Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Buitenstaanders

Galaten 5: 19-21


Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, redeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Met daarnaast eveneens afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen.

Galaten is één van Paulus' felste brieven; geen dankwoord en daardoor valt meteen op dat Paulus niet content is met de gebeurtenissen die in Galatië plaatsvinden. Wat was het probleem?

(Zie hierboven Galaten 5: 19-21)

De in de hiervoor genoemde problemen in de drie Galatenverzen uit Galaten 5 waren, zijn en blijven van alledag. Zowel redeloosheid als losbandigheid, maar vooral helaas ontucht; onkuisheid. Ongeoorloofde seks: ontucht met minderjarigen, gepleegd door zieke hersenlozen, vaak mannen. Minderjarigen die, mits zij het overleven, voor de rest van hun leven getekend zijn. Hetzelfde geldt voor verkrachting. Onkuisheid is een handeling of uiting die ingaat tegen de heersende seksuele moraal. Luxurieus is een synoniem van onkuisheid en (wel)lust. Helaas eveneens, zoals hiervoor reeds vermeld, van alledag; onkuisheid is duidelijk moraal-overtredend, terwijl (wel)lust grenzen heeft. Zolang deze worden gerespecteerd, is er niets of weinig, geenszins zelfs misschien, aan de hand. Bij overtreding daarentegen heb je de poppen terecht aan het dansen, want (wel)lust gaat (vrijwel) ongetwijfeld over in ongewenste intimiteit. Gruwelijke verkrachtingen zijn niet, gelukkig niet, aan de orde van de dag, maar daarentegen kennen veel mensen wel de meest geruchtmakende, vrijheid berovende en gewelddadige, intimiderende verkrachtingen met en dit is helaas eveneens feit, afsluitend moord. Voorbeelden van zulke gruwelijke daden zijn er helaas te over.
'k Ben gelovig opgevoed, maar sinds decennia inmiddels geloof ik dat er geen God bestaat of deze moet inmiddels zijn gepensioneerd of dood zijn zonder dat nabestaanden (ooit) rouwkaarten hebben verstuurd. Overigens wil ik de vele geloven en hun aanhangers geenszins bespotten, aangezien voor veel mensen hét of hún geloof hen althans een houvast biedt...! Zelf ben ik wat dit betreft van een koude kermis thuisgekomen, maar hierover heb ik inmiddels voldoende geschreven en gepubliceerd op deze sublieme site...!

Schrijver: Annejan Kuperus
8 juli 2023


Geplaatst in de categorie: moraal

4.0 met 3 stemmen 317Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
11 juli 2023
Email:
ajkuperushotmail.com
Helaas, maar ik ben er inmiddels 100% van overtuigd, ben jij een hopeloos gefrustreerde christen/gelovige die niet meer weet wat hij moet geloven en daarnaast vooral zijn frustratie hieromtrent profileert/botviert op anderen; jouw goed recht en geen misverstand hierover, zeer begrijpelijk, want deze wereld, volg het nieuws via de juiste bronnen, is ontzettend mooi. Alleen zonde dat er zoveel mensen zijn die alleen aan zichzelf denken en aangaande de wereld iets hebben van: 'Wie dan leeft, wie dan zorgt'! Zolang, ondanks majestueuze inzet van bijvoorbeeld het Wereld- Natuurfonds, hiervan sprake is, zal de teloorgang doorzetten met als eindresultaat misschien wel een tweede zondvloed of een ramp van zodanige omvang dat er uiteindelijk helemaal niemand zal zijn die deze verwoestende catastrofe kan navertellen...!
Naam:
Sir Joanan Rutgers
Datum:
10 juli 2023
Wanneer een kabouter naar zijn gevoel een diep gat heeft gegraven, dan is dat buiten kabouterland niet echt een vorm van verdieping. Helaas bestaat de rubriek 'Citaten' niet. Jij komt met dat rare denkbeeld van een gepensioneerde of overleden god. Nu draai je de boel om. Ik weerspreek dit denkbeeld juist en vooral jouw atheïsme. Volgens mij ben jij een spirituele warhoofd en hak je er maar wat in om. Adieu!
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
9 juli 2023
De rest, Joanan, zal misschien (ooit) volgen, hoewel deze nimmer relevant zal zijn. Als jij tussen de regels door zou lezen, kom jij tot de conclusie dat ik niet slechts opper, maar juist het tegenovergestelde doe, namelijk verdiepen. Jij hoeft niet eens tussen de regels door te lezen, want, feit, 'de in de hiervoor genoemde problemen in de drie Galatenverzen uit Galaten 5, waren, zijn en blijven van alledag'. Jij denkt dus echt dat God óf gepensioneerd óf inmiddels misschien zelfs gestorven is...?
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
8 juli 2023
Jij hebt het over 'de nabestaanden van God', wat impliceert, dat God bestaat. Verder lijkt mij de god van jouw opvoeding te beperkt en onwaar. Jouw godsbeeld en eigen zielsbeeld is foutief ingeprent. Ik raad je aan jezelf eerst nog meer in andere godsbeelden te verdiepen, voordat je zo menselijk en bespottelijk God afwijst.
Er is een groot verschil tussen de dood van jouw godsbeeld en de Levende God. Bij de gnostici zul je zeker soelaas vinden. Het is vast vanuit jouw oude, geïndoctrineerde rudimenten, dat jij zo'n strenge tekst van Paulus aanhaalt en verdedigt. Jij vult Paulus aan door verkrachtingen incluis moordzaken te benoemen, zoals het gruwelijke misdrijf aangaande Marianne Vaatstra. Je oppert dingen, maar je werkt ze niet uit. Je beschouwing is dan ook niet meer dan een voorwoord. Waar blijft de rest?

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)