Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

APOCALYPS

En het geschiedde in die dagen dat er een kwaadaardige wolk van verstandsverbijstering over de mensheid nederdaalde.

En ik zag hoe duistere machten van tweedracht, onverzoenlijke verdeeldheid zaaiden in de hoofden en harten van het mensenvolk dat op aarde de continenten beheerste die door oceanen van water waren gescheiden en verbonden.

En er verscheen een lichtpunt aan het nachtelijk firmament, een nauwelijks waarneembaar naderende reuzenplaneet, in een baan die eens in de tweeduizend aardjaren het magnetische patroon van dat zonnestelsel, het fragiele evenwicht van de op elkaar afgestemde rondgangen, zodanig verstoorde dat sommigen het einde van een oud era en de komst van een nieuwe epoche voorvoelden.

Nog waren er slechts weinigen die erin slaagden, met inzet van alle geesteskracht die ze konden opbrengen, de mondiale verdwazing het hoofd te bieden, temidden van de als een virus om zich heen grijpende bezetenheid, die een alarmerend groeiende kudde slachtoffers van deze kosmische krankzinnigheid opeiste.

En ik zag hoe de, eens verstandige en redelijke, communicatie tussen de volkeren, de rassen, de stammen en zelfs binnen de kleinste eenheden der gezinnen, vergiftigd werd door het wantrouwen, de achterdocht, de scepsis en zelfs door moedwillige vertroebeling die het gevolg was van de duivelse dampen die in de atmosfeer waren geïnjecteerd.

Was het een natuurramp? Was het een voorspel? Een noodzakelijke afbraak van bestaande structuren die niet langer levensvatbaar zouden zijn in de imminente kosmische evolutie die hen wachtte?
Waren de eeuwenlang gevestigde patronen van door de volkeren bedachte omgangsvormen en culturele verworvenheden antithese geworden voor de door hogere machten noodzakelijk bevonden toekomstplannen?

In het diepste geheim, op zekere verborgen locaties, buiten het bereik van de overal spiedende overheids-camera’s, en met bewuste vermijding van de in die tijd op grote schaal toegepaste massamedia, kwamen telepathisch met elkaar in contact staande individuen bijeen om de noodlottige en urgente situatie te bespreken.

Men realiseerde zich dat er nieuwe grondslagen van intermenselijke omgang en samenwerking noodzakelijk waren om deze geconstateerde apocalyps het hoofd te bieden.

Men construeerde met eenvoudige materialen bepaalde beschermde verblijfsplaatsen, waartoe de ogen en oren en tongen van wantrouwen geen toegang hadden.

Aldus ontwikkelde deze naamloze en gezichtloze groep, in harmonie, overleg en helderheid van geest, gedreven door de dwingende urgentie van de op handen zijnde catastrofe, onder schier onmenselijke druk van de om zich heen grijpende epidemie van verstandsverbijstering, de blauwdruk die het toekomstige menselijk ras nodig zou hebben om onder de nieuwe omstandigheden in overeenstemming met de nieuwe voorwaarden de volgende fase van menselijke ontwikkeling aan te vangen.

En ik zag hoe krachten vanuit diepere lagen van het universum met spanning toezagen hoe deze vuurproef voor het voortbestaan van deze prachtige blauwe planeet en haar zusters en broeders zou verlopen.

En ook de goden, halfgoden, sferen en tronen van het plaatselijke melkwegstelsel spanden zich tot het uiterste in om, via open geestkanalen en bepaalde tekenen aan de hemelen, bevestiging te sturen aan de raad van wijzen die zich had gevormd.

En, terwijl de geest van verdeeldheid en antagonisme steeds meer slachtoffers maakte, veroorzaakte de geestkracht van de raad een beschermende dôme waarbinnen de destructieve kracht geen invloed kon uitoefenen.

Aldus voltrok zich op deze vermaledijde en gezegende planeet een weergaloos veranderingsproces, dat met behulp van alles en allen die de toekomst belangrijker achtten dan zichzelf, in gang werd gezet en dat tot heden erin geslaagd is uit de greep te blijven van dat wat de mensheid in eeuwige herhaling gevangen wil houden..

Schrijver: Ton Hettema, 4 februari 2017


Geplaatst in de categorie: rampen

3.3 met 3 stemmen 2.184Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)