Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Er is geen beginnen aan..

Twee gewaardeerde collega schrijvers op dit prachtige rechthoekje scherm dat nederlands.nl heet, hebben me gevraagd te vertellen waarom ik het niet eens ben met hun afwegingen, opvattingen en tenslotte oordelen over met name drie politici in de nationale en USA arena's waar het polaire theater van deze tak van sport plaatsvindt, en wat mijn overwegingen zijn om een diametraal tegengesteld standpunt in te nemen van het hunne.

Het gaat hier om drie heren die ik zal aanduiden met hun voornamen: Donald (US), Geert en Thierry (NL). Op de achtergrond speelt mee de opmerking van uitdager GM dat ik sinds geruime tijd 'haat gezaaid heb' over haar grote rolmodel, de heks Hillary.
Wat deze laatste persoon betreft, werd ik vandaag aangenaam getroffen door het bericht dat haar miljarden dollars verzamelende oplichtersverenigingen, genaamd de Clinton Foundation en de Clinton Global Initiative, door een aantal federale agenten in Arkansas worden doorgelicht op malversaties en fraude. We weten niet wat ze zullen vinden natuurlijk, maar het is een hoopvol begin van dit nieuwe jaar.

Laat me uitleggen waarom er 'geen beginnen aan' is:
ik vind bijna alle zaken (standpunten, opvattingen van de betreffende politici) die de beide uitdagers (en velen met hen) verwerpelijk noemen het omgekeerde: verstandig.

Voorbeeld.
Een van de eerste wapenfeiten van Donald was dat hij de US terugtrok uit het Parijse 'klimaatakkoord'. Dat vinden GM en JR kwalijk en 'slecht'.
Ik vind dat echter een wijs besluit. Waarom? Vanwege datgene wat ik heb onderzocht omtrent de achtergronden, motieven, manipulaties, geschiedenis, wetenschappelijke fundering, methodes van onderzoek, modellen, etc. van de 'klimaatlobby' (degenen, die instituten en researchers, met voorop de heer Al Gore, die de berichtgeving hierover in de internationale nieuwsmedia verspreiden, beheersen en controleren).

De 'gewone burger', die nu eenmaal is aangewezen op de 'normale' kanalen van nieuwsvoorziening, heeft geen tijd en meestal geen vaardigheid om de berichten die in zijn favoriete krant of in zijn favoriete nieuwsbulletin op tv verschijnen te verifiëren.
Maar ik wel. En vele andere 'gewone burgers' met mij die het belangrijk genoeg vinden en veel tijd investeren in het zoeken naar feiten en achtergronden (vanuit allerlei gezichtspunten en opvattingen) ook.

Een cruciaal punt van geschil betreft het hele verhaal van de concentratie CO2 in de atmosfeer, een stof die beschouwd wordt als de grootste boosdoener in de aangenomen opwarming van de Aarde (een term die recentelijk is vervangen door het woord 'klimaatverandering'), vanwege het idee dat die ervoor zou zorgen dat er een broeikaseffect zou optreden omdat de warmte niet terug werd gekaatst naar buiten. De bewering die nu bijna algemeen in de publieke opinie is gecondenseerd, zegt dat 'wij' de mens, door onze activiteiten met industrie, machines, auto's e.d. verantwoordelijk zouden zijn voor deze gevaarlijke ontwikkeling die grote catastrofes op onze planeet zou teweegbrengen.

Mijn eigen onafhankelijke onderzoek, gebaseerd op het lezen van vele rapporten, nieuwsberichten, studies; het kritisch luisteren naar de exposé's van vele experts en theoretici, onderzoekers en deskundigen; gekoppeld aan het empirisch vermogen van mijn eigen godgegeven meetmachine dat in mijn lichaam huist, zegt hierover het volgende:

De FLORA van de planeet waarop wij wonen heeft als belangrijke functie om de koolstof (Carbon) uit de atmosfeer via het proces van fotosynthese op te vangen en die te gebruiken als bouwmateriaal voor de aanwas van zichzelf: hout, bladeren.
De reden dat er nu meer CO2 in de atmosfeer aanwezig is, komt voort uit de door de Aarde gevoelde noodzaak om maatregelen te nemen die de gigantische ontbossing van enorme aardoppervlakken tegengaan.
Het hogere CO2 gehalte van de afgelopen 50 jaar is m.i. dus een maatregel die de Aarde Zelf initieert. Het is daarom uitermate dom en kortzichtig van de wereldwijde 'intelligentia' om deze actie te proberen te ondermijnen of te bestrijden.
Wat ons wél te doen staat, wat wél aan de orde is, is het op grote schaal planten van bomen, vegetatie, bossen, natuurlijke landschappen, teneinde de grotere hoeveelheid aanwezige CO2 te kunnen 'ankeren', binden, absorberen, transformeren zodat het kan doen waarvoor het is.

Zoals je ziet, beste GM en JR, is het onmogelijk om in kort bestek 'even' uit te leggen waarom ik het eens ben met nog maar het allereerste punt van het allereerste punt van de allereerste maatregel die Donald heeft genomen (en waar de 'hele wereld voor over hem heen gevallen is'). En dan heb ik het nog niet gehad over de doortrapte malicieuze 'carbontax' en de handel in emissierechten of certificaten die de overheden hebben bedacht om ruim munt te slaan uit deze soap opera van globale proporties.

Zoals ik al zei, en hiermee probeer aan te tonen, is er geen beginnen aan..

Schrijver: Ton Hettema, 6 januari 2018


Geplaatst in de categorie: maatschappij

1.4 met 7 stemmen 229Er zijn 6 reacties op deze inzending:

Naam:
Hanneke van Almelo
Datum:
10 januari 2018
Karel, je schrijft: "Mw. van Almelo juicht over de vragenstellerij van Ton. Zij smeekt hem daar mee door te gaan." Bij juichen denk ik aan de armen in de lucht en aan op en neer springen. Bij smeken denk ik aan een knieval en aan de handen in smeekbede bijeen. Wat een eenvoudige bemoediging van mijn pen al niet aan fantasie kan ontekenen bij de gemiddelde lezer. Het beeld van Mw. van Almelo afwisselend springend en armen zwaaiend en op de knieen vallend en smekend, ik wist niet dat ik het in me had. Dank :-)
Naam:
Ton Hettema
Datum:
7 januari 2018
We hadden het hier al over in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En er is NIETS veranderd. Al Gore mocht deze issue weer oprakelen toen hij (net als Hillary) geen president kon worden. In ruil voor het afzien van protest (tegen de stemmen telling in Florida tegen George W Bush) kreeg hij steun voor zijn streven om de eerst global warming miljardair te worden. Met als bonus een Nobelprijs. Goeie deal toch?
Het hele sprookje over CO2 en Global War(monger)ing is, net als het Rusland verhaal en de 'collusion' van team Trump, uit de duim gezogen van lucratief gesubsidieerde lawyers en wetensgappers. Maar zelfs daar gaat het niet over.

Waar het wél over gaat is de, nu al een dik jaar durende, hetze of heksenjacht tegen Trump (die ik noodgedwongen verdedig tegen al die hersenloze emojo's die niet kunnen uitstaan dat ze hun zin niet krijgen) (dat er eindelijk een vrouw president zou worden -wat een kolder- ) en die klaarkomen op het heerlijke gevoel hun 'eigen mening' in alle kranten en op tv bevestigd te zien.

Dezelfde hersenloze meute zie je sinds een twintigtal jaren Geert verguizen en sinds een jaartje hoort Thierry ook bij de club paria's.
Er is rijm noch reden, ratio noch raad, en ik verdenk zowel links als rechts ervan dat ze alleen maar op de man of vrouw spelen en geen moment, geen seconde de tijd en aandacht nemen om langs de personen en langs hun eigen idiotologie te kijken naar WAAR HET OM GAAT:... (en hier valt iedereen stil)
www.youtube.com/watch?v=DGOMtTQFxh0

Hoe langer je een leugen volhoudt, hoe vaster die wordt verankerd in het schaapjesvolk en hoe onmogelijker het wordt die uit te roeien of te weerleggen. Vooral wanneer de wetenschatters zich ermee gaan bemoeien en hun computers aan het rekenen zetten en modellen gaan maken om voorspellingen te doen, waarmee voor en tegenstanders elkaar dan (tweedehands) om de oren kunnen slaan.

Dat is inderdaad eindeloos, oeverloos en wat mij betreft zinloos.

Maar ik wou niet flauw wezen en zal dat ook niet worden.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
7 januari 2018
Alle tekenen wijzen erop dat Donald Trump binnen afzienbare tijd het veld moet gaan ruimen. Zijn Fake White House is een slap ouwehoerend kaartenhuis, dat op instorten staat. Hij liegt, dat hij barst! Het is de hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen!...
Naam:
Karel Jong
Datum:
7 januari 2018
Of de poging om ons als gewone lezers van deze site te overtuigen van het graafwerk van Ton, is allerminst zeker. De scheiding der geesten tussen de gewone mens en een fenomeen als Hettema is volgens hem akelig groot. Eenvoudige lezers, waartoe ik zelf ook behoor, hebben relatief weinig tijd en vaak onvoldoende vermogens om al dat hardnekkige spitwerk van ons Hettema ook maar te evenaren. Laats taan te doorgronden. Dat wordt des te lastiger omdat Hettema helaas wat mij betreft de kunst van de uitleg en de criteria voor een column on voldoende beheerst. Het is vaker gezegd, maar zijn trots etaleren van kennis uit boekjes, sites, discussiegroepen of google wordt vaak gegoten in rijk bedoeld taalgebruik, met veel opsommjingen, onderbroken door komma's of toegelicht tussen haken. Alles dient om de wijsheid van Ton erin te rammen. Bij mij dus niet. Mommers raakt terecht een kwetsbaar puntje aan. Mw. van Almelo juicht over de vragenstellerij van Ton. Zij smeekt hem daar mee door te gaan. Goed idee, maar dan op een ander type site. Of op een ander tabblad als Beschouwingen. Maar absoluut niet als columnist, als het aan mij ligt. Nog eens uitleggen? Geen beginnen aan...
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
7 januari 2018
Je besteedt de helft van de column eraan om ons te vertellen dat er geen beginnen aan is. Dan begin je toch met het aanhalen van een paar feiten die op iedere gewone site met gewone informatie - bijvoorbeeld greenpeace - te lezen is en bij velen van ons al welbekend zijn, waaraan je vervolgens conclusies verbindt die hetgeen je wilt beweren niet verklaren.

Ontbossing is inderdaad een groot probleem voor het steeds maar stijgende CO2 gehalte dat ons klimaat bedreigt en de aarde opwarmt en het behelst zelfs 12% van het probleem, wat nog een groter aandeel is dan het autoverkeer. Daarom is het inderdaad zo belangrijk om bomen te planten, tuinen groen te houden, groene daken aan te leggen, enz. Dat doen we dus ook en dat wordt al jaren door de overheid gestimuleerd en gesubsidieerd.

Helaas kan enkel al die aanleg van groen de schade van alle schadelijke CO2 niet teniet doen, zelfs niet van de steeds maar verder gaande wereldwijde ontbossing, en zeker niet van de overige 88% vervuiling. Om dat tegen te gaan zullen koolmijnen moeten sluiten, vliegvelden vluchten moeten minderen, auto's schoner moeten gaan rijden en zullen zoveel mogelijk huizen bedekt moeten worden met zonnepanelen. Ik verwijs de lezer graag naar de site van urgenda.nl
Naam:
Hanneke van Almelo
Datum:
6 januari 2018
Ook al ben ik niet GM of JR, ik waardeer je poging, Ton. Blijf ons vooral wakker schudden, blijf vooral vraagtekens plaatsen bij wat we geneigd zijn voor lief aan te nemen, houd ons scherp. Dank.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)