Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Visies op het hiernamaals: deel 1, de levensschouw

Halloween is het feest waarbij men viert dat de geesten van overledenen terugkeren naar de aarde. In de religie en de parapsychologie wordt uitgelegd hoe zoiets mogelijk is. Het gaat hierbij om geesten die vaak niet beseffen dat hun lichaam gestorven is en daarom hier blijven rondzwalken. Toch gaat dat gelukkig lang niet voor iedereen op. Bovendien is het maar een voorbijgaande fase in de ontwikkeling die sommige mensen na de dood doormaken. Interessant wordt dan de vraag hoe dat hiernamaals er in zijn totaliteit uitziet. Welke stadia doorloopt de mens in het geestelijke leven dat hem na de dood te wachten staat? Wie een serieus antwoord wil op deze vraag– en wie vraagt zich dat nooit eens af – heeft, denk ik, nog het meest aan de opvallende overeenkomsten tussen de beelden die de religies, de parapsychologie en het BDE-onderzoek schetsen van het leven na de dood.

Laat ik beginnen met het bekende beeld van de drenkeling die zijn hele leven in één ogenblik voorbij ziet flitsen. Allerlei belangrijke momenten uit zijn leven ziet hij tegelijkertijd voor zich, zowel beelden uit de kindertijd als uit zijn latere leven. Het lijkt wel een reusachtig tableau dat zich buiten tijd en ruimte bevindt, maar desondanks enorm indringend is.
Dit levenspanorama – ook wel ‘levensschouw’ genoemd – komt voor in alle wereldreligies, in heel veel bijna-dood-ervaringen en in verslagen van tal van séances. Het is een universele ervaring van de mensheid, die ook al bekend was in de oudheid. Kenmerkend hiervoor is, dat men niet alleen beelden ziet uit het eigen leven, maar ook rechtstreeks ervaart welk effect het eigen gedrag op anderen heeft gehad, zowel in positieve als in negatieve zin.

Hieraan wordt vaak een soort beoordeling verbonden van het voorbij leven, maar dat hoeft niet meteen te resulteren in straf of zelfs in een vorm van verdoemenis. Je zou beter van herbeleving kunnen spreken. Alles, wat wezenlijk voor je is, passeert nog eens de revue, zodat je je daar zelf een oordeel over kunt vormen. Het belangrijkste criterium daarbij is hoe liefdevol je voor anderen en jezelf bent geweest. Hoe veel mededogen, begrip en verdraagzaamheid heb je voor anderen opgebracht? In BDE-verslagen wordt melding gemaakt van een engel, die bij dit levenspanorama naast je staat en je kalm en vol mededogen helpt om deze indrukken – die schokkend kunnen zijn – te verwerken.

Ik denk dat met ‘het Laatste Oordeel’, dat volgens het Nieuwe Testament zal plaatsvinden op ‘de jongste dag’, deze levensschouw onder leiding van een engel wordt bedoeld. Iedereen krijgt dan de kans om zijn eigen leven te beoordelen en er lering uit te trekken. De ‘jongste dag’ is dan de eerste of jongste dag in het leven na de dood.

Volgens de Dodenboeken van de Oude Egyptenaren t.t.v. het Nieuwe Rijk (1550-1070 v.Chr.) ging het er in het hiernamaals heel wat pittiger aan toe. Na de dood werd het hart van de overledene, dat alle goede en slechte daden bevatte, op een weegschaal gelegd. Aan de andere kant van de weegschaal legden de goden de Ma’at, de veer die de goddelijke gerechtigheid voorstelde. Als je hart zwaarder was dan de Ma’at, werd het opgevoerd aan een vrouwelijk monster dat al likkebaardend klaar stond om het te verslinden. Was je hart ‘licht’, dan ging je naar hemelse oorden waar de zon altijd scheen en niemand ooit tekort kwam. Dat oordeel werd geveld in het bijzijn van de dodengod Osiris en zijn 42 dodenrechters.

In de piramideteksten van het Oude Rijk (2600-2200 v.Chr.) wordt verhaald dat de ziel van de overleden farao opsteeg naar een eeuwig verblijf tussen de sterren. Om de opgang van zijn ziel te vergemakkelijken waren zelfs schachten in de piramide aangebracht: ze wezen naar de ster die in die tijd de poolster was (Alpha Draconis). Iets dergelijks doet me denken aan de tunnelervaring van BDE’ers: heel in de verte ziet men dan een licht opdoemen, waarachter de hemel zichtbaar wordt. Misschien verwijzen de piramideschachten naar die oerervaring van veel mensen.

Het Oud-Egyptische dodenoordeel was streng maar rechtvaardig, zonder de mogelijkheid van boetedoening waarna het alsnog met je in orde kwam. Daarin verschilt deze rigoureuze visie van de Egyptenaren van de voorstellingen, die men zich in de meeste hedendaagse wereldreligies maakt van het leven na de dood. Hierin keert het levenspanorama terug, maar dat mondt niet uit in een definitief oordeel over de gestorvene: er wordt een vervolg aan gegeven.

Hoe dat vervolg eruit ziet beschrijft de Britse hoogleraar en parapsycholoog David Fontana in zijn boek “Na de dood – wat kunnen we verwachten?”. Gemakshalve deelt hij het hiernamaals in zeven fasen in. Voor dat doel heeft hij de gegevens van drie vakgebieden verzameld en met elkaar vergeleken, t.w. de grote wereldreligies, BDE-verslagen en het parapsychologisch onderzoek. Centraal staat hierbij de gedachte dat de geest in het hiernamaals eerst vier fasen doorloopt, waarin alles zich hult in vormen die aan het aardse leven zijn ontleend. Daarna volgen er drie fasen of niveaus waarin de ziel zich ook van de beperkingen van die aardse vormen heeft bevrijd en een bijna grenzeloze vrijheid geniet om op alle mogelijke manieren te scheppen en zich in te zetten voor anderen. Graag ga ik daar in het laatste deel van deze artikelen over het hiernamaals op in.


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.nl/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 7 november 2012


Geplaatst in de categorie: religie

4.1 met 243 stemmen 429Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
5 februari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Beste George, ik wou dat ik jouw vragen klip en klaar kon beantwoorden, maar 100% zekerheid over het hiernamaals en de levensschouw heb ik zelf ook niet. Het is heel moeilijk om te zeggen welk deel van de heilige boeken objectief door het Hogere is geïnspireerd. Daarom ga ik voor het gemak uit van twee dingen: van de elementen, waarin die verschillende visies met elkaar overeenkomen, en van mijn eigen ervaringen.

Jarenlang heb ik boeken over dit onderwerp gelezen. De meest waardevolle vond ik verslagen van authentieke ervaringen van mensen die bewezen hebben dat ze over buitenzintuiglijke gaven beschikken, en verhalen van mystici die jaren lang God hebben gezocht. Maar zelfs dan moet je door culturele verschillen heen prikken. Ik denk dat de geestelijke wereld zich altijd hult in cultureel bepaalde vormen. Daarom ziet de wereld, waarin de mens na de dood terecht komt, er volgens mij ook voor iedereen weer anders uit. De mens creëert zich dan vanuit zijn geest een eigen werkelijkheid, die hij om zich heen geprojecteerd ziet. Toch zijn er ook overeenkomsten. Omdat die wereld zo anders is dan de materiële, is het voor ons moeilijk om er vat op te krijgen en hem helder te beschrijven.

Wat ik verder nog kan zeggen, is dat ik na het overlijden van vrienden en naaste familieleden vaak een paar dagen contact met hen heb; de liefde is een kracht die reikt over de grens van leven en dood, en contact mogelijk kan maken. Tenminste: dat ervaar ik dan. Maar ervaringen zijn niet overdraagbaar, en ik zal die dan ook nooit aan anderen opdringen.
Naam:
George
Datum:
5 februari 2013
Een boeiend relaas over de levensschouw. Er wordt inderdaad in tal van antieke en levende godsdiensten aan gerefereerd. We willen het graag geloven - maar is het hiernamaals echt, of is het als de wens die de vader is van de gedachte? Literatuur en sagen bestaan al zolang als de mens tot bewustzijn kwam. Wat daarvan sloeg neer in de heilige boeken en overlevering? En welk deel ervan was werkelijk objectief door het Hogere geïnspireerd?
Naam:
Eelt
Datum:
7 november 2012
Email:
a.renselaarsimpc.nl
Je algemene ontwikkeling is verbazingwekkend. Je weet werkelijk alles. Het wordt ook schitterend onder woorden gebracht.
Met spanning wacht ik op het vervolg.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
7 november 2012
Aardgebonden, overleden zielen zijn vaak traumatisch gestorven, waardoor spiritueel begaafden hen het beste naar het Licht kunnen begeleiden. Die zwevende zielen komen vaak bij argeloze mensen inbreken om hun aura en Prana te misbruiken. Deze ongewenste gasten/bodylifters kunnen in bezit genomen mensen extreem vermoeid maken, omdat ze veel energie aftappen voor het voortzetten van hun meestal ondeugden. Ik had ooit een gat in mijn aura, waardoor ik uiterst kwetsbaar was voor deze onbewuste aasgieren. Een paragnoste heeft het gat zo goed mogelijk gedicht. Groot niveau, Henk! Prachtig gezien de overvloed aan oppervlakkige sensatiezucht. Ik hoop dat menigeen door heeft, dat deze visie over het hiernamaals wordt uitgevoerd in het hiernúmaals, zoals het 'op alle mogelijke manieren te scheppen en zich in te zetten voor anderen'! Hier is de goddelijke verlichting ervaarbaar, hier en nu, want dat doet de hemelse waarheden glunderen van intense vreugde! Dat is pas bruggen slaan op een veel hoger niveau dan wat het nieuwe kabinet pretendeert te doen! Ach, zoveel menselijks is peanuts in de ogen van de Hogere Werkelijkheden! Zo zijn er zich ook maar weinigen van bewust, dat techniek als computers en televisies de ik-kracht ondermijnen en de verbeeldingskrachten uitbannen. Ahriman. Je ziet duidelijk dat al die zogenaamde communicatiemiddelen autisme vergroot en oogcontact meer en meer uitsluit. Intuïtieve communicatiegaven worden gevierendeeld. Telepathische zelfstandigheid wordt gedegradeerd met opdringerige, energieverslindende, zielloze, zielsvretende, inhumane machines!... Dit drijft vooral de mensen uit elkaar, inplaats van tot elkaar!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)