Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Begrijpelijk

Vorige week, op 22 november, zijn er in de Tweede Kamer, ik heb het opgezocht, 93 moties ingediend. Een van die moties kwam van vier coalitiegenoten en betreft het bevorderen van eenvoudig taalgebruik in de rechtspraak. De indieners legden uit dat rechters zich zouden moeten bekwamen in het hanteren van Nederlands niveau B1. De overheid streeft er zelf immers ook naar om de taal op de sites tot jip- en janneketaalniveau terug te brengen.

Getriggerd door dit bericht besloot ik de site van de rijksoverheid te raadplegen. Daar vond ik dat taalniveau B1 zich kenmerkt

“door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen.

De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:
• duidelijke titel en tussenkoppen;
• actieve schrijfstijl met voorbeelden;
• eenvoudige woorden die iedereen kent;
• korte en duidelijke zinnen.”

Dat zou dus betekenen dat de schakeringen die in decennialange, zo niet eeuwenlange beoefening van de rechtsgeleerdheid zijn opgebouwd, niet langer meer in vonnissen kunnen worden opgenomen. De onderbouwing van een vonnis zal, ten gevolge van het gebruik van simpeler taal, minder genuanceerd tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

Als ik het goed begrepen heb, willen de motie-indieners dus liever dat rechters wanneer ze vinden dat de verdachte schuld heeft in hun uitspraak voortaan het woord “stout” gebruiken en het woord “braaf” wanneer zij hem vrijspreken. Ongeveer zoals in het boek van Sinterklaas. Wat kan een weldenkend mens daarop tegen hebben?

Dit is de tekst van de motie:

-----
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het taalgebruik dat de rechterlijke macht in uitspraken gebruikt voor veel mensen lastig te begrijpen is;

overwegende dat hierdoor een kloof tussen de rechterlijke macht en de samenleving kan ontstaan;

overwegende dat het wenselijk is om meer begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken te gaan gebruiken;

constaterende dat de rijksoverheid om deze kloof met de samenleving te verkleinen het B1-taalniveau hanteert;

verzoekt de regering, met de Raad voor de rechtspraak de mogelijkheden te gaan bespreken om meer begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken te gaan gebruiken en de Kamer per brief over deze mogelijkheden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen
Van der Graaf
Van Dam
Van Oosten
-----

Ach, misschien zal het uiteindelijk toch niet zo’n vaart lopen.

Schrijver: Hanneke van Almelo, 28 november 2018


Geplaatst in de categorie: politiek

4.0 met 4 stemmen 151Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)