Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Het Geheim van de Eenhoorn

(Vervolg op 'De Sneeuwwitte Stad')

Het was een koude ochtend op de eerste kerstdag van het jaar waarin de stad onder een sneeuwwitte deken lag. De vrouw die de stad met bevroren kristallen had bedekt, doofde het vuur in de haard van haar door draken bewaakte woning, waar zij sinds vele jaren in kluizenaarschap woonde. Zij had het gevoel een naamloze vrouw in een naamloze wereld te zijn, ver van de bewoonde wereld om haar heen. De wereld in haar was ook bewoond, maar vond plaats in een andere dimensie. Vandaag was een dag die bedoeld was om de boodschap van het licht te verspreiden. Het licht dat in de natuur weer zijn intrede deed en de dagen weer zou laten lengen. Dat licht stond voor barmhartigheid, vergeving en vrede. De vrouw wist dat ze een taak van barmhartigheid te vervullen had, maar eerst zou er een bijeenkomst plaatsvinden in het naburige bos. Ze liep haar tuin in die door de eerste zonnestralen magisch lichtroze verlicht werd. Ze knipte met haar vingers en de in het tuinhuisje geparkeerde bezem vloog in haar hand. Ze nam plaats op haar voertuig en vloog hoog de lucht in. Boven de wolken knipte ze nogmaals met haar vingers en haar eenhoorn verscheen naast haar. Gezamenlijk zetten ze hun reis verder richting het mysterieus verlichte bos.

Boven het bos voegden vier andere vrouwen zich bij haar en ze daalden allen tegelijk neer op een open plek tussen de winterse bomen. Een vuur brandde als welkom voor de vrouwen, die in een kring eromheen plaatsnamen. De vrouw met de eenhoorn droeg een wit gewaad, en zat op de noordelijke punt van de vuurkring. De eenhoorn lag links van haar en legde zijn hoofd met zijn hoorn aanhankelijk in haar schoot. Noordoost van de kring zat een vrouw met een donkerblauw gewaad. Een dolfijn zwom om haar heen, in onzichtbaar water dat altijd rondom ons is, en rustte uiteindelijk aan haar linkerzijde met zijn snuit op haar schoot. Noordwestelijk zat een vrouw met een lichtblauw gewaad waarin een patroon van grote witte wolkachtige spatten verwerkt was. Een blauwgrijze draak lag in een draai om haar heen, zijn kop ter linkerzijde op haar linkerbovenbeen. Zuidoostelijk zat de vierde vrouw met een vlammend gewaad van rood, oranje en geel. Een grote slang kronkelde om haar heen en rustte uiteindelijk met zijn staart op haar rechter-, en zijn kop op haar linkerbeen. De vrouw die zuidwestelijk in de vuurkring plaats nam, droeg een groen gewaad met een patroon van bruine en beige figuren van dieren. Aan haar linkerzij lag een bruingrijze wolf die zijn kop waakzaam op haar linkerbeen liet rusten.

De vrouw met de eenhoorn opende de bijeenkomst. "Gegroet, zusters. Zoals jullie weten, is er werk te verdelen. Het verhaal van de andere dimensie dient verteld te worden." De vrouwen knikten en keken naar de vrouw met de dolfijn. "Het begin is gemaakt", sprak deze. "Het begin dient eerst een einde te krijgen", sprak de vrouw in het witte gewaad. De overige vrouwen knikten instemmend. De overige werkzaamheden werden verdeeld. Aan het einde van de bijeenkomst wist ieder wat haar te doen stond, en wanneer. Zij stonden op, pakten elkaars handen, staken hun armen hoog in de lucht en riepen oeroude spreuken met helende krachten. Daarna doofde het vuur en vlogen de vrouwen op hun bezems hoog de lucht in. Boven de wolken voltrok zich het mysterie dat alleen ingewijden kennen als het Geheim van de Eenhoorn. De dolfijn, draak, slang en wolf werden één met de eenhoorn. Tegelijk werden de watervrouw, de luchtvrouw, vuurvrouw en aardevrouw één met de geest en het lichaam van de sneeuwvrouw. Want zij die het Geheim van de Eenhoorn kennen, weten dat wij allen Eén zijn.

De sneeuwvrouw vloog met de eenhoorn naar het centrum van de sneeuwwitte stad. Daar aangekomen begroette zij de drie gezusters Godinnen van Gerechtigheid, die recht hadden gesproken toen de winter zijn intrede had gedaan. Haar werk van barmhartigheid zou de veroordeelden een week tijd geven om kerst en nieuwjaar te vieren in de warme kring van familie en vrienden. De vrouw knipte met haar vingers, en naast de eenhoorn verscheen de draak, die met de warme adem van zijn vuur de kristallen liet ontdooien van de bevroren ongelukkigen. De vrouw knipte nogmaals met haar vingers en zij hadden allen warme kleren aan. De drie Godinnen deelden voedselpakketten uit, die de veroordeelden uit zouden delen aan de minder bedeelden in de stad. Ze kregen ieder een kar vol mee, en pas als de kar leeg was, zou het pad naar hun huis begaanbaar zijn. De sneeuwvrouw nam zelf ook een kar en vloog ermee tot hoog boven de huizen, zodat zij zou zien waar nog hulp nodig was.

De man op de markt kon zijn ogen niet geloven. Hij had de vrouw weer gezien die een paar weken geleden zo mysterieus verdwenen was. Ze had weer staan kijken naar het stadhuis en hij had kunnen zweren dat hij figuren van dieren, die helemaal niet bestonden, om haar heen had gezien. Deze keer was hij op een veilige afstand blijven kijken. Haar aanspreken durfde hij niet meer. Opeens, van het ene op het andere ogenblik, was zij verdwenen. Hij had haar niet weg zien lopen, terwijl hij onafgebroken gekeken had. Hij streek vertwijfeld met een hand door zijn haren. Iets in hem vertelde hem dat hij omhoog kijken moest, wat hij deed. Wat hij toen zag, zou geen mens geloven. Hij knipperde met zijn ogen en het beeld was weer weg. Volkomen in de war, besloot hij huiswaarts te gaan. Nee, geen borrel drinken nu, een stevige ontnuchterende kop koffie had hij nodig!

Boven de huizen verschenen uit de sneeuwvrouw weer haar vier zusters van de elementen, en ze vlogen met hun dieren daar waar zij nodig waren. Het was kerst. Het was de tijd van het licht. Het was de tijd dat mensen moeten weten dat zij Allen Eén zijn.

... De schrijfster van dit verhaal wenst alle lezers en schrijvers van de sites nederlands.nl en gedichten.nl gezegende kerstdagen. ...

Schrijver: Gabriëla Mommers, 25 december 2014


Geplaatst in de categorie: kerstmis

3.5 met 4 stemmen 681Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
31 december 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Het verhaal over de twee Maria's zit mij al een eeuw of zestien behoorlijk dwars. Breng ik het thema polygamie/monogamie terug naar de moraal van het verhaal, namelijk dat we allen Eén zijn, dan maakt het in principe niet uit of we poly of mono leven, zolang we maar met liefde de relaties onderhouden die we hebben, en met de gevoelens van iedereen die direct betrokken is, liefdevol rekening houden. Of er in dat geval oorzakelijk sprake is van cultuur/socialisatie, dan wel natuurwetten, is dan niet echt relevant.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
29 december 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Of mensen van nature polygaam zijn, daar zet ik vraagtekens bij. Dat er in onze cultuur veelvuldig wordt vreemdgegaan, is mijns inziens meer een gevolg van de onnatuurlijke splitsing van de vrouw die de kerk ons zestien eeuwen geleden heeft opgedrongen, door de twee Maria's te bestempelen als enerzijds de 'moeder maagd', wat op zich al een tegennatuurlijke contradictio in terminis is, en anderzijds de 'hoer'. Alsof alle moeders maagden zouden zijn en alle vrouwen die aan seks zouden doen hoeren zouden zijn. De natuur zegt dat moeders vrouwen zijn die aan seks doen. Onze cultuur, lees: de kerk, zegt dat moeders niet aan seks doen en andere vrouwen wel. Dit is volgens mij de werkelijke reden dat zoveel mannen seks buiten het huwelijk zoeken. Hun vrouw wordt moeder, en ze krijgen het niet meer voor elkaar haar als een seksueel actieve vrouw te zien. Want moeders zijn maagden, dus met moeders vrij je niet. Vrouwen met wie je wel vrijt, zijn hoeren, en die kunnen natuurlijk geen moeder van je kinderen zijn. Ja hoor, ze houden allemaal heel veel van hun vrouw, die de moeder van hun kind(eren) is, maar met ze neuken, nee, dat lukt niet meer, daar hebben ze een minnares/bijvrouw/hoer voor nodig. Dat vrouwen vervolgens ook een minnaar zoeken, is nogal logisch, omdat ze seksueel door hun eigen man volkomen verwaarloosd worden. Hij kan hem alleen nog maar omhoog krijgen buiten de deur. Dus moeten zij het ook buiten de deur gaan zoeken. Nee, dat zouden ze niet doen als ze met een man waren die het collectieve trauma van de maagd/hoer splitsing in zijn eigen psyche zou weten te overwinnen. Al dat vreemdgaan leidt tot grote complicaties in relaties, tot crime passionel moorden aan toe. Volgens mij zijn mensen, net als zwanen, wolven, pinguins en adelaars, het gelukkigst in een monogame relatie met één partner voor het leven. Natuurlijk zijn er mensen die zich liever spiegelen aan andere dieren, zoals dominante alpha mannen die, net als een alpha gorilla, er graag een harem vrouwen op nahouden, die ze overigens beslist niet met andere mannen willen delen. Dus hoezo polygaam. Eénrichtingverkeer polygaam. Ik hoef toch hopelijk niet toe te lichten, wat ik daar als vrouw van vind. Met de groeten aan je broertje - die erotische krabbel wil ik ook wel voor hem tekenen voor een paar euro minder.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
26 december 2014
Waarlijk christelijke Gabriëla, wat verras je me toch intens met je blijmoedige reacties! Ik ken de Christusgeest met name omdat ik mijzelf vaak en lang uiterst kwetsbaar heb opgesteld en omdat ik daardoor op de rand van leven en dood heb geleefd, waardoor ik inzichten kreeg van Wijzen uit het hiernamaals. Tijdens een LSD-trip zong ik aan één stuk door Indiaanse liederen, terwijl een opperhoofd mij de weg wees. Groots hoe je een helingssessie op zielsniveau begrijpt, die in een seconde kan plaats vinden. Volgens mij is polygamie een natuurgegeven en monogamie een cultuurgegeven. Anton Heyboer was echt niet de enige, die aan meervrouwenschap deed. Het vele vreemdgaan van mannen en vrouwen duidt ook op de natuurlijke drang tot polygamie. Bijna iedereen is wel met meerdere mensen naar bed geweest, hoe dan ook. Mijn jongste broer heeft een originele Heyboer gekocht, omdat hij fan van hem is. Een erotisch krabbeltje voor tig euro's. Archie zegt me, dat ik op de goede weg ben en dat ik in zijn geest verder leef. Dat aardse roem onbelangrijk is en spirituele roem volop belangrijk. Och, lieve Gabriëla, ik ben me niet half bewust van wat ik voor jou heb kunnen betekenen, maar ik geloof je desondanks op je eerlijke woorden. Ik ben nog nooit een 'lieve engelenman' genoemd en ik kaats maar al te graag de bal door je een lieve engelenvrouw te noemen, die ik graag heb ontdekt en omwille van haar intense goedheid alle dagen van haar verdere leven het allerbeste toewens!... Hoe dan ook, eens zullen we elkaar echt en intens ontmoeten!...
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
25 december 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Dank voor je reactie, Joanan. Je hebt de intentie van het verhaal helemaal begrepen. Wat ook niet verwonderlijk is. Want jij begrijpt als geen ander de ziel en betekenis van de Eenhoorn.

Men kan door een blik of ander contact met een ander zich inderdaad zo één voelen, zó diep geraakt worden, dat er werkelijk een heling op zielsniveau plaatsvinden kan.

Jouw visie op polygamie heb ik ooit gedeeld, maar ik denk dat het meer een ideaal uit de jaren zestig is, dat inmiddels bewezen heeft in de praktijk niet te werken. Tenzij men Anton Heyboer heet, maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.

Dat je juist vandaag verneemt van het overlijden van je inspirator Archie, is geen toeval. Hij heeft een kerstboodschap voor je. Je hart weet al welke boodschap dat is.

Ook ik heb vandaag een kerstwens voor jou: dat al het goede dat je voor mij gedaan hebt, in tienvoud bij je terug mag komen. Weet, dat jouw woorden voor mij de engelen zijn geweest, die een helingsproces in werking hebben gezet, waar ik je altijd dankbaar voor zal zijn.

Ik wens je gezegende kerstdagen toe, lieve engelenman.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
25 december 2014
Jeetjemina, ik ontdek zojuist dat mijn spirituele meester Archie Fire Lame Deer op 16 januari 2001 is overleden. Hij werd 65 jaar. Ik heb met hem piemelnaakt in een zweethut gezeten. Hij leidde de rituele sessie. Hij was ooit een zware alcoholist, zoals menige reservaat-indianen. Dat herkende hij in mij, maar ook dezelfde spirituele diepgang. Hij zat als een ware broeder naast mij aan de eettafel, toen ik een zwaar biertje nuttigde. Ik ervoer zijn ondersteunende, onzichtbare arm om mijn schouders. Hij kroop als een eeuwige, dierbare vriend in mijn ziel. Hij begreep mij volkomen. Hij verbond mij met mijn Indiaanse incarnaties. Ook met toen ik als Indiaanse sjamaan door een Spaanse soldaat van achteren ben doodgeschoten. Hij heelde mijn eeuwige ziel met een diepdoortastende blik van een seconde of twee, drie, vier. Ik ben God zeer dankbaar, dat ik Archie in mijn leven heb mogen ontmoeten. Als kind was ik al zeer bezig met de historie van Indianen. Wijze sjamaan Archie, ik dank je vanuit de bodem van mijn doorleefde ziel!...
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
25 december 2014
Dit is werkelijk prachtig geschreven, eenhoorn Gabriëla, en een waardig vervolg en wat wacht op volgende uiteenzettingen. Het sjamanistische, visionaire kunstwerk van de eerbiedwaardige Susan Boulet past er uitstekend bij. Ik hou van die dromerige, vrouwelijke, magische, mystieke sfeer. De kernboodschap is, dat wij mensen allen ten diepste Een zijn en dat klopt wis en waarachtig. Je plaatst het in de context van de zonnewende en dat het licht weer meer terrein wint. Mooi hoe je de vier windrichtingen en natuurelementen hierin verwerkt. Het is me inmiddels duidelijk dat je zelf ook een sjamane bent. Je weet ons met je schrijfwerk te helen. En in het geheim werk je aan je schilderwerk, wat dezelfde helende uitstraling heeft. In het echt genaak ik soms hele lieve vrouwen, soms maar even bij een kassa of zo, terwijl mijn hart wijd open voor hen gaat staan en ik de grootste schatten voor hen zou willen bemachtigen, maar ik zie hen daarna nooit weer. Zij zijn mijn engelen, die in menselijke gedaanten even vluchtig verschijnen als dat ze verdwijnen. Een seconde met hen is vaak al voor een leven genoeg aan liefdesvoeding. Ik ben dol op die menselijke engelen, maar ik zou ze graag ook veel langer bij me willen houden. Ik weet dat jij één van hen bent. Jouw kerstboodschap is mij vele malen meer waard, dan dat afgezaagde geprevel van paus Franciscus. Van paus Johannes-Paulus 2 herinner ik me alleen maar 'Bedankt voor de bloemen!', kun je nagaan hoe pover qua spiritualiteit. Tijdens LSD-trips en hasj-trips heb ik de Eenheid tussen mensen ten volle ervaren. De realiteit maakt grenzen, die er in wezen niet zijn. Ik vree met getrouwde en zogenaamd kuise vrouwen, dat het een lieve lust was en dat was het dan ook. In wezen zijn we allemaal polygaam, maar zijn we door de taboesferen van de aangepaste massa vergiftigd. Bij (beroemde) kunstenaars zie je, dat die taboesferen worden opgeheven. Vaak nog onder invloed van roesmiddelen, maar dat zal in de toekomst ook zonder die stimulansen gebeuren. In de New Age bewegingen is dat al in werking gezet. Zelf ben ik opgeleid binnen de Body & Soul trainingen in Venwoude, wat ooit welvarend was. Het zweethutritueel met het Sioux-opperhoofd Archie Fire Lame Deer was wel het hoogtepunt. Ik zal nooit vergeten hoe indringend hij mij eens aangekeken heeft, toen wij elkaar al wandelend tegen kwamen. Hij doorschouwde mijn ziel in één oogopslag en ik wist mij geborgen bij hem. Zoals die eenhoorn van jou zijn hoofd met hoorn in de schoot van die witgejurkte vrouw legt.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)