Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Hoeren en Koningskinderen.

Tamar, een vrouw die leefde ten tijde van het bijbelboek Genesis, had zich uitgegeven voor een hoer en was zwanger geworden van haar schoonvader. Maar er staat geschreven dat Tamar rechtvaardig was in de ogen van G‘d.

Juda, de vierde zoon van Jakob, ging zijns weegs nadat hij en zijn broers Jozef hadden verkocht aan een rondtrekkende schare Ismaëlieten. Juda had gezorgd dat Jozef in leven bleef. Daarna vond hij zijn vrouw Sua en ging tot haar in. Zonder papieren. G’d had hen aan elkaar gegeven en zoiets scheidt men niet. Zo simpel is het.

Juda kreeg drie zonen bij Sua. De eerste was Er, de tweede Onan, de derde Sela. Juda vond een vrouw voor Er en die vrouw was Tamar. Maar Er was niet rechtvaardig in G’ds ogen en stierf. Volgens de wet door Mozes moet de eerstvolgende broer de weduwe tot zijn vrouw nemen om het huis Israëls op te bouwen onder de naam van de overledene. Dat vertikte Onan. Hij ging tot Tamar in, maar ging voor het zingen de tempel uit en verspilde zo zijn zaad en ook hij stierf. Dat is geen verbod op masturbatie zoals men schijnt te menen. Hij overtrad de wet. Zij wilde het huis vol kinderen en hij vernederde haar.

G’d komt wel vaker voor vrouwen op. Een tijdje daarvoor deed Hij dat ook al voor Lea.

Toen dacht Juda: “Ik kan haar wel aan Sela geven, maar wie weet sterft hij ook”. En hij zond Tamar terug naar haar vader om het weduwschap uit te zitten in afwachting van de volwassenheid van Sela. En zij gehoorzaamde. Maar uit angst voor de dood van zijn jongste zoon onthield Juda hem aan haar. Toen stierf zijn vrouw Sua en Juda werd weduwnaar. Het huwelijk is ingesteld met het oog op hoererij volgens de apostel Paulus, en mannen worden doorgaans erg snel verleid. Dus zo kwam het dat hij tijdens een reis een hoer opzocht.

Ondertussen voelde Tamar zich behoorlijk onrechtvaardig bejegend. Twee maal weduwe, zonder kinderen. Kon zij er wat aan doen dat haar mannen stierven? Zij had heus wel gezien dat Sela inmiddels volwassen was. Nee, dat onrecht liet ze niet vroom en onderdanig geworden. G'd schiep haar verstand. Dus Tamar nam het recht in eigen hand en verkleedde zich als hoer nadat ze had vernomen dat haar schoonvader een reis ondernam. Zo zag Juda haar zitten langs de kant van de weg, gesluierd en onherkenbaar.

"Kom toch, laat mij tot u ingaan," zei Juda.
"Wat zult gij mij geven, dat gij tot mij ingaat?", vroeg de hoer.
"Ik zal u een geitenbok van de kudde geven."
"Geef mij dan een pand, totdat gij het bokje zendt." meldde zij.
"Wat pand is het dat ik u geven zal?"
"Uw zegelring, uw snoer en uw staf, die in uw hand is."
Hij gaf het haar, daar hij een eerlijk man was, en ging tot haar in en zij ontving hem.

Na drie maanden werd bekend dat Tamar zwanger was.
“Breng haar te voorschijn, opdat zij wordt verbrand!”, riep haar schoonvader, want hoererij is zonde. Maar gedreven door onrecht meldde de moedige Tamar: “Door de man, van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. Beken toch van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn.”
En Juda zag én zijn spullen én de waarheid en zei: "Zij is rechtvaardiger dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb."

Het komt zelden voor dat een familielid ontucht binnen de familie erkent, de zonde aflegt én moedig de consequenties aanvaardt. Maar als het gebeurt, verander je in een Koningskind, wát je ook hebt uitgespookt. Want zij baarde een tweeling die met hun moeder, ja het hele zootje ongeregeld, in de stamboom van Jezus is opgenomen. Dit zijn de voorouders van de Messias, Zoon van G'd.

Schrijver: Qieneke Elzenhout, 15 mrt. 2011


Geplaatst in de categorie: koningshuis

3,4 met 15 stemmen 303Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)