Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Een hoogstwaarschijnlijk vermoorde mystica

(voor Eva Margareta Frölich (circa 1650 - 1692))

Jij bent geboren rond 1650 in Mecklenburg. Jouw adellijke familie kwam uit Stiermarken. Jouw ouders waren kolonel Hans Christoffer Frölich (1602 - 1658) en Elisabet von Plessen. Jouw vader vocht tijdens de Dertigjarige Oorlog als kolonel voor het Zweedse leger. Jouw broer was de veredelde graaf Carl Gustaf Frölich, geboren in 1637 en getrouwd met Plantina Margareta Bengtsdotter, die in 1690 overleed. Hij hertrouwde met Beata Christina Cronström (1671 - 1706). Hij was net als jouw vader een Zweedse legerofficier. In 1678 was hij luitenant-kolonel van het fort van Bohus in Kungälv, dat door de manschappen van de Noorse generaal Ulrik Frederik Gyldenlove werd belegerd. In Kungälv is de schrijver Ernst Teofil Skarstedt (1857 - 1929, Seattle) geboren, die in 1878 naar Amerika ging. In 1911 verscheen zijn derde deel over de Zweden in Amerika, 'Oregon en haar Zweedse populatie', met 98 korte biografieën van beroemde Zweden. Daarna werd Carl kolonel en commandant in Marstrand. Hij overleed op 14 maart 1714 in Stockholm. Jij was de tante van de schrijfster/historica/dichteres Charlotta Frölich, geboren op 28 november 1698 in Stockholm en daar op 21 juli 1770 overleden. Zij was de dochter van jouw roer Carl Gustaf en Beata Christina. Zij trouwde met graaf Johan Funck, landgouverneur van Uppland. Op haar landgoed Överbo maakte zij ruwijzer in een hoogoven. Zij was in 1741-1742 de de eerste vrouw, die door de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen werd gepubliceerd met drie boeken in de landbouwwetenschappen.

Jij trouwde in Riga met kolonel Johann Henning Neumeijer, met wie jij in de jaren 1670 in de vlashandel werkte. Begin jaren 1680 ontmoette jij in Riga de goudsmid en radicale piëtist Berendt Dörchmann, die in een visioen zag dat koning Karl XI de nieuwe Cyrus was, zoals door Jesaja voorspeld, die door God is aangesteld als de heer over het hele christendom. Jij kreeg dat visioen ook en jij verkondigde het de rest van jouw leven. In 1683 heb jij jouw man Johann verlaten. In 1684 ging jij als boetepredikster en sierska (profetes) naar Zweden, samen met Berendt Dörchmann. Jij vertelde en voorspelde, dat Karl XI de stichter van het 1000-jarige Koninkrijk van Christus zou zijn. Een pamflet van jou luidde: 'König Carel XI in Sweden ist von Gotte erwehlet dass er soll werden ein König über die gantze Christenheit auf Erden!'. Karl XI is geboren op 24 november 1855 in het kasteel Tre Kronor op Stadsholmen in Stockholm, in 1252 gesticht door graaf Birger jarl. Zijn vrouw was Ulrika Eleonora van Denemarken, met wie hij 7 kinderen kreeg; Hedvig Sofia (1681 - 1708), Karl XII (1682 - 1718), Gustaf (1683 - 1685), Ulrik (1684 - 1685), Fredrik (1685 - 1685), Karl Gustaf (1686 - 1687) en Ulrika Eleonora (1688 - 1741). Ulrika de Oudere overleed op 26 juli 1693 in kasteel Karlberg in Solna en zij werd 36 jaar. Karl XI overleed op 5 april 1697 in kasteel Tre Kronor en hij werd 41 jaar. Zij zijn in het Karolinska Grafkoret in de Riddarholmskyrkan in Stockholm begraven.

In Stockholm werd jij net als de profeten in het Oude Testament vervolgd. De priesters en de autoriteiten zaten achter jou aan. In 1683 schreef jij in Stockholm een brief aan aan koning Karl XI en bezocht jij hem. Jij toonde hem de leringen van Berendt Dörchmann en jou om hem te overtuigen. Het consistorie van Stockholm liet jou dor de Duitse priesters ondervragen en de koning vroeg een schriftelijk antwoord van jou over de bombarie die jij maakte. De privy counsil plaatste jou onder huisarrest, vanwege jouw visie over Karl XI, dat jij beweerde een profetes te zijn en jouw gewelddadige aanvallen op de priesters. Nadat jij jouw beweringen introk, werd jij vrijgelaten. In de herfst van 1684 bleef jij jouw ideeën rondbazuinen en hebben ze jou in een kindertehuis gestopt, waar jij met spinnen de kost moest verdienen. Op 12 november 1684 heeft het hof van beroep van Svea jou uit Zweden verbannen. 5 dagen later verbrandde de beul van Norrmalmstorg een geschrift van jou. Nog in 1684 ging jij eerst naar Hamburg, waar jij over het millennialisme publiceerde. Jouw werken waren vooral bijbelse exegese, liederen, pamfletten en profetieën van het 1000-jarig Koninkrijk volgens de Openbaring van Johannes op Patmos. In 1692 zou het Duizendjarig Rijk onder leiding van Christus beginnen, volgens jou. Karl XI, koning Christiaan van Denemarken en de hertogen van Saksen en Lüneburg zouden samen het pausdom beëindigen!

Begin 1885 ging jij naar Lübeck, Eisleben en Dresden, waar jij de steun voor jouw visioenen over Karl XI van de kroonprins Johann Georg IV probeerde te krijgen. Jij probeerde de keurvorst van Saksen Johann Georg III te overtuigen om samen met de Zweden naar Jeruzalem te gaan en jij sprak schande van zijn seksuele vrijheden. Jij werd echter uit Saksen verbannen. Jij vergeleek jouw tijd in Dresden met die van de profeet Jona in Nineve. Jij vond jezelf een zwakke vrouw, in de bijbelse zin, dat zij die eenvoudig leven en worden veracht, in wezen waarheidsgetrouw leven. Jij ging naar Amsterdam, waar jij van 1686 tot 1692 verbleef. Op jouw huis plaatste jij een bord met de tekst 'Hier woont een 1000 jaar oude profetes genaamd Eva Margareta Frölich'. Jij schreef een intensief, literair oeuvre en jij componeerde 5 1000-jarige werken, die de orthodoxe geestelijkheid van Zweden aanvielen en die weer het einde van het 1000 jaar oude koninkrijk afkondigden. In Amsterdam publiceerde jij veel van jouw geschriften en was jij actief als predikante en profetes, terwijl jij door Berendt Dörchmann werd gesteund. Jij publiceerde in het Duits en het Nederlands. In 1686 verscheen de bundel 'Sechs Lieder auf die gottlosen Consistorial-priester zu Stockholm'.

In 1692 ging jij samen met Berendt naar Zweden terug. Berendt en jij wilden Karl XI aanzetten tot het uitroeien van de heidenen, het volk Israël uit hun ballingschap bevrijden, Jeruzalem herbouwen en de Joden tot het christendom bekeren. Jij was stek antiklerikaal. Er waren theologen die jouw profetieën als ketterij beschouwden, omdat jij profetieën van Christus als visioenen over Karl XI beschouwde. Jij was blijkbaar stekeblind voor het feit, dat Karl XI religieuze aanpassing eiste en zeer eigenzinnige, religieuze overtuigingen verbood. In Stockholm hield jij opnieuw toespraken tegen de priesters en feller dan ooit. Verder probeerde jij er te publiceren. Jij was luthers en jouw theologie was een mix van spiritualisme, piëtisme, orthodoxie en de strafideologie uit het Oude Testament. Jij vond dat vrouwen net als mannen mochten prediken. Dat zal destijds bij veel priesters in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Jij werd al gauw gearresteerd en in de gevangenis gezet. Voordat er een nieuw proces kon beginnen, ben jij in september 1692 in de gevangenis in Stockholm overleden. Jij werd ongeveer 42 jaar. Volgens mij wijst er veel op, dat jij in opdracht van de vijandige geestelijkheid en het Zweedse koningshuis bent vermoord.

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
15 januari 2023


Geplaatst in de categorie: idool

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 33Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)