Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

De eenwording van Europa en de grondwet deel 1

Het is het Europese beleid eindelijk gelukt na een strijd van oorlog 40 – 45 een eenheid te vormen en beloofden elkaar na die verschrikkingen om voortaan alles samen te doen!
Daarom besloten zij na lang overleg een nieuwe Europese grondwet in te voeren om te voorkomen dat er nooit meer een oorlog zal komen… Amerika en Azië het initiatief in handen zouden nemen voor meer macht…. De veiligheid voor de mensheid te garanderen – en de wereldeconomie blijven stimuleren voor meer werkgelegenheid. Want wie vóór de grondwet stemt en deze erkend, zal tot grote eer komen en zal heersen over velen en grond toebedeeld krijgen als beloning. Wij moeten dáárom de schouders eronder zetten en zorgen dat die grondwet er komt!! Dan pas zullen wij een gezond en een krachtige economie krijgen en kunnen Amerika en Azië overtroeven – Maar we kunnen hen ook jaloers maken om met ons samen te gaan werken! Wij moeten tevens ook de Palestijnen blijven steunen dat zij in de nabije toekomst deel kunnen uitmaken aan de welvaart. Daarom is het ook goed om één Superbank op te richten met ongekende economische mogelijkheden, en een verenigd democratisch Europa zal dan de enige oplossing zijn voor een blijvende wereldvrede’. Even sluit ik mijn ogen als ik alles op een rijtje heb gezet, en in een flits zie waar dit allemaal naar toe zal gaan. Want dóór die grondwet zal de macht van de groten juist toenemen zodat de kleine landen onder ander Nederland niets meer te zeggen hebben. Want de (tien) straks gekozen machtige landen - onder ander Rome zullen dan met de scepter zwaaien!
Aan ons wordt immers niets gevraagd omdat wij aan alle kanten worden bedrogen. Is dat met de komst van de euro al niet begonnen? Want wat werd ons verteld door de voormalige minister president Kok, Minister Zalm en de voormalige bankdirecteur Duisenberg? De Euro wordt van ons allemaal! En iedereen zal er beter van worden. Is dat gebeurd? Of is de euro ons gewoon door de strot geduwd en heeft men gesjoemeld met de overeenkomstenbesluiten? Na de toetreding van de tien nieuwe landen, zullen in de nabije toekomst andere landen er bijkomen, onder andere Turkije. Zelfverrijking zal steeds meer gaan toenemen, zoals de topmanagers van Nuon en Essent. Omdat wij in een graaicultuur leven! Voor de nieuwe Europese grondwet zal er ook tegenstand zijn, neem bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland die misschien tegen zullen stemmen. Maar achter de gesloten deuren wordt in Brussel er al hard aan gewerkt om de landen dié nóg twijfelen over de streep te halen, en de bevolking te manipuleren toch maar vóór de grondwet te stemmen! Omdat Europa bezig is zich nóg verder uit te breiden ga ik om dié reden even terug naar de geschiedenis. Over Het Babylonische Rijk gaat het die opkwam maar ook weer ten onder ging. Toen kwam Het Rijk van Meden en Perzen, en ook dát rijk ging ten onder. Het Griekse Rijk kwam en werd groot en machtig, maar was niet groot en machtig genoeg omdat Het Romeinse Rijk opkwam en de andere machten overtroefde, en deze met zijn voeten vertrapte. Nu werkt Europa eraan om de vier koninkrijken die er ééns waren samen te voegen als een geheel! Ik sla de Bijbel open waar het over die rijken gaat en kom bij Openbaringen 13 uit, wat het doel is van deze vier rijken. Het Grote Babylon wordt zij ook genoemd die zich samengevoegd heeft met andere culturen, maar ook wordt zij genoemd als - moeder der hoeren! Met andere woorden – de (tien) grote machten – waarvan er ook weer drie landen zullen af vallen, en die onder de woelige volken zijn ontstaan, zullen waanzinnig worden van macht, en hoererij plegen om nóg groter, en nóg rijker te worden door grootschalige corruptie, fraude, bedrog en moord! En omdat mammon regeert op aarde zullen de zwakkeren onder ons het meest eronder lijden. Zie haar triomferend zitten op de mens der wetteloosheid. Hoor toch haar verlokkende roepstem. Zij wenkt de groten der aarde om tot haar te komen. Zij wenkt ook de volkeren om met haar te hoereren in handel en winst. O, zij is rijk versierd, in fijn linnen, purper en scharlaken, en is met goud en edelgesteente belegd. Wat zal er nu gaan gebeuren? De economie heeft zijn ups en downs, omdat de beursen nog steeds blijven schommelen. Maar ondanks dát blijft ze lonken met haar schoonheid en blijft ze wenken naar de wereldleiders en de volkeren. ‘Kom tot mij en ik zal jullie macht geven en aanzien, rijkdom en weelde, gezondheid en vrede. Kom’’! Kom! Kom’’!....

Schrijver: Henny Schipper., 3 mei 2005


Geplaatst in de categorie: politiek

0.0 met 2 stemmen 694Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)