Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Spirituele intelligentie.

Intelligentie ligt verankerd in onze genetische constitutie. Deels veranderd door de evolutie, deels door introductie van getransformeerd DNA materiaal, mogelijk van buitenaardse origine. Het is geen zelfstandig fenomeen maar staat in nauwe verbinding met onze fysieke aanwezigheid, waarbij geestelijke en lichamelijke gezondheid een van de dragende pijlers zijn. Alles wat met intelligentie te maken heeft wordt door onze hersenfunctie bestuurd. Ons IQ , intelligentie quotiënt, stelt ons in staat om doordacht, logisch en volgens aangeleerde regels te denken. Het EQ , de emotionele intelligentie, stelt ons in de gelegenheid om emotief en associatief te denken in relatie met de gevoelens van onszelf en met die van de ander. De SQ , spirituele intelligentie, stelt ons in staat om intuïtief, creatief en meerdimensionaal te denken. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer inzicht te vergaren en onze blik grensoverschrijdend te verleggen. Howard Gardner beschrijft in zijn boek Multipele Intelligences, dat er ten minste zeven soorten van intelligentie bestaan, waaronder muzikale, ruimtelijke en sportieve intelligentie. De Amerikaanse natuurkundige en filosofe Danah Zohar stelt in haar boek Spirituele intelligentie dat de talloze verschillende vormen van intelligentie in verband kunnen worden gebracht met drie neurale systemen in de hersenen. Alle andere varianten zijn te herleiden tot het basale IQ, EQ en SQ.

Danah Zohar beschrijf in haar boek dit fenomeen als de spelbepaler wat ons leven van waarde maakt.Zij noemt het onderzoek van Rodolfo Llinas die met behulp van magneto-encefalografie(MEG) de functie van 40Hz oscillaties in de hersenen uitvoerde. Deze snelle golfbewegingen komen overal in de hersenen voor, in uiteenlopende systemen en op verschillende niveaus. Zowel in de perifere zenuwbanen van reukorgaan en retina, als in de thalamus, in de thalamische reticulaire kern en in de neocortex. Deze 40 Hz oscillatie vormen het neurale substraat voor de spirituele intelligentie. Zoals lineaire of seriële zenuwbanen rationele, logische verwerking van gegevens mogelijk maken(IQ). En parallelle neurale netwerken de verwerking van halfbewuste en onbewuste associatieve gegevens(EQ). Zo bieden deze 40Hz trillingen in het gehele brein de mogelijkheid om onze ervaring te coördineren en in een ruimer zingevend kader te plaatsen Het is de basis voor een effectief functioneren van het IQ en EQ, de essentie van onze menselijke intelligentie.

Ook haar inzichten omtrent de relatie tussen kwantumfysica en bewustzijn zijn baanbrekend. Het leven is opzoek naar betekenis en zingeving en door het leven in die betekenis te beleven is het aardse leven te veranderen. Zij vergelijkt de dualiteit van geest en lichaam, met de dualiteit tussen golven en deeltjes. De basis van het bewustzijn wordt door haar gelegd bij bijzondere kwantumdeeltjes, die bosonen worden genoemd. Deze deeltjes gedragen zich soms alsof ze één reusachtig superatoom zijn. Deze eenheid wordt het Bose-Einstein condensaat genoemd en zou de basis vormen van bewustzijn en identiteit. De ervaring van het eigen zelf t.o.v. de omringende wereld, zou een coherente ordening van bosonen activiteit in het zenuwweefsel van de hersenen zijn. De wisselwerking tussen bosonen en andere kwantumdeeltjes, zou de plek kunnen zijn waar materie en geest met elkaar interfereren en waar mogelijk het kwantumvacuüm of nulpuntveld (Akasha-veld) mee is bezield. Vanuit deze hypothese zou bewustzijn materie kunnen scheppen en kan de mens zijn eigen realiteit creëren. Geen van mijn vrienden die fysica hebben gestudeerd zullen de bovengenoemde hypothese onderschrijven, zeker niet bij 37 graden Celsius. Echter binnen het concept van de spirituele filosofie bestaan opvattingen en ideeën als mogelijkheden binnen het meerdimensionale karakter van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid wordt gemakkelijker te begrijpen als we ons denken buiten de bestaande kaders kunnen plaatsen en uiteindelijk een nieuwe waarheid kunnen creëren.

Spirituele intelligentie is de basis voor een spirituele ontwikkeling in de richting van creativiteit, bezieling en intuïtief vermogen. Het kan zich in het leven ontwikkelen door bezinning, bewust leren kijken en luisteren, lezen en leren om gebeurtenissen te interpreteren in een ruimere context en jezelf in liefde te verbinden met alle levende entiteiten. Spirituele intelligentie is niet verbonden met religie, wel bestaat er in godsdiensten een expressie van deze vorm van intelligentie. Bij fanatieke religieuze stromingen is het SQ meestal laag. Het SQ is wel gerelateerd aan holistisch denken, een hoge graad van zelfbewustzijn, het vermogen om pijn en lijden onder ogen te zien, flexibel denken, de waarom vraag te stellen en te zoeken naar fundamentele antwoorden, afstand nemen van die gedachten welke onnodig leed kunnen veroorzaken, zich laten inspireren door visies en waarden die de mensheid als geheel ten goede komt.

Spirituele intelligentie is de katalysator die ons bewustzijn transcendeert naar een nieuwe plaats in het universum, daar waar de essentie van onze ziel de restanten van ons ego heeft gesublimeerd.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.


Zie ook: http://spirituelefilosofie.blogspot.com

Schrijver: J.J.v.Verre, 27 apr. 2012


Geplaatst in de categorie: filosofie

3,0 met 67 stemmen 1.523Er zijn 35 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
19 jun. 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke de Groot: je schreef letterlijk:
"Ook al ben/was je niet de schrijver van het artikel, je bemoeit je overal mee, ja ik zeg het rechtstreeks, hou nu eens je kop."
Iedereen kan zelf wel constateren dat dit gewoon onzin is. Integendeel: wie de tabbladen eens doorbladert, kan gemakkelijk zien dat jij hier veruit de meeste reacties post. Dat geldt ook voor deze discussie. De meeste reacties (tien) tot nu toe zijn gepost door... Joke de Groot!

Lange discussies ontstaan doordat mensen in vriendengroepjes reageren: wie een lid van een vriendengroep aanvalt, krijgt ook de anderen over zich heen. Bovendien liggen theologie en spiritualiteit nogal gevoelig. Dat op inzendingen, die heel vaak bekeken worden, vaker wordt gereageerd, ligt ook voor de hand. Bij heel veel van die discussies was je zelf trouwens ook betrokken.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
17 mei. 2012
Email:
moi636yahoo.com
Heb de hele discussie hieronder niet gevolgd, zie het nu pas. Ik ga me er niet mee bemoeien ook.
Voor wat mijn mening waard is: ook ik vind het te technisch, ik verdwaal om de haverklap tussen de woorden. Heb andere artikelen van de schrijver gelezen die wel te begrijpen zijn. Het is niet boeiend of iemand anders vindt dat ik dat wel zou moeten, ik weet dat ik niet dom ben, alleen; op dit gebied dus wel.
Naam:
J.de Groot
Datum:
15 mei. 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik, jij moet één scheldwoord aanwijzen dat hier gevallen is,waar jij Len van beschuldigt...
ik gebruik het woord kop, in plaats van het wat nettere woord mond...maar is beslist geen scheldwoord!
Ik hoop dat je nu niet verder gaat, is nergens voor nodig, en misschien een klein beetje meer humor, zou niet misstaan.
Goed?

lees,

"Len Cornelis, erin geslaagd van een discussie n.a.v. een beschouwing een ordinaire scheldpartij te maken. Dat hij daarbij de werkelijkheid geweld aandoet," enz.
Naam:
Hendrik
Datum:
15 mei. 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke, je grossiert in zinloze en soms ook irritante reacties. Zo ook hier. Dat de reactiesliert hier veel langer is uitgevallen dan nodig was, is vooral te wijten aan de nodeloze commentaren van Len, die jij hier voortdurend hebt gesteund, ook al was het zonneklaar dat hij onredelijk was.
Naam:
J.de Groot
Datum:
14 mei. 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik in alle schrijfsels...van elk tabblad waar een lange lijst met reacties is, kom jij (jouw naam) voor.
Ook al ben/was je niet de schrijver van het artikel, je bemoeit je overal mee, ja ik zeg het rechtstreeks, hou nu eens je kop.
Dit schrijf ik vanuit mijn eigen hersenpan, die heb ik gelukkig ook!
Zal wel direct hierop afgerekend worden...kan me niets schelen.
Achenebbisj...ken je dat woord?
Naam:
Dyenne
Datum:
13 mei. 2012
Email:
dyenne72home.nl
Waar slaat jouw reactie op, Joke?
Ik vraag jou toch niet wat hij ervan zou vinden.
Prima als jij hem beter kent dan ik want ik lig daar niet wakker van. Laten we ophouden onder dit artikel over Max, hij heeft rust en leeft in vrede nu.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
13 mei. 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
@Len: waar staat in deze discussiesliert dat ik jou heb verboden om commentaar te leveren op leesbaarheid? Antwoord: dat heb ik hier nergens beweerd.

Ik heb me alleen hardop gevraagd waarom iemand als jij, die bij mijn weten nog nooit interesse heeft getoond in spirituele onderwerpen, opeens met zoveel stampij het recht moet verdedigen om commentaar te leveren op een artikel dat noch inhoudelijk, noch qua stijl bij jou in de smaak valt.

Ik geniet zeker van het schrijven en van mijn grote groep liefhebbers. :-) Ik hoop dat jij dat ook kunt zeggen. Veel plezier gewenst met jouw hobby.
Naam:
J.de Groot
Datum:
13 mei. 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Aan de mensen die vragen wat Max zou denken, heb ik geen boodschap, 13 Mei, heeft Max gekozen om het leven te beëindigen, zijn keus.
En wat hij zou denken van een artikel...
is voor mij een weet en voor een ander een vraag.
Vandaag is mijn aandacht bij hem, hoop dat je dat niet erg ......
Naam:
Dyenne
Datum:
13 mei. 2012
Email:
dyenne72home.nl
Ja, Joke vandaag is het dertien mei, de dag dat Max het verloor van zijn ziekte.
Max had dit een mooi artikel gevonden en ook zeker een mening gegeven.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
13 mei. 2012
Op een schrijfsite commentaar verbieden op leesbaarheid. Ongeacht welk onderwerp. Gekker moet het toch niet worden. Dit duidt voor mij op een vorm van verbale stampvoetende dwingelandij.

Dat past deze site helemaal niet. En dat heeft Klaassens ook niet echt nodig. Laat hij genieten van schrijven en zijn grote groep liefhebbers.
Ik stop overigens ook hier met deze discussie. Ondanks eventuele nadruppeltjes van Klaassens.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)