Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Klimaatwetenschappers NIET verrast

Subtitel: Ark van 'klimaatvluchteling' Noach


Geenszins verrast zijn klimaatwetenschappers door de toename van veenbranden in arctisch gebied in Siberië. Zelf ben ik onderweg naar de Chinese hoofdstad Beijing met de TransSiberiëExpress door fenomenaal Siberië gereisd. Dit was in 2001 en toen al was ook de zomer on-Siberisch: klimaatverandering betekent (veel) hetere zomers en veelal warmere Siberische winters. Vooral tijdens die hete zomers doen zowel die hitte als daarmee gepaard gaande drogere gronden en eveneens langere groeiseizoenen de kansen op branden stijgen. Vanzelfsprekend is er een verband, maar waar bestaat dit uit...? Speelt misschien in bepaalde mate eveneens het toeval een (bescheiden) rol? Het beantwoorden van deze vragen was geenszins een sinecure. Door en met behulp van satellieten zijn de hiervoor genoemde branden wel geregistreerd, maar zijn die vastgelegde data grofmazig; grove, wijde mazen hebben de data die niet voor 100% betrouwbaar zijn aangaande locatie en intensiteit. De mate van zowel kracht als hevigheid is lastig vast te leggen. Er bestaan factoren die de kansen op een brand verkleinen, maar eveneens situaties die niet aan klimaatverandering zijn gekoppeld, zoals bijvoorbeeld regenval of bliksemflitsen die het vuur ontsteken.

Uit een analyse kwamen, maar niet alléén, 2019 en 2020 als extreme jaren naar voren. Deze sprongen eruit daar er volgens een mooi artikel in Dagblad Trouw van vrijdag 4 november 2022 net zoveel CO2 vrijkwam als in de ruim drieënhalve decennia ervoor. Ook de relatie met de opwarming was overduidelijk. Vakblad SCIENCE spreekt van een lineair verband; factoren versterken elkaar, aangezien de hogere temperatuur voor meer plantengroei in het voorjaar zorgt. In of gedurende de zomer verdrogen die planten weer meer om zo een ideale voedingsbodem voor branden te creëren. Volgens Spaanse onderzoekers en klimaatwetenschappers is dit verband exponentieel en volgens die Spaanse analyse zit de wereld, wij als mensheid dus, op een kritische grens waarna en -door de branden misschien op een zeker moment hun weerga niet meer (zullen) kennen. Volgens deskundigen ligt, dus bevindt die grens zich bij een gemiddelde zomertemperatuur van 10 graden. De opwarming zorgt voor eerder smeltende sneeuw, waardoor de bodem als gevolg hiervan sneller opwarmt. Straalstromen komen hierdoor eerder op gang, waardoor warmere lucht vanuit het zuiden sneller dan voorheen ter plaatse is. SCIENCE spreekt van/schrijft over verontrustende ontwikkelingen. Als opslagreservoir van broeikasgassen dienen nu nog de eerder door mij genoemde veengronden. Het hele arctisch gebied slaat jaarlijks ongeveer 100 megaton op. Daar 1 megaton 1 miljoen ton is, betekent dit een opslag van 100 miljoen ton. Wat mij betreft een duizelingwekkend aantal. Door de hiervoor door mij genoemde branden zijn de veengronden de afgelopen jaren veranderd en wel ván een opslag ín een bron van CO2. De veenlaag dient als een soort isolerende deken voor de onderliggende permafrost. Mocht die ooit gaan smelten dan komen er enorme hoeveelheden CO2 en methaan vrij. Methaan is een nog veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Dat zou het versterkend effect nog eens extra aanjagen.

Met het beleid zoals dat nu wordt (uit)gevoerd, stevenen wij af op een hetere, zo'n 2 à 2,5 graden, wereld. Als gevolg hiervan zal er sprake zijn van een stijgende zeespiegel, waardoor er zonder enige twijfel 'Arken van Noach' gebouwd moeten worden.


Het woord valt af en toe in de media: KLIMAATVLUCHTELING!

>>> 50 cm is de zeespiegel in 2100 gestegen bij een opwarming van 2 graden <<<

>>> 216 miljoen mensen zullen in 2050 zijn verhuisd als er (te) weinig gebeurt aan de opwarming van de aarde <<<


Zal de wereld langzaam maar zeker een punt bereiken, waarbij onze globe meer vluchtelingen dan 'honkvasten' kent...?

... Deze beschouwing moet en zal voor zichzelf spreken...! ...

Schrijver: Annejan Kuperus, 27 november 2022


Geplaatst in de categorie: wereld

4.0 met 1 stemmen 129Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)