Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Wereldwaarheid

Subtitel: klimaatontkenners

Roomser dan de Paus...?


Roomser dan de Paus ben ik geenszins, laat staan dat ik de ambitie zou hebben dat überhaupt te wíllen zijn. Ongeneeslijk ziek ben ik daarentegen helaas wel, want Polycythemia Vera is uiteindelijk zowel slopend als na ongeveer 15 tot 20 jaar dodelijk, aldus de arts die mij eerder heeft behandeld. Het leven zo draaglijk mogelijk houden en hopen dat de genadeslag, mocht jij dit als patiënt in elk geval zelf willen, zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de kwaadheid van de last die jij als zieke ondervindt.

Elektrisch vliegen is in ontwikkeling en mede daarom ga ik mijn reis rond de wereld, waarvoor ik, om misverstanden te voorkomen, gewoon moet werken en sparen, afronden met binnenkort een bezoek aan de mooie Canadese hoofdstad Ottawa en vervolgens, 'last, but certainly not least', de ruim 5 miljoen inwoners tellende, aan de zuidoostkust van Australië gesitueerde (miljoenen)stad Sydney. Er is een Sydney-spaarpot/-rekening in de maak/op touw, maar nog niet gezet. Roomser dan de Paus, dus zeer orthodox in de leer, ben ik allesbehalve, maar net als velen van ons ben ik mij dus bewust dat het anders, lees: radicaal anders moet. Vandaar dat tegenwoordig zowel 4- als 2-wielers, net als hopelijk het gevleugeld verkeer volledig elektrisch of 'in wisselwerking met' gaat worden. Technici werken hieraan keihard. Dit alles met uiteindelijk maar één doel: het milieu...! Er zijn, en die zullen er waarschijnlijk ook altijd blijven, klimaatontkenners!

Vreemd overigens, je wordt ermee geconfronteerd, terwijl je ontkent; KLIMAATONTKENNERS...!

Waarschijnlijk zijn dat ook de mensen, ik schrijf niet voor niets 'waarschijnlijk', die de opwarming van de aarde ontkennen, terwijl ijskappen 'onder hun neus' wegsmelten, de zeespiegel stijgt en bovendien zowel de gemiddelde zomer- als wintertemperatuur het kwik in de thermometers slechts doet stijgen. Klimaatontkenners, willen zij de wereldwaarheid blijven negeren?, zouden feiten niet langer moeten ontkennen, anders zijn de 'Arken van Noach' op zeker moment niet meer aan te slepen.
Door de opwarming van de aarde is er sprake van enorme wegsmelting van de ijskappen! Poolbewoners, zowel mensen als dieren, klagen; ijskappen die smelten betekenen het vrijkomen van zo'n ENORME HOEVEELHEID AAN WATER dat er sowieso sprake zal zijn van gigantische overstromingen, waar wij Nederlanders, woonachtig in het Lage Land, zwaar gedupeerd door zullen worden... .
Toch zijn er mensen die het niet willen zien, en dan bedoel ik 'all around the globe', en blijven ontkennen, terwijl feiten niet liegen. Wij wonen hier in het Land van Maas en Waal dat precair, dus onzeker en zorgelijk zou kunnen zijn, maar mensen die hier zijn geboren en getogen, weten dit veel beter dan ik...!
Persoonlijk kennen, doe ik ze niet, echte klimaatontkenners, hoewel, als ik er even bij stil sta... . Kijk om je heen en je weet dat jij jezelf en wij gezamenlijk elkaar voorliegen;

- er is vaker sprake van extreme hitte ofwel stijgende temperaturen
- er is een groter risico op verwoestijning; in 2001 al heb ik dit gezien op de Mongoolse steppe
- meer neerslag op jaarbasis

&

- groter risico op overstromingen


met verwachte negatieve economische gevolgen voor zowel de economie, zoals toerisme en energie, het milieu voor wat betreft het verlies aan biodiversiteit en enorme bosbranden, afnemende oogstopbrengsten in de landbouw en toenemende vraag naar water en als geenszins onbelangrijkste de volksgezondheid in verband met sterfte door zowel degenererende, langzaam in levensvatbaarheid achteruitgaande, hittegolven als hevige stormen. De transportsector, in ons aller voordeel, is helaas volgens het Europees Parlement de enige sector met een uitstoot hoger dan in 1990. Transport is daarnaast volgens het EP eveneens verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale EU-CO2-uitstoot. 72% hiervan komt van het wegvervoer. Wij kunnen echter niet zonder zoals algemeen bekend, want persoonlijk vinden wij het toch wel aangenaam als onze favoriete winkels weer worden bevoorraad, waar of niet?

>>><<<

CO2-uitstoters betreffende vervoer in percentages:

- auto's en bestelwagens ongeveer 15%
- lucht- en scheepvaart minder dan 3,5% van de totale EU-uitstoot aan broeikasgassen

De Europese Green Deal wil nul-emissies tegen 2050, dus zeg maar binnen een kleine 30 jaar realiseren. Hoe? Op de hiernavolgende wijze; lees maar:

- klimaatneutraliteit wettelijk bindend
- een circulaire economie met een

* duurzaam voedselsysteem
* zowel bescherming van biodiversiteit als bestuivers
* financiering via het Duurzame Europese Investeringsplan

- het mechanisme voor een rechtvaardige transitie voor regio's die het meest worden getroffen door de groene transitie, zoals
bijvoorbeeld regio's die sterk afhankelijk zijn van steenkool...!

Al met al een zware operatie die grondig moet worden uitgevoerd...!

Schrijver: Annejan Kuperus
13 september 2023


Geplaatst in de categorie: wereld

4.3 met 3 stemmen 279Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
16 september 2023
Bet Weter, bedankt voor jouw feedback en jouw positieve goede en fijne reis-wensen.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
16 september 2023
Email:
ajkuperushotmail.com
Weet je wat het uiteindelijk is Bet Weter, de natuur gaat gewoon zijn gang alleen is de vraag onder welke condities...! De sterk van steenkoolafhankelijke regio's, als wij het over ons eigen continent hebben, verdienen sowieso professionele Europese hulp. Zoals ik eerder memoreerde; een zware operatie die grondig dient te worden uitgevoerd...!
Naam:
Bet Weter
Datum:
15 september 2023
Ik ben het in grote lijnen wel met je eens. Alhoewel sommige feiten achteraf soms toch niet zo feitelijk blijken te zijn.
Het klimaat verandert maar of dat een reden is om herhaaldelijk aan doemdenken te doen en steevast apocalyptische boodschappen te verkondigen gaat mij te ver.
Het probleem is (gedeeltelijk) inderdaad de mens m.i. Ik geloof niet dat de mens in het algemeen in staat is en de wil heeft om zijn (luxe) levenspatroon aan te passen ten gunste van de natuur. De wal zal het schip wel keren op den duur. Wellicht bieden nieuwe technologieën in de toekomst soelaas.

Een goede en fijne reis naar Canada toegewenst.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
14 september 2023
Email:
ajkuperushotmail.com
Bedankt voor jouw reactie/mening Bet Weter; helaas ben ik het niet op alle fronten met jou eens, want....

...feiten liegen niet:

- ijskappen smelten misschien wel sneller dan het laatste Elfstedenijs, waardoor De Tocht toch werd afgeblazen
- de natuur is geenszins verloren, maar er verdwijnen, structureel, wel soorten
- binnenkort reis ik naar Canada, waar recent enorme bosbranden waren door, zeker voor Canada, enorme droogte. Echt een punt en zonder twijfel een gevolg van klimaatverandering
- de temperatuurstijging is onomkeerbaar, is, eens, nonsens van de bovenste plank, alleen is de mensheid de enige die het tij kan keren. De vraag is of wij mensen dat willen. De vele klimaatontkenners krijg je al niet mee, want die geloven niet in klimaatverandering en
- als mensheid zullen wij geenszins en masse sterven, maar naar mijn mening moet ons gedrag drastisch op de schop daar het anders alsnog zijn beslag zal krijgen...!
Naam:
Bet Weter
Datum:
13 september 2023
Niemand ontkent het klimaat Annejan. Het is een door klimaatalarmisten verzonnen titel voor mensen die kritisch staan tegenover doemdenken en populistisch geroeptoeter over het klimaat. Het bekt blijkbaar lekker om mensen zo weg te zetten als de klimaatreligie je stevig te pakken heeft en bekering ondenkbaar is.

Het klimaatalarmisme neem m.i. sektarische vormen aan. Kreten als “de wereld gaat eraan”, “de ijskappen smelten sneller dan ooit”, “de natuur is verloren”, “binnenkort staat de wereld in brand”, “de temperatuurstijging is onomkeerbaar” en “we sterven uit als we niets doen” kweken een angstcultuur die zich gretig vastzet in de harten van goedgelovige aanbidders.
Termen als wereld, klimaat, en natuur zijn gemakkelijk in te ruilen voor God, Allah of Jahweh. Aanbidders (rebellen) mogen niet tegengesproken worden door ongelovigen die twijfelen aan hun heilige standpunten. Net als bij religieus fanatisme ben je zo overtuigd van je gelijk dat het doel op den duur elk middel heiligt. Gods wetten moeten opgevolgd worden. Tegenstand moet ten koste van elke prijs de kop ingedrukt worden. We gaan er toch aan met zijn allen als we zo door gaan dus moeten we wel elk middel aangrijpen om dat te voorkomen.

Ik voorspel dan ook dat het niet bij “vreedzame” acties, al kan je de acties op de A12 al nauwelijks meer vreedzaam noemen, zal blijven. Dat veel van de actievoerders zich in veelvoud omringen met zelf aangeschafte petrochemische producten doet blijkbaar niet ter zake. Dat men in luxe leeft ten koste van veel natuurlijke grondstoffen doet niet ter zake. De kreet “verander de wereld begin bij jezelf” vindt geen voedingsbodem meer bij verwende luxepoppetjes. De grote industrieën zijn altijd de boosdoeners. Wijzen naar een ander is verworden tot tweede natuur. Van vraag en aanbod heeft men vast nooit gehoord. Nee dan mag je gerust in je plastic poncho als dappere asfaltridder met je smartphone in de hand de wereld van de ondergang redden. Je kunt er zelfs als je het een beetje handig aanpakt een zeer goed belegde boterham mee verdienen. Angst, gegrond of ongegrond doet vreemde dingen met de mensen.

Kritische noten kunnen niet meer gekraakt worden als het heilig vuur eenmaal van binnen brandt. Historisch klimatologisch besef ontbreekt veelal totaal. Dat het klimaat een samenspel van factoren is waarvan men nog nauwelijks een fractie kent van de invloed van de onderlinge verbanden dringt niet meer door of wordt gewoonweg niet geaccepteerd. In een modelletje kan je alles vangen. Je schuift een beetje met wat parameters heen en weer en je hebt zo weer een nieuwe klimaatvoorspelling in een gewichtig rapport vereeuwigd.

In de ogen van de mens is alles maakbaar tegenwoordig. Nou ja alles….gelukkig gaat de natuur gewoon zijn gang.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)