Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

WIE ZIJN DE VALSE PROFETEN?

De Duitse oud-minister van buitenlandse zaken Fischer en de zijnen, zo las ik onlangs in mijn krant, doen een dringende oproep aan de leidende krachten in Europa, niet alleen in de politiek, maar ook in de wereld van de cultuur, de media en het onderwijs, op te staan tegen de valse profeten die massa-immigratie een bedreiging van het Avondland noemen. Gezien de problemen die veroudering van de bevolking met zich meebrengt, zouden we massale immigratie juist moeten aanmoedigen.

Een merkwaardige oproep! Wie zijn hier de valse profeten? Zijn dat niet juist de ivoren-torenbewoners die ons willen doen geloven dat we de problemen die samenhangen met de veroudering van de bevolking kunnen oplossen door in een al dichtbevolkt land de bevolking nog verder te doen toenemen? Heel misschien (afhankelijk van de kwaliteit van de immigranten) kan dat de problemen tijdelijk verlichten. Tijdelijk! Want ook jonge immigranten worden oud en dus komen de problemen op termijn in dubbele omvang terug. Wat dan? Weer meer immigranten importeren in een intussen nóg voller land?

Valse profeten zijn de megalomane bestuurders die doen alsof de omvang van de bevolking en van de daarvoor noodzakelijke economie eindeloos kan blijven toenemen. Er zijn grenzen aan de groei, aan die van de wereldbevolking en de wereldeconomie en aan die van die van Nederland! Het is misleiding om te doen alsof jaar in jaar uit een cumulatieve economische groei van enkele procenten mogelijk zou zijn als we ook maar zorgen voor een dienovereenkomstige bevolkingstoename. Er is maar een heel klein beetje nuchter boerenverstand nodig om vast te stellen dat die groei een plafond heeft.

De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid is de mensheid zelf, die probeert natuurverschijnselen te beheersen, maar zich láát beheersen door haar eigen natuur, namelijk haar ongebreidelde en alles verstikkende voortplantings- en expansiedrift. Strikt biologisch-ecologisch beschouwd, is de bedreiging die een ongebreidelde voortwoekering van de menselijke soort betekent voor de leefbaarheid van de aarde, vergelijkbaar met het gevaar van een kwaadaardig gezwel voor het voortbestaan van een organisme.

Valse profeten zijn zij die ontkennen of verdoezelen dat milieuproblemen en overbevolking rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Zelfs al zouden de ontwikkelde landen hun consumptieniveau aanzienlijk verlagen, dan nog zou de totale consumptie van de wereldbevolking aanzienlijk tóénemen als de miljarden mensen in de ontwikkelingslanden dat verlaagde consumptieniveau bereiken (wat ze natuurlijk minstens willen en geef ze eens ongelijk!). Het is bovendien niet eens een reële optie om die zo geheten ecologische voetafdruk substantieel kleiner maken. Je kunt minderbedeelden wel prikkelen om naar meer en beter te streven, maar het is een illusie dat mensen te motiveren zouden zijn om vrijwillig en voorgoed genoegen te nemen met minder welvaart. En zelfs in het hypothetische geval dat de “rijke landen” daartoe wél bereid zouden zijn, voor hoe lang zou dat dan soelaas bieden bij gelijktijdige toename van welvaart voor een groeiende bevolking in ontwikkelingslanden? De mensheid zal moeten kiezen tussen kwántitatieve uitbreiding of kwálitatieve ontplooiing. Het eerste gaat - zéker op termijn - ten koste van het tweede. Gelimiteerde ruimte (onze aarde) verdraagt zich niet met ongelimiteerde groei. Valse profeten zijn zij die de pijnlijke waarheid verzwijgen dat een redelijke welvaart voor álle wereldburgers alleen bereikbaar is bij een gelimiteerde bevolkingsomvang.

Ook in ontwikkelingslanden zal men de pijnlijke werkelijkheid onder ogen moeten zien dat men het eigen geboorteoverschot niet eindeloos naar westerse landen kan exporteren maar dat de gevolgen van eigen bevolkingspolitiek ook voor eigen rekening komen. Het terugdringen van kindersterfte zou daar dan ook hand in hand dienen te gaan met bevordering van geboortebeperking (die trouwens de beste preventie vormt tegen kindersterfte!). Zo niet, dan blijft het dweilen met de kraan open. Het zijn de valse profeten die deze geboortebeperking verhinderen of frustreren Er zijn grenzen aan de groei, ook aan die van de mensheid. Als we daar geen rekening mee willen houden, zal de natuur ons er steeds hardhandiger aan herinneren. De voorbodes daarvan zijn er al!

Schrijver: H.P. Winkelman, 17 juli 2011


Geplaatst in de categorie: milieu

3.3 met 3 stemmen 3.068Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)