Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Twee handen op één buik met Poetin

(voor Vladimir Mikhailovich Gundyayev)

Jij bent geboren op 20 november 1946 in Leningrad. Jouw vader was de priester Michail Gundyayev en jouw moeder was de lerares Duits Raisa Gundyaeva. Jouw oudere broer is de aartspriester Nikolaj Gundyayev, professor aan de Theologische Academie van Sint-Petersburg op 17 Obvodny Canal Embankment, in 1797 opgericht door Gabriel Petrov. Nikolaj is ook rector van de Heilige Transfiguratiekathedraal in Sint-Petersburg. Jouw opa, de priester Vasily Gundyaev, en jouw vader zaten in het strafkamp/de gevangenis Solovki op een eiland in de Witte Zee. Dat complex was eerst het rijke Solovetsky-klooster, in 1436 gesticht door de heilige monnik Zosimas van Solovki, de heilige Herman van Solovki en de heilige Savvaty Solovetsky. Al die pracht en praal is een grote overeenkomst met Poetin's machtsbolwerk. Jouw opa streed tegen het renovationisme, wat werd beïnvloed door de Sovjet-geheime diensten, die de Russische kerk wilden verzwakken. Jij hebt een deal met de Sovjet-geheime diensten gesloten, zoals maffia-figuren dat onderling doen.

Het Solovetsky-klooster diende ook als een grensfort met veel kanonnen en een garnizoen. Niet echt vredelievend dus. De archimandrieten (superieure abten) werden door de tsaar en de patriarchen aangesteld. Er bestaat een eeuwenoude, nauwe verwevenheid tussen de politieke machthebbers en de Russisch-orthodoxe kerk. Van 1962 tot 1965 werkte jij als cartograaf voor de Leningrad Geological Expedition. Jij ging naar het Leningrad Seminarie en daarna naar de Leningrad Theologische Academie, waar jij in 1970 cum laude afstudeerde. Van de metropoliet (aartsbisschop) Boris Nikodim Rotov kreeg jij de naam Kirill, naar de heilige Cyrillus (826 - 869). Nikodim wijdde jou tot hiëroodeacon (monnik-diaken) en hieromonk (priester-monnik). Nikodim overleed op 5 september 1978 in Rome en hij werd 48 jaar. Volgens de KGB-archivaris Vasili Mitrokhin was Nikodim een KGB-agent. De communisten zijn diep doorgedrongen tot de Russisch-orthodoxe kerk.

Van 1970 tot 1971 doceerde jij dogmatische theologie, wat puur fascisme is. Jij was de assistent van de rector voor studentenzaken aan de theologische scholen en de persoonlijke secretaris van Nikodim. In 1971 werd jij archimandriet en lid van de Wereldraad van Kerken (WCC) op 1 Route des Morillons in Le Grand-Saconnex, Genève. In antwoord op de vredesbrief aangaande de oorlog in Oekraïne van de WCC-secretaris Ioan Sauca zei jij: 'Ik bid onophoudelijk dat de Heer door Zijn kracht zo snel mogelijk helpt de duurzame en op gerechtigheid gebaseerde vrede tot stand te brengen...'. Mooie clichéwoorden, die jouw ware gezicht van eschatologische gramschap verhullen. De intentie van jouw valse gebeden is pro-Russisch en anti-Westers en duidt op bevooroordelend, dualistisch hanegekraai, zonder enige ruimte voor inzicht in andersdenkenden, laat staan voor iets van christelijke tolerantie jegens anderen, die het geboorterecht hebben om te leven zoals zij dat willen, wat jij er ook met jouw zwaar geïndoctrineerde, zeer beperkte brein van vindt. Jij was een actief KGB-officier.

In 1971 werd jij archimandriet, in 1976 bisschop van Vyborg, in 1977 aartsbisschop en in 1991 metropoliet. Op 5 december 2008 overleed patriarch Alexy II van Moskou, die net als jij ook een KGB-agent was, en op 1 februari 2009 werd jij patriarch van Moskou en heel Rusland. Dat gebeurde in de nieuwe kathedraal van Christus de Verlosser, vlakbij het Kremlin, wat veelzeggend is. Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev waren daarbij aanwezig. Jij bent tegen elke hervorming van liturgische en doctrinaire aard in de kerk. Fidel Castro prees jou als zijn bondgenoot in de strijd tegen het 'Amerikaanse imperialisme'. Onder jouw bewind faalde de Russisch-orthodoxe kerk in Oekraïne. In 2010 feliciteerde jij de dictator Loekasjenko met zijn Wit-Russische presidentschap op ondemocratische wijze verkregen. Jij prees de invasie in Oekraïne. Jij gaf de schuld van de oorlog aan de 'homoparades' en jij loog dat Oekraïne de Russen in de Donbass uitroeiden. Wat je bondgenoot Poetin ook vindt. Jullie zijn twee naar elkaar ja-knikkende Vladimirs. Uit hetzelfde rotte hout gesneden.

Op 5 januari 2019 bevestigde aartsbisschop Bartholomeus I van Constantinopel de autocefalie (zelfstandigheid) van de Orthodoxe kerk van Oekraïne, dus los van de Russisch-orthodoxe kerk. Hierdoor verloor jij de macht over Oekraïne, te vergelijken met Poetin's sacherijn en kwaadheid om het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Net als Poetin zit jij als een verwende aap te drammen om jouw machtsgebied te vergroten en van Oekraïne af te pakken. Alsof een groter gebied het falen van jullie machtssystemen kan verbeteren, want het tegendeel is waar en jullie geloofwaardigheid ligt op apegapen. Jullie toneelspelen zijn voorbij, er blijkt, zoals verwacht, enkel zielloze leegte/schijnheiligheid/begeerte/ziekelijke regelzucht achter jullie misleidende mooipraterij, machtsvertoon en vrome maskerade te bestaan. In februari 2012 hield de punkrockgroep Pussy Riot een heroïsch bliksem-optreden in de kathedraal van Christus de Verlosser. Zij protesteerden tegen de steun van de Russisch-orthodoxe kerk aan horrortsaar Poetin. De Pussy Riot heiligen smeekten de Maagd Maria om Poetin te verdrijven. Nog even geduld alsjeblieft. Jij zei, dat zij 'het werk van satan deden en gestraft moesten worden.'. Echt vergevensgezind ben je ook al niet en dat voor iemand in jouw positie, schandalig! Jij, mesjokke hoofdsmurf van een belachelijke smurfenkerk!

Hoe durf jij te kunnen beweren wat het werk van satan is? Jij, die de satan Poetin dient! Jij, die zelf een satan bent! Jij hebt jezelf bewust afgesloten van de noden van het volk en van wat werkelijk christelijke drijfveren zijn. Jouw dieptepsychologie gaat niet verder dan jouw eigen gelijk. Ik weet wel zeker dat shocktherapie voor jou te laat is. Er is geen drug die jou kan doen verzachten. Er is geen methode, die jouw geest nog kan verruimen. Het kwaad is voorgoed geschied en jij bent het, die het zover heeft laten komen. Jij hebt jezelf in die oceaan van verderf ondergedompeld. Jij vergiftigt het volk met een godsdienstige opiumroes, om met Nietzsche te spreken. Je beduvelt ze, je hersenspoelt ze, je tiranniseert ze, je verbiedt ze zelf te denken en al helemaal om kritiek op jouw zogenaamde toverkracht te hebben. Al jouw wereldbeelden en mensbeelden zijn vastgeroest en onwrikbaar in hun genadeloze, destructieve, beknottende, onderdrukkende, intolerante uitwerkingen. Jij gebruikt jouw hypocriete nepkerk om de culturele positie van Poetin's schurkenregering te ondersteunen. Inclusief die laffe Lavrov met zijn oneerlijke, pus kwijlende asbakkenrashondesnuit. Jij bent zo corrupt als maar kan en het is nog erger dan ik vermoed. Jij steunt alle agressie tegen Oekraïne. Het is pure blasfemie, dat jij nog (zelfs openlijk) durft te bidden aan een Liefdesgod en Christus Jezus, die louter universele, internationale vrede en liefde bracht en brengt. Jij zegende de Russische soldaten, die op oorlogspad gingen en gaan en dood en verderf zaaien. Jij bent te walgelijk voor woorden! Echt een vuile rat met bloeddorstige motieven onder de dekmantel van een morsdood geloof en een vervloekt, nazistisch kerkisme, waar God op spuugt!

Jouw flat in het House on the Embankment in Moskou centrum wordt bewoond door jouw oude vriendin, de zakenvrouw Lidia Leonova. De minister Yury Shevchenko deed wat renovatiewerkzaamheden in zijn flat boven jouw flat en daardoor viel er wat stof op jouw extreem dure boekencollectie. Yury moest van de corrupte rechter 676.000 dollar aan jou betalen. Dagobert Duck is er niks bij. Jij bent in het bezit van een Breguet-horloge van ruim 30.000 dollar. Jij zei, dat het monddood maken van priesters, die zich uitspreken tegen het homohuwelijk vergelijkbaar is met de censuur, ten tijde van het Sovjet-totalitarisme. Het klinkt alsof jij tegen het Sovjet-totalitarisme bent, maar ondertussen speel jij onder één hoedje met het Poetin-totalitarisme en de Poetin-autocratie. Jij vergeleek dit zogenaamde 'monddood-maken van priesters' ook met het totalitarisme in nazi-Duitsland. Wederom reageer jij niet inhoudelijk en weiger jij een diep-psychologische discussie over in dit geval het homohuwelijk. Jij vindt, dat het homohuwelijk een bedreiging voor de familiewaarden is. Je bedoelt natuurlijk de families, die al eeuwenlang de Russisch-orthodoxe kerk gespekt hebben. Je bent bang dat jouw inkomstenbron opdroogt. Dat al die gehypnotiseerde kerkgangers ineens mondig gaan worden en gaan inzien dat ze al die eeuwen door de clerici zijn bestolen.

Jij noemde de tegenstanders van Moskou in Oekraïne 'kwade krachten' en jij zei: 'We mogen niet toestaan dat duistere en vijandige externe krachten ons uitlachen.'. Net als Poetin draai de de feiten om en weiger je naar binnen te keren en tot bezinning te komen. Jullie creëren bizarre vijandsbeelden, waarnaar jullie vervolgens blindelings handelen. Die paranoïde inbeelding maakt jullie tot psychopatische psychotici met gewetenloze massamoordhandelingen. Dat is totaal tegengesteld aan de handelingen der apostelen en de leer en uitvoering van Christus Jezus, de Christusgeest. Hoe kun jij nou aan de ene kant Christus Jezus dienen (wat je denkt te doen) en aan de andere kant de massale moorddadigheid van de anti-Christ Poetin goedkeuren? Dit maakt jou tot een fanatieke huichelaar, tot een onbetrouwbare kerkleider en vooral tot een grote, gewiekste misdadiger en dief. Al dat opzichtige gezwaai met bedwelmende wierook en brandende kaarsen, al die peperdure kazuifels en hoge mutsen, al dat gepronk met kunstschatten en imponerende gebouwen, het is allemaal lariekoek en volksverlakkerij, quasi-religieuze hocus-pocus. Jij hebt de Jehova's Getuigen in Rusland verboden. Dat deden de nazi's ook en we weten allemaal waar dat toe leidde. Heb je nou echt zo'n dikke plank voor jouw kop of hoe zit dit?

In een preek op 6 maart 2022 bazelde je: 'Oekraïne wil bij de landen horen, die gay prides verplichten. Zo worden ze tot 'zonde' gedwongen en tot de ontkenning van God en Zijn waarheid. De opstandelingen in de Donbas plegen tenminste verzet tegen dit steeds progressiever wordende Oekraïne.'. Welnu, overdrijvende leek, die gay prides worden geheel vrijwillig georganiseerd en daar zit een hele wereld van onderdrukking achter, die leidde tot enorm veel ellende bij homoseksuele mensen. Het is voor velen een openlijk bevrijdingsfeest na lange tijd van geheimhouding en onderdrukking. Gelukkig leven zij in vrije landen, waar zij volkomen zichzelf mogen zijn. De rooms-katholieke en protestantse kerken hebben net als de Russisch-orthodoxe kerk hard meegewerkt aan de veroordeling en stigmatisering van homoseksuelen. Orthodoxie betekent niets anders dan vastgeroest in oude, zinloze, levenloze denkbeelden. Jij hebt al net zulke gluiperige, goddeloze kaaimanoogjes als die krakkemikkige, kreupele, stokoude, wegkwijnende Poetin. Jij geeft het Westen de schuld van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoe blind kun je zijn! Ach ja, die verweven, materiële belangen met de ware agressor Poetin! Het is een godsdienstoorlog van de Russisch-orthodoxe kerk tegen het Westen en tegen de Gay Prides! Vandaar die grenzeloze agressie, het met alle geweld onderdrukken van jouw en Poetin's homoseksuele gevoelens.

Dit is dan ook mijn Freudiaans-Jungiaanse, psychologische slotconclusie; dat al die agressiviteit jegens de homoseksuele medemensen een negatieve projectie is, die voortkomt uit de homoseksuele aard van Vladimir Poetin en de homoseksuele aard van Vladimir Gundyayev, jij dus. Twee homohanden op één buik met Poetin. Diep in de krochten van jullie misdadige geesten verscholen. De angst voor de openbaring van deze niet enkel seksueel gerichte behoeften doet jullie dwaas, neurotisch en destructief om jullie heen slaan. Dat jullie beiden in veelal mannelijke werelden vertoeven, verraadt ook al een deel. Een zweem van macho-gedoe bedekt de ware overdrachten. Het is zoiets als overdrachtskunst binnen een onvrije omgeving te noemen. De aangeleerde verboden komen voort uit cultuurgebonden indoctrinaties, genetische bepalingen en natuurlijk de kerkelijke onderdrukkingssystemen. Dit zijn oude, negatieve krachten, die op sterven na dood zijn. Ze spartelen nog wat tegen met ongecontroleerde stuiptrekkingen. Binnen de sjamaanse initiatie-rituelen bestaan psyche-transformerende methoden, die doen inzien, dat ieder mens niet alleen uit yin en yang bestaat, maar ook uit de vele mogelijkheden, die daar tussen en omheen vallen. Het zijn de collectieve taboesferen, die de mens vervormen en verwringen en onvrij maken. En natuurlijk onmensen zoals Poetin en jij, die koste wat het kost hun ware identiteit/mens-zijn/goddelijkheid willen verloochenen.

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
15 maart 2022


Geplaatst in de categorie: psychologie

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 205Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)