Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De Brulboei van het Belcanto zwijgt nu voor altijd

Onomkeerbaar

Die wereld, welke wordt gevormd door liefhebbers van het Italiaanse belcanto — en vooral door degenen, die menen dat ze daarvan houden, omdat ze drie tenoren wel eens samen in (een) stadion(s) hebben gezien en gehoord — zijn sedert donderdag 6 september in rouw gedompeld, omdat hun Held, hun Halfgod, hun Voorganger het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. Vanaf nu geldt voor Luciano Pavarotti nog slechts het eeuwige zwijgen, al zullen de manipulatieve reclamelieden wel weer van alles bedenken waardoor we nog enige tijd aan de Dikkerd en diens stem zullen worden herinnerd, want de kassa rinkelt nimmer beter dan als gevolg van de onverbiddelijke, en vooral onomkeerbare, ingreep van die magere man Hein met zijn zeis.

Ondertoon van hysterie

Pavarotti is, kort voordat zijn tweeënzeventigste levensjaar kon worden afgesloten, overleden in de plaats waar hij op 12 oktober in 1935 werd geboren: het Italiaanse Modena. Als jongeman had hij beslist een goede, zelfs zeer goede stem; geluidsdragers van enkele decennia geleden leggen daarvan getuigenis af. Toch heb ik me nooit ook maar in de geringste mate tot die man en zijn stem aangetrokken gevoeld toen hij eenmaal wereldroem had verworven, omdat hij steeds meer elementen van een Belcanto-Brulboei ging vertonen en simpelweg doordat ik helemaal naar werd van het hysterische ondertoontje — dat meer en meer de boventoon is gaan voeren — in juist dat oudste muziekinstrument uit de geschiedenis van de mensheid, hetwelk hem wellicht nog net iets beroemder en geliefder heeft gemaakt dan die andere befaamde, eveneens binnen Italië residerende, wereldster, die als Paus het ondermaanse onveilig maakt.

Overschatting

Die onbedaarlijke overschatting is vanzelfsprekend vooral ontstaan als gevolg van het ontbreken van het geringste inzicht in de materie bij de massa zonder ogen en oren, doch aangestuurd door het gevoelsmatige vooroordeel, waartegen nimmer zelfs een conglomeraat van redelijke argumenten bestand is. De waanzin aan hyperbolen en superlatieven zonder het geringste journalistieke voorbehoud is al enige dagen over het lezende en luisterende, en niet te vergeten het beelden consumerende, publiek uitgestort. Helaas berust veel van al hetgeen we daar hebben kunnen lezen, niet in de geringste mate op kritische waarneming van de feiten, doch wordt het meeste slechts nagepraat, omdat er zulke mooie woorden in sommige van die zinnen voorkomen, die wel eens de indruk zouden kunnen wekken dat degene, die ze heeft opgeschreven, in de loop der decennia het één en ander aan inzichten heeft verzameld en wellicht zelfs beschikt over goede oren met betrekking tot het thema.

“Als het kindje binnenkomt. . .”

Pavarotti’s status als halfgod, die bij ‘de hele wereld’ zo geliefd was, is vanzelfsprekend even buitenproportioneel als de inschatting van zijn vocale kwaliteiten, die geen enkele rol meer hebben gespeeld nadat hij zijn vrijwel onaantastbare positie van volstrekt eenzijdig grimassende ster had verworven. En na de eerste grote optredens in stadions, vermengd met zogenaamde sportevenementen, samen met de beide concurrenten José Carreras en Placido Domingo, die plotseling als goede collega’s en vrienden werden gepresenteerd, was ieder optreden gedoemd tot onstuitbaar succes, vooral als gevolg van de idiotie van de massa, die zich, net als door andere, min of meer vergelijkbare bewegingen in de politiek, alles laat wijsmaken. Het instituut Pavarotti — en niet een eventueel hoog gekwalificieerde kunstenaar — hoefde zich maar te vertonen en alles was goed, omdat de van tevoren uitgerolde rode loper zijn werk had gedaan. “Als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin.”

Tweede plan of lager

Alle eventuele vocale kwaliteiten, die de man nog in petto zou hebben gehad, waren naar het tweede plan, of nog aardig wat lager op de ladder aan elementen van belang, geduwd. Dat heeft er ongetwijfeld mede toe geleid dat de man — net zoals dat met vele andere sterren in de wereld der schone kunsten en vooral in die van het amusement, en al helemaal als de indruk wordt gewekt dat het één met het ander onverbrekelijk is verbonden — uiteindelijk geen andere functie meer heeft vervuld dan het belletje dat Ivan Pavlov gebruikte voor zijn wereldvermaarde experimenten met de hondjes. Miljoenen zijn, indien niet zonder meer dan toch in overdrachtelijke zin, gaan kwijlen, als geconditioneerde reflex op het lezen of horen van de naam Pavarotti. Extreem afstotelljk.

Manipulerend reclamevolk

Een tijdlang, dat wil zeggen zolang de manipulerende reclamemanagers hun wil kunnen doordrijven, zullen we nog weer een paar pieken beleven ter nagedachtenis van deze Brulboei van het Belcanto, zowel in woord via de ether alsook in beelden, die op een huiskamerscherm kunnen verschijnen, en niet te vergeten in de kunstbijlagen van vele, vooral zichzelf respecterende, printmedia, en dat alles zal in de meest lachwekkende superlatieven worden voorgesteld ad nauseam usque — voor de niet-latinisten onder u: tot walgens toe — en daarnaast zal de verkoop van geluids- en beelddragers ook wel even een zeer grote opleving krijgen, vooral ter meerdere glorie van de verspreiders daarvan, en wellicht blijft er nog een grijpstuiver over voor de nabestaanden van de dikke man met de zeer overschatte stem.

Langzaam maar zeker zal dit wegebben, vooral wanneer die extreem intrigerende figuren inmiddels een nieuwe stem op het oog hebben, die het reeds redelijk doet en geschikt (b)lijkt voor een plaats in het middelpunt, waarna de massa wel weer wil geloven dat een nieuwe, buitengewone groot-mogol van het belcanto is opgestaan.
De wereld wil bedrogen worden.

Schrijver: Heinz Wallisch, 11 september 2007


Geplaatst in de categorie: muziek

3.3 met 7 stemmen 854Er zijn 18 reacties op deze inzending:

Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
26 september 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Hoewel Rina van Dijk met haar vaststelling, eerder en nu, gelijk heeft, is er geen sprake van dat ik het 'de mensen' kwalijk neem. Integendeel, die zijn gemakkelijke slachtoffers, maar de managers in de zogeheten cultuurwereld, met hun machinaties en manipulaties, neem ik dat heel kwalijk, omdat het hun nimmer om cultuur of om mensen, maar altijd alleen om klinkende munt gaat.
Fred heeft, op zijn beurt, ook weer gelijk: dat kun je opnieuw samenvatten met de laatste zin van mijn bijdrage over het tamelijk geschifte fenomeen Pavarotti: "De wereld wil bedrogen worden."
En aan de mevrouw van gisteren, die meende dat er teveel gal aan mijn pen zou zitten: dit was slechts een verdund druppeltje. U moet dan ook maar niet lezen wat ik over de Duitse minister zeg, die de Nieuwe Gestapo en het Vierde Rijk voorbereidt, en de Poorten van het Nieuwe Auschwitz voor alle kritische geesten wagenwijd heeft opengezet.
Waarschijnlijk valt u dan in katzwijm, en dat is dan nog alleen maar naar aanleiding van een tekst. Wat gebeurt er met u als die Mofse Wens- en Waanvoorstelingen eenmaal werkelijkheid worden?
Naam:
Frederik
Datum:
26 september 2007
Email:
roelofhotmail.com
Bedrog is het oorkussen van Fred.
Heinz heeft talent.
Naam:
Fred
Datum:
25 september 2007
Misschien kun je voor Klara een samenvatting schrijven, die zou dan moeten bestaan uit de laatste zin van deze beschouwing.....
Naam:
Rina van Dijk
Datum:
25 september 2007
Ik lees geen bitterheid in deze tekst. Dat wil zeggen: geen verbittering. Wel diepe teleurstelling. Dat er talenten zijn, die dat vergooien voor het grote geld bijvoorbeeld. En dat mensen niet de moeite nemen om voor de échte kunst te gaan. Heinz zou de hemel op aarde willen. Maar helaas, het is nu eenmaal zo dat veel mensen, de meesten?, dat niet in hun bagage hebben. Wat je niet hebt, kun je alleen veinzen te hebben. Je meent dan dat de grote massa gelijk heeft. Wat Heinz niet zou moeten doen, is dat de mensen kwalijk nemen. Het helpt hem zelf niet, integendeel!, en het helpt 'de ongelukkigen' niet. "Niemand kan verder springen, dan zijn touwtje lang is", zei een goede vriend me ooit. En ik denk dat dit een zeer wijze uitspraak is.
Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
25 september 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Jammer dat u niet kunt lézen!
Een vergelijking is niet getrokken. Dat doet u, zonder de context in ere te houden. Dat is of heel dom of heel boosaardig.
Naam:
klara
Datum:
24 september 2007
Ik ben nog nooit op dit gedeelte van de site geweest, en laat ik boven alles stellen dat ik geen Pavarotti=fan ben en niet met de hordes meeloop, maar ik schrik van de hoeveelheid gal waarin deze pen gedoopt is.
Ook vind ik dat er in het verweer appels en peren met elkaar worden vergeleken.(Hitler en consorten, en Pavarotti?en hun populariteit. Ik zou meer een parallel willen trekken tussen Andre Hazes en Pavarotti>).
Enfin, mij is het teveel een stukje tekst van iemand met een heel groot Ego, die overtuigd is van het eigen gelijk. Jammer, dat dat voor mij boven alles uitklinkt. En daarmee "haak ik dan af".
Het is me teveel een "bij voorbaat nu eens even lekker neersabelen" van een "creatuur" waar schrijver dezes nu eenmaal geen goed woord voor op kan brengen. Oh ja, in het begin van het betoog mogen wij nog even vernemen dat P. aanvankelijk een "mooie stem, beslist een zeer goede" stem had.
Niets van overgebleven begrijp ik nu...
Neen, teveel gal naar mijn smaak en een "doorslaan" waar ik geen waardering voor op kan brengen.
Naam:
Frederik
Datum:
16 september 2007
Email:
roelofhotmail.com
Waarom ik Günter in positieve zin verbaas, snap ik wel. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, is kwaliteit. Dit zou een letteren-site moeten zijn (dan hoor je me ook niet meer, als dat eenmaal zo is). Fred, Naatje, gluupje en al die anderen horen hier niet thuis. Günter en Heinz wel.
Mijns inziens kun je matigheid alleen met matigheid bestrijden. Op puberaal gedrag moet je puberaal reageren. Maar kwaliteit moet men loven. Heinz verdient dus een dikke pluim.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
15 september 2007
Email:
ag.schulztiscali.nl
Heinz, ik schaar me deze keer graag achter de mening van Rina en die van Frederik [die me overigens deze keer in positieve zin verbaast! ;) ].
Keer terug op jouw voorgenomen schreden en blijf schrijven. Ik lees altijd graag jouw bijdragen, ook al zijn die soms voor mij, als leek, niet moeiteloos te volgen.
Naam:
gluupje
Datum:
15 september 2007
aangezwengeld, aan de kaak gesteld, verketterd en gekleineerd door de zijlijn, gluupje is klein in zijn/haar zijn, doch deze pels raakt haar luis niet kwijt....., ooit zal men sidderen voor de 5 puntjes achter mijn reactie.....
Naam:
Frederik
Datum:
14 september 2007
Email:
roelofhotmail.com
Heinz, het zou jammer zijn, want je bijdragen zijn bijzonder boeiend en goed geschreven.
Trek je niks aan van dat flauwe gluupje.
Naam:
Rina van Dijk
Datum:
14 september 2007
Hè Heinz, nu niet meteen weglopen!
Al heb je hebt natuurlijk gelijk. Zo'n woordje schrappen, terwijl er niets mis mee is. En die vervelende vent, die onder steeds weer andere namen op zichzelf zit te reageren wél aan de gang laten. Maar goed: vrijheid, blijheid.
En jouw bijdragen hebben tenminste (literair)niveau. Gewoon doorgaan, zou ik zeggen.
Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
14 september 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Nee, zo gaat dat niet. Een normaal Nederlands woord censureren ZONDER dat vooraf te melden, accepteer ik niet. Dat doen alleen redacties zonder *****N.
Mijn bijdragen slijt ik vanaf nu wel elders.
Naam:
gluupje
Datum:
14 september 2007
heinz, er stond wel degelijk KbLaOlTlEN, lees de hoofdletters, maar de redactie vond dat onwelvoeglijk, the excitors staan a.s. zaterdag in het paard in den haag als veelbelovende band.....
Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
13 september 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Als iemand,zich noemende en schrijvende Gluupje, onze lezers en schrijver dezes iets wil adviseren, moest hij dat maar niet via een rebus doen. Laat ik eens gissen: er zou, op de plaats van die vijf sterretjes met de daaraan gekoppelde letter N, 'ballen' of '*****n' moeten staan. Schrijf dat dan gewoon, het is toch geen schaamrood verwekkende coprolalie (dat echter met een K zou moeten beginnen omdat het eerste deel van het woord uit het (Attische) Grieks afkomstig is. En het is al evenmin majesteitsschennis; je hebt echter wel de kans dat een dolgedraaid, verwilderd, kamerLID er vragen over gaat stellen en ook het — ons Latijnse — alfabet wil laten verbieden. Ach, de letters in bij voorbeeld de Koran zijn ook veel mooier.
Naam:
Frederik
Datum:
13 september 2007
Email:
roelofhotmail.com
Van Basten heeft gisteren weer niets gepresteerd.
Heinz Wallisch levert dagelijks grote prestaties. Dit is iemand die kan schrijven.
Naam:
Heinz Wallisch
Datum:
13 september 2007
Email:
HeinzWallischhome.nl
Hitler, Stalin en anderen hadden een enorme aanhang en dus was het succes aan hun kant. Dat is nimmer een argument voor (het suggereren van) kwaliteit. Menselijk konden ze minder dan Niets. Dus waar hebben we het over? — Manipulatie en onophoudelijk rinkelende kassa's.
Alleen de náám Van Basten ken ik, (de) daaraan eventueel gekoppelde 'prestaties' echter niet. Ik vrees dat me ook die niet zullen interesseren, al dan niet om er kritiek op te hebben; in cultuuraangelegenheden ben ik hem nog nooit tegengekomen, en in een maatschappelijk belangrijke context al evenmin. Voor mij dus volmaakt oninteressant, en niet iemand om over naar huis, naar u, of naar wie dan ook, wat dan ook te schrijven.
Naam:
Marja R.
Datum:
13 september 2007
Het is net als met Marco van Basten: op onderdelen kan je kritiek hebben zo veel al je goed dunkt: het succes is aan zijn kant!
Naam:
gluupje
Datum:
13 september 2007
ga naar www.excitors.nl, daar hoor je een echt eigen geluid, eindelijk weer een haags bandje met *****n, muzikanten die niet kunnen spelen, een zanger die niet kan zingen, maar ondertussen.....

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)