Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

Pasen

Het oude echtpaar Kees en Dini praat over Pasen.

''Binnenkort is het weer Pasen, eten we weer Paasbrood en eieren, darling.''
''Weet ik Kees, je hebt het al zo vaak verteld, maar eerst krijgen we Witte Donderdag en Goede Vrijdag, maar ik weet nog steeds niet wat deze dagen betekenen.''
''Zal ik je vertellen, maar er is nog een feestdag, namelijk Palmzondag, de zondag voor Pasen. Toen hield Jezus zijn feestelijke intocht in Jeruzalem. Daar werd hij door het volk toegewuifd met palmtakken. De palm is namelijk het zinnebeeld van de overwinning. Op sommige plaatsen in het oosten van ons land krijgen de kinderen een Palmpaas, dat is een stok versierd met groen van een taxusplant en boven op de stok een broodhaantje, het zinnebeeld van de terugkerende lente en vruchtbaarheid. Onze verre voorouders vierden in het voorjaar een groot feest gewijd aan de godin Ostara. Zij was de godin van het licht en de lente.''

Dini:
''Waarom eten we met Pasen eieren en paasbrood?''
Kees:
''Leuk, dat je daarop komt. In Duitsland heet Pasen Ostern, en op dat feest werden koeken bereid en dat vinden we terug in het paasbrood en de eieren moet je zien als het hernieuwde leven in de natuur, immers het ei sluit een nieuw leven in zich. Verder hebben we ook nog het paasvuur. Heel vroeger wilde men met dit vuur de boze geesten verdrijven.
Maar er is nog meer deze week, aanstaande donderdag is het Witte Donderdag. Dat is de dag voor Goede Vrijdag.
Op Witte Donderdag gebruikte Jezus met de apostelen zijn laatste avondmaal en op Goede Vrijdag herdenken de christenen de dood van Jezus Christus. Hierna komt Pasen, het feest van de opstanding van Christus uit de dood.

Zoals je weet is Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis geslagen. Hij werd namelijk beschuldigd van heiligschennis en was verraden aan de autoriteiten door Judas. Jezus werd gearresteerd en voorgeleid aan de hoge priester Kajafas en aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, die het oordeel over Jezus aan het volk overliet. Vervolgens werd Jezus naar Golgotha gebracht en onderweg gemarteld en bespot. Zijn verrader Judas kreeg spijt toen hij zag wat hij aangericht had en pleegde zelfmoord. Na vreselijk lijden is Jezus aan het kruis overleden en daarna in een graf gelegd. Toen men de zondag na de Goede Vrijdag naar zijn graf ging met de bedoeling Jezus te balsemen, bleek zijn graf leeg te zijn en moet Jezus dus opgestaan zijn uit de dood, dus de wederopstanding van Jezus. Het paasfeest heeft ook een historische betekenis, namelijk de bevrijding van de Joden door Mozes uit Egypte.''

''Dus Pasen is eigenlijk een Joods feest, Kees.''
''Ja, dat klopt, want het is een herinnering aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte en dus de bevrijding uit de Egyptische slavernij. De christelijke kerk nam dit feest over ter nagedachtenis aan de dood en de opstanding van Jezus Christus.''
Dini:
''Zeg, nu we het toch over het christendom hebben, zal het waar zijn dat er eens een nieuwe wereld zal komen?''

''Je weet darling, dat ik op late leeftijd tot het geloof ben gekomen en dat ik daarom vaak in de bijbel lees, ook vanwege de prachtige verhalen. In de bijbel staat, dat God al het kwade op de wereld eens zal vernietigen en er dwars er door heen een nieuwe aarde zal herscheppen.''
''Maken wij dat misschien nog mee?''
''Dat weet ik niet, maar wij mensen kunnen er wel vast mee beginnen. De toekomst zal geweldig mooi zijn. Dat staat in de bijbel en als dat waar is, dan wacht de mensheid een feest van gelukkige mensen, die om elkaar geven. Vrede op aarde zal er komen.''

Dini:
''Geloof je werkelijk, dat er ooit vrede komt op de wereld en de mensen elkaar lief zullen hebben.''
Kees:
''Als het waar is, dat God de wereld gaat herscheppen in overeenstemming met zijn bedoelingen, dan zal het een feest worden, en je weet elk feest moet je voorbereiden. Dus moeten we nu al leven in liefde voor de Lieve Heer en voor de medemens. Eens zal Hij terugkeren op aarde en een nieuwe wereld scheppen. Daarom moeten we strijden tegen alles wat onrechtvaardig is en laten we ons protest horen tegen de massavernietigingswapens, het elkaar bedreigen en afslachten in oorlogen en revoluties en de natuur verwoesten.''

''Mooi gezegd Kees, maar ik zie het nog niet gebeuren.''
''Nu je dat zegt darling moet ik denken aan een gedicht van Toon Hermans:

Heer U bent de liefde zelf
U hebt ons geleerd lief te hebben.
Maar wij bevechten elkaar,
wij staan elkaar naar het leven.
Misschien zijn we wel op weg
naar de totale zelfvernietiging.
Waar is de liefde?
Is ze niet meer opgewassen tegen de chaos
de haat en de vijandschap?
Heer, geef ons liefde
kom ons te hulp
wij weten niet wat te doen.

Prachtig gedicht van Toon, hij zag het al scherp hoe de wereld er aan toe is, maar we blijven hopen darling en laten we van het Pasen een feest maken van liefde en vrede voor iedereen op aarde. Hoop doet leven.''

Schrijver: kees niesse, 15 april 2014


Geplaatst in de categorie: religie

3.0 met 1 stemmen 190Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
15 april 2014
En Maria Magdalena, de vrouw van Jezus Christus, die zwanger was van hun dochter Sarah, was de eerste die de verrezen Christus heeft gezien. Daarna enkele discipelen, o.a. de ongelovige Thomas, en de Emmaüsgangers.
In India bestaat een bedevaartsoord voor de hoogbejaarde Jezus, die daar gestorven zou zijn. De drie-daagse dood was een initiatie-ritus bij de Egyptische priesters, waarbij Jezus in de leer is geweest. Met een sterk mengsel van o.a. hasj kun je schijndood bewerkstelligen, maar dan nog blijft het een spiritueel hoogstandje, de Houdini-acts verreweg overtreffend.

Persoonlijk geloof ik wel in Zijn opstanding en kan Hij met een hasj-mengsel de enorme foltering van de kruisiging verdoofd hebben. Hasj veroorzaakt namelijk geestelijke uittreding en is ideaal tegen ondraaglijke pijnen.
Let wel, mits je geestelijk rijp genoeg bent om sjamanistische reizen aan te kunnen. Hasj is in wezen een heilig geneesmiddel, maar wordt door de massa foutief en onvoorbereid geconsumeerd. Net als alcohol, wat door Rudolf Steiner ook als een spiritueel geneesmiddel werd aangemerkt. Jezus wist heel goed wat Hem te wachten stond, Hij was tot Zijn dertigste ingewijd door Egyptische priesters, Esseense wijzen en Indiase goeroes. Zijn laatste drie jaren op aarde waren Zijn actiejaren.
Hij is in de loop der eeuwen door velen gezien, voor velen verschenen, net als Zijn moeder Maria. De verrezen Christusgeest is allang werkzaam op aarde en iedereen kan ermee in contact treden. Iedereen kan zich met de Christusgeest verenigen. Nu en direct. Zonder diepgaande studies of afmattende therapie.

Bedankt, Kees, je zet me weer eens positief aan het beschouwen!...
Naam:
Petra Hermans
Datum:
15 april 2014
Email:
worldpoet546live.nl
Ik heb genoeg vuur, Kees!

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)