Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Het dartele elfjesbos van New Age

Van 12 t/m 26 januari wordt ‘de maand van de spiritualiteit’ gevierd. Op zich is het al vreemd om een periode van twee weken een ‘maand’ te noemen, maar vooruit. Op spiritueel gebied, waar gestoeid wordt met dimensies, is nu eenmaal alles mogelijk. Zo’n kleine tijdsverdichting schijnt gewoon bij dit metier te horen.
Erger vind ik het dat een begrip als spiritualiteit - voor veel mensen toch een serieuze zaak - vooral door aanhangers van New Age wordt uitgehold. Wat bij die regenboogcoalitie van alle mogelijke bewegingen, stichtingen en groepjes voor mogelijk wordt gehouden, is bijna met geen pen te beschrijven. Jaren lang heb ik deels uit nieuwsgierigheid, deels uit een behoefte aan entertainment lezingen van New Age-sprekers bezocht. De mensen, die je op zulke avonden ontmoet, zijn bijna zonder uitzondering sympathiek. Jammer genoeg zijn ze ook nogal lichtgelovig, op het naïeve af. Het zijn eindeloze zoekers die met veel trends meehoppen, maar meestal niets moeten hebben van het christendom in zijn authentieke vorm.

Als vuistregel geldt, dat hoe vrijblijvender een spreker of een leer is, des te meer bezoekers er op zulke lezingen af komen. Over het algemeen willen ze niets weten van een lagere geestenwereld of een hel, ook al is die tijdelijk, want de duivel hebben ze afgeschaft. Dat is immers een reliek van vroeger, een vermolmd, afgedankt overblijfsel uit een tijd waar ze slechts met afschuw aan terugdenken, geassocieerd met kruistochten, middeleeuwen, heksenverbrandingen en donderpreken waar je zwaar depressief van wordt, zodat je weer met prozac moet worden opgekrikt tot een normaal mens.

Volgens deze geestelijk ‘verlichten’ komt iedereen – rijp of groen – na zijn dood terecht in een hemel die rijkelijk gevuld is met zacht glooiende heuvels en kabbelende beekjes. Daar wordt de vermoeide reiziger eindeloos door een begripvolle God gepamperd – wat hij ook uitgevreten heeft, want dat telt dan niet meer.
Sommigen denken dat ze constant terug moeten komen, alsof het leven een eindeloos avontuur is waarbij je alles moet zijn geweest: blanke en neger, Indiaans opperhoofd en parmantige farao, Chinees en bosjesman, Aboriginal en astronaut. Pas als je al die modaliteiten hebt doorlopen, heb je de volledige levenscirkel als een soort super-achtbaan afgelegd, compleet met dubbele loopings en zinderende schroefbewegingen. Aan het einde van de rit glijd je tenslotte ego-loos, als een volleerd boeddhist met een milde glimlach om je tijdloze lippen, het nirvana in.

Jezus was volgens hen een pure rebel, iemand die in het openbaar de Farizeeërs bikkelhard op hun nummer zette, maar in het geniep een verhouding had met Maria Magdalena. Deze Maria zou later naar Marseille zijn vertrokken om er de eerste christengemeente te stichten. Ook wordt er door sommigen geloofd dat Hij niet echt aan het kruis is gestorven; dat leek alleen maar zo. In werkelijkheid zou Hij later naar India zijn vertrokken om daar het evangelie te verkondigen. Vandaar al die wijsheidsleraren daar, met wollige baarden en oranje soepjurken aan.

Nog vreemder is het verhaal - dat je trouwens ook bij de antroposofen tegenkomt - dat de geest van Christus tot aan het twaalfde levensjaar zou hebben gewoond in het lichaam van een Joodse jongen, die op die leeftijd gestorven is. Op dat moment zou zijn geest zijn overgehopt naar het lichaam van een ander kind, dat de uiteindelijke Christus zou worden zoals we Hem uit de traditie kennen.

Het ontstaan van de piramiden is volgens New Age heel eenvoudig te verklaren. Nadat Atlantis op een gruwelijke manier in de golven verdween, zijn de bewoners ervan in hun UFO’s naar Egypte gevlogen. Dat kan niet anders, want op eigen kracht hadden de oude Egyptenaren nooit zulke steenkolossen kunnen bouwen, daar hebben ze hulp bij gehad.

Voor iemand die nuchter nadenkt, zijn dit belachelijke en naïeve ideeën. Toch zijn er hele volksstammen die hierin geloven. Een hele industrie drijft er zelfs op. Ik ben allang gestopt om mensen hiervan te ‘genezen’, want dat zullen ze toch echt zelf moeten doen. Je kunt niemand dwingen om nuchter te worden. Bovendien gaat het vaak om aardige mensen die vol goede bedoelingen zitten en niemand tot last zijn. Maar vreemd en bizar blijft het wel, dat dartele elfjesbos van New Age.


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.nl/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 13 januari 2013


Geplaatst in de categorie: filosofie

3.7 met 260 stemmen 1.612Er zijn 7 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
18 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Hoi Monique, dat is waar: mensen zoeken naar houvast in het leven. Dan kom je al gauw uit bij religie of filosofie. Dat houvast kan de wetenschap je niet geven, omdat ze voortdurend verandert. Oude inzichten gaan op de schop, nieuwe - soms baanbrekende - ontdekkingen kunnen ons wereldbeeld zelfs totaal veranderen.

Met de (empirische) wetenschappen kun je heel moeilijk geloofsuitspraken bewijzen of ontkrachten. Toch kun je er wel iets over zeggen door in elk geval harde feiten te controleren. Verder zorgt de wetenschap ook voor onnodige obstakels, bijv. doordat men het in de medische wetenschap als een vaststaand gegeven beschouwt dat ons bewustzijn puur door hersenactiviteit ontstaat. Dat mensen zich ook van zichzelf en hun omgeving bewust kunnen zijn als er helemaal geen hersenactiviteit is, wordt dan ook glashard - en ten onrechte - ontkend. Erg objectief is de moderne wetenschap dus niet, eerder vooringenomen.
Naam:
Hendrik
Datum:
18 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Jan, ik ben blij dat je de kern benoemt van wat er eigenlijk aan schort bij New Age: het is net alsof de aanhangers ervan de zwaarte, de ernst van het leven niet kunnen of willen zien en daarom van de weeromstuit vluchten in het beeld van de wereld als een soort hertenpark. De realiteit van het kwaad wordt door New Age vaak glashard ontkend.

Een markant voorbeeld daarvan is "A Course in Miracles". Als ik de inhoud van dat boek heel kort samenvat, dan wordt daarin beweerd: "Het kwaad bestaat niet. Zie je het toch, dan kijk je gewoon verkeerd". Daarbij moet je ook nog bedenken, dat de schrijfster ervan - Helen Schucman - laat doorschemeren dat ze geïnspireerd is door Christus - dezelfde Christus die zich afgrijselijke martelingen en een afschuwelijke dood liet welgevallen om het kwaad te overwinnen!

Toen de stichting, waarvoor ik als secretaris heel veel werk verrichtte, dat boek ging promoten, ben ik eruit gestapt. Ik weiger om dingen te doen die tegen mijn geweten ingaan.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
18 januari 2013
Email:
moi636yahoo.com
Maar hilarisch is de zin wel die begint met "einde van de rit". Ik heb onlangs een parodie op de theorie geschreven, ik denk dat mensen vooral een houvast zoeken, dan lijkt het allemaal nog wat. Dat snap ik wel, maar tot nu toe blijft alles bij theorie en de wetenschap verandert voortdurend, komen weer op dingen terug en graven daarna weer uit. Kortom: eigenlijk weten we niets. :)
Naam:
Jan
Datum:
17 januari 2013
Wat mij enorm stoort aan de new-age gedachten is dat alles leuk is en alles mag. Ze zien de wereld als een grote speeltuin. Je kunt dus alles maar maken want je komt toch in de hemel.
Naam:
Len Cornelis
Datum:
16 januari 2013
Actueel thema, dat in deze bijdrage op nogal veel gedachten lijkt te hinken.

Zo zijn New Age mensen 'zonder uitzondering sympathiek'. Maar zij doen blijkbaar akelige zaken, want het begrip spiritualiteit wordt door hen 'enorm uitgehold'. Daar ben je als 'sympathieke' bezoeker van New Age bijeenkomsten lekker mee!

Hendrik, je behoort zelf uiteraard niet tot deze enorme uithollers. Maar wel bezocht je deze sessies om redenen van 'nieuwsgierigheid' en, ook grappig, vanwege het aspect 'entertainment'. Is cabaret daarvoor niet meer geschikt? Maar vooruit, ieder zijn plezier.

Dan volgen in de volgende regels een kluitje paradoxen en vaagheden. Ineens is het dan 'jammer', dat zij zo 'lichtgelovig' zijn. Beoordeel jij dat, Hendrik? Best wel knap omdat zo rap te typeren. Maar er is meer, de bezoekers zijn ook nog eens 'naïef'.

Bovendien zijn het zelfs 'eindeloze' zoekers. Wat is hier 'eindeloos'? Dan gebruik je plots aardse uitdrukkingen als 'meehoppen' en 'trends'. Dit zonder verdere toelichting of verklaring.

Dan komt het aapje uit de mouw. De sympathieke bezoekers van New Age bijeenkomsten moeten meestal niets van christendom hebben. Dan zit je wel heel erg fout, lijkt het. Wacht even, het gaat hier om 'christendom in authentieke vorm'. Wat dat ook moge inhouden.

Maar je gaat stug door, Hendrik, om in het tweede tekstblok flink veel statements door elkaar te gooien. Lagere geestenwereld, hel, reliek, Bosjesmannen, kruistochten en prozac samen in tekstlappen, welke een boodschap verbergt. Maar welke?

Onvervaard stoom je door met een tamelijk onbegrijpelijk derde tekstblok. Glimlachend belanden wij dan in nirvana's, na Bosjesman of blogger te zijn geweest. Wat wil je ons hiermee duidelijk maken?

Dan volgen drie alinea’s met kritisch en halfgrappig beschrijven van andere opvattingen over religie. Waarin je een beetje minzaam constateert, dat de geobserveerden, mensen met goede bedoelingen zijn. Maar niet, al schrijf je dat niet, het Licht zagen, zoals jij dat meent te zien, door jezelf als ‘genezer’ te typeren.

Dit stuk komt op mij helaas enigszins schots en scheef over. Jammer, want jij, Hendrik, bezit over het onderwerp op zich veel kennis. Benieuwd hoe snel je mijn indrukken op jouw dartele tekst laat weghalen.
Naam:
Hendrik
Datum:
15 januari 2013
Email:
klaassens38zonnet.nl
Hallo Maarten, lang niet van je gehoord. In dit stuk beschrijf ik op luchtige toon mijn concrete ervaringen met sprekers en toehoorders van New Age-lezingen. Geloof me, ik ken dit circuit door en door. Veel mensen binnen die kringen vind ik tamelijk naïef en ik heb er ook geen moeite mee om dat openlijk te zeggen.

Zo heb ik het meegemaakt dat een hele zaal met ogen op steeltjes zat te luisteren naar een spreker die doodleuk beweerde dat de piramiden 'landingsbanen voor UFO's' waren, en dat ze waren gebouwd door de bevolking van Atlantis die t.t.v. de overstroming naar Egypte was gevlucht. Wie zulke dingen klakkeloos aanneemt, vind ik erg lichtgelovig.

Wat de hemel betreft: ik geloof dat iedereen na de dood uiteindelijk wel goed terecht komt, maar het idee dat je in één keer in de hoogste hemel wordt opgenomen, zonder dat de ballast van het aardse leven eerst worden verwerkt, geloof ik beslist niet. In mijn "Visies op het hiernamaals" heb ik dat uitgewerkt.

Ik heb erover gedacht om dit stuk in te zenden onder de categorie 'humor', maar daarvoor vond ik het net wat te serieus. Stuk voor stuk zou ik alle ideeën, die ik hier aan de kaak heb gesteld, met goede argumenten kunnen ontkrachten. Graag bewaar ik dat voor een volgende keer.
Naam:
Maarten
Datum:
14 januari 2013
Voor iemand die een serie heeft geschreven over de oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religie vind ik het behoorlijk hypocriet om ideeën van de New Age belachelijk en naïef te noemen.
U bestempelt aanhangers van deze ideeën als ‘eindeloos zoekend, lichtgelovig op het naïeve af’. Zijn dat nu niet juist woorden die Christenen naar hun hoofd geslingerd krijgen van “dogmatische atheïsten” zoals u ze eerder noemde?

U bent een gelover in BDE’s als bewijs voor een leven na de dood maar New Age aanhangers die geloven dat men na de dood terecht komt in een hemel die rijkelijk gevuld is met zacht glooiende heuvels en kabbelende beekjes die hangen belachelijke ideeën aan?

Jammer Meneer Klaassens, dat zet uw vorige pleidooien waarin u pleit voor meer tolerantie wat mij betreft wel in een ander daglicht.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)