Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Malafide medici, 'geheugenverlies', en perverse politici

De anticlimax van het Hippokratische denken en handelen.

“Een medisch complot”, luidde volgens de Volkskrant de voorlopige conclusie van het snel vorderende onderzoek naar de bomauto’s in Groot-Brittannië. Het is, vanzelfsprekend, geen medisch complot maar een complot van een aantal medici, hetgeen een heel wat meer dan gradueel verschil inhoudt, maar waardoor menigeen al direct op het verkeerde spoor wordt gezet, en vooral politici, die voor hun zelden direct geuite, maar subliminaal gistende, hunkering naar bevrediging van hun door perversiteit gestuurde machtsstreven ingegeven wensen en verlangens, welke zijn gedeformeerd tot een absolutistisch Willen.

Medische gladiatoren.

De Londense Times meldde dat een leider van Al-Kaida verleden week in Irak - met een variant op de gladiatoren in de arena, die de Romeinse keizer in zijn loge toeriepen: “Zij, die gaan sterven, groeten u” - had aangekondigd: ”those who cure you, will kill you.”
Achteraf steken onder meer verbijstering, ongeloof, verdriet en woede de kop op, en de meeste elementen van dat nogal willekeurige conglomeraat aan extraverte emoties zijn niet alleen invoelbaar, maar liggen zelfs voor de hand. Zolang men alleen passief van iets weet heeft, is een bedreiging minder erg dan wanneer het in de eigen straat of op een andere verdieping van de eigen woontoren geschiedt, om maar te zwijgen van de eigen woning of de directe werksituatie.
“Het is schrikken als zelfs medici terrorist kunnen zijn”, kopte de Volkskrant. Hoe juist die vaststelling ook mag zijn, een nare bijsmaak heeft zo’n zin toch, vooral omdat deze ongetwijfeld is opgetekend uit de mond van andere medici, die weliswaar terecht geschokt zijn, maar toch vraag je je af hoeveel deze mensen, al dan niet (nog) bewust, weten over de geschiedenis van het eigen vak. Is de naam Josef Mengele (1911-1979) voor hen een begrip, of is die zo onlosmakelijk verbonden met het nazibeulendom, dat men, uit angst en afweer, vergeet dat deze Engel des Doods een gekwalificeerd arts was.

Neurenbergse artsenprocessen.

En wie meent dat Mengele een op zichzelf staand fenomeen is geweest in de geschiedenis van extreem abjecte ontsporingen binnen de kongsi der witjassen, moet dan maar eens een poging ondernemen om (iets van) de documenten van het Neurenbergse artsenproces [1] te lezen, misschien dat dan het besef eindelijk doordringt dat deze vergaande onmenselijkheid, en de daaraan gekoppelde wil tot ontmenselijking van de slachtoffers, binnen de bewuste beroepsgroep altijd bij een aantal individuen heeft bestaan, uiteraard ook in onze dagen.
Wil iemand beweren dat na de tweede wereldoorlog aan de witgejaste barbaarsheid een einde is gekomen? Laten we de experimenteerbeluste afsplitsingen van het Beest uit de Afgrond achter het IJzeren Gordijn en in de folterkamers van Pinochet en andere monsters zonder waarde niet vergeten, die gemartelde gevangenen onderzochten en vaststelden dat ze nog wel wat zouden kunnen doorstaan, omdat het bloedverlies relatief gering was, zoals eveneens te lezen valt in de documentatie die is bewaard in het thans museale concentratiekamp Natzweiler.

Perversie van het denken en handelen.

En wat te denken van de Mengeles van vandaag, die hun experimenten op weerloze dieren uitvoeren met exact dezelfde argumentatie als die kamparts bezigde: om de mensheid vooruit te helpen. Bij Mengele ging het om het Arische ras, in het huidige gebeuren gaat het om hen die de benodigde spie voor het resultaat van die proeven kunnen ophoesten.
Lafhartige politici, die overal ter wereld weigeren, deze geest van Mengele een halt toe te roepen, hebben zich tot medeplichtigen gemaakt binnen dit kader, dat ons niet alleen de verwrongen tronie toont van de perversie van het denken, maar verantwoordelijk is voor hoge aantallen van mismaakte en gemartelde dieren, die na behandeling door de witjassen in kwestie op de lijkenberg worden afgelegd. Zolang deze mentaliteit, actief dan wel passief, wordt ondersteund vanuit machtscentra waar ook ter wereld, mag niemand zich verbazen over de gedegenereerdheid van, al dan niet georganiseerde, artsen, die enerzijds mensen willen genezen, maar aan de andere kant nauwelijks de hand hoeft om te draaien voor een massaal doden.

Politieke gevolgen.

In Groot-Brittannië, met één openbare camera op veertien burgers reeds een politiestaat, zal men wel weer alles aan monsterlijks uit de kasten trekken en nog meer burgerrechten inperken: een hobby van niet alleen een toenmalige robot genaamd Thatcher, die haar vadercomplex moest afreageren, maar tevens van de Grote Leugenaar Blair, die nu via gelegitimeerd papendom in de hemel wil komen.
En dan is er nog de door extreme rancune gedreven, en door het fenomeen Terrorisme bezeten, Minister van Binnenlandse Zaken in het nieuwe Mofrika, Wolfgang Schäuble, die vergaande voorbereidingen treft voor de oprichting van een 'nieuwe eerst Duitse en dan vanzelfsprekend Europese' Gestapo, uitgerust met meer middelen en macht dan Himmler, met collega’s en concurrenten heeft gehad. De, op basis van elke denkbare willekeur, als verdachte aangemerkte moet in de optiek van Schäuble zijn onschuld bewijzen, en deze lafhartigheidsbekleder wil ook dat computers van alle burgers zonder hun medeweten kunnen worden doorzocht: Die totale Überwachung. En wie denkt dat zo’n, na een ernstig trauma onbehandelde, Schäuble dan tevreden zal zijn, is of heel naïef of totaal onverschillig.
Het zou duidelijk moeten zijn: of je nu door een dolgedraaide medicus wordt ‘gebeten’ of door een perverse politicus, het resultaat zal geen grote verschillen vertonen.

De Kwadratuur van het Niets.

Wie mocht hopen of verwachten dat de opperste baas van Schäuble, de tot vol-continu producerende clichéfabriek omgebouwde, geïncarneerde walvistraan genaamd Angela Merkel - drie decennia geleden reeds als Angie juichend in de Heer door de Rolling Stones aangekondigd - ook maar het geringste onderneemt om de doldrieste dwaasheid van haar mini-ster te relativeren, heeft het goed mis. Zij heeft het veel te druk met zich te laten toejuichen door glunderende sjeiks en G8-ers, alsmede door alle andere, Europese regeringsleiders. En dat alleen vanwege haar volstrekt nietszeggende, uit oneindige leeghoofdigheid voortspruitende, gemeenplaatsen.
De gevaarlijkst denkbare waanzin borrelt niet alleen maar in het Witte Kremlin nummer 10.
__________

[1] Medizin ohne Menschlichkeit; Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke.
Frankfurt am Main, 1960, daarna tal van herdrukken.
Fischer Taschenbücher.


Zie ook: http://www.lettersenbeelden.web-log.nl/mijn_weblog/

Schrijver: Heinz Wallisch, 7 juli 2007


Geplaatst in de categorie: psychologie

2.2 met 11 stemmen 970Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
8 juli 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Toegegeven, ik maak soms lange zinnen. Als u de moeite neemt om even te kijken in het artikel over Hedwig Courths-Mahler op Rond1900.nl in het elektronische tijdschrift 'All art is quite useless', dat u kunt vinden onder rond1900.nl/?p=375
zult u vaststellen dat daar één zin van dertig regels in staat.

En wat denkt u? Juist deze zin heeft de meeste hilariteit veroorzaakt, al hadden de kinderen me van tevoren gezegd dat dit voor een papieren tijdschrift best was maar voor een internetlezer een te zware belasting en er daarom flink over zou worden geklaagd. Het tegendeel was het geval: ik kreeg uitsluitend positieve reacties, en u weet ook wel dat in de meeste gevallen men alleen in het toetsenbord klimt om de gal te spuwen.
We mogen (de) lezers nooit onderschatten.

Helemaal ongelijk geven kan ik u echter niet, maar ik heb een eigen aanpak en eigen stijl, ook als die door sommigen als onaangenaam, te moeilijk of zelfs als geheel stijlloos wordt ervaren. Maar om nu helemaal tot een lagere school-niveau terug te keren... In een andere context — uitleg aan jeugdigen bij voorbeeld — zou ik voor een andere aanpak hebben gekozen, en verder ben ik ook een groot voorstander van begrijpelijkheid, maar voor zo'n thema als het onderhavige is per definitie enige ontwikkeling vereist.

Met het wijzen op Prof. Diepenhorst mag u gelijk hebben: ik heb — ondanks dat ik veel met de man volstrekt oneens was — bijna altijd intens veel genoegen beleefd aan zijn aanpak, eveneens aan zijn manier van reageren op 'presenterend proletentuig' van het gifscherm, dat meende hem wel even te kunnen aftroeven. Dergelijke kleurrijke figuren zijn heel schaars, en/of worden door programmamakers van vandaag de dag gemeden als besmettelijk zieken.

Ook als die professor hier en daar misschien ietwat ouderwets, of zelfs archaïsch, was: mensen als hij dragen bij aan de veelzijdigheid van het milieu waarin zij zich bewegen, hetzij sprekend, hetzij schrijvend, hetzij beide en nog meer. En door zich te bewegen, dragen zij ook weer hun ideeën, en niet in de laatste plaats hun wijze van aanpak, verder uit dan binnen de eigen kring.

Wat let u, voor de lezers van nederlands.nl de inhoud van mijn betoog in een door u zelf te kiezen vorm nogmaals onder de aandacht te brengen. Dan snijdt het mes aan drie kanten en behoudt ieder zijn eigen normen en waarden, die overigens qua aanpak niet absoluut zijn. Voor hoogebejaarden zou ik het ook weer anders hebben aangepakt, maar dan is het uitgangsunt immers niet hetzelfde als in de context van dit elektronische tijdschrift. Ik heb zelf een weblog, speciaal voor senioren, en daar pak ik alles anders aan, vooral minder zwaar op de hand.

Overigens wil ik met de verwijzing naar mijn stuk over Hedwig Courths-Mahler in het geheel geen link leggen naar het artikel hierboven: dat artikel was geschreven ter pure verstrooiing en informatie, het huidige, over de aangekaarte misstanden, is bloedserieus bedoeld, en een humoristische aanpak is dan ook minder gepast, tenzij de context weer een andere is: de cabaretbühne bij voorbeeld.
Naam:
O.U. Deis
Datum:
8 juli 2007
Zou het niet handiger te zijn dit stuk in 4 à 5 aparte stukjes te verdelen?
Ik zou ze met meer aandacht lezen en dat is toch uw bedoeling?

En wat in het groot geldt, geldt ook in het klein: sommige zinnen kunnnen beter onderverdeeld worden in losse zinnetjes!

Ik citeer de tweede zin:

* Het is, vanzelfsprekend, geen medisch complot maar een complot van een aantal medici, hetgeen een heel wat meer dan gradueel verschil inhoudt, maar waardoor menigeen al direct op het verkeerde spoor wordt gezet, en vooral politici, die voor hun zelden direct geuite, maar subliminaal gistende, hunkering naar bevrediging van hun door perversiteit gestuurde machtsstreven ingegeven wensen en verlangens, welke zijn gedeformeerd tot een absolutistisch Willen.*

Hier kon in zijn tijd zelfs Prof. Dr. I. A. Diepenhorst niet tegen op!
Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
7 juli 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Rina van Dijk heeft gelijk: te verwachten (van de politici en andere machthebbers) valt er niets goeds meer; het enige wat we kunnen doen, is het Principe van de Hoop te koesteren, en daarbij zo waakzaam te blijven als maar enigszins mogelijk is.
Naam:
Rina van Dijk
Datum:
7 juli 2007
Het is duidelijk: we hebben niets meer te verwachten. Of juist: alles. Dat kan natuurlijk ook.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)