidde Marano 's nachts buiten Palermo, waar je hem door ingehuurde boeven liet aanvallen. Kort daarna vluchtte je uit Palermo en begon je grote reizen te maken. In 1768 ging je naar Italië terug. Je had een casino in Napels om rijke buitenlanders af te zetten. De politie dwong jou om Napels te verlaten en je werd een dokter in Rome. Je verdiende goed en je trouwde met de 14-jarige Lorenza Feliciani, de dochter van een kopersmelter. Jullie woonden bij de ouders van Lorenza, totdat de Inquisitie jou van ketterij verdacht. Volgens een andere visie werden jullie het huis uit gezet, omdat jij Lorenza liet hoereren voor geld. In 1770 waren Lorenza en jij als pelgrims in een herberg te Aix-en-Provence, toen Giacomo Casanova jullie ontmoette. Jullie gingen naar Barcelona en Madrid.

In 1771 vertrokken jullie van Lissabon naar Londen. Jij loog dat jij een grote, alchemistische ontdekking had gedaan. Jullie woonden in de Leadenhall Street en in de New Compton Street. Omdat jij de huur niet kon betalen, moest jij naar de gevangenis. Lorenza vroeg hulp van Sir Edward Hales en die wist jou vrij te krijgen. In ruil daarvoor schilderde jij zijn plafond. Hij betrapte jou met zijn dochter, waarna Lorenza en jij snel naar Frankrijk gingen. Aan boord van het schip ontmoette Lorenza Monsieur Duplessis de la Radotte, die jullie in zijn huis in Parijs uitnodigde. Duplessis wilde dat Lorenza voor hem koos en jou verliet. In 1793 liet je Lorenza in de vrouwengevangenis Sainte Pélagie opsluiten, maar je kreeg daar spijt van en je vroeg om haar vrijlating. Na enkele jaren gingen Lorenza en jij naar Palermo. Lorenza had een liefdesrelatie met een prins en jij noemde jezelf Merchese Pellegrini. De goudsmid Marano arresteerde jou, maar je werd door de prins gered, aldus Goethe. Je ging opnieuw op reis.

Je bezocht Egypte, Griekenland (Rhodos), Perzië, Spanje, Duitsland, India en Ethiopië. Overal bestudeerde je de occulte en alchemistische kennis. In Londen ontmoette je de Graaf van Saint-Germain, die jou in de Egyptische vrijmetselarij inwijdde. Op 12 april 1777 werden Lorenza en jij in de Gerard Street in Londen in de vrijmetselarij ingewijd. In november 1777 gingen jullie naar Brussel en Den Haag, waar je een loge oprichtte volgens een eigen Egyptische ritus met drie graden. Van 1778 tot 1783 reisde je verder door Europa. In Mittau stichtte jij de Orde van de Egyptische Vrijmetselarij. Jullie hadden een goed contact met de Von Medem familie, die goede contacten met de hoogste kringen in Rusland hadden. In 1780 ging je naar Straatsburg, waar je drie jaar bleef. Je genas er gratis de zieken en je woonde op 12, rue de la Râpe. Soms kwamen er wel 500 mensen per dag naar jouw huis. In mei/juni 1783 bezocht Belle van Zuylen jou diverse keren. Kardinaal Lodewijk de Rohan was bevriend met jullie en jij genas zijn neef, Prins de Soubise.

In 1784 vond gravin Elisa von der Recke, dat jij een bedrieger was, waardoor jij geen loge in Sint Petersburg kon stichten en jij Rusland moest verlaten. De Schotse dokters van keizerin Catharina de Grote Rogerson en Mouncey waren tegen jou en zij vervolgden jou ook in Polen en Frankrijk. In Warschau woonden jullie in het huis van prins Adam Poninski, die lid van de Egyptische Vrijmetselarij werd. Er werd een loge in Warschau gesticht en op 26 juni 1780 vluchtte jij voor de haat van de jaloerse doktoren.
In Parijs verkocht je medicijnen en elixers en hield je seances. Je hield magische diners voor Lodewijk XVI, maar Marie Antoinette moest niets van jou en kardinaal de Rohan hebben. Door kardinaal de Rohan raakten jullie in een schandaal verwikkeld en belandden jullie in de gevangenis. Dit schandaal was de Diamanten-halssnoeraffaire, die werd bedacht en uitgevoerd door gravin Jeanne de la Motte-Valois in de naïeve samenwerking met de ambitieuze kardinaal de Rohan. Jij werd net als de kardinaal negen maanden in de Bastille opgesloten. Lorenza zat zes maanden in de Bastille.

Daarna gingen jullie naar Bordeaux, waar Joachim Martines de Pasqually zijn magische school had gesticht. In Lyon heb je de Moeder Loge van de Egyptische Vrijmetselarij gesticht. De Prins van Luxemburg werd de Grootmeester. Op Malta had je contact met Manuel Pinto de Fonseca, grootmeester van de Maltezer Orde. Jullie waren vrienden. Toen jij in Rome een vrijmetselaarsloge wilde stichten, werd jij in 1791 door de Inquisitie gearresteerd en in de Engelenburcht opgesloten. Je had het alchemistische manuscript 'La Très Sainte Trinosophie' bij je. Je werd beschuldigd van ketterij, magie en vrijmetselarij. Je werd ter dood veroordeeld, maar de paus maakte daar een levenslange opsluiting in de Engelenburcht van. Vanwege een mislukte ontsnappingspoging werd je naar een cel in het Fort San Leo in San Leo gebracht. Op 26 augustus 1795 ben je daar overleden. Je werd 52 jaar.

Schrijver: Joanan Rutgers
6 augustus 2020


Geplaatst in de categorie: idool

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 36Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)