Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De ziener, die spirituele bergen verzette

(voor Jakob Böhme (1575 - 1624))

Je bent geboren op 24 april 1575 in Alt Seidenberg in Polen, nabij Görlitz. Jouw vader George Wissen was een rijke boer en jij was de vierde van vijf kinderen. Je was eerst een kudde-jongen, maar niet sterk genoeg voor de veehouderij. Op jouw 14-de ging je naar Seidenberg, waar je de leerling van een schoenmaker werd. Je las veel in de bijbel en in het werk van de alchemist/astroloog Paracelsus, de theoloog/mysticus Valentin Weigel en de theoloog/spiritualist Caspar Schwenckfeld.

Op jouw 17-de ging jij reizen, tenminste naar Görlitz, waar je in 1599 een eigen schoenmakerij begon. In datzelfde jaar trouwde je met Katharina Kuntzschmann, de dochter van een slager in Görlitz. Jullie kregen vier zonen en twee dochters. Jouw mentor was Abraham Behem, die met Valentin Weigel correspondeerde. In 1600 werd je lid van de kerkrichting van de mysticus/priester/dichter Martin Moller (1547 - 1606), die door de theoloog Valerius Herberger was beïnvloed. In jouw jeugd had jij diverse mystieke ervaringen. In 1600 kreeg jij een visioen tijdens het kijken in een bundel zonlicht, die weerkaatste in een schotel van tin. Er werd jou de geestelijke structuur van de wereld geopenbaard en de relatie tussen God en de mens, goed en kwaad. In die tijd zweeg je over deze ervaring.

In 1600 begon jij met het schrijven van jouw onvoltooide boekwerk 'Aurora', wat door de edelman Karl von Ender werd verspreid. Gregorius Richter, een pastor in Görlitz, vond het ketters en hij dreigde met jouw verbanning als je door zou schrijven.

In 1610 kreeg je via een innerlijk visioen de eenheid van de kosmos te kennen en ervoer je speciaal door God geroepen te zijn. In 1612 staakte je met het schrijven van 'Aurora'. In 1613 verkocht jij jouw schoenwinkel en verkocht jij een tijd wollen handschoenen, waarvoor jij geregeld naar Praag ging. In 1618 kocht je een huis. Je was ook de leerling van de Duitse arts/christelijke kabbalist Balthasar Walther, die je eind 1617 ontmoette. Jullie waren vrienden, al had hij moeite met jouw doctrines. Tussen 1597 en 1599 reisde Walther naar Afrika en Palestina om zich in de magische en kabbalistische leringen te verdiepen. In 1618 hervatte je het schrijfwerk met 'De Tribus Principiis'.

In 1621 verscheen 'De signatuur Rerum' en in 1623 'De Magnum Mysterium'. Jij zag de incarnatie van Christus als een aanbod van liefde voor de mensheid, als een nieuwe staat van harmonie. Je benadrukte het geloof en zelfbewustzijn en niet de strikte naleving van dogma's of religieuze geschriften. Jouw spirituele verlichting betreft o.a. de eenheid tussen God en de mens. Moeder Maria was menselijk en dus niet een door de Heilige Geest zwanger geworden maagd, al was Die natuurlijk wel danig bij de liefdesdaad betrokken. Je was duidelijk geen calvinist/lutheraan. Je geloofde in de directe ingeving van de lichte, goddelijke, genadevolle wereld van de Heilige Geest. De Geest waait waarheen Zij/Hij wil. Iedereen is in haar/zijn diepste zijn één in Christus.

De filosoof Georg Wilhelm Hegel is fundamenteel door jou geïnspireerd, net zoals de filosofen Arthur Schopenhauer, Friedrich Schelling en Franz Xaver von Baader door jou geïnspireerd zijn. Andere geïnspireerden waren o.a. John Milton, Novalis, William Blake, Samuel Taylor Coleridge, de schrijver/dichter Ludwig Tieck, de magiër Georg Gurdjieff, de filosoof Emanuel Swedenborg, de filosoof Nikolaj Berdjajev en de Nederlandse rozenkruiser en hermetisch gnosticus Jan van Rijckenborgh (1896 - 1968), de oprichter van de Nederlandse tak van het Lectorium Rosicrucianum, een internationaal gnostisch-hermetisch genootschap, gebaseerd op de leringen van de klassieke Rozenkruisers. Carl Louis von Grasshoff (1865 - 1919) was in 1909 de stichter van de Rosenkruisersbeweging, waarbij de zending van Christus centraal staat.

In 1624 verscheen 'Weg zu Christo', waarmee je een schandaal bij de geestelijken veroorzaakte. Je werd verzocht Görlitz te verlaten. In mei 1624 ging je naar Dresden, waar je twee maanden bleef en door de adel en de hoge geestelijkheid geaccepteerd werd. Terug in Görlitz mocht je op het landgoed van de edelman Sigismund von Schweinitz wonen, waar je jouw laatste boek '77 Theosofische Vragen' schreef. Je kreeg darmklachten en je werd terminaal ziek. Jouw tegenstander pastoor Gregorius Richter overleed in augustus 1624. Volgens jou was Richter een dronkaard, die jou smaad aandeed. Jij overleed op 17 november 1624. Je werd 49 jaar.

Schrijver: Joanan Goddess Namaste, 1 mrt. 2019


Geplaatst in de categorie: idool

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 38Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)