Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Heb uw vijanden lief

Het is Christus Jezus, die zegt: 'Heb uw vijanden lief, zegen hen, die u vervloeken; doe wel aan hen, die u haten; en bid voor hen, die u geweld doen en die u vervolgen'.
Deze vredelievende wijsheid staat hoog verheven boven de reactionaire, militaire acties van Israël jegens het onschuldige, Palestijnse volk, dat niet de beestachtige agressie van Hamas deelt of onderstreept. De eis van het Israëlische leger om binnen 24 uur het noorden van de Gaza-strook te verlaten, is niet alleen erg intimiderend en heerszuchtig, maar volstrekt inhumaan, ook al zal daar binnen de Israëlische, militaire kringen anders over worden gedacht. Het sneeuwde folders met waarschuwende instructies. Zo van, ga er maar gauw vandoor, want wij komen eraan met ons oppermachtige leger en wij kunnen onze trefzekerheid niet garanderen, ook al mikken we het liefst enkel en vooral op die bloeddorstige Hamas-leden. Inmiddels weten we dat het Israëlische grondoffensief om militair-tactische redenen is uitgesteld.

Haat met haat vergelden, is nooit te rechtvaardigen. Oog om oog, tand om tand is altijd de verkeerde keuze. Maar om op de uitspraak van Christus Jezus terug te komen, het is werkelijk verdomde moeilijk om die smerige Hamas-killers ook maar een klein beetje lief te hebben, omdat die gewetenloze moordenaars zoveel onschuldige mensen hebben vermoord. Hoe kun je nou zo'n fanatieke, door waanbeelden beheerste, walgelijk haatdragende, monsterlijke, satanische, jaloerse, godsdienstwaanzinnige, asociaal primitieve onmens ook maar iets van liefde schenken? Toch is het dat wat Christus Jezus ons leert.

De Supernova Sukkot Gathering was een psychedelisch trancefestival om de feestdagen Soekot en Sinchat Tora te vieren. Dit feestweekend begon op 6 oktober 2023 en werd, zo wij weten, in de ochtend van 7 oktober 2023 uiterst wreed verstoord en vernietigd. Dit Feest van inzameling (Chag HaAsif) of Loofhuttenfeest/Oogstfeest was nabij de Re'im kibboets. Het was een viering van 'vrienden, liefde en oneindige vrijheid'. Dat die nietsontziende Hamas-killers zware en waarschijnlijk ongeneeslijke geesteszieken zijn, is duidelijk, temeer daar zij als moordzuchtige gekken tekeer gingen, verblind door hun enorm giftige haat, die klaarblijkelijk niet alleen op de Israëli's gericht is, daar zij o.a. 21 Thaise mensen vermoordden en 16 Thaise mensen gijzelden. Onder de gegijzelden bevinden zich mensen uit 13 landen; Amerika, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Rusland, Engeland, China, de Filipijnen, Nepal, Thailand, Brazilië en Mexico.

Meerdere namen van de 199 door Hamas gegijzelden zijn bekend geworden; Shani Nicole Louk, Noa Argamani, Avinatan Or, Doron Katz-Asher, Yaffa Adar, Adi Vital-Kaploun, Vivian Silver, Erez Kalderon, Karina Arlev, Channah Peri, Nadav Popplewell, Amiram en Nurit Cooper, Liri Elbag, Adrienne Neta, Celine Ben David Nagar, Almog Meir Jan, Inbar Heiman, Hersh Goldberg-Polin, Maya en Itay Regev, Roni Eshel, Jordan, Alon en Gefen Roman-Gat, Ohad en Ethan Vahalomy, Ditza Heiman, Dror, Yonat, Noam en Alma Or, Shoshan en Avshal Haran, Adi, Tal, Naveh en Yahel Shoham, Judith Tai en Natalie Raanan, de ouders van Sharone Lifschitz, Ada Sagi, Shiri, Yarden, Ariel en Kfir Bibas, Yossi en Margit Silberman, Carmella en Noya Dan, Ofer, Erez en Sahar Kalderon, Doron, Raz en Aviv Asher, Sagui Dekel-Chen, Anucha Angkaew, Boonthom Phankhong, Nattawaree Moonkan, O-wat Suriyasri, Manee Jirachat, Natthaporn Onkaew, Komkrit Chombua, Parinya Taemklang, Pattanayuth Tonsokri, Kiattisak Patee, meneer Pongtorn, Mia Schem, Erez Kalderon en Ofir Engel.

De hachelijke situatie is vooral voor alle gegijzelden en hun familieleden heel navrant en zielsverscheurend. Speciale eenheden hebben enkele gegijzelden weten te bevrijden, o.a. David en Rachel Edri. Voor het lot van de overige gegijzelden wordt natuurlijk erg gevreesd, zeker nu het grondoffensief aanstaande of al begonnen is.

Israël is van plan om Hamas met wortel en tak uit te roeien en daar zullen zij zeker grotendeels in gaan slagen, maar er zullen er ook zijn, die de dans ontspringen en die elders hun kwaadaardige missie heropbouwen. Natuurlijk zal dat vervloekte tunnelstelsel van Hamas helemaal vernietigd moeten worden en zullen alle resterende wapens van die laffe demonen onklaar gemaakt moeten worden. De Israëli's zullen nu echt korte metten moeten maken met die gif en onheil zaaiende, dodelijke duisterlingen, walgelijke misbaksels en moordzuchtige zombies.
De onschuldige Palestijnen, die eveneens door de Hamas-naarlingen getiranniseerd worden, kunnen geen kant op, want Egypte weigert hen vooralsnog op te nemen. Hamas wordt door Iran gevoed en daar heerst dan ook een demonische haat jegens Israël. Die haat gaat voorbij religieuze standpunten, want het is puur een primitieve vorm van blinde haat. Het staat in ieder geval heel ver af van de Liefde, die Christus Jezus predikt en uitstraalt. Heb uw vijanden lief. Die alles overbruggende liefdesboodschap betekent ook, dat de vele, Joodse concentratiekampslachtoffers een gevoel van liefde voor hun nazi-moordenaars zouden moeten kunnen opbrengen. Ik weet, dat zoiets voor velen krankzinnig klinkt, maar het is wel de ware weg naar vergeving en berusting, het besef, dat er boven alle extreem gruwelijke menselijkheden een Goddelijke Liefdeswereld is, die het voor alle lijdenden opneemt. Dat de cirkelgang van komende en verlatende zielen op aarde door Hogere Intelligentie wordt bepaald. Dat de engelenwerelden nauw verbonden met het lot van alle mensen zijn.

De liefde is altijd een grotere kracht dan de haat, maar dat lijken heel veel mensen vandaag de dag nog steeds niet te beseffen. Een groot deel van de Russen en de Oekraïners ook niet. Denk even aan Mahatma Gandhi en Jiddu Krishnamurti. Slechts twee van de vele wijzen, die op aarde geïncarneerd waren. Zij leefden geweldloos en zij straalden pure, onvoorwaardelijke liefde uit. Of denk aan de vele voorbeelden van rooms-katholieke heiligen en martelaren. Zij leefden in vrede met zichzelf en de anderen. Zij piekerden er niet over om ook maar even het zwaard te hanteren. Even zonder Jeanne d'Arc gerekend.

Natuurlijk wenst Israël dat Hamas wordt weggevaagd, maar geweld roept opnieuw geweld op en de ware ommekeer zal in de harten van die Hamas-duivels moeten ontstaan. Zoiets kun je niet met grof geschut afdwingen. Al is het humane gedeelte van de wereld er natuurlijk wel van overtuigd, dat die Hamas-duivels definitief gestopt moeten worden. Wie ook maar één mens vermoordt, die vermoordt God, Allah, Jahweh. In wezen hebben de Hamas-idioten zichzelf naar de ondergang geholpen door voor het oog van de hele wereld zulke gruwelijke daden uit te voeren. Die misdadigers hebben zichzelf voor altijd te schande gemaakt en in wezen rest hen niets anders dan zware boetedoening, in plaats van hun volstrekt misplaatste eergevoel. In feite hebben zij zichzelf al uitgeschakeld. Zij zijn door hun eigen gif vergiftigd. De weg naar duurzame vrede is toch om te proberen hen een beetje lief te hebben, want je zult zien, dan kunnen ze uit hun zinsbegoochelingen en waanbeelden gaan ontwaken, waarna er niets van hun wraakzucht overblijft en zij daadwerkelijk geconfronteerd worden met het vreselijke lijden, wat zij andere mensen hebben aangedaan. Dan ontstaat er eerst zoiets als zelfbewustzijn en een lichte vorm van geweten. Mogelijk dat er dan iets van zelfreflectie ontstaat, waardoor zij inzien, dat zij van jongs af aan door hun slechte ouders en omgeving zeer negatief geïndoctrineerd zijn.

Verder speelt het oertrauma van de Joodse mensen mee, die koste wat het kost nooit meer door nazi-achtige killers zo massaal vermoord willen worden. Daarbij denk ik aan het indrukwekkende lied 'Trains of No Return' van Ofra Haza. Het is voor de Israëlische verdedigers/aanvallers wel de kunst om niet tot het niveau van de vijanden af te dalen, want moord blijft moord, wat voor logische uitleg je er ook aan geeft. Het allerbeste is het om elkander lief te hebben, ook of misschien wel juist je vijanden.

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
14 oktober 2023


Geplaatst in de categorie: actualiteit

4.8 met 5 stemmen 154Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Bet Weter
Datum:
17 oktober 2023
Tja hoe zullen we ze noemen die leden van Hamas? Ik denk niet dat voor velen, zoals Diekstra vermoedt, dat een groot probleem is.

Ik heb de indruk dat Diekstra zijn eigen wereldje creëert waarin hij verklaringen zoekt voor zijn eigen ongemak. Als je zijn generalisaties doortrekt is uiteindelijk iedereen in potentie een monster. Zo kan je oneindig schuiven met de schuldvraag en is er in feite geen onderscheid tussen slachtoffers en daders. Omgevingsfactoren en invloeden van buitenaf bepalen dan alles. Is alles “nurture” en niets “nature”?
Een van zijn volzinnen geeft eigenlijk de kern van zijn denken aan:

“Hoe komen mensen zover dat ze erop uit zijn hun leven te geven om dat van anderen te nemen? Het antwoord luidt: door langdurige blootstelling aan de uiterst giftige cocktail van vernedering, machteloosheid en wraakzucht. In het Midden-Oosten zijn er inmiddels ontelbaren die jarenlang die cocktail hebben moeten drinken.”

Mijns inziens wel een heel simpel en generaliserend antwoord. Zouden dan niet alle Palestijnen zo moorddadig en monsterachtig moeten zijn? En zijn er in de geschiedenis dan geen moorddadige slachtpartijen te vinden zonder voorafgegane “vernedering, machteloosheid en wraakzucht”. Ja natuurlijk wel. Het stikt van de voorbeelden uit het verleden en ook in het heden. Religie, rassenhaat en het zoeken naar zondebokken speelden en spelen hier vaak een hoofdrol. Maar Diekstra heeft met zijn psychologische duiding (westerse schuldcomplex?) alles in een jampotje gevangen. Deksel erop en klaar.
Naam:
Sir Joanan Rutgers
Datum:
16 oktober 2023
René Diekstra stelt, dat de bestrijders van 'een extreem dodelijk wraakzuchtig monster' daar mede-verwekkers van zijn. Dat weerspreek ik, want demonische misdaden zijn altijd en volkomen de verantwoordelijkheid van de daders zelf. Hoezeer zij ook onderdrukt worden (een slachtofferrol waar zij vaak zelf voor kiezen), de manier van reageren blijft altijd een vrije keus en komt louter en alleen uit de daders zelf voort. In tegenstelling tot René acht ik de overgeërfde (kinder)trauma's en opvoedingsfouten/haatindoctrinaties van de Hamas-families van essentieel belang inzake de extreme misvormingen/hoogst criminele geestesstoornissen. In wezen zijn de Hamas-griezels moorddadig richting hun duivelse (voor)ouders en zichzelf. Zij projecteren hun onverwerkte en verdrongen zelfhaat.
Naam:
Marja Raadt
Datum:
16 oktober 2023
Kortheidshalve verwijs ik naar een uitgebalanceerde column van de psycholoog René Diekstra, die tot een veel genuanceerder opstelling komt dan waartoe stukjesschrijver Rutgers kennelijk in staat is. De met gevoel voor de context geschreven column 'Monsters zijn het' kan je vast wel ergens op het internet vinden, als je niet geabonneerd bent op een regionaal dagblad waarin Diekstra publiceert.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)