Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Wat zegt Nostradamus over onze tijd?

VOORSPELLINGEN VOOR DE 21E EEUW
Enkele jaren geleden werd in de Nationale Bibliotheek van Rome een boek gevonden waarvan men aanneemt dat het geschreven is door Nostradamus. Het bevat een heleboel aquarellen en beschrijvingen in dichtvorm van gebeurtenissen die nog in onze tijd moeten plaatsvinden. Een team van geleerden is bezig om de betekenis ervan te achterhalen. History Channel zond al verschillende keren programma’s uit waarin de voorlopige resultaten werden samengevat. Verschillende kenners van zijn werk werden daarin aan het woord gelaten. Als de interpretatie die men gevonden heeft, juist is, krijg je globaal het volgende beeld te zien van onze toekomst:

1. Vrouwen zullen zich massaal afkeren van de huidige paus Benedictus, waarschijnlijk omdat hij zal weigeren om vrouwen tot het priesterambt toe te laten. De katholieke kerk raakt in opspraak
2. De volgende paus moet vluchten uit Rome omdat christenen overal in de wereld worden bedreigd door Aziaten, die te land en ter zee christenen zullen vervolgen. Er komt een enorme confrontatie tussen christendom en Islam.
3. Een antichrist zal over de aarde heersen en alle macht naar zich toe trekken.
4. Daarna zullen enorme vloedgolven de wereld overspoelen, waarbij bijna geen enkel stuk land zal worden gespaard.
5. Tenslotte zal de aarde getroffen worden door een bombardement van meteorieten, die overal ter wereld zullen inslaan en enorme branden zullen veroorzaken.
6. Als je kijkt naar de kosmische symbolen, die in de aquarellen worden gebruikt, slaan die stormvloeden en zware inslagen op het jaar 2012. Het is een jaar met drie maansverduisteringen, waarin de zon zich in de equator van het Melkwegvlak bevindt.

De laatste bladzijde van dat boek van Nostradamus bevat een aquarel waarop Jezus (of misschien is het wel Johannes, de schrijver van het Bijbelboek Openbaringen) staat afgebeeld. Hij houdt de bijbel omhoog en wijst op dat boek. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld dat de voorspellingen van de Openbaringen van Johannes in vervulling zullen gaan.

De geleerden die het boek hebben onderzocht, geloven dat Nostradamus de mensen van onze tijd hiermee heeft willen waarschuwen dat ze moeten stoppen met de liefdeloze manier waarop ze met elkaar en met de aarde omgaan. De gebeurtenissen die hij voorspelt vinden volgens hen alleen plaats als men doorgaat met het plegen van roofbouw op de aarde en het gebruik van geweld uit politieke en religieuze motieven.

Ik denk dat dat laatste wel klopt. Profetieën zijn geen 'voorspellingen' in die zin, dat de boodschappen altijd exact moeten uitkomen. Het zijn eerder waarschuwingen in de trant van "áls jullie bepaalde dingen niet in acht nemen, dán gebeurt er het volgende". Profetieën zijn dus vooral waarschuwingen. Ze geven aan wat mogelijk is als de mens zich niet goed gedraagt. Het ellendige is natuurlijk dat niets erop wijst dat er een radicale verandering komt in de manier waarop er met het milieu en met economische en politieke macht wordt omgegaan. Dat betekent dat de kans steeds groter wordt dat het scenario, dat Nostradamus schetst, werkelijkheid zal worden – vooropgesteld dat we geloof hechten aan die voorspellingen. Want in hoeverre is Nostradamus betrouwbaar?

CORRECTE VOORSPELLINGEN VAN NOSTRADAMUS
Nog voordat de Franse koning Frans I en Catharina de Medici met elkaar getrouwd waren voorspelde Nostradamus dat deze vorst al op jonge leeftijd zou overlijden. Door deze en andere concrete voorspellingen heeft Nostradamus nog tijdens zijn leven een uitstekende reputatie opgebouwd. Bekende voorspellingen van hem zijn verder de grote brand van 1666 in Londen en de afzetting van de Engelse koning Karel II door het parlement, waarna deze katholieke vorst werd onthoofd.
Napoleon komt in de kwatrijnen van Nostradamus ook goed uit de verf, hoewel wel moet worden gezegd dat je de verzen over hem pas goed kunt interpreteren als je Napoleon kent. Zijn landing bij Nice is in de verzen voorspeld, evenals zijn verbanning naar Elba en St. Helena.
Toch is Nostradamus meestal niet zo duidelijk. Zo wordt vaak gedacht dat hij met de naam ‘Hyster’ Adolf Hitler bedoelde. ‘Hyster’ is echter ook een oude benaming voor de Donau. Door dat woord anders te vertalen krijg je opeens een heel andere betekenis.
Foute voorspellingen zijn er ook. Zo voorspelde Nostradamus voor 1999 een enorme ramp. In dat jaar zou nl. ‘een grote koning van verschrikking uit de hemel komen’. Daarbij kun je denken aan een zware inslag van een komeet of asteroïde. Rond die tijd scheerden trouwens wel een paar kleine asteroïden rakelings langs de aarde; misschien werd dat ermee bedoeld.

DE VOORSPELLINGEN IN HET PAS GEVONDEN BOEK
Onze Franse ziener heeft dus – zoals dat heet – sterke papieren. Hoe zouden we nu de voorspellingen moeten interpreteren die voorkomen in het boek dat enkele jaren geleden in Rome is gevonden?
Dat de katholieke kerk in opspraak is geraakt, is zo langzamerhand wel duidelijk. Minder duidelijk is de voorspelling over de vlucht van de paus uit Rome vanwege de dreiging die van de Islam uitgaat. Zoiets kan ik me moeilijk voorstellen, ténzij het misschien gaat om de dreiging met een aanslag. Johannes Paulus II is ook al een paar keer bijna het slachtoffer geworden van een terrorist.
Ik vraag me verder af wat er met die ‘antichrist’ wordt bedoeld. Is dat een persoon, of een manifestatie van de duivel? Kan één mens zo veel macht hebben dat hij de wereld beheerst? Eerlijk gezegd lijkt me dat nogal onwaarschijnlijk. Ik denk eerder aan een politiek systeem of aan een blok van staten die gezamenlijk de dienst uitmaken op een Orwelliaanse manier. Vooral na de aanslagen van 11 september worden de burgers steeds vaker en op steeds meer manieren door veiligheidsdiensten gecontroleerd.
Vloedgolven kunnen het gevolg zijn van een klimaatramp, maar ook van een vulkaanuitbarsting of zware inslag. Misschien hangt dat samen met de regen aan meteorietinslagen, die ook wordt voorspeld. Het jaar 2012 wordt genoemd als jaartal voor die rampen. Ik ben daar nogal sceptisch over, want er is in de sterrenkunde niets dat wijst op een kosmisch bombardement in 2012. Ook de tabellen voor de NEO’s (Near Earth Objects) laten voor dat jaar geen grote risico’s op inslagen zien.

Eén ding is in de voorspellingen van Nostradamus wel heel duidelijk: hij heeft het niet over het definitieve einde van de wereld of de ondergang van onze beschaving. Hij heeft het over het einde van de wereld zoals we die nu kennen. Volgens hem komt er een transformatie zoals er nog nooit eerder is geweest – een transformatie die het gevolg is van onze manier van leven. Gelukkig is er een ‘maar’: deze voorspellingen gaan alleen in vervulling als we onverstoorbaar doorgaan met het vernietigen van onze wereld. We kunnen het tij dus nog keren.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 25 augustus 2010


Geplaatst in de categorie: wetenschap

2.9 met 29 stemmen 24.046Er zijn 8 reacties op deze inzending:

Naam:
Wouter
Datum:
23 september 2022
Het wordt tijd dat echte historici eens naar zijn Profetieën kijken. Gewoon met de open-minded en vrije onderzoeksvraag hoe de Profetieën en evt andere voorspellingen zich vergelijken met historische gebeurtenissen. De professionalisering van het onderzoek in Nostradamus gebeurt wel op andere gebieden maar dit blijft nog steeds verschrikkelijk achter. Boeken met duidingen zijn al die 467 jaar al, door niet-historici, met alle schuivers en schade aan zijn reputatie vandien.
Naam:
Judith van de Vijver
Datum:
31 december 2020
De antichrist is volgens de Bijbel de ongelovige, het verkeerde spreken van de mensen wordt in de Bijbel ook met vuur en de scherpte van het zwaard vergeleken en dat zal hij bedoelen.
Naam:
Astrid Schell
Datum:
24 juni 2020
1999, een grote koning van verschrikking uit de hemel... twee jaar ernaast zitten met 9-11 vind ik goed geraakt qua voorspelling...
Naam:
Monique Willems
Datum:
17 april 2020
Die reactie van Anne klopt in de zin van Zephyr, did you meet your fortuneteller.
Ook staat in Genesis ons, evenbeeld.... Godinnen. Dan begrijp je anti Christ. En truth behind the lies, van thin lizzy. Holy war, ja, waarheen, KAM overhead en herplanten ontboste gebieden tbv dierenrijk. Wie schrijft die blijft is niet de name of The game. Niké kan goed tegen haar verlies BTW. Het repertoire v Passenger, of yurtle the turtle v rhcp. Mag, een heleboel meer van hen. Zelf leven als een goldmund ipv narcis, want ..... te lang verhaal.
Naam:
Noel
Datum:
11 december 2019
Email:
djnoah1973gmail.com
Denk dat we Nostradamus zeer ten harte moeten nemen 70% van zijn voorspellingen kwamen uit ..
En dat er zoveel geleerden nu zijn profetieën nader bekijken wijst er op dat van hogerhand dit in het oog wordt gehouden voor de toekomst maar men meld dit niet aan de bevolking want anders krijg je chaos..iets waar de wereld niet voor klaar is..kijk maar het nearby object vorig jaar waar men per ongeluk moest zeggen eerst wist men niet maar daarna zei iemand op tv dat men dit wel wist ..zeer raar er wordt veel verzwegen zoveel is duidelijk daarom geloof ik de profetieën
Naam:
M.Kisters
Datum:
10 november 2017
10.72 Is geen foute voorspelling (het beroemde kwatrijn) Een beetje nostradamuskenner weet dat hij
zonsverduisteringen gebruikt als voorspelling.
Een ziener die ongeveer 400 jaar na zijn dood exact
een zonsverduistering kan voorspellen!
Naam:
mona
Datum:
14 september 2015
Vertaling 1951 Handelingen 2 openbaring 13 eens lezen.
Naam:
Anne
Datum:
11 maart 2015
Nostradamus was in zekere zin een soort helderziende die voortekenen kon voorspellen, sommige voorspellingen die hij deed klopten wel enigzins. Maar deze gave kreeg hij niet toebedeeld van de ware God Jehovah. Want de Bijbel keurt deze dingen af. Deut 18: vers 10 tot 12: Er dient onder u niemand te worden gevonden die aan waarzeggerij, geen beoefenaar van magie, nog iemand die voortekens zoekt.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)