Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Willem Hofdijk: De bouwval

De bouwval

De laatste glimp van 't avondrood
Vloeit langs den strakken muur,
En schuchter duikt de maanschijf op
Aan 't bleek en fijn azuur

Wat wekt ge sombre steenkolos!
Die van uw glans verviel,
En eenzaam op de rotspunt rust,
Wat wekt gij in mijn ziel?

Versteende stem van vroeger tijd!
Wat spreekt gij tot mijn hart,
En wekt er droevig echoos op
Van weedom en van smart?...

't Is van van een vroeger lustpaleis
Zelf sombre puinhoop thans
En slechts herinrings avondrood
Ontgloeit het nog met glans.

Willem Jacobszn. Hofdijk is geboren in 1816 te Alkmaar.
Zijn vader was goudsmid.
Hij was als kind dol op de middeleeuwen en hij bootste die lievelingstijd met vrienden na op de zolder van zijn woonhuis. Daar was hun ridderzaal. Er hingen flitsende harnassen, houten zwaarden en bogen. Ze hielden er spannende tweekampen en serieuze steekspelen. De schone jonkvrouwen verzonnen ze erbij, minstrelen en narren, drinkgelagen en eetfestijnen.

Willem werd dorpsonderwijzer in Beusichem; daarna werd hij kantoorklerk op het stadhuis van Alkmaar. Hij wilde het liefste kunstschilder worden, hij bekwaamde zich als landschapsschilder, maar hij ontdekte zijn geringe talent, tot zijn grote verdriet.
Hij werd leraar in de Nederlandse taal aan het Amsterdamse gymnasium, met dank aan Jacob van Lennep, en hij bleef dat tot zijn zeventigste.

In 1839 schreef hij 'Rosamunde', een historisch rijmverhaal in de stijl van Byron. Hij werd er bekend door. Hij werd door de charmante schrijfster Bosboom Toussaint bij de Heilooër Kring gehaald. Daar zaten met name Nicolaas Beets, J. Kneppelhout, J. van Lennep en Potgieter. Die literaire bijeenkomsten waren in de pastorie van de dominee/schrijver J. Hasebroek.

Beroemd werd hij met 'Kennemerland, Balladen' uit 1850-1852. Dat ging over de dorpen aldaar ten tijde van de middeleeuwen. Men noemde hem al snel de 'Minstreel van Kennemerland'.
Hij schreef het treurspel 'Het beteugeld geweld of Alkmaar op den Zeventienden van Wijnmaand 1799'.

Hij maakte prachtige schetsen bij 'Schets van de Geschiedenis der Nederlanden' (1857). Ik noem een natuurtekening van Drenthe, waar eeuwen geleden de Kelten grotendeels leefden van de jacht op wouddieren: wilde ossen, rendieren, elanden, herten, beren, everzwijnen en anderen, die daar veel waren. Verder hunebedden, gebruiksvoorwerpen, hoofden van Germanen, een Saksische hoeve, schepen, strijdende Franken, Karel de Grote, krijgsmannen, een handploeg, kastelen, Willem de Tweede, een edelvrouw, het Binnenhof, het Koning-Willems-huis te Alkmaar, muziekinstrumenten, drinkhorens, Philips de Goede, Jan en Hubrecht van Eyck, Vondel etc. Dat moet werkelijk een enorme klus geweest zijn.

Hij schreef 'Baljuwschap der Egmonden', zeven lange balladen. Met name over het kasteel van Egmond aan den Hoef, dat geleden had onder rampen en verwoestingen.
Ik vermoed dat 'De bouwval' geïnspireerd is op dit eens zo roemrijke kasteel, in zijn tijd nog deels overeind, in onze tijd slechts een plattegrond.
De poëzie is sterk romantisch. Ik heb het kasteel ooit bezocht in zwart habijt. Dronk bier in een café nabij, 's nachts.

In 1856 publiceerde hij 'Historische landschappen', een prozawerk.
Het is veelal gefantaseerde historie, verwant aan het werk van B.C. Koekoek.
In 1866 verscheen 'Geschiedenis des Nederlandschen Volks', een handboek voor het onderwijs.
In 1867 verscheen 'Romantische Poëzij'.
Willem had een zeer sterke verbeeldingskracht en de jongensdromerijen over de middeleeuwen heeft hij in zijn latere leven serieus uitgewerkt in uiterst boeiende beschrijvingen, zowel in poëzie als in proza.

De laatste twee jaar van zijn leven verbleef hij in Arnhem, waar hij in 1888 stierf.

Een van de romantici van ons volk verliet ons; hij liet zeer veel schone letteren na.

Schrijver: Joanan Rutgers, 25 december 2010


Geplaatst in de categorie: literatuur

2.3 met 3 stemmen 172Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)