Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Niks conspiracy: de maanlanding van 1969 was echt!

Er bestaan verschillende websites waarop de echtheid van de maanlanding van de Apollo-11 in 1969 in twijfel wordt getrokken. Zo wordt o.a. beweerd dat de Amerikanen in die tijd technisch nog niet in staat zouden zijn geweest om een heuse maanlanding uit te voeren. De landing van de Eagle zou in feite pure fake zijn, een mythe die om politieke redenen de wereld in werd geslingerd. De Apollo-11 zou volgens deze complotdenkers niet verder zijn gekomen dan een parkeerbaan om de aarde. Ze geloven dat de landing op Mare Tranquillitatis in een Hollywood-studio is gefilmd en gefotografeerd. Daarbij zijn volgens hen echter belichtingsfouten gemaakt. Als bewijs daarvoor worden foto's gebruikt waarop de schaduwen op het maanoppervlak niet helemaal correct zouden zijn afgebeeld.
De bewijzen voor deze complottheorie zijn echter ongelofelijk zwak. Niet zonder reden, want er kan heel gemakkelijk worden aangetoond dat dit hele verhaal klinkklare nonsens is, zoals de meeste (zoniet alle) complottheorieën. Wat blijkt immers als je de literatuur over de maanlanding erop naslaat?

1. Door de astronauten werden een seismometer, een zonnewinddetector en een aantal retroreflectors op het maanoppervlak geplaatst. Al deze apparaten hebben gefunctioneerd. Ze hebben bovendien waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten van dit onderzoek zijn zonder veel ophef in wetenschappelijke bladen gepubliceerd. Zou men dit nu echt hebben gedaan als er sprake was van pure fake? Waarom zou men het dan zo ingewikkeld maken?

2. De verschillende rakkettypen, die gedurende de zestiger jaren van de vorige eeuw door de V.S. werden gebruikt, laten een logische ontwikkeling zien, waarbij steeds méér nuttige lading in een baan om de aarde kon worden gebracht of vanuit een 'parkeerbaan' rond de aarde kon worden gelanceerd naar de andere planeten van ons zonnestelsel. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de V.S. rond 1969 niet in staat waren om een bemande vlucht naar de maan uit te voeren. Achtereenvolgens werden er bemande vluchten uitgevoerd met:
- Mercury-capsules, bestemd voor 1 persoon. Deze capsules werden gelanceerd door Atlas-raketten;
- Gemini-capsules, waarin 2 astronauten plaats konden nemen. Ze werden gelanceerd door Titan-raketten;
- Apollo-capsules, geschikt voor 3 ruimtevaarders. Deze capsules werden gelanceerd met de ruim honderd meter hoge Saturnus-V-raketten.

3. Een krachtige amateurtelescoop met een volgmotor is in staat om redelijke opnamen te maken van grote ruimtevaartuigen die zich in een baan om de aarde bevinden. Maar ook ruimteschepen in de buurt van de maan kunnen in principe nog door deze instrumenten worden gezien. Dat gold ook al in de tijd waarin de Apollo-capsules werden gelanceerd. Sterker nog: amateursterrenkundigen uit verschillende werelddelen hebben het Apollo-ruimteschip duidelijk in een baan om de maan zien vliegen. Dat gold ook voor de Russen, die over uitstekende volgapparatuur beschikten en de V.S. met de bemande maanvlucht hebben gefeliciteerd. Dat bewijs is volstrekt dodelijk voor mensen, die ons graag willen doen geloven dat Armstrong en Aldrin nooit op de maan zijn geland.

4. Het licht heeft een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. De gemiddelde afstand van de aarde tot de maan bedraagt 384.400 km. Dat betekent, dat een licht- of radiosignaal er ongeveer 1,25 seconde over doet om de afstand van de aarde tot de maan te overbruggen. Bij de communicatie vanaf de aarde met astronauten die zich op de maan bevinden, duurt het voor een waarnemer op aarde dus minimaal 2,5 seconde vòòrdat hij het antwoord kan horen dat een maanastronaut geeft op een vraag van Mission Control. Die vertraging in het radiocontact viel heel duidelijk waar te nemen tijdens de rechtstreekse uitzending in juli 1969.

Mijn conclusie luidt dan ook, dat deze complottheorie aan alle kanten rammelt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat complottheorieën worden bedacht en gepropageerd om er flink aan te kunnen verdienen. De geloofwaardigheid ervan is vaak nul komma nul. Voor de ware gelovigen van dit genre maken feiten en argumenten echter geen enkel verschil. Dat is ook geen wonder als je bedenkt dat complottheorieën doorgaans op angst en wantrouwen zijn gebaseerd. Ze hebben helemaal geen harde feiten en argumenten nodig om welig te kunnen tieren. Ze voldoen aan de psychologische behoefte van de mens om de wereld klein en overzichtelijk te maken. Het mooiste voorbeeld van een complottheorie vind ik dan ook het waanidee dat de aarde zo plat zou zijn als een pannekoek. Hoewel er werkelijk overweldigende bewijzen waren van het tegendeel, hebben sommigen het gepresteerd om tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw te blijven geloven dat wij ‘plattelanders’ zouden zijn. Op den duur kom je met zulke overtuigingen in “De Stoel”-achtige programma’s terecht. Ik vrees dat ook de bedenkers van de Apollo-conspiracy uiteindelijk eenzelfde lot beschoren is.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 5 februari 2007


Geplaatst in de categorie: heelal

3.2 met 24 stemmen 2.272Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
30 april 2010
Hallo Sen,
Tja, dit is een discussie die voor mijn gevoel eindeloos door zou kunnen gaan. Je kunt immers twijfelen aan de authenticiteit van de bronnen waarop de bewijsvoering is gebaseerd.
Zo heb ik bv. in het blad voor sterrenkunde, ruimtevaart en weerkunde "Zenit" de resultaten gelezen van de metingen die zijn verricht door de apparatuur die door Apollo-astronauten op de maan is achtergelaten. "Zenit" baseert zich op bronnen van de NASA. Nu zou ik het artikel in "Zenit" wel op kunnen sporen en je de NASA-bronnen kunnen geven, maar ik denk niet dat je NASA-bronnen zult vertrouwen, juist omdat de bedenkers van die conspiracy theory de NASA als een instrument van overheidsmanipulatie beschouwen.

Het meest afdoende vind ik het feit dat de Russen de Amerikanen hebben gefeliciteerd met de geslaagde maanlanding. Er is m.i. geen enkele reden om eraan te twijfelen dat de Russen, die over uitstekende volgapparatuur beschikten, niet in staat zouden zijn geweest om dat op grond van eigen gegevens te concluderen. Vergeet niet dat die maanlanding van 1969 plaats vond in de periode van de Koude Oorlog, waarin beide partijen elkaar voortdurend bespioneerden en elkaar de loef probeerden af te steken.

Er kunnen over en weer heel veel argumenten worden aangedragen, maar ik denk dat je de uiteindelijke beslissing om iets al of niet te geloven zelf zult moeten nemen.
Naam:
Sen
Datum:
30 april 2010
Het schijnt dat het bewijs afhangt van de manier waarop men onderzoek doet.

Bijvoorbeeld het 1ste argument.Waaruit blijkt het functioneren van apparatuur? Waaruit blijkt dat die apparatuur op de maan heeft gestaan? Wie deed het onderzoek? De schriftelijke verslagen zijn daarom bevraagbaar als argument.

Wanneer het 2,5 seconde duurt eer ik een antwoord geef dat iemand aan de andere kant van de lijn kan horen,betekent nog niet dat ik op de maan zit.

De vraag waarom men dit zou doen,zoiets verzinnen of in scene zetten stelt vraagteklens bij de beweegredenen die mensen kunnen hebben.Hoe onvoorstelbaar ook,in het rechtssysteem heeft men zich vaker vergist in
de motivaties die mensen hadden,omdat ze te onvoorstelbaar leken. Dat gold nooit als bewijs,
maar als denkrichting waarvoor bewijs gezocht werd.

Met deze bijdrage,die ik met plezier heb gelezen,
is voor mij geen afdoende bewijs geleverd.

Noch voor het tegenargument.
Naam:
Hendrik Klaassens
Datum:
23 juli 2009
Dag van,
Ik denk dat de gegeven argumenten stuk voor stuk wel afdoende zijn om te bewijzen dat de maanlanding van 1969 wel degelijk echt was. Als er apparatuur op de maan is geplaatst waarvan de signalen jarenlang op aarde konden worden opgevangen - bv. van de seismometer die Armstrong en Aldrin op de maan hebben achtergelaten - dan is dat een sterk bewijs dat ze inderdaad op de Mare Tranquilitatis hebben rondgelopen. In het sterrenkundige blad "Zenit" worden de resultaten van die metingen beschreven.

Als je daar dan nog bij bedenkt dat de Russen, die in een heftige concurrentieslag met de VS waren verwikkeld, met hun volgstations de vlucht van de Apollo-11 hebben kunnen traceren en de Amerikanen op basis daarvan hebben gefeliciteerd met de geslaagde maanlanding, dan is dat ook een afdoende bewijs voor het welslagen van deze expeditie.

Dat ik me toegespitst heb op het feit dat men in staat was om de maan te bereiken is logisch. De conspiracy theory die beweert dat de Apollo-11 nooit de maan heeft bereikt, gaat er immers van uit dat de Amerikanen nog niet in staat waren om een bemande vlucht naar de maan te ondernemen; men zou nog niet over de daarvoor benodigde technologie beschikken.

Je hebt het over referenties. Bedoel je dat je bronvermeldingen of literatuurverwijzingen mist? Ik heb verschillende artikelen hierover gelezen, o.a. in het blad "Zenit" en op science.nasa.gov/headlines/y2001/ast23 Feb_2.htm
Het artikel op de NASA-site geeft ook een aantal afdoende bewijzen en is vlot geschreven.

Het klopt dat ik weinig van complottheorieën moet hebben. Dat de aanslagen van 11/9 door de regering van George W. Bush in scêne zouden zijn gezet (men heeft het over 'controlled demolition' van de Twin Towers) lijkt me geen steekhoudende theorie. Ik heb verschillende films en programma's daarover bekeken. Op mij komt dat net zo geloofwaardig over als het idee dat John F. Kennedy nog jaren na de aanslag in Dallas zou hebben geleefd. Het spijt me wel, maar daar kan ik echt niet in meegaan.
Naam:
van
Datum:
24 mei 2009
goed geschreven stuk.
slechte argumentatie. waar zijn de referenties? de argumenten die gegeven worden stellen dat het mogelijk was om rond de maan te cirkelen, maar het gaat hier om de landing.
niet objectief. ik denk niet dat conspiracy theories welen om geld te verdienen.
dat (bijna) alle conspiracy theories onwaar zouden zijn is onzin. denk maar aan 11 september!
Naam:
Von
Datum:
30 maart 2007
Prima samengevat.
One small step bigtime represented.
Naam:
Fran
Datum:
5 februari 2007
Waardevol artikel Hendrik, waarvoor dank!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)