Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Ingewikkelde taal bij het CBR?

Gaarne heten wij u vanwege het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen welkom in deze examenlokaliteit. Ter placering medegebrachte onderdelen uwer garderobe dewelke thans overbodigheidshalve niet gedragen behoeven te worden, verwijzen wij u gaarne naar onze vestiaire, welke u in het souterrain van ons etablissement gelieve aan te treffen.

Met uw welnemen zouden wij ons gaarne de vrijheid veroorloven, suggesties welke hun oorsprong vinden in kringen rond een uitgeverij ener onderrichtboek inzake verkeerswetgeving, inhoudende dat het taalgebruik te onzer zijde onnodig ingewikkeld van aard zou zijn, te riposteren in dier voege, dat wij ons gaarne verre wensen te houden van het idioom en de zinsbouw van vertellingen, welke door de fameuze schrijfster Annie M.G. Schmidt werd gebezigd in haar boekenreeks inzake de jongelingen Jip en Janneke.

Aanstonds gaan wij over tot het afnemen van het examen, inhoudende de toetsing uwer kennis van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels, hetwelk u met goed gevolg dient te voltooien alvorens u zich gerechtigd moge weten, deel te nemen aan het praktisch examen ter verkrijging van een bewijs van rijvaardigheid, al naar gelang uw intenties te voorzien van de kenmerken A, B, C, D of E, casu quo een combinatie van bedoelde letterkenmerken, en in dier voege inhoudende een vergunning tot het berijden danwel besturen van een voertuig op de openbare weg, behoudens beperkingen dewelke u van justitiële zijde zijn of zullen worden opgelegd.

Op de schrijftafel achter welke u een zitplaats toegewezen zult krijgen, bevinden zich twee knoppen, waarbij u telkens degene kunt presseren, behorende bij de juiste antwoorden op een aan u voorgelegde reeks vragen, voortgebracht door een geluidsinstallatie en telkenmale verduidelijkt met een lichtbeeld, hetwelk diapositief zal worden geprojecteerd op een daartoe geëigend zilvergrijs scherm dat aan de voorzijde van het examenlokaal is aangebracht.

Het theorie-examen kan van wezenlijke importantie worden geacht inzake de verkeersveiligheid; mitsdien behoort de examinandi een ordentelijk examen te worden afgenomen, en dienen frauduleuze handelingen te worden uitgesloten. Derhalve is het niet toegestaan, boekwerken alsmede draadloze telecom-apparatuur in het examenlokaal mede te brengen. Artikelen welke aan voornoemd embargo onderhevig zijn, dienen bij de receptie der parterre in bewaring te worden gegeven. Onder overlegging van een daarbij vertrekt bewijs van inlevering kunnen voornoemde attributen op een geëigend tijdstip weder aan u ter hand worden gesteld. Ten finale mijner inleiding moge ik u ter adhortatie gaarne een volmondige succeswens toevoegen.

Eh… Pardon? Excuseer, waar gaat u heen? Indien u thans besluit, onze examenlokaliteit voortijdig te verlaten, kunnen wij helaas niet tot restitutie van de door u betaalde retributie overgaan; dientengevolge zijn wij helaas genoodzaakt, aan u bij een volgende inschrijving tot examinering wederom een bedrag van 30 euro in rekening te brengen. Gelijk de procedure voor het examen van welk u thans voornemens bent af te zien, gelieve u ook dan uw remise minimaal twee weken voor de examendatum in ons bezit te doen zijn.
Hallo… Jongeheer, waar gaat u heen? Hallo daar…

Schrijver: Driek Oplopers, 16 maart 2007


Geplaatst in de categorie: verkeer

3.1 met 7 stemmen 525Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)