Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

Valse getuigenis

Subtitel: Karaktermoord

Dé manier om iemand een slechte naam te bezorgen, is door leugens over hem of haar te verspreiden. Deze beschouwing zal met 'Wie de schoen past, trekke hem aan' eindigen, want uiteindelijk, goedschiks dan wel kwaadschiks, zal de waarheid boven tafel komen. Boven tafel móeten komen.

Wij schrijven het jaar 1990, 10 jaar terug in de vorige eeuw, plus de huidige 19 van deze. Volgend jaar, 2020 is het dan inmiddels drie decennia terug. Dertig jaar van een regerende leugen. Aangezien ik door mijn ongeneeslijke ziekte een uiterste houdbaarheidsdatum heb gekregen, wil en ga ik dit mij aangedane onrecht digitaal rechtzetten.
Overigens zonder het benoemen van man en paard, want ik verlaag mij nimmer tot het bedenkelijke niveau waarop zij werken en leven of werkten en hebben geleefd...!

DISTURBED met THE SOUND OF SILENCE is een majestueuze uitvoering van Simon & Garfunkels originele Sound of Silence. Google 'Disturbed' en je weet niet wat je hoort...! Dit gold en geldt nog steeds voor schrijver dezes. De stilte die mijn karaktermoordenaars immer onterecht hebben gehandhaafd, heeft inmiddels tot een zich langzaam maar zeker ontwikkelende en groeiende kanker geleid:

- SILENCE, LIKE A CANCER GROWS

Zij zijn niet de oorzaak, maar wel de aanleiding, hoewel omgekeerd ook best wel eens het geval zou kunnen zijn...! Zij waren bij nader inzien, nee, zijn op de keeper beschouwd, zowel oorzaak als aanleiding. Zij waren bij nader inzien, nee, zíjn op de keeper beschouwd, zowel oorzaak als aanleiding. Puur vanwege het 9de gebod:

- Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Bij zowel de Rooms-katholieken als de Lutheranen betreft dit het 8ste gebod. Niet bezijden de waarheid spreken, ofwel niet liegen...! Zelfs geen Leugentje om Bestwil; ook deze kleine onwaarheden kunnen (de) gro(o)t(st)e schade berokkenen. De grote schade is reeds lang hersteld, maar een terecht eerherstel laat tot het moment schrijven dezes op zich wachten.
Dit vind ik niet erg, maar VER-SCHRIK-KE-LIJK.
Wat laat je je als rechtspersoon kennen als je de leugen laat regeren, terwijl de waarheid bij beter gebaat zou zijn. Maar goed, domme mensen met hetzelfde bijvoeglijk naamwoord aan acties. Hoewel 'onnozele' de lading waarschijnlijk nog beter zou dekken...!

Daarom eindig ik deze beschouwing met een poëtisch advies van 'Lekker positief':

JE KUNT LEUGENS VERSPREIDEN

EN DE WAARHEID OMDRAAIEN

MAAR UITEINDELIJK BEN IK

DEGENE DIE MEZELF IN DE

SPIEGEL KAN AANKIJKEN

EN TROTS MAG ZIJN DAT IK JOUW

JULLIE GEDRAG NIET OVERNEEM DOOR

MET MODDER TE GAAN GOOIEN


Leugens hebben korte benen, ofwel met een leugen schiet niemand iets op. Na verloop van tijd komt de waarheid altijd naar buiten.

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL, DE WAARHEID ACHTERHAALT ZE WEL; wie de schoen past, trekke hem aan...!

Degene(n) op wie dit van toepassing is, kan het zich aantrekken. Altijd te bereiken...!

Schrijver: Annejan Kuperus, 11 mei 2019


Geplaatst in de categorie: moraal

5.0 met 1 stemmen 1.367Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
3 juni 2019
Hartelijk dank voor jouw mooie en oprechte reactie. Bijna een beschouwing op zich, die ik met plezier heb gelezen. Wij zijn inmiddels inderdaad bijna drie decennia verder, terwijl ik mijn leven reeds sinds een kwarteeuw weer op de rails heb. Bedankt voor het 'weliswaar te laat' lezen, maar daarentegen professionele commentaar.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
2 juni 2019
Email:
agschulzziggo.nl
Hoe het mogelijk is, dat ik juist deze beschouwing gemist heb (over het hoofd gezien) blijft voor mij een raadsel.

Jouw ontboezemingen, die ondanks de door jou betrachte correctheid, schokkend en deels voor menigeen herkenbaar kunnen overkomen, hebben ook mij niet onberoerd gelaten. De manier waarop je het jou door derden aangedane onrecht onder woorden brengt getuigt in mijn beleving van een enorme zelfdiscipline die me uiteraard op den duur als slopend toeschijnt.

Je citeert onze mooie gezegden en spreekwoorden en doet daarmee een geslaagde poging om een en ander te verzachten.

Waar het in deze beschouwing ook over moge gaan zonder het te benoemen, Annejan, de kans, dat na drie decennia de waarheid nog boven tafel komt acht ik, als volslagen leek op het gebied van gedragskunde, bijna uitgesloten. Degene(n) die jou het leed hebben aangedaan zijn inmiddels ook 30 jaar ouder. De 'oosterburen' hebben ook een treffend gezegde over dit verschijnsel: "Een boompje kromt zich, doch een boom niet meer"

De door jou zo simpel benoemde 'uiterste houdbaarheidsdatum' heeft vermoedelijk ertoe geleid, dat jouw huidige houding en nochtans positieve kijk op het leven deel is gaan uitmaken van de dominerende facetten in jouw karakter. Geniet dus van de jou hopelijk nog vele jaren durende toegemeten tijd.

Beter te laat dan nooit gelezen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)