Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Heilige paus Johannes-Paulus II onder vuur

Volgens velen binnen en buiten de roomse kerk werd paus Johannes-Paulus II veel te snel heilig verklaard en nu is er een Groningse journalist/schrijver, die dat nog eens komt bevestigen, althans dat hoopt hij. Ekke Overbeek is geboren in 1970 in Hoogezand-Sappemeer, net als Nanne Tepper, 8 jaar ouder dan hem. Ekke werkte voor de Trouw, 'De Tijd', 'De Groene Amsterdammer' en 'Nieuwsuur', waar hij nog steeds voor werkt en waarin gisteravond een reportage over zijn bevindingen aangaande paus JPII werd uitgezonden. Ekke studeerde filosofie en Romaanse talen aan de Rijksuniversiteit van Groningen en in 2014 verscheen zijn boek 'Wees bevreesd', over het seksuele misbruik van priesters in de roomse kerk in Polen. Hij woont al jaren in Polen, vandaar. Zijn boeken verschijnen ook in het Pools. Begin 2023 verschijnt zijn nieuwste boek 'Maxima Culpa' (Grote schuld), over de nalatigheid van paus JPII, die verzuimde om het seksuele misbruik van de roomse priesters te openbaren en aan de kaak te stellen, terwijl hij er wel van op de hoogte was. Volgens Ekke deed JPII juist het tegenovergestelde en hield hij de pedofiele priesters de hand boven het hoofd.

Paus Johannes-Paulus II is geboren als Karol Jozef Wojtyla op 18 mei 1920 in Wadowice. In 1958 werd hij bisschop van Krakau, in 1964 werd hij aartsbisschop van Krakau, in 1967 werd hij kardinaal en in 1978 werd hij paus. Als bisschop in Krakau wist Karol in de jaren 1960 en 1970 al van het seksuele misbruik van pedofiele priesters. De pedopriesters, die tot een celstraf waren veroordeeld, plaatste hij in een ander bisdom,, wat tot nieuwe slachtoffers leidde. Karol verdoezelde het seksuele misbruik van de misdadige priesters en hij liet hen gewoon hun gang gaan, zonder dat hij protesteerde of duidelijke stappen ondernam. Ekke heeft tientallen bewijzen boven tafel gekregen. Hij doorzocht 3 jaar de archieven van de Poolse geheime dienst. Veel bronnenmateriaal is overigens zorgvuldig weggewerkt, maar Ekke wist de puzzelstukjes tot een overtuigend geheel te maken. Een heiligverklaarde paus zijn heiligheid ontnemen kan Ekke niet, maar hij kan die heiligheid wel flink beschadigen en proberen te ontkrachten. Na al die perverse priesters kwam JPII voor hem als geroepen, want nu kan hij het hogerop zoeken en tot de bodem gaan. In Ekke's boek 'Maxima Culpa' behandelt hij 4 pedopriesters, o.a. de overleden Poolse priester Eugeniusz Surgent, die tientallen jaren in diverse parochies jongens seksueel misbruikte, wat de bisschoppen wisten. Mijn gedachte is dan meteen: 'Wat zullen die bisschoppen dan allemaal op hun kerfstok hebben, als ze de misdaden van die priesters met gemak gedogen?'.

Nu moet wel gezegd worden, dat de Poolse, communistische geheime dienst ook geregeld verhalen over perverse priesters verzon, omdat de roomse kerk hun eerste tegenstander was. Zij wilden de roomse kerk maar wat graag belasteren. Paus JPII wilde de priesters tegen het vijandige, communistische regime en hun fake news beschermen. JPII had zijn eigen redenen in de context van zijn tijd en omstandigheden. Vergeet niet dat de bereidwilligheid tot vergeving erg is ingebakken bij de roomse leer en dat een zichtbaar beroepsgeestelijke daar extra zijn best voor doet. Ik kom daar nog op terug. Het Vaticaanse poppenkasttheater deed alsof paus JPII er pas in 1985 achter kwam, dat er seksueel misbruik van minderjarigen door priesters bestond/bestaat en wel door de schandalen in Amerika, dus ver van huis. Een paus is een soort hoofdsmurf, die de beste technieken van het toneelspel in huis heeft en die diverse rollen kan aannemen, wat in feite een meervoudige persoonlijkheidsstoornis is. Zo was zijn niet-weten van voor 1985 gespeeld en onzinnig, hoewel het voor hem wel zin had, want het paste bij het lange tijd rekken van de ontkenning van de seksuele misdaden binnen zijn kerkgenootschap. Dat liegen en bedriegen begon al toen de roomse kerk werd opgericht. Als zij ergens meesters in zijn, dan is het wel in leugens vertellen en bedekken. Het statige bolwerk mag immers niet instorten, maar de wereldwijde leegloop is desondanks ontstaan. De imposante kathedralen, die zoveel seksueel misbruik verdonkeremaanden, stroomden massaal leeg en dat is maar goed ook, want op die manier kunnen die pedofiele priesters geen onheil meer aanrichten. Daarbij zal het celibataire bastion ook uit elkaar barsten.

De priester/kerkrechtjurist Thomas Patrick Doyle (1944) zegt over Ekke's bevindingen: 'Het legt een bom onder het oude beeld van de paus. Het is explosief. De paus was een deel van het probleem, niet van de oplossing.'. De specialist van de RK-kerk Stanislaw Obirek (1956, Tomaszów Lubelski) zegt: 'De mythe over Johannes-Paulus is doorgeprikt!'. JPII is in 2014 door paus Franciscus heiligverklaard. Pausen die pausen heilig verklaren, is binnen de roomse geschiedenis vele malen voorgekomen. Dat is op zich al verdacht, want het is altijd iemand met veel macht, statuur of invloed, nooit eens een onbeduidend iemand, zoals een voor iedereen onbekende zwerfster, die ergens anoniem door de honger en de kou overleed. En de roomse heiligen moeten allemaal stuk voor stuk binnen het plaatje van de roomse leer passen. Hoe eng-hartig en narrow-minded is dat! Valt de heiligheid van JPII door Ekke's opsommingen nu te betwijfelen? Het boek is nog niet uit, maar de vooraf aankondigingen beloven wel zo ongeveer wat wij op ons brood krijgen. Veel feitenmateriaal is in wezen niet echt schokkend en begrijpelijk vanuit het standpunt van JPII. Een paus behoort op zijn minst goudeerlijk te zijn en dat was JPII wis en waarachtig, maar wel op zijn eigen manier en met zijn eigen, aangeleerde inzichten. Paus Franciscus heeft het openen van de kerkelijke archieven en ook in Polen versoepeld, waardoor er misschien een meer genuanceerder beeld over de beweegredenen van Karol aan het licht komen.

Heiligen zijn niet onfeilbaar of geheel smetteloos. Dat is ook de mening van de roomse kerk en daarom zal JPII deze kritische aanval als heiligverklaarde absoluut overleven. De kritiek wordt nu ontzettend overdreven en opgeblazen, maar laat het eerst maar eens bezinken en dan zul je ontdekken, dat de kritiek even waardeloos als opgefokt is. Om van die heiligverklaringstoestanden af te zijn, kan ik jullie geruststellen; ik verklaar hierbij ieder ooit geleefd mens, ieder levend mens en ieder mens, dat nog zal leven voor heilig! 'Heilig' betekent niets anders dan 'gelovig' en ieder mens gelooft wel ergens in, wat voor hem of haar heilig is. Door er als mens te zijn, ben je al heilig, want werkelijk ieder mens komt voort uit God en gaat terug naar God. Wie of wat God is, mag je zelf invullen en wordt meestal wel duidelijk door je levenswegervaringen. God is de Ander en iedere ander. Het biechten en vergeven bij de roomsen geeft de biechtvaders een bepaalde macht, maar die zij vroeger en nu doorgaans soepel hanteerden/hanteren. Na zoveel weesgegroetjes of rozenkransen was je als biechteling(e) weer van je schuld verlost. Je kreeg/krijgt alvast de zegen van de biechtvader en je voelt je weer herboren. Die magiemanier van schulden kwijtschelden riekt naar abracadabra, maar met de juiste geestesgesteltenissen bij de biechteling(e) en biechtvader kan de vonk van de Heilige Geest inderdaad zijn werk doen. De kracht van vergeving verzet onoverbrugbare bergen. Paus JPII was uitermate vergevingsgezind en inderdaad, ook jegens zijn collega's, die vreselijk in de fout waren gegaan. In de priesteropleiding leer je volop te vergeven, ook al omdat Christus Jezus het Grote Voorbeeld van vergeven is. Jezus vergaf zelfs aan het kruis nog de moordenaar, die naast hem gekruisigd werd. Hij vergaf zelfs al die Romeinen en omgekochte Joden, die hem kruisigden en vermoordden. Bovendien leven de roomse geestelijken in een sfeer van mannenbroeders onder elkaar, die zoveel mogelijk het christelijke ideaal van liefdevolle saamhorigheid willen nastreven en daar past het elkaar van misbruik betichten niet direct bij.

Paus JPII vergaf de priesters, die zich schuldig maakten aan seksueel misbruik van minderjarigen. Hij deed dit met dezelfde geest van vergeving en vredelievendheid als Christus Jezus, die ook zoveel mensen vergaf, die door de beschuldigende, opgefokte, in razernij verzonken samenleving werden uitgestoten, gestenigd en gekruisigd. Jezus zei soms ook: 'En zondig niet meer!'. Dat die bij Karol biechtende priesters in een andere parochie of een ander bisdom weer in de fout gingen, kon Karol niet voorzien. Er moet altijd weer ruimte zijn voor opnieuw vergeving en kans op verbetering. Een ware christen blijft eindeloos geloven in de goede wil van de ander. Daarom heeft Karol die pedofiele priesters vergeven en een nieuwe kans gegeven. Noem dat naïef, maar wie zijn wij om een ander mens te beoordelen en te veroordelen? Er is maar Één, die echt kan en mag oordelen, maar Die zal een mens nooit veroordelen, maar altijd vergeven en een nieuwe kans geven. Dat komt omdat God de Bron van Ware Liefde is. Wie Ware Liefde in zich voelt stromen, weet dat zij/hij in God is en God in zij/hij. Wie Ware Liefde is en uitstraalt, weet dat Liefde het allerbeste antwoord op alles wat geen Liefde is. Ik heb God gevoeld, toen ik JPII in Utrecht vlakbij mij voorbij zag gaan, als een popidool werd hij door de mensen bejubeld. Maar ik heb God even sterk gevoeld, toen ik in Istanboel een bedelende vrouw langs de kant van het trottoir zag zitten. Beiden zitten nog even sterk op mijn netvlies. Ik weet nog niet hoe Ekke het in zijn boek heeft aangepakt, maar ik raad hem wel aan om wat meer compassie en genade te tonen, want heiligen zijn inderdaad ook maar mensen van vlees en bloed. En inderdaad ook hoge zielen met hoge trillingsgetallen en Lichtvibraties, geheime Meesters/Meesteressen, die tijdelijk een menselijke gedaante hebben aangenomen, aannemen en zullen aannemen.

Schrijver: Sir Joanan Rutgers
4 december 2022


Geplaatst in de categorie: religie

Er is nog niet op deze inzending gestemd. 328Er is 1 reactie op deze inzending:

Naam:
Lord Wanhoop
Datum:
5 december 2022
Interessante en uitdagende visie omtrent blijven vergeven. De laatste alinea is zeker afwijkend van hetgeen de meeste mensen nu gaan denken. Namelijk dat de paus toch een beroerd en akelig voorbeeld heeft gegeven door de mantel van zijn liefde op de ernstige fouten van priesters te bedekken.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)