Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De eerste wethoudster van de SGP geanalyseerd

Ze haalde het 8-uur journaal, omdat ze binnen haar partij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) pionierswerk verricht en een belangrijke ommekeer teweeg brengt, maar laten we het binnen de proporties beschouwen.

De SGP is landelijk gezien maar een kleine partij en manifesteert zich vooral in de superchristelijke gebieden, de Bible Belt genaamd. En daar valt Staphorst natuurlijk ook onder, waar die verrekte calvinisten gewoon op een kluitje gaan zitten blèren naar een stompzinnig afgodsbeeld. Die sukkels mochten van hun demagogische woordvoerder op de kansel niet met de levensgevaarlijk, zogenaamd goddeloze media-mensen spreken, maar enkelingen wensten toch het verbod te negeren.
Iemand zei, dat zijn leven in Gods hand is en dat hij daarom niet zo zwaar aan het coronavirus tilt. Het had zomaar Jezus Christus zelf kunnen zijn, maar daarvoor zat hij te strak in het pak en keek hij te geïndoctrineerd uit zijn kipachtige oogjes.

Van mij mogen die godsdienstwaanzinnigen zichzelf en hun soortgenoten tijdens die oersaaie kerkdiensten massaal besmetten, maar het lullige is, dat ze daardoor ook een potentieel gevaar voor de niet-godsdienstwaanzinnigen vormen en dat pik ik niet. Wat mij betreft gaan alle kerken, moskeeën, synagogen en andere sektarische gebedshuizen vandaag nog naar de vlakte, want daar is alleen maar grote ellende uit voort gekomen, voor individuen en voor hele volksstammen. Bovendien is God niet te vangen in een doods, potsierlijk en protserig gebouw, laat staan in een bepaalde groep met eigenwijze rituelen en opvattingen, die misvormd en voor eigen gewin aangepast uit een quasi-heilig boek zijn gegrabbeld. Het aanbidden van dode letters en dode godsbeelden én mensbeelden is voorgoed voorbij. Hoop ik. En vrees ik soms van nog lang niet. Puur uit humane overwegingen.

Paula Schot is geboren op 27 september 1993 in Zierikzee, met de Sint-Lievensmonstertoren uit 1454, net zo oud als de Nobelpoort daar. Ze werd in een gereformeerd nest geboren, maar daar schijnt ze geen nadelige gevolgen van hebben ondervonden, denkt zij zelf, maar ik weet wel beter. Zij heeft zichzelf perfect aangepast aan wat er van haar verwacht werd/wordt en zolang ze daar voordeel van ondervindt, zal ze daar niet van afwijken. Rebellie is haar vreemd. Ze ging en gaat op zondag twee keer naar de kerk voor haar geregelde dosis gif of opium, zoals Nietschze terecht zei. Binnen de SGP-gelederen neem je als vrouw een onderdanige rol aan en schik je jezelf in mindere posities. De brave Paula ging via de Zeelandbrug in Goes naar school, om exact te zijn ging zij naar het Calvijn College op Klein Frankrijk 19, al is er ook een vestiging op Stationspark 25, waar zij naartoe had kunnen gaan, maar die school is kleiner.

Na haar eindexamen is zij naar Amsterdam gegaan, waar zij Communicatie Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam heeft gestudeerd. In 2015 deed ze mee aan een campagne tegen overspel en voor huwelijkstrouw. Ze verscheen met Kees van der Staaij bij Jeroen Pauw. Ik weet nog hoe ik me toen geërgerd heb. Ze was landelijk bestuurslid van de SGP-jongeren en ze werd in 2018 de lijsttrekker van de Amsterdamse SGP. Ze kreeg een halfslachtige felicitatie van opperhoofd Kees van der Staaij (1968, Vlaardingen) en een teruggetrokken felicitatie van de strenge stijfkop Maarten Frank van Leeuwen, lid van de Hersteld Hervormde Kerk. Ze behaalde in Amsterdam geen zetel, maar haar naam was gevestigd. In Amsterdam wilde ze alle prostitutie het raam uit krijgen en de Wallen sluiten. Ze is tegen homoseksualiteit en ze wil alle coffeeshops sluiten. Ze is columniste van CIP.nl, een christelijke nieuwsbrief.

Na haar bachelor Communicatie Wetenschappen en na haar politieke debacle in Amsterdam verhuisde ze in 2019 naar Gouda, waar ze steunfractielid van de Goudse SPG werd. Zo deed ze ervaring in de gemeenteraad op. Daarbij liep ze als politiek talent stage bij de SGP-wethouder Arnoud Proos in Barendrecht. Ze behaalde een master onderwijskunde (educational science) aan de Universiteit van Utrecht en ze is opleidingsmanager voor het mbo/hbo.

Op haar 21-ste trouwde zij met Bas Leenstra, met wie zij twee kinderen kreeg. In Gouda werkte ze als onderwijskundige, bij Essenzo, een praktijkgerichte businessschool. Er staat een elektrisch orgel in haar woning en verder is alles strak en zonder franje, net als in die gereformeerde kerken, want alles draait om het Woord en in de calvinistische hoofden leeft de beeldenstorm nog steeds voort. In 2006 mochten de SGP-vrouwen ook lid van de partij worden, wat voorheen een onverzettelijk mannenbolwerk was en in feite nog is, ondanks de kleine vooruitgangen. Tegen homoseksualiteit zijn, maar wel met allemaal mannen vaak dicht bij elkaar zijn en in elkaar op gaan. Net als de moslimmannen en orthodoxe Joden. Je reinste hypocrisie dus.

Welnu, de 27-jarige Paula is inmiddels doorgebroken als wethoudster van de gemeente Schouwen-Duiveland, wat voor de SGP een unicum en baanbrekende noviteit is, maar wat voor de doorsnee moderne mens een achterhaalde zaak, een achter de Verlichting aan hobbelen is. Paula zal als eerste wethoudster van de SGP vanaf begin november 2020 veel in het gemeentehuis van Zierikzee op de Laan van St. Hilaire 2 te vinden zijn. De D66-burgemeester daar is Jack van der Hoek (1963, Den Haag).

Sinds 2013 mogen SGP-vrouwen politieke, bestuurlijke functies bekleden. Dat is door het Europees Hof van de Rechten van de Mens bepaald. Na dik een eeuw discriminatie dus. Over haar functie als wethoudster zegt Paula: 'Het doet mij niet zo veel, voor mij is het gewoon een nieuwe, uitdagende baan. Toevallig ben ik vrouw, en van de SGP. Die combinatie maakt het misschien bijzonder, maar voor mij persoonlijk niet per se.' Deze valse bescheidenheid komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is het gevolg van eeuwenoude vrouwenonderdrukking, want vrouwenonderdrukking gaat veel verder dan het bestaan van de SGP en is niet alleen religieus geïnspireerd, maar wel hoofdzakelijk. Met deze uitspraak houdt Paula zich op de vlakte en is ze al net zo gluiperig als haar mannenbroeders. Een handige strategie om te infiltreren.

Paula leert ons dat er binnen de SGP twee stromingen bestaan aangaande het vrouwenstandpunt, de ene stroming vindt dat vrouwen niet op bestuurlijke functies horen te zijn en de andere stroming heeft daar geen moeite mee. De nogal vrouwelijke Kees van der Staaij appte haar: 'Gods zegen en veel wijsheid toegewenst!' Zij: 'Mooier kun je het niet krijgen, denk ik.'
Dat eeuwige geslijm van die onbetrouwbare kerkmensen en hun gewetenloze geclaim en misbruiken van grote woorden! 'Zum kotzen!' zou Nina Hagen zeggen. 'Vrouwen kunnen prima bestuurlijke functies doen, mits ze het gezin op één zetten!', zegt Paula. Het wordt dus en-en. Ze weet handig te schipperen. Ze doet naïef, maar ze is gewiekst. Die SGP-ers spelen de dommeriken, maar ondertussen verneuken die vervloekte kerkmensen je waar je bij staat. Ze hebben het ziekelijk veel achter de ellebogen en ze willen alles bij het oude voor hen zo vertrouwde houden, wat stilstand betekent en roestvorming, diepliggende verrotting en intens wrede, psychische amputaties en satanische martelingen. Aan hun geestelijke dictatuur zijn al duizenden slachtoffers onderdoor gegaan. Gelukkig zijn de kerken grotendeels leeggestroomd en kunnen er minder slachtoffers vallen, al verplaatst deze goddeloze vergiftiging zich deels naar de gebarricadeerde SGP-woonhuizen.

Paula zegt, dat haar man Bas door haar nieuwe baan minder hoeft te werken en een grotere rol in het gezin kan spelen. En dan komt het: 'Hierin zien wij Gods leiding, wat ons het vertrouwen geeft om deze weg te gaan.' Alsof er een God zou zijn, die haar die baan heeft toegespeeld, zodat haar manlief wat meer bij de kinderen kan zijn en meer huistaken kan vervullen. Jezus nog aan toe, wat een complete lariekoek! Ze heeft zelf besloten om direct met de SGP-fractievoorzitter Florus van der Paauw in Zierikzee te bellen, zodra ze ontdekte dat haar voorganger Cees van den Bos opstapte en burgemeester van Urk werd. Ze zegt immers over haarzelf: 'Ik kan snel schakelen, ben analyse- en besluitvaardig!' Ze heeft zelf naar de baan als wethoudster gesolliciteerd. Ze neemt de portefeuilles onderwijs en arbeidsmarkt/sociaal domein over, omdat ze daar geknipt voor is en niet omdat één of andere God dat zo wil. Ze wil graag naar Zierikzee terug, want daar wonen haar ouders, familie en vrienden. Haar huis in Gouda is al verkocht en gezien haar nieuwe functie zal ze vast wel via via in de SGP-kringen snel een mooi huis in Zierikzee te pakken krijgen. En Bassie is er natuurlijk ook nog. Yuppenvreugde alom.

Aan Franca Treur (een FB-vriendin van mij) schreef Paula: 'Er is een groeiende behoefte aan een vleugje SGP in de politieke balans. Dat vleugje brengen we zonder in te boeten op de geloofsprincipes. Die staan binnen de SGP simpelweg niet ter discussie, omdat ze al vastliggen in de Bijbel.' Dat de bijbel een vervalsing is, komt niet in haar op. Ze durft er zelfs geen kritiek op te leveren. Hoe bizar is dat! Alles om maar voorgeprogrammeerd te blijven, omdat dat vooralsnog het meeste voordeel oplevert. Niets ligt vast en alles is in beweging, alsof zij dat niet zou weten. Zij flest zichzelf en iedere kloon rondom haar. Zij en haar gelijken misbruiken nog steeds de doemdenkerige en mensverstikkende bijbelcitaten zoals het hun in hun wrede, strenge en gestoorde denkvermogens maar uit komt. Met hun krankzinnige gehamer op de (erf)zonde en het schuldbesef, waar vele, meer gevoelige zielen aan onderdoor, aan kapot zijn gegaan. En dat 'vleugje' is in feite een donderpreek van jewelste met grof geschut, want in werkelijkheid willen de SGP-ers ook niet-SGP-ers de les lezen en hun kille en geestdodende gevangenissferen zoveel mogelijk verspreiden en verankeren.

Paula (Paulus) zegt: 'De man volgen is bijbels, maar de man moet wel het welzijn van de vrouw voor ogen houden. In de politiek zijn de man en de vrouw wel gelijkwaardig.' Dat laatste heeft zij er blijkbaar zelf aan toegevoegd tijdens de jaren, die zij her en der heeft doorgebracht, o.a. in het toch behoorlijk vrijzinnige Amsterdam. Dat de vrouw ook hogerop wil, is een natuurlijke gang van zaken en heeft niets met de politiek te maken. Als de man volgen bijbels zou zijn, dan deugt die bijbel niet en dat doet hij ook niet. Het staat vol falsificaties en is ook nog eens vele keren bewust verkeerd geïnterpreteerd. Vooral door Lutheranen, calvinisten en rooms-katholieken. De teksten en denkbeelden zijn misbruikt als satanische onderdrukkingssystemen, om de argeloze onwetenden te knechten en voor eigen gewin te besturen.

Behalve de vier evangeliën, waar het leven en het gedachtegoed van Jezus Christus in wordt beschreven, zij het onvolledig en gemankeerd, want Jezus leert ons iedereen lief te hebben en niemand uit te sluiten. Jezus houdt net zoveel van vrouwen als van mannen en zijn vrouw Maria Magdalena, die na hem de grootst ingewijde was, was een prostituee geweest. Jezus wist dat God een Godin was en dat wij Goden en Godinnen zijn. Jezus houdt van homoseksuelen, transgenders, biseksuelen en lesbiennes. Jezus houdt van actieve hoeren, oerlieve drugsgebruikers, lijdende gevangenen, melaatsen, tollenaars, vrije (seksuele) liefde, overspeligen, dieven, de boetvaardige moordenaar naast hem aan het kruis, de maatschappelijke verschoppelingen, de armen (van geest), de onderdrukten, de eenzamen, de apartelingen, de anders-zijnden, iedereen die door zichzelf en/of anderen qua leefwijze, gedrag of denkwijze wordt buitengesloten, geminacht, vervolgd en soms zelfs vermoord, de door valse machthebbers, legersadisten, politiebloedhonden lijdende en/of vermoorde mensen, idealisten, nihilisten en anarchisten. Jezus discrimineert niet. Omdat wij allen Godenkinderen zijn. Jezus is pure liefde. Jezus heeft niets met de SGP. De SGP is pure haat. SGP-ers zijn haatdragend. De SGP is de dood en morsdood.

Schrijver: Joanan Rutgers
10 oktober 2020


Geplaatst in de categorie: psychologie

1.8 met 20 stemmen 242Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)