Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Kernenergie (plus *) en klimaatdoelen

Negenenveertig, 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990; om dit doel te halen, moet in 40 jaar tijd om te beginnen, worden samengewerkt. Dit gebeurt natuurlijk al (ruim) 30 jaar: er zal moeten worden ingespeeld op veranderingen in het klimaat. Onze ruimte, zowel onze collectieve- als persoonlijke ruimte, zal anders moeten worden ingericht. Zo zal meer water moeten worden vastgehouden bij droogte, dus zullen wij minder moeten bestraten en meer tuinieren. Of minder bestraten met andere, lees poreuze stenen en/of tegels, maar vooral meer groen in woonwijken, waardoor water niet of in elk geval minder snel naar het riool wegloopt. Manieren moeten worden benut om water, misschien wel heel veel, te bergen.

Dit kan bijvoorbeeld door sloten uit te diepen of bufferzones rondom natuurgebieden aan te leggen. Een grotere afvoercapaciteit van bijvoorbeeld het riool of watersysteem. Dit alles om ons land en onszelf te wapenen tegen extreem weer. Een meteorologische component die wij niet meer voor kúnnen zijn. Het programma NATUUR van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tot 2030 een bedrag/budget oplopend tot Euro 300,00 miljoen per jaar. Geld bestemd voor herstel van natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Een natuurterrein is weerbaarder, bijvoorbeeld tegen stikstof als het waterpeil is verhoogd.

Het belang van natuurherstel:

- projectjes als postzegels, die gezamenlijk wel een goed gevuld postzegelalbum moeten gaan vormen, daar het Kabinet dit lopend
decennium een substantieel bedrag investeert. Dit is nodig, hard nodig, dus noodzakelijk in verband met

* Insectensterfte
* Verlies van bloemen en vogels, waardoor....

...de natuur ieder jaar verder in de verdrukking wordt gedrongen. Door een teleurstellende aanpak van de stikstofuitstoot, de voorgestelde reductie is te laag, blijft de natuur ook in de toekomst flink onder druk staan. De gemiddelde stikstofuitstoot blijft tot 2030 te hoog. Dit geldt voor de helft van alle natuurgebieden. Dus geen streefwaarden, maar doelen moeten worden gesteld. Alleen al in het kader van ontstaan van zekerheid. Feit voor zowel een gezonde leefomgeving als economische ontwikkeling. Investeren in natuur, met name de robuuste die een stootje kan hebben, hetgeen betekent het versterken en verbinden van natuur, naast het verbeteren van de waterhuishouding. Juist de meest kwetsbare gebieden vragen inzet en aandacht en daarom zegt Wageningen Environmental Research dat 50% reductie van stikstof in Nederland noodzakelijk is voor voldoende herstel van de Nederlandse natuur. Minister Schouten pleit daarentegen voor een vermindering van maximaal 26% in dit huidig decennium. 'Te weinig en te laat' voor de meest kwetsbare gebieden, aangezien de stikstofreductie te laag zal zijn voor een tijdig herstel, aldus Natuurmonumenten.

Tijd zal leren wie er gelijk heeft (gehad)...!

Ook de aanpak van stikstof is er één van de lange adem; stuifkuilen worden aangelegd en plaggen en struiken verwijderd


*Radioactief afval moet dus worden bewaard op een plek waar de straling geen kwaad kan, lang genoeg, tot het gevaar is verdwenen. Hoelang dat duurt, verschilt per stof: van enkele tot vele duizenden jaren. Veilig bewaren, betekent dat zowel mens als milieu tegen straling worden beschermd...!

Schrijver: Annejan Kuperus
28 januari 2021


Geplaatst in de categorie: milieu

4.0 met 1 stemmen 274Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)