Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Mythen en fabeltjes in de spirituele lectuur

Sinds 1999 bezoek ik regelmatig lezingen over spirituele en New Age-onderwerpen. Veel lezingen op dat gebied vind ik beslist de moeite waard. Maar juist omdat ik me ook veel met sterrenkunde en in iets mindere mate met geologie bezig houd, is het me opgevallen dat binnen die spirituele kringen enkele ronduit groteske ideeën worden rondgebazuind op het gebied van de sterrenkunde en de geologie. Zodra eenmaal een bekend spreker zo’n bakerpraatje heeft gelanceerd, wordt het al gauw door anderen overgenomen. En binnen de kortste keren heeft die nonsens vrijwel de status van een dogma verkregen, waar niet aan mag worden getornd. Het behoort dan tot het standaardgedachtengoed van New Age, althans zolang die hype duurt.
Ik erger mij eraan dat tijdens zulke avonden honderden mensen schaapachtig en met ogen op steeltjes naar zulke leuterkoek zitten te luisteren en dat allemaal geweldig schijnen te vinden. Het verbaast mij ook telkens weer dat zelfs ontwikkelde en intelligente mensen, die dergelijke lezingen bezoeken, kritiekloos dergelijke flagrante nonsens aanhoren en meestal niet eens een poging wagen om het waarheidsgehalte ervan vast te stellen. Eén van die bakerpraatjes is dat er nog nooit zoveel natuurrampen zouden zijn geweest als juist in deze decennia. Helaas is dat klinkklare nonsens. Er zijn perioden geweest van veel grotere geologische activiteit dan nu, inclusief aardbevingen, tsunami's en vulkaanuitbarstingen.

VULKANISCHE ACTIVITEIT
Zo was de uitbarsting van de vulkaan de Krakatau in 1883 een ramp met wereldwijde consequenties, evenals de uitbarsting van de Santorini in 1627 v.Chr. Bij die laatste ramp werd de Minoïsche cultuur op Kreta praktisch weggevaagd. Een hele beschaving verdween daardoor vrijwel uit de geschiedenis.
De uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Chr. was ook een afgrijselijke ramp. Nog veel ernstiger was echter de uitbarsting van de vulkaan Tambora op het eiland Sumbawa in 1815. Volgens veel geologen was dat zelfs de zwaarste uitbarsting van de afgelopen 10.000 jaar. Gigantische stofwolken werden hierbij in de atmosfeer geblazen. De temperatuur op het noordelijk halfrond was in 1816 daardoor ongeveer 3 graden lager dan normaal. Ik las op een geologische site, dat het in het jaar 1816 nog op veel plaatsen vroor en sneeuwde in juni, juli en augustus.

KRIJGT DE AARDE ER NU EXTRA VAN LANGS?
Verder zijn er perioden geweest waarin de zeespiegel steeg met ... 200 meter per eeuw! Dat laatste gebeurde kort na het einde van de laatste ijstijd. Dat we juist in deze decennia met een opeenstapeling van natuurrampen te maken zouden hebben, is dan ook pure nonsens. Al die verhalen moeten vooral bewijzen, dat we in een tijd zitten waarin onze planeet geweldig in beroering is geraakt. Dat is dan een uitdrukking van de geestelijke onrust die er heerst; het moet allemaal verwijzen naar de 'eindtijd'. De geologische basis voor dergelijke verhalen ontbreekt echter. Dat geldt ook voor een andere mythe, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.

GAAT DE AARDE IN 2012 PLOTSELING OP ZIJN KOP STAAN?
De aardas - de rotatie-as wel te verstaan - zou compleet omklappen rondom 2012. De aarde zou daardoor in één keer op zijn kop komen te staan, waardoor we er praktisch van af worden geschud. Ook dat is een fabeltje. Bedoeld wordt in werkelijkheid, dat de magnetische polen zullen omklappen tegen die tijd. Echter: dat is in de loop van de geschiedenis van de aarde al enkele keren eerder gebeurd. Het heeft voor het leven op aarde nauwelijks consequenties en het gebeurt ook niet in één keer, maar in ... ca. 10.000 jaar!

INSLAGEN VAN ASTEROÏDEN
Perioden van extreme hitte en koude heeft de aarde al vaak gekend. Zware inslagen van asteroïden waren er trouwens ook. Een dergelijke ramp heeft zich in onze tijd gelukkig nog niet voorgedaan. De Toengoeska-meteoriet die in 1908 insloeg in Siberië was maar een klein exemplaar. Zware inslagen vinden echter maar eens in de tientallen miljoenen jaren plaats. Het is er in het verleden van de aarde dus wel eens véél heter aan toe gegaan dan tegenwoordig!

HOE OUD ZIJN DE PIRAMIDEN EIGENLIJK?
De piramiden zouden volgens sommigen véél ouder zijn dan ca. 2500 v.Chr. Daar zijn echter helemaal geen deugdelijke bewijzen voor. Als men verschillende methoden voor de ouderdomsbepaling tegelijkertijd toepast, komt men telkens op die aangeduide periode van 2500 v.Chr. uit. Daarmee vervalt ook de hypothese, dat ze door de Atlantiërs zouden zijn gebouwd.

VAN KUDDE-INSTINCT NAAR ZELFSTANDIG DENKEN
Dit is nog maar een korte opsomming. Je hoort dergelijke dingen regelmatig als je naar spirituele lezingen gaat of op het internet naar allerlei 'spirituele' sites zit te kijken. Dergelijke fabeltjes maken op mij geen indruk. Maar wat me wél verbaast en ook wel stoort is, dat er zóveel mensen zijn die dergelijke onzin klakkeloos geloven. Is het vermogen tot zelfstandig en onafhankelijk denken niet de grootste gave die we hebben gekregen? Vormt de boodschap van het individuele, onafhankelijk bewustzijn soms niet de basis van het hele New Age-denken? Laten we dan ook proberen daar zo goed mogelijk gebruik van te maken, met name binnen New Age en in al die groepen en bewegingen die zich intensief bezig houden met geloof en spiritualiteit. Anders ontwikkelt de New Age-beweging een eigen dogmatiek, die er nog veel absurder en ridiculer uitziet dan de groteske dogma’s die de kerken de afgelopen 2000 jaar hebben ontwikkeld. Naar mijn mening is dat gevaar uiterst reëel.

Schrijver: Hendrik Klaassens, 30 maart 2007


Geplaatst in de categorie: religie

3.8 met 20 stemmen 969Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Rina van Dijk
Datum:
6 april 2007
Hetzelfde geldt voor de zogenaamd toenemende vijandigheid en wreedheid tussen mensen onderling.
Alsof er geen Noormannen bestaan hebben. Geen Middeleeuwen. Geen grote veldslagen. Geen heldendom: te sterven op het slagveld.
In feite is het verbazingwekkend hoe mensen, zo dicht op elkaar, zo weinig moordzuchtig zijn. En áls er iets gebeurt, zijn we er helemaal van ondersteboven. Dat zegt toch in feite genoeg.
Naam:
c.damman
Datum:
2 april 2007
Hendrik,

ik hoop, dat jij wel op die avonden je mond open doet, dus kritiek geeft, daarmee kun jij de ogen van de aanwezige 'goedgelovigen' openen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)