Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

De adem van een gestorven banneling (5)

De bedrijvige mensen met hun aangepaste manieren en hun onderliggende benepenheid, angst voor iedere wilde vorm van passie. Hij daalde af in de sombere krochten van de dwaze onderwereld, als een heroïsche kapitein die bij het onherroepelijke zinken van zijn dierbare schip nog snel naar de buik van het schip holt om de voorraad drank naar achteren te slaan, als een laatste manmoedige daad, de enige ontsnapping die nog mogelijk blijkt, hoe trouweloos ook, hoe bizar ook. Zijn kamer begon te stinken, hij kreeg een hekel aan luchten, liever staarde hij urenlang naar de mooie Fransmannen, die voorbij liepen.
Vaak sloot hij dan zijn ogen, zakte naar de grond en trok zich heftig af. De gevoelloze cocon van de verslagenheid sloot zich. De wereld zit soms vreemd in elkaar. Als we even dieper in de geesten graven, komen we al tot niet eerder voorstelbare werkelijkheden, want niet alles wat beeldend lijkt is ook werkelijk een zinsbegoocheling, o nee, het is vaak nog veel erger of noem het gevarieerder, speelser, typisch dierlijk, maar niet onrustbarend. Musk dringt in alle neuzen, alle poriën, niemand ontkomt eraan, zo zalig, zo vol levenskracht.
Hij greep herhaaldelijk naar de fles, zijn onmacht en zijn door kwaadaardige tirannen en valse Titanen opgedrongen zielsziekte was te groot en er was teveel aandrang om te verzwelgen, eerder dan de zondvloed. Gespletenheid was hem niet vreemd, hij vloog van de hak op de tak, maar meestal van café naar café. Vol goede moed, vol diepzinnige gespreksstof.

Hij was het prototype van een schrijver, hij zag de mensen denken: Verloren voor de maatschappij, maar heel uniek, o ja, zo uniek, dat hij eerder vroeg dan laat naar de verdommenis gaat! Tragiek, ach ja, dat hoort er zo bij hé, dat is met allen die God in kaart proberen te brengen. Arme ellendelingen, God is zoveel groter! Zoveel meer verborgen in de vleselijke lust! Halleluja! Engelen juichen van plezier. Hij omarmde zijn scheppingsdrift zoals een dinosaurus een dinosaurus omhalst, een sfinx een sfinx, een engel een engel. Op een dag zal er trompetgeschal weerklinken in heel Engeland, dan zal men inzien dat hij de ware koning is! De ware koning voor een wreed en blindgeboren volk! Hij heeft de meest gruwelijke pijnen gekend en doorstaan, maar dit neemt niet weg dat hij tevens de hoogste vreugden heeft genoten! Vreugden waar anderen nooit aan kunnen tippen: De vreugden van zijn uitzonderlijke geest!
Een geest zo vol van wijsheid gekoppeld aan de humor! Een mens bestaat uit vele facetten, dat is maar mooi geregeld.
Natuurlijk was hij een kundalini-meester en het licht dat hij verspreidde, haalde hij van onbekende planeten en ongerepte gebieden, uit de diepten van de oceanen en uit de toppen van het Andes-gebergte. Maar meer nog uit de geheime winden rondom de Ierse rotsen en de heldensagen van zijn voorvaderen, wat niet altijd sagen waren, maar ook de verbluffende werkelijkheid van een krachtig volk vol eeuwenoude dromen. Een uitverkoren volk met originele dromen en dromen vormen nu eenmaal de kunst, het cultuurgoed.
Niemand kan zeggen: 'Meneer Wilde, ik ken u niet!', zoals Petrus drie maal Heer Jezus de rug toekeerde. Dat kan niet, omdat wij weten dat u hem wel kent en dat u voor eeuwig met hem verbonden blijft. Wij allen zijn met elkaar verbonden, bedenk dit, daar onze tijden walgelijk fragmentarisch zijn. Contempleer hierover, het is van zielsbelang.
Allen zijn wij anders, maar om elkander aan te vullen, niet om elkander af te breken of de psychische vernietiging zoals het onze beminde vriend overkwam, in het ijskoude cachot geworpen met alle vernederingen en verwoestingen van dien. Maar bemin in wezen de mens Oscar en niet zozeer zijn werk, hoe prachtig ook, want zijn werk heeft hem ook verraden en verkwanseld, zo moedig was hij, want nogmaals, hij kende de scherpte van de pen als geen ander. Hij koos voor een sluierachtige subtiliteit en een antwoord wat te raden viel. Nee, niet in de zin van verstarde martelaren, maar als verkapte, witte ridders vechtend voor een hoger doel. Wellicht een chûte in de trage evolutie van het mensenbrein. Een straal van God zijn, dat zeker. Ieder heeft zijn eigen heilige, goddelijke trillingsgetal, een kosmische energie, die ons allergrootste respect verdient.
Menselijke goden/godinnen en goddelijke mensen, dat zijn wij door Christus onze Heer en Wilde was gelijk aan Christus, verlicht als Boeddha en daardoor een vereenzaamde banneling geworden. Hoe mooi schreef hij niet over de onomstotelijke waarden van het esoterische christendom in zijn smartelijke ballade? 'Een gebroken en berouwvol hart wordt niet door God veracht.'. Uit: 'The Ballad of Reading Gaol', vertaling: Jim Holland. De natuur had hem gezegend, maar dat doet de natuur voor de sterksten onder ons, u zult dit ongetwijfeld verstaan, gezien het bittere leed dat ik hier probeer uiteen te zetten. Wat een man, zo trots in zijn leed! Zo vol zelfbesef en godsbesef, een Griekse oerheld!
Van zijn vrije ziel maakte men een gevangen ziel, zo werkte dat. Hij zwalkte eenzaam door de verzonken, tollende straten van Montparnasse. Zijn krachten waren hem ontfutseld, wat resteerde was een kermis van bizarre klanken en een moed die uit zijn versleten schoenen vloeide. Dit waren de dagen van hopeloze ziekte, angstige ogen van medelijden vervuld. Soms is het God die wenkt in de zwarte sloten van alcohol. Een lijden zo groot, zo onbarmhartig groot! Heer Jezus, val in, val in voor hem! Zijn lijf zo zwaar, ging pas voor pas, keer op keer, de duistere kroegen in. De schaarse troost van drank heeft zoals men weet een wrede schaduwzijde. Anderen gooiden met de dobbelstenen, anderen lieten deze man alles verliezen, zelfs de tedere kern van zijn ziel.

Schrijver: Joanan Rutgers, 17 februari 2010


Geplaatst in de categorie: literatuur

5.0 met 1 stemmen 2.121Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
25 juni 2016
Voorgelezen door de schrijver:
www.youtube.com/watch?v=gIm4pGPva6M
en:
www.youtube.com/watch?v=AHo08ujwbsY
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
25 juni 2016
Voorgelezen door de schrijver:
www.youtube.com/watch?v=gIm4pGPva6M
en:
www.youtube.com/watch?v=AHo08ujwbsY

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)