Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Mens en spirit.

Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld, zo luidt het programma van een nieuwe partij, die op 9 juni meedoet met de Tweede Kamer verkiezingen.
De Partij voor Mens en Spirit, geïnspireerd op de gedachte dat wij als mensen allen met elkaar zijn verbonden en daardoor de verplichting moeten voelen om vanuit dat collectief te denken en politieke keuzes te maken. Het partijprogramma is sterk sociaal en milieu gericht en heeft wel enige overeenkomst met Groen Links en een randje D66.

De partij roept de kiezers op om vanuit het hart te kiezen en zodoende te zorgen voor een warmere samenleving. Deze spirituele partij heeft geen sterke bezuinigingdrift, maar staat een herverdeling van inkomens voor,door herziening van het belastingsysteem en reductie van kosten wat betreft beleid en advies.
De volgende speerpunten worden omschreven:

- Geen marktwerking in onderwijs, zorg, energie en water.
- Flexibele AOW-leeftijd en betere pensioenregelingen.
- Minder macht naar een ondemocratisch Europa.
- Duurzame en energieneutrale nieuwbouw en renovatie.
- Groene energie en geen kern- en kolencentrales.
- Minder vleesconsumptie, afbouw van de bio-industrie en meer ecologische landbouw.
- De gezondheidszorg inrichten vanuit de holistische visie,de reguliere en alternatieve geneeswijzen integreren en de preventieve zorg versterken.
- Een dienende overheid, die er voor de burgers is en niet andersom.
- Een transparante en verbonden politiek, die vanuit het hart regeert en afstand neemt van ego en marktdenken.
- Een garantie-inkomen voor een ieder die voor de gemeenschap werkt vanaf 18jaar.

Het benoemen van deze punten geeft mij een beetje het gevoel van hogere lonen en lagere prijzen, een slogan die bij een ieder aanslaat, maar een contradictio in terminis betekent. Ik mis nog teveel het spirituele karakter en hoe we daadwerkelijk het hart van onze medeburgers kunnen bereiken. Misschien is het idee van “de dag van het gouden hart“ een aanzet hiertoe. Ik hoop dat deze partij een zetel krijgt in het parlement en dat zij ons kunnen laten zien dat er echt andere keuzes mogelijk zijn, als ons gevoel wordt versterkt, zodat ons hart het van ons hoofd kan winnen.


Zie ook: http://www.spirituelefilosofie.blogspot.com

Schrijver: J.J.v.Verre, 4 juni 2010


Geplaatst in de categorie: politiek

3.8 met 8 stemmen 556Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Johan E.
Datum:
5 juni 2010
Eindelijk een stukje over MenS.Ik weet dat jij een duidelijke sympathie hebt voor lijst14.Ik weet ook dat jij een groot bewonderaar bent van Hans Stolp.Misschien dat een zetel haalbaar is,maar ik verwacht dat ons bewustzijn nog te beperkt is en nog niet in staat is om ons ego te verlichten.Die zin van hogere lonen en lagere prijzen had je beter achterwege kunnen laten.Ik hoop dat MenS op 9 juni een succes zal behalen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)