Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Ook geen ideale moeder

(voor Sint Monica (331 - 387))

Je bent geboren in de Noord-Afrikaanse stad Thagaste. Je groeide op in een rijke, roomse familie van Berberse afkomst. Je werd uitgehuwelijkt aan een oudere, heidense man, genaamd Patricius. Deze man was uiterst driftig en je werd geregeld door hem geslagen en onder dwang verkracht. Hij ging daarnaast met meerdere vrouwen herhaaldelijk vreemd, omdat hij zijn libido niet in toom had. Jij duldde zijn ontrouw met veel geduld en vergevingsgezindheid, want je geloofde dat zijn ontrouw wel zou slijten. Patricius had een kwade dronk en dat reageerde hij vaak af op jou, zodat je veelal onder de blauwe plekken en bloedende wonden zat. Hij durfde dit vooral, omdat hij wel wist dat jij zeer onderdanig en zwijgzaam was. Hem erbij lappen zou tevens bijdragen tot je eigen schande en daarmee hield hij jou in zijn sadistische houdgreep. Ook je schoonmoeder was kwaadaardig jegens jou en die vernederde je op allerlei minne manieren. Jij schonk aalmoezen aan de armen en je had een diep gebedsleven, waarmee je bergen kon verzetten, wat Patricius en zijn moeder zeer dwars zat. Ze koesterden een diepe haat tegen jouw christelijke magie. Andere getrouwde vrouwen, die ook mishandeld werden door hun brute mannen, zagen in jou een wijs voorbeeld en je wist hen met woorden te kalmeren en te sterken.
Op je drieëntwintigste kreeg je samen met Patricius een zoon, genaamd Augustinus Aurelius (354 - 430). Daarna kregen jullie Navigus en Perpetua, een dochter. Je gaf je kinderen een christelijke opvoeding, maar je mocht ze van je tiranman niet laten dopen. Augustinus leerde Latijns en hij las o.a. het werk van Marcus Tullius Cicero. Op zijn zeventiende ging hij in Carthago retoriek studeren. Hij leefde zoals de meeste studenten met losgeslagen begeerten, want jezelf adequaat uitleven is zeer gezond. Hij werd net als zijn vader aanhanger van het manicheïsme, waardoor je heel wat moest overwinnen om aardig tegen hem te blijven. Je huilde elke dag voor zijn bekering. Je vond troost bij een heilige bisschop, die zei: 'Het kind van die tranen zal nooit verloren gaan!'. Augustinus had een bloedmooie, seksverslaafde minnares en samen kregen ze een zoon, genaamd Adeodatus, die hoogbegaafd was. Van Augustinus zijn de woorden 'Geef mij kuisheid, maar nu nog niet!'. Hij studeerde negen jaar retoriek.
Op zijn dertigste werd hij professor in de retoriek in Milaan. Een ontmoeting met de bisschop Faustus van Mileve, een voorstander van de dualistische theologie, deed hem het manicheïsme vaarwel zeggen, tot grote vreugde van jou. De bisschop van Milaan Ambrosius (330 - 397), ascetisch en zijn geld verdelend onder de armen, wist hem ervan te overtuigen dat het christendom nog niet zo gek was. Jij zorgde ervoor dat hij zijn minnares, met wie hij dertien jaar samen(k)leefde, verliet, om net als de meesten keurig ruimte te maken voor het huwelijkssacrament. Daarmee brak je overigens wel zijn hart, want zij was de vrouw van zijn leven. Je moederlijke macht was wel erg groot en wreed, terwijl ze nota bene samen een gezin vormden. Religie-etiquette boven natuurlijke liefdesuitingen? Na twee jaar is hij met een andere, vroom-roomse vrouw verloofd, maar daar bleef het elf jaar bij, want zijn weerzin voor het benauwde huwelijksleven bleef overeind staan. Je man bekeerde zich tot het christendom en hij overleed niet lang daarna. In 386 bekeerde Augustinus zich tot het christendom en hij gaf al zijn geld aan de armen. Daar kunnen veel huidige (multi)miljonairs nog wat van leren! Hij nam ontslag als professor en hij koos bewust voor het celibaat. Zijn libido was inmiddels getemperd. In 391 werd hij in Annaba (toen Hippo Regius) in Algerije tot priester gewijd. Hij werd de hulpbisschop van Hippo en niet lang daarna gewoon de bisschop tot aan zijn overlijden.

Hij schreef o.a. zijn beroemde 'Belijdenissen'. Dat verhaalt autobiografisch zijn 'zondige' jeugdjaren en zijn bekering tot het christendom, met godgewijde teksten en mystieke bespiegelingen. Hij uit zijn berouw over zijn losbandige leven, zijn dwaling in het manicheïsme en zijn vertrouwen in de duivelse astrologie. Hij is ook zeer verdrietig over zijn 'seksuele zonden'. Het is in feite een gebedenboek van een jammerende boeteling. Desalniettemin werd hij een belangrijke kerkleraar. Jij offerde vaak pap, brood en wijn aan de heiligen, maar dat mocht niet meer van bisschop Ambrosius, want dat zou sommige, gulzige heiligen weer in de verleiding brengen. Als geheelonthouder gunde hij zelfs de heiligen in de eeuwigheid geen glaasje wijn. Na de doop van Augustinus in de Kerk van Johannes de Doper in Milaan vertrok je met hem richting Afrika, richting Thagaste. Je stopte een tijd in Civitavecchia en je overwinterde in Ostia (Rome), waar Augustinus en jij een bijzondere, religieuze extase beleefden.
Je bent in Ostia overleden en je bent begraven bij het graf van Sint Aurea van Ostia, een martelares uit de derde eeuw, die weigerde om te offeren aan de Romeinse goden, waarna ze gemarteld is en met een steen aan haar nek in de zee geworpen. Je werd vijfenvijftig jaar en je bent de beschermheilige van vrouwen en moeders en van slachtoffers van huiselijk geweld. Op jouw feestdag (27 augustus) drinken de Augustijnen een glas witte wijn, de zogenoemde Monica-tranen.

Schrijver: Joanan Rutgers, 29 december 2012


Geplaatst in de categorie: idool

-1.0 met 1 stemmen 36Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)