Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Falend toezicht van de IGZ

De inspectie voor de gezondheidszorg zou veel sneller en effectiever moeten optreden bij misstanden in zorginstellingen. Dat blijkt eens te meer nu bekend geworden is dat in een zorgboerderij in De Groeve (Groningen) jonge verstandelijk gehandicapten jaren lang gebukt gingen onder een schrikbewind. Zo werden bewoners voor straf op hun kamer opgesloten, gedwongen om onkruid te wieden met een aardappelschilmesje of onder de koude douche gestopt terwijl de andere bewoners gedwongen werden om toe te kijken.

De marktwerking in de zorg werkt zulke misstanden in de hand. Er zijn immers mensen die grof geld kunnen verdienen in zorginstellingen. Zorgverleners, die niet hart hebben voor de patiënten die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, hebben nogal eens de neiging om naar grove middelen te grijpen als de patiënten 'niet willen luisteren'. Dat zie je soms ook in verpleeghuizen waar de zorg aan de bewoners niet op maat is.
Zo ken ik een verpleeghuis, waar meer dan de helft van de bewoners op de één of andere manier wordt gefixeerd. Deze bewoners worden vastgebonden op hun bed of op hun leunstoel, of aan mildere vormen van beperking van hun bewegingsvrijheid onderworpen. Je zou kunnen zeggen dat zij letterlijk ´aan (het verpleeg)huis gebonden´ zijn.

De inspectie is niet helemaal ongevoelig voor dergelijke signalen. Dat blijkt o.a. uit het feit dat op 18 november 2008 het IGZ-rapport "Zorg voor Vrijheid" uitkwam. De belangrijkste conclusie van dat onderzoek, dat zich uitstrekte over de periode van oktober 2007 tot februari 2008, luidt dat vrijheidsbeperking binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg nog te vaak voorkomt. Daarnaast constateerde de inspectie dat hulpverleners hun handelen vaak niet als vrijheidsbeperkend zien.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de IGZ niet eerder heeft ingegrepen toen duidelijk werd dat de situatie op de zorgboerderij in De Groeve volledig uit de hand liep. Als men zoveel waarde hecht aan het terugdringen van allerlei nodeloze vormen van vrijheidsbeperking, had men onmiddellijk tot actie moeten overgaan toen de eerste verhalen over deze wantoestanden naar buiten kwamen.

Hetzelfde geldt ook voor de wantoestanden die tot vorig jaar september heersten in het Sociaal-Psychiatrisch Dienstencentrum-Oost in Amsterdam. Verschillende bewoners overleden daar in de isoleer. Sommige patiënten werden meteen al bij binnenkomst in een isoleercel opgesloten. Ook toen reageerde de inspectie uiterst traag op signalen dat er van ontspoorde zorg sprake was. Er is naderhand wel ingegrepen, maar voor enkele mensen kwamen die maatregelen te laat.

Enkele weken geleden constateerde de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, dan ook terecht dat de IGZ onvoldoende toezicht houdt op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Klachten over de verzorging van deze gehandicapten vonden nauwelijks gehoor. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat de IGZ vooral afgaat op de informatie die zorginstellingen zelf leveren. Uiteraard is die informatie vaak gekleurd.

Dhr. Brenninkmeijer heeft er daarom bij minister Klink op aangedrongen om beter naar klachten en signalen van burgers te luisteren. Kennelijk is die boodschap nog onvoldoende doorgedrongen. De gebeurtenissen in De Groeve, waar een zorgboerderij voor verstandelijk gehandicapten als een soort familiebedrijfje werd gerund en de wantoestanden de pan uit rezen zonder dat er tijdig werd ingegrepen, vormen een duidelijk teken dat de IGZ véél sneller en pittiger zal moeten optreden als blijkt dat bewoners worden mishandeld of opgesloten.
Per slot van rekening gaat het bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten om heel kwetsbare mensen die onze zorg hard nodig hebben en nooit en te nimmer mogen worden behandeld alsof ze in een soort strafkamp terecht zijn gekomen.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 18 december 2009


Geplaatst in de categorie: maatschappij

4.2 met 9 stemmen 319Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)