Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De oorzaken van het politieke extremisme

De werkelijkheid is niet zwart-wit, maar bestaat uit een heleboel grijstinten. Daarom is het een ernstige misvatting om te denken dat het stemmen op een extreem-linkse of een extreem-rechtse partij het kenmerk is van een échte politieke keuze.
Paradoxaal genoeg is het maken van radicale keuzes eerder een uiting van oppervlakkigheid dan van echte diepgang. Een radicale stellingname duidt immers op een vorm van bewustzijnsvernauwing, omdat het de werkelijkheid reduceert tot een paar gemakkelijk herkenbare factoren. Elementen die niet zo in het oog lopen of niet bij de radicale stellingname passen, worden daarbij al snel genegeerd.

Radicaliteit en extremisme vinden hun oorsprong niet zozeer in de politieke werkelijkheid, maar in de psyche van degene die dergelijke keuzes maakt. Een bewijs daarvoor is het feit dat bij Tweede Kamer-verkiezingen hele volksstammen kunnen switchen van de SP naar de PVV. Een ander bewijs is het gegeven dat in gebieden in Oost-Groningen, waar vroeger de CPN sterk domineerde, de PVV tegenwoordig enorm hoog scoort.

Onder de oppervlaktelaag van die radicale keuzes speelt nog iets anders mee, nl. het eigenbelang. Mensen, die bang zijn dat ze niet voor vol worden aangezien of economisch worden achtergesteld, komen gemakkelijk tot radicale stellingnames in de hoop dat ze daarmee hun eigen positie kunnen verbeteren. De radicale partij, waar ze op stemmen, moet voor hen fungeren als het breekijzer waarmee ze weer aansluiting hopen te krijgen bij de rest van de samenleving.
Bijna altijd wijzen mensen met extreme opvattingen naar bepaalde personen of groepen, die als schuldigen voor de eigen én de maatschappelijke ellende worden aangezien. Extremisme is dan ook vaak een uiting van ongenoegen en frustratie. Het is daarom niet meer dan logisch dat radicale bewegingen veel aanhang krijgen in perioden, waarin de traditionele partijen té veel bezig zijn met de consolidatie van hun eigen macht en té weinig luisteren naar wat hun kiezers echt bezig houdt.

Schrijver: Theo_Dosius, 2 november 2009


Geplaatst in de categorie: psychologie

4.3 met 3 stemmen 346Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Theo_Dosius
Datum:
3 november 2009
Dank je, Emilie, voor je complimenten. Het is niet mijn bedoeling om er mensen mee te bekeren, maar om mijn eigen ideeën over extremisme met anderen te delen in de hoop dat er een gedachtenwisseling over kan ontstaan.
Het politieke en het religieuze extemisme is natuurlijk veel complexer dan ik in een paar alinea's aan kan geven. Misschien zie ik ook wel elementen over het hoofd. Dan hoor ik dat graag.

Ik maak me zorgen over het feit dat de politieke opvattingen in Nederland steeds meer polariseren en elk gevoel voor nuance zo langzamerhand lijkt te verdwijnen.
Naam:
Emilie Kassenaar
Datum:
3 november 2009
Dag Theo Dosius, wat een prachtig, goed geschreven en waar verhaal. Hoe jammer dat de 'oppervlakkigen in de samenleving' dit artikel zelf nooit onder ogen zullen krijgen. En er zelfs in dat geval, weinig mee zouden kunnen. Complimenten!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)