Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Spirituele intelligentie.

Intelligentie ligt verankerd in onze genetische constitutie. Deels veranderd door de evolutie, deels door introductie van getransformeerd DNA materiaal, mogelijk van buitenaardse origine. Het is geen zelfstandig fenomeen maar staat in nauwe verbinding met onze fysieke aanwezigheid, waarbij geestelijke en lichamelijke gezondheid een van de dragende pijlers zijn. Alles wat met intelligentie te maken heeft wordt door onze hersenfunctie bestuurd. Ons IQ , intelligentie quotiënt, stelt ons in staat om doordacht, logisch en volgens aangeleerde regels te denken. Het EQ , de emotionele intelligentie, stelt ons in de gelegenheid om emotief en associatief te denken in relatie met de gevoelens van onszelf en met die van de ander. De SQ , spirituele intelligentie, stelt ons in staat om intuïtief, creatief en meerdimensionaal te denken. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer inzicht te vergaren en onze blik grensoverschrijdend te verleggen. Howard Gardner beschrijft in zijn boek Multipele Intelligences, dat er ten minste zeven soorten van intelligentie bestaan, waaronder muzikale, ruimtelijke en sportieve intelligentie. De Amerikaanse natuurkundige en filosofe Danah Zohar stelt in haar boek Spirituele intelligentie dat de talloze verschillende vormen van intelligentie in verband kunnen worden gebracht met drie neurale systemen in de hersenen. Alle andere varianten zijn te herleiden tot het basale IQ, EQ en SQ.

Danah Zohar beschrijf in haar boek dit fenomeen als de spelbepaler wat ons leven van waarde maakt.Zij noemt het onderzoek van Rodolfo Llinas die met behulp van magneto-encefalografie(MEG) de functie van 40Hz oscillaties in de hersenen uitvoerde. Deze snelle golfbewegingen komen overal in de hersenen voor, in uiteenlopende systemen en op verschillende niveaus. Zowel in de perifere zenuwbanen van reukorgaan en retina, als in de thalamus, in de thalamische reticulaire kern en in de neocortex. Deze 40 Hz oscillatie vormen het neurale substraat voor de spirituele intelligentie. Zoals lineaire of seriële zenuwbanen rationele, logische verwerking van gegevens mogelijk maken(IQ). En parallelle neurale netwerken de verwerking van halfbewuste en onbewuste associatieve gegevens(EQ). Zo bieden deze 40Hz trillingen in het gehele brein de mogelijkheid om onze ervaring te coördineren en in een ruimer zingevend kader te plaatsen Het is de basis voor een effectief functioneren van het IQ en EQ, de essentie van onze menselijke intelligentie.

Ook haar inzichten omtrent de relatie tussen kwantumfysica en bewustzijn zijn baanbrekend. Het leven is opzoek naar betekenis en zingeving en door het leven in die betekenis te beleven is het aardse leven te veranderen. Zij vergelijkt de dualiteit van geest en lichaam, met de dualiteit tussen golven en deeltjes. De basis van het bewustzijn wordt door haar gelegd bij bijzondere kwantumdeeltjes, die bosonen worden genoemd. Deze deeltjes gedragen zich soms alsof ze één reusachtig superatoom zijn. Deze eenheid wordt het Bose-Einstein condensaat genoemd en zou de basis vormen van bewustzijn en identiteit. De ervaring van het eigen zelf t.o.v. de omringende wereld, zou een coherente ordening van bosonen activiteit in het zenuwweefsel van de hersenen zijn. De wisselwerking tussen bosonen en andere kwantumdeeltjes, zou de plek kunnen zijn waar materie en geest met elkaar interfereren en waar mogelijk het kwantumvacuüm of nulpuntveld (Akasha-veld) mee is bezield. Vanuit deze hypothese zou bewustzijn materie kunnen scheppen en kan de mens zijn eigen realiteit creëren. Geen van mijn vrienden die fysica hebben gestudeerd zullen de bovengenoemde hypothese onderschrijven, zeker niet bij 37 graden Celsius. Echter binnen het concept van de spirituele filosofie bestaan opvattingen en ideeën als mogelijkheden binnen het meerdimensionale karakter van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid wordt gemakkelijker te begrijpen als we ons denken buiten de bestaande kaders kunnen plaatsen en uiteindelijk een nieuwe waarheid kunnen creëren.

Spirituele intelligentie is de basis voor een spirituele ontwikkeling in de richting van creativiteit, bezieling en intuïtief vermogen. Het kan zich in het leven ontwikkelen door bezinning, bewust leren kijken en luisteren, lezen en leren om gebeurtenissen te interpreteren in een ruimere context en jezelf in liefde te verbinden met alle levende entiteiten. Spirituele intelligentie is niet verbonden met religie, wel bestaat er in godsdiensten een expressie van deze vorm van intelligentie. Bij fanatieke religieuze stromingen is het SQ meestal laag. Het SQ is wel gerelateerd aan holistisch denken, een hoge graad van zelfbewustzijn, het vermogen om pijn en lijden onder ogen te zien, flexibel denken, de waarom vraag te stellen en te zoeken naar fundamentele antwoorden, afstand nemen van die gedachten welke onnodig leed kunnen veroorzaken, zich laten inspireren door visies en waarden die de mensheid als geheel ten goede komt.

Spirituele intelligentie is de katalysator die ons bewustzijn transcendeert naar een nieuwe plaats in het universum, daar waar de essentie van onze ziel de restanten van ons ego heeft gesublimeerd.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.


Zie ook: http://spirituelefilosofie.blogspot.com

Schrijver: J.J.v.Verre, 27 april 2012


Geplaatst in de categorie: filosofie

3.0 met 67 stemmen 1.561Er zijn 35 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
19 juni 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke de Groot: je schreef letterlijk:
"Ook al ben/was je niet de schrijver van het artikel, je bemoeit je overal mee, ja ik zeg het rechtstreeks, hou nu eens je kop."
Iedereen kan zelf wel constateren dat dit gewoon onzin is. Integendeel: wie de tabbladen eens doorbladert, kan gemakkelijk zien dat jij hier veruit de meeste reacties post. Dat geldt ook voor deze discussie. De meeste reacties (tien) tot nu toe zijn gepost door... Joke de Groot!

Lange discussies ontstaan doordat mensen in vriendengroepjes reageren: wie een lid van een vriendengroep aanvalt, krijgt ook de anderen over zich heen. Bovendien liggen theologie en spiritualiteit nogal gevoelig. Dat op inzendingen, die heel vaak bekeken worden, vaker wordt gereageerd, ligt ook voor de hand. Bij heel veel van die discussies was je zelf trouwens ook betrokken.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
17 mei 2012
Email:
moi636yahoo.com
Heb de hele discussie hieronder niet gevolgd, zie het nu pas. Ik ga me er niet mee bemoeien ook.
Voor wat mijn mening waard is: ook ik vind het te technisch, ik verdwaal om de haverklap tussen de woorden. Heb andere artikelen van de schrijver gelezen die wel te begrijpen zijn. Het is niet boeiend of iemand anders vindt dat ik dat wel zou moeten, ik weet dat ik niet dom ben, alleen; op dit gebied dus wel.
Naam:
J.de Groot
Datum:
15 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik, jij moet één scheldwoord aanwijzen dat hier gevallen is,waar jij Len van beschuldigt...
ik gebruik het woord kop, in plaats van het wat nettere woord mond...maar is beslist geen scheldwoord!
Ik hoop dat je nu niet verder gaat, is nergens voor nodig, en misschien een klein beetje meer humor, zou niet misstaan.
Goed?

lees,

"Len Cornelis, erin geslaagd van een discussie n.a.v. een beschouwing een ordinaire scheldpartij te maken. Dat hij daarbij de werkelijkheid geweld aandoet," enz.
Naam:
Hendrik
Datum:
15 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke, je grossiert in zinloze en soms ook irritante reacties. Zo ook hier. Dat de reactiesliert hier veel langer is uitgevallen dan nodig was, is vooral te wijten aan de nodeloze commentaren van Len, die jij hier voortdurend hebt gesteund, ook al was het zonneklaar dat hij onredelijk was.
Naam:
J.de Groot
Datum:
14 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik in alle schrijfsels...van elk tabblad waar een lange lijst met reacties is, kom jij (jouw naam) voor.
Ook al ben/was je niet de schrijver van het artikel, je bemoeit je overal mee, ja ik zeg het rechtstreeks, hou nu eens je kop.
Dit schrijf ik vanuit mijn eigen hersenpan, die heb ik gelukkig ook!
Zal wel direct hierop afgerekend worden...kan me niets schelen.
Achenebbisj...ken je dat woord?
Naam:
Dyenne
Datum:
13 mei 2012
Email:
dyenne72home.nl
Waar slaat jouw reactie op, Joke?
Ik vraag jou toch niet wat hij ervan zou vinden.
Prima als jij hem beter kent dan ik want ik lig daar niet wakker van. Laten we ophouden onder dit artikel over Max, hij heeft rust en leeft in vrede nu.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
13 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
@Len: waar staat in deze discussiesliert dat ik jou heb verboden om commentaar te leveren op leesbaarheid? Antwoord: dat heb ik hier nergens beweerd.

Ik heb me alleen hardop gevraagd waarom iemand als jij, die bij mijn weten nog nooit interesse heeft getoond in spirituele onderwerpen, opeens met zoveel stampij het recht moet verdedigen om commentaar te leveren op een artikel dat noch inhoudelijk, noch qua stijl bij jou in de smaak valt.

Ik geniet zeker van het schrijven en van mijn grote groep liefhebbers. :-) Ik hoop dat jij dat ook kunt zeggen. Veel plezier gewenst met jouw hobby.
Naam:
J.de Groot
Datum:
13 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Aan de mensen die vragen wat Max zou denken, heb ik geen boodschap, 13 Mei, heeft Max gekozen om het leven te beëindigen, zijn keus.
En wat hij zou denken van een artikel...
is voor mij een weet en voor een ander een vraag.
Vandaag is mijn aandacht bij hem, hoop dat je dat niet erg ......
Naam:
Dyenne
Datum:
13 mei 2012
Email:
dyenne72home.nl
Ja, Joke vandaag is het dertien mei, de dag dat Max het verloor van zijn ziekte.
Max had dit een mooi artikel gevonden en ook zeker een mening gegeven.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
13 mei 2012
Op een schrijfsite commentaar verbieden op leesbaarheid. Ongeacht welk onderwerp. Gekker moet het toch niet worden. Dit duidt voor mij op een vorm van verbale stampvoetende dwingelandij.

Dat past deze site helemaal niet. En dat heeft Klaassens ook niet echt nodig. Laat hij genieten van schrijven en zijn grote groep liefhebbers.
Ik stop overigens ook hier met deze discussie. Ondanks eventuele nadruppeltjes van Klaassens.
Naam:
Hendrik
Datum:
12 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke, ik zou me niet kunnen neerleggen bij het laatste woord van Van Verre? Jazeker wel, zoals je kunt zien heb ik dat ook gedaan. Ik reageer alleen op de reacties die sinds 3 mei, toen ik voor het laatst had gekeken, zijn binnengekomen. Daarin werd ik zelf ook een paar keer genoemd.
Naam:
J.de Groot
Datum:
12 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik, ik weet dat je graag het laatste woord mag hebben, Okay.
Maar als J.J. v.Verre hier zich uitlaat, met begrip, waarom kan jij je daar niet bij neerleggen.
En wat Dyenne betreft, ik begrijp haar wel hoor.
Maar ik heb nog steeds waardering voor haar mooie
Hartenkreet over onze vriend, dus laat ik het hierbij.
13 Mei...Dyenne.
Naam:
Hendrik
Datum:
12 mei 2012
@ Jan-Jaap: dank voor je reactie. Voor mij en Dyenne was het artikel helder, maar jammer genoeg niet voor iedereen. Ik volg jouw beschouwingen en verhalen altijd met belangstelling.

@Len: ik blijf het heel vreemd vinden dat jij, die nog nooit interesse hebt getoond voor zulke onderwerpen, hier op hoge toon het recht claimt om aanmerkingen te maken op de stijl en de leesbaarheid van dit artikel.

@Dyenne: ik ben het volkomen eens met jouw opmerkingen over Joke. Daar heb ik niets aan toe te voegen.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
3 mei 2012
Reactie van Van Verre een verademing. Helder en realistisch. Helaas lijkt Dyenne af te glijden naar gejijbak richting Joke. Had ik niet verwacht. Hendrik heeft gelijk: hij koppelde de lezersaantallen niet aan de helderheid van de bijdrage. De rest van zijn verontwaardiging is niet interessant. Voor mij althans.
Naam:
J.de Groot
Datum:
3 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
@Dyenne,
jij moet beter weten...en dat WEET je ook!
J.J.v. Verre, is het dus NIET met je eens!
Naam:
J.de Groot
Datum:
3 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Kijk nu hebben we de koe bij de hoorns...

Waar heb ik Hendrik om een antwoord van hem gevraagd ( met een kwinkslag) bij deze reactie...?
zie...

"Kan dit hobby/vakjargon
ook vertaald worden in het Esperanto?"

Ik dank J.J.v Verre voor een simpele beantwoording.
Is toch niet zo moeilijk, al die reacties zijn niet nodig als er gewoon op een vraag een duidelijk antwoord komt, mits het gaat om het uitlokken van reacties, ja,dan...
Naam:
J.J.v.Verre
Datum:
3 mei 2012
Email:
jjvverrelive.nl
Het is verheugend dat als je een beschouwing schrijft daar zoveel reacties op komen.
Dank aan een ieder die de moeite heeft genomen zijn of haar mening te verkondigen.

Misschien dat het onderwerp spirituele intelligentie te theoretisch is beschreven. Maar nadat ik Danah Zohar in 2004 ontmoette, ben ik geïnspireerd geraakt door haar visie op het leven en haar manier van denken, waarbij materie en geest elkaar steeds opzoeken. Ik ben zelf arts en zeker geen natuurkundige en heb geen specialistische kennis omtrent de wetenschap van de allerkleinste deeltjes. Wel wil ik nadenken over onderwerpen zoals bewustzijn en ben gevoelig voor experimenten en hypothesen welke het bewustzijn buiten de geijkte opvattingen plaatsen. Ik begrijp de kritiek heel goed en zal proberen bij een volgende beschouwing de inhoud en leesbaarheid beter op elkaar af te stemmen.
Naam:
Dyenne
Datum:
3 mei 2012
Email:
dyenne72home.nl
Joke, ik denk dat meneer Van Verre hier de wijste is en zich stil houdt. Het is toch jammer dat onder zo'n mooi artikel een discussie ontstaat die helemaal niks meer te maken heeft met dit artikel. Naar mijn idee kan Joke helemaal niet zoiets schrijven maar alleen commentaar leveren op anderen.
Naam:
Hendrik
Datum:
3 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke, ik neem niet de honneurs waar voor Van Verre, maar geef antwoord op de vragen die jij me hier gesteld hebt.
Als je werkelijk wilt weten wat hij met zijn beschouwing heeft bedoeld, kun je hem inderdaad het beste persoonlijk mailen. :-)
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
3 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Opnieuw is de blogger, die schrijft onder de schermnaam Len Cornelis, erin geslaagd van een discussie n.a.v. een beschouwing een ordinaire scheldpartij te maken. Dat hij daarbij de werkelijkheid geweld aandoet, hoeft niemand, die zijn reaguurdersstijl kent, te verbazen.

Zo heb ik nergens opgemerkt dat dit artikel voor veel lezers helder is. Wél blijkt uit het grote aantal lezers dat de groep, die zich voor deze onderwerpen interesseert, het kennelijk weet te vinden. Wie niet in deze onderwerpen thuis is, zal even moet doorbijten, dat is waar.

Dat Len dit artikel niet erg leesbaar vindt, heeft hij al eerder opgemerkt. Maar dat is zijn persoonlijke mening. Karakteristiek voor hem is dat hij een dergelijke beschouwing dan meteen een 'woordenbrij' noemt. In één moeite door voegt hij daaraan toe dat dergelijke bijdragen dan maar beter kunnen verkassen naar specialistische sites.

Ik krijg steeds meer het vermoeden dat Len deze thema's het liefst helemaal wil zien verdwijnen. Nog niet zo lang geleden verklaarde hij zich eens met iemand die verkondigde dat religieuze onderwerpen zich niet lenen voor een literaire discussie. Ik ben bang dat hij hiermee zijn werkelijke bedoelingen heeft bloot gegeven.
Naam:
J.de Groot
Datum:
3 mei 2012
Email:
joke190411tefort.nl
Nogmaals Hendrik jij schrijft:

"Ik vraag me trouwens af waarom mensen als jij en Len het de moeite waard vinden om te reageren op een artikel dat ze noch begrijpen, noch waarderen. Als je een hekel aan deze thema's hebt, kun je ze ook gerust negeren."

Hendrik ik vraag me af...waarom neem jij de honneurs waar voor
J.J.v. Verre ?

En IK reageerde (in eerste instantie) niet op het artikel maar op de uitvoering! Dit schrijven komt over als een deel uit een groter geheel...bestemd voor een specifiek geïnteresseerde doelgroep.
Niets meer en niets minder.

Misschien kan J.J.v.Verre daar zelf eens iets over zeggen?
Naam:
Len Cornelis
Datum:
3 mei 2012
Klaassens maakt er in zijn reacties toch een potje van. Tot mijn spijt. Want ik zou anders wensen.

Eerder in discussies lezersaantallen sterk relativeren. En nu dit gegeven verrassend opvoeren als 'overtuigend bewijs'. En wel, dat deze woordenbrij voor veel lezers helder is.

Klaassens wil ons zo graag (be)leren. Over het feit, dat de redactie stukken toelaat of weigert. Dat wisten wij al. Voor zover bekend, maakt Klaassens overigens geen deel uit van deze redactie.

Op een openbare schrijfsite mogen lezers wel degelijk reageren met opmerkingen over leesbaarheid. Of over hun plezier in bijdragen. Ook bij onderwerpen die buiten hun directe belangstelling vallen.

Graag enigszins leesbaar schrijven. Ook bij spirituele onderwerpen. Anders deze beter plaatsen op specialistische sites. Dan kan er naar hartelust gelezen en bewonderd worden.

Hier wil ik het maar bij laten.
Naam:
Hendrik
Datum:
2 mei 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Joke, het is niet aan jou of aan mij om te bepalen welke teksten op een vrij toegankelijke schrijverssite mogen worden gepubliceerd; dat bepaalt de redactie. Het grote aantal lezers (bijna 400 nu) lijkt me het overtuigende bewijs dat deze beschouwing hier op zijn plaats is.

Afgezien daarvan vind ik artikelen over filosofie, spiritualiteit en religie, met onderwerpen die boven de waan van de dag uitstijgen, een verademing. Juist het tijdloze, het eeuwige, is wezenlijk. Maar soms moet je even doorbijten totdat je bij de kern ervan bent aangekomen.

Ik vraag me trouwens af waarom mensen als jij en Len het de moeite waard vinden om te reageren op een artikel dat ze noch begrijpen, noch waarderen. Als je een hekel aan deze thema's hebt, kun je ze ook gerust negeren.
Naam:
J.de Groot
Datum:
2 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Nog even...dit schrijfwerk is toch geschreven door J.J.v.Verre, waarom geven Hendrik en Dyenne dan steeds antwoord, kan hij dat zelf niet?
Naam:
Dyenne
Datum:
2 mei 2012
Email:
dyenne72home.nl
Ach Len, voor mij is het heel duidelijk maar daarbij vergeet ik misschien dat het voor anderen niet zo is.
Bedankt voor jouw compliment dat ik helder schrijf.
Naam:
J.de Groot
Datum:
1 mei 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Hendrik en Dyenne, ik weet dat ik dit gerust zo kan stellen...
ja hoor ik heb het gelezen, juist daarom!
Ik weet dat het voor jullie een materie is waar jullie veel mee bezig zijn, en daar is niets mis mee...alleen op een openbare schrijvers-site, is dit toch wat (te) veel hobbymatig/vaktechnisch/te gecompliceerd geschreven, ga nu niet zeggen moet je je eens in verdiepen...daar zou je je weleens geheel in kunnen vergissen.
Over alles moet je willen lezen...kennis is macht nietwaar, maar geen dictatuur!
Wat een mens er mee doet is zijn/haar zaak.
En Hendrik, of jij dat kan vertalen in...denk het niet hé?

Ps. is er misschien een boekhouder hier, als we nu toch bezig zijn met LOI, die wat (speciale)tips kan geven over het invullen van mijn belastingopgaven...ik wil graag iets leren!
Maar we blijven lachen toch...is al narigheid genoeg op de wereld!
Naam:
Len Cornelis
Datum:
1 mei 2012
Verbazingwekkend en onbegrijpelijk, dat Dyenne, die helder en intrigerend kan schrijven over dilemma's in de zorg, zo onbevangen durft vast te stellen, dat deze jargontekst ook voor leken glashelder is. Je loyaliteit gaat wel heel ver, beste Dyenne.
Naam:
Hendrik
Datum:
30 april 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
@Joke: Natuurlijk kan dit artikel vertaald worden in het Esperanto. Ga je het dan wél lezen? :-)
Naam:
Dyenne
Datum:
30 april 2012
Email:
dyenne72home.nl
Ach Joke, het is duidelijk genoeg wat hier geschreven staat.
Juist heel duidelijk vind ik ook voor mensen die hier niks van af weten.
Naam:
Dyenne
Datum:
28 april 2012
Email:
dyenne72home.nl
Len, de laatste zin moet je met je hart lezen dan begrijp je het wel.
Naam:
J.de Groot
Datum:
28 april 2012
Email:
joke190411telfort.nl
Kan dit "hobby/vakjargon"
ook vertaald worden in het Esperanto?
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
28 april 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Een heel degelijk artikel over spirituele intelligentie, Jan-Jaap, waarvoor mijn oprechte complimenten! Vooral de één-na-laatste alinea vond ik zeer verhelderend. Hoewel SQ inderdaad niet verbonden is met religie, bestaat er in de godsdienstpsychologie wel een term die hieraan verwant is, nl. intrinsieke religiositeit; dat is het nastreven van religieuze waarden zonder bijbedoelingen, terwijl mensen met een extrinsieke religiositeit religie gebruiken om een ander doel te bereiken.
Ik denk dat veel mensen die onder de verzamelnaam 'nieuwe religieuzen' vallen een hoog SQ hebben, ook al klinkt dat misschien wat technisch.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
27 april 2012
Fascinerende en tekstuele warboel? Of glasheldere stof voor liefhebbers?
En wat is toch de betekenis van de laatste zin? Van deze woordenbrij begrijp ik helaas weinig. Gezien het aantal belangstellende lezers, ligt dat blijkbaar geheel aan mij. Voer voor liefhebbers. En wellicht ook voer voor psychologen.
Naam:
Garor
Datum:
27 april 2012
Zelfs als je een mens op begrijpelijke wijze zou kunnen uitleggen hoe zijn lichaam biotechnisch elkaar zit, dan nog zul je zien dat dat (misschien wel van hogerhand) nooit de bedoeling is geweest. Daarom zijn we er vooralsnog gloeiend bij. Bovendien vraag ik me af, welke levende (sic!) heeft er nu zin in uw laatste zin? Was de grote gelijkmaker op aarde al niet een straf?
Naam:
Dyenne
Datum:
27 april 2012
Email:
dyenne72home.nl
Wat een mooi artikel is dit! Binnen de spirituele palliatieve zorg zeggen we ook dat de mens uit meerdere intelligenties bestaat. Nu wordt de mens nog volgens het holistisch mensbeeld behandelt,psychisch, lichamelijk en sociaal maar straks komt daar spiritualiteit bij. Dit heeft inderdaad niks met religie te maken want als we het woord spiritualiteit vervangen door zingeving krijgt het een andere lading. Ieder mens heeft zingeving, iets want hem kracht geeft. Voor de één kan dat de natuur zijn of zijn kinderen en voor een ander kan dat muziek zijn of zijn geloof.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)