Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Pil van Drion

Is de beslissing tot je levenseinde een toepasbaar mensenrecht?

'Wij gaan heel hard werken aan de opheffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding', kondigde Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) gisteren aan. En daarbij zegde hij toe dat diverse actiemiddelen bij diverse instanties gebruikt zullen gaan worden.

Kohnstamm zei dit ter gelegenheid van een publiekssymposium over de zogenoemde 'pil van Drion'. Met dit symposium wil de NVVE de maatschappelijke discussie starten over het zelfgekozen levenseinde van mensen die niet doodziek zijn, maar vinden dat hun leven voor hen geen zin meer heeft. Mensen die nu niet onder de nieuwe euthanasiewet zouden vallen. Voor hen zou er zo'n pil van Drion kunnen komen, vinden de NVVE-leden, gisteren in groten getale in de Amsterdamse Rai aanwezig.

Karin Spaink, een van de sprekers, vindt het wettelijk verbod op hulp bij zelfdoding niet meer van deze tijd . Het zou een autonoom mens vrij moeten staan om de hulp van een derde in te roepen, bij triviale zaken maar ook bij zaken van levensbelang, meende Karin.

De jurist Kohnstamm vindt artikel 294, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, ook een anachronisme.

'Als middelen vrij beschikbaar zouden komen, ontstaat er een gat in de bescherming van het leven, meende jurist John Blad van de Erasmus Universiteit. 'Want hoe weten wij achteraf dat de zelfdoding iemands eigen wens was en hem niet is opgedrongen?' Zelfdodingsmiddelen kunnen, aldus Blad, als die vrij verkrijgbaar zouden worden, te makkelijk als 'moordwapen' worden gebruikt.

De NVVE kan een vurig en mogelijk succesvol pleitbezorger worden voor de wens dat artikel 294, lid 2 uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald.

Natuurlijk zijn er nog een groot aantal relevante vragen voor individuen en politieke partijen te beantwoorden!
Want de meningen lopen niet parallel over b.v. een mogelijke leeftijdsgrens voor zo'n pil. Is die alleen voor ouderen of niet? Wie moet het middel verstrekken, en hoe? Dergelijke belangrijke vragen eisen een adequaat antwoord, dat de menselijke waardigheid recht doet.

Ik meen dat de tijd rijp is ook in deze moeilijke materie vorm en inhoud te geven aan het feit dat de mens de maat moet zijn van alle dingen. Een met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgeven stelsel van vrije zelfbeschikking van levensbeëindigende middelen voor volwassenen die daar na ampele overweging toe besloten hebben zou moeten ontworpen worden.

De mensonterende wijze waarop wij nu levensmoede medemensen min of meer dwingen om afscheid van hun wereld te nemen moet als immoreel worden beëindigd.

Schrijver: Commentator, 15 december 2001


Geplaatst in de categorie: moraal

2.7 met 21 stemmen 1.764Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)