Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Faiblesse

'Toute méchanceté vient de faiblesse', een citaat van Jean-Jacques Rousseau. Deze 18de-eeuwse Franse schrijver en filosoof die werd geboren toen de hiervoor genoemde eeuw twaalf jaar oud was, heeft dus gezegd en beweerd dat ALLE SLECHTHEID UIT ZWAKHEID VOORTKOMT. Een quotatie die ik volledig onderschrijf. Kanttekeningen kunnen echter vaak worden geplaatst. Dat wil ik deze beschouwing naar aanleiding van de 10-geboden doen.

Is het fout een andere god of goden te vereren als je van jouw eigen God naar jouw gevoel niets meer hoeft te verwachten? Of over te stappen van ge- naar ongeloof? Hoe te reageren als je na een ernstige ziekte of een zwaar ongeval niet meer de persoon bent die je was en deze door bijvoorbeeld een hersenbeschadiging ook nooit meer zal worden? Als je tijdens een spel Scrabble het woord TEGENSLAG kan leggen dat vervolgens ook nog te weinig punten oplevert om de wedstrijd naar jouw hand te zetten? Mag je als kunstenaar, denker en mens je fantasie niet prikkelen om vervolgens jouw God, in welke vorm dan ook, te vereeuwigen?

MISBRUIK IS IN WELKE VORM DAN OOK, TEN ALLEN TIJDE TE VERDOEMEN

Elke vorm van misbruik is abject.

De sabbat, de tijdsperiode vanaf vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang, wordt bij ons een etmaal later gevierd. Het is in elk geval de dag waarop na 6, destijds, of 5 dagen wordt gerust met daar tussenin de sport-, boodschappen-, klus- en voor o.a. postbezorgers werkdag. Het zijn gelukkig uitzonderingen die zich niet aan dit gebod houden en hiervoor zouden zij wel eens een legitieme reden kunnen hebben, maar toon eerbied voor uw vader en uw moeder.

De hiernavolgende geboden 6 t/m 10 zijn bevelen, geboden dus die niet door iedereen kunnen worden nageleefd. Hier kan ik mij althans iets bij voorstellen. Zonder het goed te keuren, kan ik mij in iemand met wraakgevoelens inleven vanwege hem, haar of hen aangedaan verschrikkelijk onrecht. 'Pleeg geen moord'. Afgesproken; na deze manslag niet meer...! Het zevende gebod, 'Gij zult niet echtbreken', wordt natuurlijk in de huidige maatschappij met voeten getreden, maar ook in de tijd van het ontstaan van de Bijbel was hiervan al sprake; ook in het tijdsbestek van het verhaal van de Bijbel was prostitutie een geaccepteerd onderdeel van de samenleving, zij het dat men wel neerkeek op prostituees. 'Gij zult niet stelen', luidt het achtste gebod, maar wat, als jij door omstandigheden wordt gedwongen... . Dan heb ik het natuurlijk niet over een kleptomaan. Hoewel de situatie dan de ziekelijke aandrang tot stelen is... . Het negende gebod, 'Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste', is het voorlaatste gebod dat hierna enige verdieping verdient en krijgt, daar dit gebod, dat door een ander met voeten is getreden, een ingrijpende invloed op mijn leven heeft gehad. In tweede instantie gelukkig niet in mijn nadeel... .

Dat wij niet zullen verlangen naar bezittingen, in welke vorm dan ook, van een ander, spreekt voor zich...!

Schrijver: Annejan Kuperus, 21 augustus 2014


Geplaatst in de categorie: woede

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 3.850Er zijn 3 reacties op deze inzending:

Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
22 augustus 2014
Email:
ajkuperushotmail.com
Schofferen, beste Joanan, zou ik van jou kunnen leren door alleen al jouw commentaar te (her)lezen; bruuskeren/beledigen laat ik aan mensen over die dit talent-tussen-aanhalingstekens als geen ander beheersen. Jij bent hier het beste voorbeeld van, getuige jouw commentaar van 21-08-2014 onder mijn 'Hooguit voyeur'. Zelf zal ik mij nooit verlagen tot reacties waarbij of -in ik denigrerend word/ben, bovendien zal ik nooit gaan schelden, hoewel bistro-cowboytje als geuzennaam niet eens onaardig klinkt...!
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
22 augustus 2014
Email:
ajkuperushotmail.com
Om te beginnen J.R., is er een wereld van verschil tussen feit en fictie; laten wij dit onderscheid wel in ogenschouw houden. Als atheïst/niet-(meer) gelovige heb ik jaren dagblad Trouw gelezen; niet vanwege de christelijke identiteit, maar slechts vanwege goede verslaggeving en de weekendbijlage Letter & Geest. Het is een feit dat De Tien Geboden stereotiep, dus traditioneel zijn; zo klaar als een klontje. De sprong, lees: overschakeling van Rousseau naar de Tien Geboden is natuurlijk een kleine; ALLE SLECHTHEID KOMT VOORT UIT ZWAKHEID! Uitleg mag en moet niet nodig zijn... Net als het feit dat een atheïst geen dominee heeft... De inhoud van de Bijbel, dit geldt zowel voor het Oude- als het Nieuwe Testament, is precies dat wat men wil/kan geloven. Het is een prachtig Boek, opgetekend met de mooiste verhalen door zeer waarschijnlijk meerdere kwalitatief uitstekende auteurs! Gestoeld op geloof blijft het fictie. Gestoeld op geloof, blijft het NATUURLIJK fictie; hetzelfde geldt voor zowel Jezus als Zijn hoer/vrouw Maria 'preacher of the night' Magdalena en Sarah... Inderdaad: ER VALT NOG VEEL TE LEREN...! (of minder te geloven natuurlijk...!)
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
21 augustus 2014
Het was Bram Moszkowicz, die het woord 'abject' populair maakte. Jeetjemina, van Rousseau naar de tien geboden, hoe kom je er op? Rousseau kan de pot op met zijn slogan, dat alle slechtheid uit zwakheid voortkomt. Het is juist de bijbel die stelt dat 'uw zwakheid zal u tot sterkte zijn!'. Rousseau was duidelijk geen zwakkere in de samenleving en hij genoot blijkbaar al tijdens zijn leven van de hemelse geneugten. Zo'n beknopte beschrijving van de tien geboden heb ik nog nooit gelezen en zo stereotiep ook.
In dagblad Trouw was er ooit de serie 'De Tien Geboden van...', wat heel wat meer diepgang opleverde. Dit is een onzinnige, karige samenvatting van wat je dominee iedere zondag opdreunt. In de bijbel keek men neer op hoeren, schrijf je, maar dat zegt niets over hoe het werkelijk is geweest, want de bijbel is maar een sterk gekuiste versie van de waarheid. De hoer Maria Magdalena was getrouwd met Christus Jezus en hun dochter was Sarah. Hé? Jaja, er valt nog veel te leren!...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)