Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

De aanraking

Het schoolgebouw was zo bouwvallig dat het ongeveer op instorten stond. Een verbouwing bleek onvermijdelijk. Tot vreugd van de scholieren werd er een barak in elkaar geflanst waarin het goed stampen was; de houten vloeren weerkaatsten de bonzende voeten grandioos, zodat er tussen de lessen door prima met elkaar te communiceren viel via het morsealfabet. Het lopen door het oude schoolgebouw bij iedere leswisseling werd dan ook niet gemist.
Het meisje was misschien wel de enige die niet meedeed aan dit soort jool, ze had wel wat anders aan haar hoofd. Of beter gezegd: Iemand Anders. Al vanaf de eerste week in de brugklas koesterde zij een heimelijke liefde voor haar leraar natuurkunde. Bepaald rimpelloos werd haar bestaan daar niet van – naarmate de dagen weken werden en de weken maanden, ervoer zij het meer en meer als een kwelling dat hij haar leraar was; onbereikbaar kortom.
Hoe vaak al had zij geprobeerd te analyseren wat hem voor haar zo bijzonder maakte, want ze was verstandig, het meisje – ze besefte dat zij, als deze obsessie zou duren, geen kant meer op zou kunnen.
Was hij mooi? Nee, want buikig. Was hij aardig? Nee, vaak stuurs. Was hij geestig? Nee, meer melig.
Maar hoe zij ook probeerde hem objectief te bezien, hoe verliefder ze werd, verlangend naar zijn nabijheid, zijn aanraking.

Het was winter geworden inmiddels en bitter koud. Het meisje wurmde met verkleumde vingers haar huissleutel uit haar jaszak en opende de voordeur. Ze was alleen thuis nu, haar ouders waren nog op hun werk. Langzaam liep ze naar haar kamer. De cv stond hoog, maar ondanks dat knipte ze het elektrisch kacheltje aan. Kouwelijk ging ze er vlak voor zitten. Toen ze echt door en door warm was, kleedde ze zich uit, liep naar haar bed en kroop naakt onder de dekens.
Ze dacht aan hem.
Ze bedacht hoe hij naar het bed liep, zich eveneens uitkleedde, naast haar ging liggen en haar liefdevol tegen zich aandrukte. Een siddering ging door haar heen.
Met zijn tong beroerde hij haar wang, trok een vochtig spoor.
Ze rilde.
Teder drukte hij zijn lippen tegen haar oogleden, gleed opzij naar haar oor en beet zachtjes.
Ze hijgde.
Hij vouwde zijn handen om haar borsten. Streelde. Kneedde. Zij voelde haar tepels hard worden.
Ze trilde.
Hij ging op haar liggen.
Ze zweefde.
Diep drong hij in haar.
Ze schreeuwde.
Dit deed haar ontwaken uit haar dagdroom. Ze haalde haar handen tussen haar dijen vandaan en huilde zich leeg.
Daarna stond ze op. Resoluut. Met een plan; hij zóu haar aanraken en zij wist nu hoe.

De volgende morgen liep ze vol verlangen naar de barak. Eerste uur natuurkunde, ze trof het, gniffelde ze inwendig. Ze voelde even aan haar das, hecht om haar hals gewikkeld met zo’n twintig knopen erin. Gordiaans. Maar zij wist wie ze die knoop zou laten ontwarren, wist wie daarbij haar hals zou aanraken.
Bij de barak dromden de scholieren al naar binnen. Zij hield zich wat achteraf, wachtte. Toen iedereen in de diverse klassen was verdwenen, ging ze voor de deur van haar eigen klaslokaal staan. Lang wachten hoefde ze niet, ze hoorde meer dan ze zag hoe hij haastig naar haar klaslokaal beende. Zo haastig dat hij bijna over haar struikelde. Verlegen glimlachend keek ze hem aan en wees hulpeloos op haar das.
Ze meende hem te horen vloeken – vlóekte hij?
Naar haar keek hij niet – had hij dat ooit gedaan??
Hij pakte de das en begon te rukken. Aan die das of… aan haar???
Vaag hoorde ze de herrie achter de deur van haar klaslokaal, voetgeroffel, gejoel.
De leraar rukte nog ruwer, raakte uitzinnig en zwiepte haar heen en weer. Ze liet het zich gebeuren als een ledenpop, ontmenselijkt door degene van wie ze zo diep hield.
Hield.
Hij duwde haar ruw naar de uitgang van de barak.
Ze ging.
Stilletjes.

Eenmaal thuis wurmde het meisje met verkleumde vingers haar huissleutel uit haar jaszak en opende de voordeur. Ze was alleen, haar ouders waren naar hun werk. Ze liep naar de drankkast, pakte de fles cognac. Daarna liep ze naar de badkamer, pakte een potje slaappillen. Wezenloos liep ze naar haar kamer. De cv stond hoog, maar ondanks dat knipte ze het elektrisch kacheltje aan. Gewoontegetrouw ging ze er vlak voor zitten en nam beurtelings een slok en een pil. Toen ze echt door en door soezerig was, kleedde ze zich uit, liep naar haar bed en kroop naakt onder de dekens. Vaag ging er een herinnering door haar hoofd, maar die vervluchtigde snel.

Zij lag daar als een offerlam.
Door niemand gezien.
Zeker niet door hem.

Schrijver: Femmy, 16 mei 2006


Geplaatst in de categorie: erotiek

2.4 met 24 stemmen 3.618



Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)