Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Schemerduister

Eerst doen, dan....

...denken, is wat borderliners (vaak) doen. 'k Spreek niet uit eigen ervaring. 'k Ben geen borderliner, maar wel geconfronteerd met zowel positieve als negatieve ondervindingen met een borderliner; zij is mooi, gastvrij en behulpzaam. Tegelijkertijd angstig, (soms) depressief en in de war. Knap en gelijktijdig bang. Herbergzaam, maar tevens neerslachtig, maar bovenal hulpvaardig en (te) vaak chaotisch en confuus. Zij is ontzettend goed met dieren. Borderline heeft een grens getrokken---. Ook ik ben ruim twintig jaar geleden als gevolg van een ernstige ziekte met beperkingen geconfronteerd. Doordat ik een vechter ben gebleken, HEB IK DIE IK NU BEN EN BEN IK DIE IK NU HEB! Dit geldt zeker ook voor haar! 't Is bij lange na niet wat ik als begin-twintiger voor ogen had, maar tegelijkertijd ook niet het tegenovergestelde. Tegenwoordig leef ik in de momenten-van-waarde. Daartussen adem en dus leef ik ook volop. Alleen anders. 't Grote verschil met een borderliner is dat ik noch instabiel, noch impulsief ben. In elk geval niet zo spontaan dat ik anderen met die impulsiviteit schade berokken en met de brokken laat zitten. Zij daarentegen heeft dat, naar ik aanneem ongewild, wel gedaan. 't Gevolg hiervan is geweest dat er meer afspraken zijn geschonden dan nagekomen. Zaken nageláten i.p.v. nagekómen....

... Hoewel ik haar dit kwalijk zou moeten nemen, kan ik dit nauwelijks. Zij begint ergens aan, vol goede moed en energie. Enkele weken later heeft zij de pijp alweer aan Maarten gegeven. Zij is spontaan met stemmingswisselingen, dus brandbaar impulsief. Zij denkt téveel zwart-wit. Gemengd vormen deze grijs en dit is zij allesbehalve. Zij is kleurrijk, maar lijdt aan extreme verlatingsangst, hoewel zij mij volkomen onterecht de deur heeft gewezen. 'k Heb altijd het beste met haar voor (gehad), maar toch dreigt zij, daar zij geen hoogte krijgt van de wereld, haar ziekte, maar bovenal zichzelf. Zowel psychose als neurose zorgen soms voor (drang naar) automutilatie, waarbij zij zich moet inhouden zichzelf niet opzettelijk te beschadigen. Dergelijk gedrag vormt een basis voor identiteitsproblemen. Ook kent een persoonlijkheidsstoornis vaak zowel dissociatieve- als psychotische verschijnselen. Een ziekelijke gemoedstoestand is vermoeiend. Zeker als deze samengaat in een proces waarbij een op één lijn gebracht geheel van gedachten of emoties afgescheiden raakt van de rest van iemands persoonlijkheid. Grenslijnen vervagen en een schemerig grensgebied van psychose en neurose in alle hevigheid staat op punt van komen, terwijl zij zichzelf en anderen ernstig tekort doet en kan doen door overmatig alcohol- en medicijngebruik in combinatie met roekeloos autorijden. Geen gevaar kennen. Onnadenkend en onverantwoordelijk foute, God verhoede: fatale beslissingen neemt. Mensen zijn bij haar óf goed, óf slecht. Er is geen tussen. Geen midden en geen basis....

...'k Ben blij dat ik haar heb leren kennen. Ben er ook van overtuigd dat dit wederzijds is. Wij weten in grote lijnen wat we aan elkaar hebben. Bovendien, maar dit is verder van geen enkel belang, hebben wij Fries bloed. Zij is lief en soms lamlendig. Kan moeilijk alleen zijn, waardoor zij met groot gemak mensen in haar armen sluit en ze daarentegen met hetzelfde grote gemak met één kick (voorgoed) buitensluit. Er is bij borderliners soms sprake van stoornissen in zowel de waarneming als het denken; in het eerste geval 'horen zij stemmen' en 'zien zij beelden'. Noch stem, noch beeld is voor een niet-borderliner te horen of zien. In het tweede geval, bij stoornissen in het denken, is bij borderliners sprake van overmatige achterdocht en in de war zijn. Lastig voor de borderliner zelf, maar vaak niet minder hinderlijk voor de personen die regelmatig tot (zeer) frequent met deze borderliner omgaan. Deze psychotische verschijnselen zijn bijzonder lastig tot uitermate irritant. Als een borderliner in een lichaam zit waarbij zij niets voelt, is er sprake van dissociatieve verschijnselen. Oorzaken van borderline zijn vaak biologisch; impulsiviteit en emotionele instabiliteit zijn in aanleg aanwezig. Psychische- en sociale oorzaken (zijn) ontstaan door ingrijpende ervaringen en gevoelens van grote onveiligheid in de kindertijd.

ONDANKS HAAR BORDERLINE HEEFT ZIJ VAAK EEN PRETTIGE PLEK IN MIJN 'BEGRENSDE' LEVEN!

Schrijver: QpRus, 20 januari 2012


Geplaatst in de categorie: ziekte

2.3 met 3 stemmen 274Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Monique Methorst
Datum:
28 januari 2012
Email:
moi636yahoo.com
Bij mij kwamen ze in het begin ook met borderline aan, maar ik neem er geen genoegen mee, ik wilde niet met mijn beschouwing de draak steken met het begrip borderline, er zullen beslist mensen zijn die er mee te kampen hebben. Maar het begrip borderline wordt te pas en te onpas gebruikt, als ze het niet meer weten wordt je vanzelf in dit hokje geplaatst. Voorbeeld; als je kijkt naar punten van overeenkomst scoor ik bij schizofrenie ook hoog, maar het staat al voor 100% vast dat ik dat niet heb. Ik ben van mening dat artsen iets terughoudender mogen zijn met diagnoses, verder is er eigenlijk maar bar weinig nog bekend hoe onze hersenen precies werken.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
27 januari 2012
Email:
ajkuperushotmail.com
Berichtje voor zowel Monique, Joanan als Thea: hierbij laat ik weten dat het positieve contact tussen haar en mij is verbroken. Hoewel ik er energie in heb gestoken en werk van gemaakt, heeft zij mij (voorlopig of voorgoed) uit haar leven gegooid. Hoewel ik slechts de waarheid heb beschreven, had ik het niet moeten/mogen publiceren naar haar mening. Wel vreemd, daar ik op geen enkele manier haar naam heb genoemd. Dit bovendien natuurlijk nooit zóu doen. Toch is er jammergenoeg door haar een punt achter onze vriendschap gezet! Tot mijn spijt!
Naam:
Thea Hulsbus
Datum:
21 januari 2012
Email:
droppiebanjerhotmail.com
Niettegenstaande dat we het hier over één persoon hebben, borderliners zijn complex en in diverse varianten te vinden en geen een is gelijk, maar dat is natuurlijk met de meeste ziekte/handicaps het geval.
Je inlezen over de ziekte an sich is al moeilijk genoeg, het beleven...en het graag anders willen hebben/maken is iets anders. Zoals je zelf wel weet kun je hier weinig aan veranderen, net als er aan je eigen handicap nooit iets zal veranderen, iedereen die er mee omgaat, moet dat leren en tegelijkertijd accepteren dat het altijd zo zal zijn als het is, in jouw geval zowel als het hare...ik heb in dit geval met beiden te maken dus ik weet waar ik over praat!
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
21 januari 2012
De borderline-persoonlijkheidsstoornis is een zeer ernstige psychiatrische aandoening, die je hier voortreffelijk schetst, je afwijzing hoef je daarom ook niet persoonlijk te nemen, zij is in eerste instantie slachtoffer van zichzelf. Men dacht dat er iets grondig is misgegaan in de seperatie-individuatie-periode, maar de laatste inzichten spreken van aangeboren defecten. Borderliners zijn zeer ongrijpbaar, daar ze in allerlei psychiatrische aandoeningen kunnen schieten, vandaar de term 'grensgevallen'. De meeste psychiaters duiken weg voor hun problematiek, daar ze er zelf gek van worden en het nauwelijks te behandelen is. Daarom is het zo hoffelijk van jou dat je je niet van je getergde vriendin afkeert! Ook al doet zij dat wel aangaande jou! Ze boft maar met jouw inzichtelijke vermogens en betrouwbare sympathie.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
21 januari 2012
Email:
moi636yahoo.com
Ondanks? Wat galant.
Borderline is naar mijn weten een verzamelnaam voor alles wat mensen niet in een hokje kunnen plaatsen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)