Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

Poortwachters

Vandaag zag ik dat George van Houts een nieuwe theatertour aan het maken is: Kom Plot.
Het gaat dit keer over de gebeurtenissen rond de dag van 11 september 2001 in New York.

Je kunt van GvH gehoord hebben vanwege theaterprogramma's die gaan over misstanden in de rafelranden van de samenleving. De Verleiders heet zijn gezelschap, als ik me niet vergis.

Ik zag maar een klein fragment, waarin Jeroen Pauw hem op zijn eigen ijdele manier een vraag stelde. Of George twijfelde dat er vliegtuigen in de Twin towers waren gevlogen, of de Twin towers binnen waren gevlogen.
Hij antwoordde dat het niet zeker was of het hier ging om vliegtuigen of drones.
Ook stond niet vast dat die vliegende objecten de 'gekaapte' passagiersvliegtuigen waren en of ze gevlogen werden door de Saoedi-Arabische terroristen, die zoals beweerd de besturing hadden overgenomen.

Ik vind hem een dappere man, die George van Houts.
Er is een hoop moed voor nodig om de hoon te weerstaan van politiek correct Nederland.

Maar tegelijk was ik verbaasd en geschokt door het niveau van onwetendheid over deze kwestie dat geëtaleerd werd door de andere gasten rond de praattafel.

Even later las ik enkele commentaren van andere nitwits op verschillende blogs en sites. Daar was het zo mogelijk nog bedroevender gesteld met de mate van bereidheid om het officieel verkondigde verhaal van Al Qaida en de kapers (het moderne Ali Baba en de veertig rovers) kritisch en feitelijk, scherpzinnig en onderzoekend tegemoet te treden.

Ik vroeg me, zelfonderzoekend, af waarom ik toch zo'n viscerale weerzin reactie heb jegens de kudde lemmingen die toch mijn medemensen heten te zijn. Daarover ging ik toch minstens een uurtje met mezelf in conclaaf.

Ik kwam uit bij het woord Poortwachters.

Poortwachters zijn zelfverklaarde en zelfbenoemde vrijwilligers die de taak op zich hebben genomen om degenen die de officiële geschiedschrijving bepalen te beschermen tegen partybrekers.
Het zijn mensen die in clubjes als Skepsis bij elkaar komen om de hielen (en andere lichaamsdelen) te likken van degenen die de waarheid in pacht denken te hebben.
Die met hun onvermoeibare, want door schier religieus emotioneel fanatisme gedreven hardnekkigheid, proberen te bewerkstelligen dat dat gezeur over wat er allemaal niet klopt aan het geplugde verhaal stopt.

Ze bewaken de poort waarachter zich de werkelijke feitelijkheden bevinden van al datgene wat voor de gewone mens verborgen wordt gehouden; ze richten grote schermen op, slepen dranghekken aan en markeren het verboden gebied met rood-witte linten waarachter de 3000 lijken liggen die we niet mogen zien.

Of ze pakken dikke zwarte stiften om alle regels onleesbaar te maken in de rapporten die officiële instanties vrijgeven (als ze daartoe worden gedwongen) om dan doodleuk te verklaren dat die onleesbare teksten staatsgevaarlijke informatie (kunnen) bevatten.

Als je, zoals ik en miljoenen mensen met mij, wél de moeite hebt genomen om jarenlang de koele feiten op te graven (de werkelijke onderste stenen, beste Mark) en veel tijd hebt geïnvesteerd in het kritisch lezen van zeer uiteenlopende bronnen, en verbindingen hebt gelegd tussen de gebeurtenissen, de betrokken personen en de omstandigheden, kun je -terugkijkend- je nauwelijks meer voorstellen hoe onwetend je zelf was voordat de ware omvang van de samenzwering tot je doordrong.

Red Pill noemen sommigen dat, met als referentie de geniale film 'the Matrix', waarin Neo (de hoofdrolspeler die de gewone mens vertegenwoordigt) de keuze krijgt om een pil te slikken die hem de schellen van de ogen zullen doen vallen, zodat hij de leugen kan doorzien.

De Poortwachters zijn de mannen (Agent Smith en zijn trawanten) die met alle macht en middelen proberen te voorkomen dat mensen ontwaken uit de virtuele film waarmee ze worden gehypnotiseerd (zodat ze er niet achter komen dat hun vitale energieën in feite worden gebruikt voor andere doeleinden).

Het is bijkans onverdraaglijk om de agenten aan het werk te zien die -misschien zelfs zonder het te beseffen- de leugens verdedigen die door de massahypnose van onze media in bijna alle hoofden van de bevolking zijn gezaaid over zaken als September de elfde.

Ik zou iedereen willen aanraden om naar het theater-college van George van Houts te gaan en daar op zijn minst de openheid van geest mee te brengen die als tegengif kan werken voor alle zotte koek die een gemiddeld levend mens vandaag de dag voor en achter z'n kiezen krijgt.

Belangrijk is het om de hier volgende notie in acht te nemen.

Want een duchtig obstakel dat het toelaten van een andere kijk op de (recente) geschiedenis kan verhinderen, is immers het interne psychologische mechanisme van de Cognitieve Dissonantie.

Cognitieve Dissonantie is het niet toelaten van nieuwe kennis vanwege de wrijving (zoals valse tonen kunnen wringen) tussen een nieuwe kijk, een nieuw gezichtspunt, en het oude idee dat wortel heeft geschoten in de cognitie (de mentale processen) van de persoon.

Het gewicht, de kritische massa, van het gesedimenteerde (aangekoekte) wereldbeeld zal nieuwe inzichten makkelijk kunnen verwerpen, in een proces dat lijkt op afstoting of 'n allergische reactie.

Kortom, er is genoeg puin en betonstof om eens stevig over na te denken tijdens en na een avondje inspannend theater..

Schrijver: Ton Hettema, 7 april 2018


Geplaatst in de categorie: toneel

2.2 met 13 stemmen 4.213Er zijn 23 reacties op deze inzending:

Naam:
Ton Hettema
Datum:
12 april 2018
Günter Schulz, je bent een volleerd bemiddelaar. Ik kan me uit je toon voorstellen dat je een milde persoon bent met een gave tot vredestichten.
Je observaties zijn juist, voor zover ik kan zien.

Wat betreft de portee van deze column: die gaat over mensen die zonder kennis van zaken een standpunt verdedigen (door dik en dun) dat hen is verteld/wijsgemaakt door leugenaars, en die met grote stelligheid (door hun bewust in stand gehouden onwetendheid en geestelijke luiheid) die leugens verdedigen, en daarmee medeplichtig zijn aan het voortbestaan ervan.
Ze halen daartoe alle drogredenen, afleidingsmanoeuvres en verdachtmakingen uit hun eigen bezemkast om hun straatje schoon te vegen, alsof ze niet hoeven te voldoen aan de criteria die ze van anderen eisen.
Ik ben geen mild persoon.
Wel een man die bovenal een liefde heeft voor de waarheid, voor eerlijke mensen, voor authenticiteit en die een hekel heeft aan moraalridders en hypocrieten.
Ik heb geen tolerantie voor drammers als meneer Carillon die elke gelegenheid aangrijpen om hun 'mening' over andermans woordgebruik, schrijfstijl of rubriekkeuze te ventileren.
En tenslotte heb ik er absoluut geen bezwaar tegen om hier af en toe eens flink met elkaar te sparren.
Ik ben tenslotte de enige die mijn eigen integriteit kan verdedigen, hetgeen ik met plezier en met vuur en zwaard doe, zoals je terecht opmerkt..
Naam:
Karel Jong
Datum:
11 april 2018
Mooie nuances brengt Gunter aan. De schrijver is echter geenszins zielig. De realiteit is vaker, dat de schrijver bewust of onbewust de licht ironische toon verlaat om snel tot een vorm van verhevenheid te komen. Althans, zo lijkt het. Mogelijk is het opzet. Dat levert een warboel op aan reacties. Dat zorgt vervolgens weer voor extra attentie. Het is daarbij de schrijver zelf die bijna na elk commentaar kiest voor in beton gegoten arrogantie. En boosheid laat heersen over een lichte, humoristische toon.

Elke relativering wordt dan door de auteur verkrampt vermeden. Dan krijg je dus zo'n draadje als dit. Voor een keer niet zo erg. Maar ik zal hieraan bij dit type columns als commentator niet meer meewerken. Dat scheelt weer. Het heeft- zoals zo vaak betoogd- niks te maken met het onderwerp zelf. Complotten, diep gaan, tegen de stroom ingaan, het is op zich prima. Eigen keuze van de schrijver. Mij gaat het vooral om stijl en vorm. En vaak zijn de Hettema columns meer geschikt voor Beschouwingen tabblad.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
11 april 2018
Email:
agschulzziggo.nl
Beste Ton,
"Poortwachters" is weer een dagcolumn van jouw hand in een schrijfstijl die wij van jouw gewend zijn. Ik heb zelf wel eens gememoreerd dat ik sommige begrippen, de uitleg en de gedachten erachter en het bezigen van soms ingewikkelde formuleringen als moeilijk ervaar. Toch ben ik altijd benieuwd naar de aanleiding aan de hand waarvan jij je bijdrage vormgeeft en enkele thema's hebben zelfs mijn oprechte belangstelling.

Ik vind het een normale zaak, dat het een ieder vrijstaat haar of zijn reactie te geven, ook al lijken sommige argumenten haaks op de door jouw bedoelde en omschreven mening en argumentatie te staan. Vandaag kreeg ik weer eens deze column onder ogen en . . . ik was werkelijk stomverbaasd. De toonzetting van de reacties lijkt gaandeweg te veranderen van vriendelijk, opbouwend kritisch tot bijna scherp en vijandelijk overkomend.

In mijn beleving zijn reacties altijd welkom en betekenen soms voor de ingezonden bijdrage een verrijking en zomede een zekere meerwaarde. Op dit moment benadert de hoeveelheid tekst van de reacties zelfs die van jouw column of heeft deze inmiddels overschreden. Natuurlijk verdedig jij jouw standpunten te vuur en te zwaard maar jouw licht ironisch en/of humoristisch bedoelde ondertoon komt voor een kritische lezer wellicht grimmig en derhalve minder geloofwaardig over.

Wanneer het geheel, jouw column inclusief de reacties, in boekvorm zou worden uitgegeven (vooruit, een heel klein en dun boekje), dan is het niet denkbeeldig dat de verkoop ervan, dankzij al het bovenstaande, zou lopen als een trein. - Maak je dus verder niet al te boos, want uiteindelijk lezen we je toch altijd weer.
Naam:
Karel Jong
Datum:
11 april 2018
In jouw stijl dan nog even. Beste Ton, ik gun jou zo een meer kalme benadering in je schrijfproces. Ik zie dat je ongeschikt bent voor discussie. Mijn beeld van het schoolplein acht ik treffend in dit verband. Nu schreeuw je weer dat ik mij vreselijk opwind.

In mijn commentaren toon ik mij kalm. Ik ga wel steeds structureel in op jouw vormgeving van de inhoudelijke discussie. Dus je proza, de voorbeelden, het onnodige gebruik van deftige formuleringen, de lengte, de toonzetting, en al helemaal op je stijl van omgaan met commentaren in dit draadje.

Voor mij gaat het helemaal niet of ik de ramp met de Twin Towers wel of niet grondig heb onderzocht. Trouwens, wie is Karel Jong dat hij zo'n enorme gebeurtenis 'onderzoekt'? Bovendien is dit een schrijfsite. En geen complot platform. Al met al demonstreer je een hoop gekkigheid in dit draadje. Jammer, niet nodig.

Ongetwijfeld kom je straks weer met een bozigheidje of een jij-bak. Dit lange draadje heb jij toch maar voor elkaar gekregen. Ik zal bij dit type columns van jou geen reactie meer geven. Mijn punten heb ik al lang gemaakt. En zo leuk is dat gedoe over jou nu ook weer niet.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
10 april 2018
@KJ Ik wed dat je nog geen seconde hebt besteed aan het onderzoeken van wat er werkelijk gebeurd is op 9/11; en dat je je alleen maar zo verschrikkelijk opwindt om dat niet onder ogen te hoeven zien..
Naam:
Karel Jong
Datum:
10 april 2018
Hettema scharrelt nog eenmaal langs het schoolplein. Hij roept, dat hij toch lekker gelijk heeft. En alles wat de plaaggeesten zeggen, dat zijn ze natuurlijk zelf. Ofwel: 'Dank voor jullie onwrikbare opinies; ze illustreren perfect waarom de schurken van deze wereld zich nooit zorgen hoeven te maken over hun eventuele demasqué.' Ton toch. Wees inderdaad jezelf, maar overdrijf dit niet.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
10 april 2018
Zo, dat was weer een aardig, stevig robbertje verbaal worstelen. Goed gedaan allemaal. Dank voor jullie onwrikbare opinies; ze illustreren perfect waarom de schurken van deze wereld zich nooit zorgen hoeven te maken over hun eventuele demasqué.
Ik geef jullie nog even een uitspraak mee van de cultuurfilosoof Marshall McLuhan: 'Alleen triviale geheimen moet je verbergen. Belangrijke geheimen worden verborgen achter het scherm van collectieve ongeloof...'

Op naar de volgende onthulling!
Ik heb er zin an..
Naam:
Karel Jong
Datum:
9 april 2018
Het jij-bakken en etiketteren van de commentaren is in de laatste reactie van de schrijver bijzonder treffend. Kort gezegd: Ton weet het. En de reageerders zijn harteloze sukkels. Willen niets onderzoeken. Zijn ijskoud en onverschillig ten aanzien van misdaden door overheden begaan. Laten zich in smurfensnot dompelen van propaganda en misleiding. Enzovoort, het liedje dat de musicus Hettema al zo lang zingt. Mogelijk heeft Ton ruim gevoel voor harmonie in de composities.

Maar op deze onvolprezen schrijfsite lijkt hij een beetje op een stampvoetend manneke, wat mij betreft. Het aantal lezers stijgt aardig. Ik taxeer, dat dit eerder komt door de commentaren en de daarop volgende verbale kippendrift van de auteur. En niet direct door het frisse, originele en inhoudelijke proza, van de auteur. En ja, ik houd op zich van tegen de stroom inroeien. Maar niet zo van dit type columns. Wellicht mag dit draadje op korte termijn sterven in schoonheid?
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
9 april 2018
Ik heb geen enkele behoefte aan jouw uitleg, paternalistische Ton. Maar dat je nooit eens iets met argumenten onderbouwt inzake jouw visie op het politieke wereldtoneel, daarmee verworden je colums ter zake tot een opsomming van holle frasen en inhoudsloze kreten die inderdaad behoorlijk paranoïde overkomen.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
9 april 2018
@GM Ik dacht dat het artikeltje over betutteling van jouw hand was. En nee, het ging niet om het 'gunnen', maar over je maternalistische boodschap dat jij door wel eens 'die site's met die 'paranoia informatie' te bezoeken (deze betiteling zegt al genoeg over je potdichte vooringenomenheid), in je almachtige geestelijke superioriteit (die m.i. niets anders is dan mentale luiheid en conformisme), doorziet dat GvH's motieven even gemakzuchtig zouden zijn als jouw beschuldigingen.
Je hebt je blijkbaar nog nooit in de materie verdiept; het zou eerlijk zijn om dat maar gewoon toe te geven, in plaats van anderen te attaqueren of hen te verwijten dat ze het jou niet uitleggen..

@KJ De nuance tussen repliek en klagen ontgaat je blijkbaar. Wat ik aangeef is, dat mijn onschuldige (want nog niet eens ingaand op de vele, vele, de werkelijkheid tartende, anomalieën in het officiële 9/11 rapport) artikeltje al zo'n stortvloed van verdachtmakingen oplevert, dat een neutraal persoon hierdoor zou kunnen zien hoezeer de door kranten, tv programma's en overheidspropaganda gehersenspoelde menigte (ook gij Brutus) zich (zonder enige kennis van zaken) opwerpt als verdedigers, rechters, juristen en executeurs van degenen van wie ze vermoeden dat die er dissidente meningen op na houden..

@JR Het siert je dat je je niet kunt indenken dat een regering (die immers een contract met z'n burgers aangaat om ze te beschermen) een zo ongelooflijke misdaad tegen het eigen volk zou plegen. Het argument dat GvH (maar het is helemaal 'zijn' verhaal niet) en eigenlijk niemand kanttekeningen zou mogen zetten bij zo'n intriest menselijk drama, omdat het ... zo verschrikkelijk ... erg en ... zo onuitspreekbaar ... afschuwelijk is, vind ik emotionele blackmail van de bovenste plank. Dan zou je misbruik van kinderen door geestelijken, of oorlogsmisdaden door Nederlandse soldaten, of buitensporig geweld van politie tegen burgers etc. niet mogen aankaarten. Dan zou rechtvaardigheid en bestraffing van schuldigen, wegens het onvermogen dwars door (je eigen of collectieve) emoties heen naar de werkelijke toedracht van een misdaad te zoeken, wegens onmacht afgeschaft worden.
Zouden de eer en de schone nagedachtenis van de onschuldige slachtoffers niet juist van ons EISEN dat deze duivelse wreedheid tot onder de bodem moet worden opgehelderd?
Naam:
Lezer
Datum:
9 april 2018
Gelezen.
Morgen weer een dag zegt men, en ook een (zeer waarschijnlijk !? ) nieuwe Dagcolumn.
Naam:
Karel Jong
Datum:
9 april 2018
Verrassend en jammer, hoe Ton Hettema hier in zijn opgewonden commentaar op de commentaren zich een tikje aan de huilerige kant laat kennen. Ik had hem steviger gedacht. En jammer, omdat de schrijver zelf door zijn zelfbewuste of eigenwijze aanpak reacties uitlokt. Of is dat geenszins de bedoeling? Tenzij Hettema 'met zijn taal' en via zijn 'schedelgaten' slechts een Geheim Dagboek wil bijhouden. En liever niet aan lezers denkt. Maar dat vermoed ik toch niet.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
9 april 2018
Grappig. Onze hoe-kunnen-jullie-nou-niet-zien-wat-ik-zie Ton voelt zich betutteld. Grappig. Want dat was ook mijn bedoeling. Ik hoefde alleen maar zijn eigen zinnetje te kopiëren van zijn reactie aan JR, over dat hij het hem zo gunt.. en hoppa! Ton hapt toe. Hij voelt zich betutteld nu ik het hem gun.. Grappig. Heel grappig. Iets met een koekje en eigen deeg.

Ik raad je aan je eigen columns van de afgelopen twee jaren nog eens te lezen, Ton. Even tellen hoe vaak je de andere schrijvers van deze site betutteld hebt met je vermeende überwijsheid over alles wat er op het politieke wereldtoneel gebeurt.

Ventileer gerust je eigen mening, maar probeer het eens te staven met argumenten. Je klaagt al jaren over de meningen van anderen, die overigens vaak zeer gedegen onderbouwd hier op deze site worden weergegeven. Probeer dat zelf nou ook eens. Ik heb je daar al eens eerder toe uitgenodigd. En ik snap maar niet dat je dat niet voor elkaar krijgt.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
9 april 2018
Ik doorzie de schijnlagen van de status quo verdedigers heus wel en ik heb genoeg inzicht in de donkere krochten van de menselijke, collectieve ziel om net als jij zo de nodige kanttekeningen te zetten bij de valse dingen, die de machthebbers ons willen doen geloven, maar met een voldongen ramp als het doorboren en vernietigen van de Twin Towers spot je gewoon niet. Uit naam van de onschuldige slachtoffers. Ik neem het die naarling George erg kwalijk, dat hij die ramp misbruikt voor eigengewin. Het is pure aandachttrekkerij van die mislukte, potsierlijke, om de kick tegendraadse entertainer! Je spreekt over 'op wanhoop en angst gebaseerde agressie'. In die drie emoties kan ik mijzelf absoluut niet vinden, integendeel juist! En andere realisten delen die mening vast met mij. Wat wil die George nou in feite beweren? Dat Amerika zelf achter die aanslagen op de Twin Towers zit? Om islamitische terroristen in een kwaad daglicht te stellen? Zo'n krankzinnig idee geloof je toch zelf ook niet! Het is duidelijk aangetoond, dat er sprake was van islamitisch terrorisme, zoals dat daarna ook in Europa heeft plaatsgevonden. Neem o.a. Nice, Parijs, Londen, Barcelona, Keulen en Brussel. Je kunt dat wel willen bagatelliseren of verdraaien, het is helaas niet anders. Verder vind ik ook dat je probeert mee te liften met de dwarse mening van knotsgekke George door hem als een klokkenluider op te hemelen, wat hij absoluut niet is. Maffe George, beste Ton, is een grote oplichter, die jou om de tuin heeft geleid met zijn griezelverhalen en uit de duim gezogen falsificaties. En dan dat gelok met zijn goudstaafje, man, word wakker, die sensatiezuchtige ramptoerist spoort echt niet! (-)
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
9 april 2018
Voor alle mensen die twijfelen aan de beelden van 9/11 adviseer ik een bril van Pearle of één van die andere opticiens...!
Naam:
Ton Hettema
Datum:
8 april 2018
@JR, KJ en GM:
..en dan schrijf ik nog alleen maar OVER de voorstelling van George van Houts..
..en dan alleen nog maar OVER dat je er naar toe ZOU KUNNEN gaan..
..en ik zeg nog HELEMAAL NIETS over de zaak van 9/11..
..en dan krijg IK al al deze betuttelende reacties (jazeker KJ en GM)..
..en dan vraag ik alleen maar een beetje sympathie voor de dappere George..
..en alleen maar in de taal die natuurlijk voor mij is (als je dat nu nog niet in de schedelgaten hebt KJ..)..
..dan moet je toch wel verstoken zijn van de meest minimale mate van zelfreflectie om dan alsnog zo'n reactie te plaatsen..
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
8 april 2018
Een acteur en cabaretier die in de nadagen van financiële crisis brood op de plank nodig heeft en aan valse politiek bedrijven geld wil verdienen. Hoe duur zou zo'n kaartje zijn.

Weet je, Ton, ik lees die sites met die paranoia informatie waar jij zo op kickt, ook. Maar ik doorzie de leugens en laat me er niet door opfokken. Dat gun ik jou ook. Relax. Het komt allemaal goed.
Naam:
Karel Jong
Datum:
8 april 2018
Voor mij in helaas weer moeizaam proza worstelt Hettema voor de zoveelste keer met complotten, onbegrip bij sukkels, en het licht zien door de werkelijke vorsers van teksten, welke ook nog eens de juiste tegels weten te lichten.

Hettema voldoet wat mij betreft in deze bijdrage aan de laatste recensies over de Verleiders: op hoge toon brallen en af en toe een archaisch taalgebruik hanteren (viscerale weerzin) om minder taalrijk ingestelde lezers te weren. Ofwel om een zekere deftigheid te etaleren.

De eerste voorstellingen van De verleiders waren volgens kenners heel goed. Prima om ook via actueel theater door mechanismen heen te prikken. Nog beter om via goede onderzoeksjournalistiek tegels te lichten, beerputten te openen, en aanleiding te zijn voor vormen van maatschappelijke repararatie.

Alleen- ik beweer dit niet voor het eerst- niet via de columns van Hettema. Deze bevorderen bij mij irritatie. En niet in creatieve zin. Het prikkelt eerder tot wegwuiven. De columns over dit onderwerp binden tot niets. Ja, een staartje commentaren, op grond waarvan Hettema vast denkt de discussie eindelijk te hebben opgebroken.

Karel Jong legt het nog eenmaal uit: met de algemene ontwikkeling van Hettema is niks mis. Zijn onderwerpkeuze is zijn eigen zaak. De angsten, de complotten, ontrafel deze maar. Voor mij is de vorm/taal in deze columns echter minder tot zeer ongeschikt. Dat is eigenlijk alles.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
8 april 2018
Goed dat je even een tegenstem laat horen, beste Joanan. Daarmee laat je de op wanhoop en angst gebaseerde agressie zien die dappere fluitblazers als George te incasseren hebben van de vrijwillige, aan officiële verhalen verslaafde, poortwachters van de status quo..
Jammer, je zult het nooit begrijpen.
Terwijl ik het je van harte gun..
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
7 april 2018
Ik zag George van Houts ook tekeer gaan bij de voorgeprogrammeerde braverik Jeroen Pauw. George was volkomen gestrest en akelig paranoia. Hij bouwt zijn ideeën op gebakken lucht en ordinaire sensatiezucht. De daders waren meedogenloze, islamitische terroristen en ze zijn uitgebreid onder de loep genomen, o.a. door bewakingscamera's. George wil ons doen geloven, dat één toren met dynamiet is vernietigd, gezien de manier waarop die instortte. Hij doet aan mindpenetratie, want een binnenstormend vliegtuig kan exact hetzelfde effect teweeg brengen. Bovendien waren die twee vliegtuigen duidelijk zichtbaar de oorzaak van deze vreselijke ramp. Door 'The Matrix' aan te halen, denk je wellicht George's visie te ondersteunen, maar dat zie ik anders: je vergroot daarmee juist het paranoia-gedachtegoed van deze branieschopper en charlatan, die volkomen rijp voor opname is. Triest dat je de donquichotterie van meesterfantast George nog steeds niet doorzien hebt. Komt wel.
Naam:
An Terlouw
Datum:
7 april 2018
Het vertrouwde loslaten is beangstigend Ton. Op oudere leeftijd moet je al blij zijn “ mee te kunnen komen”
Naam:
Ton Hettema
Datum:
7 april 2018
Inderdaad, Hanneke, je trekt terecht de pointe van mijn betoog door tot het 'eigen' persoonlijke vertelsel dat het zelfbeeld van het individu uitmaakt.
Het ontmythologiseren van onze eigen homevideo is een ontluisterende zaak, maar levert een onbetaalbare bonus op aan inzicht, openheid en bescheidenheid.
Bovendien, zoals je beschrijft, blijft er een schoon persoon achter, die volop in communicatie staat met de werkelijke wereld vol mysterie en liefde..
Naam:
Hanneke van Almelo
Datum:
7 april 2018
Ja, Ton. We zijn bang de bekende kaders los te laten.

"Who would you be without your story?" is de titel van een heel verhelderend boek. Ik kan me die vraag niet vaak genoeg stellen. Want wat houd je over als je "het verhaal", het construct, loslaat?

Dame zit, dame leest, dame hoort vogeltjes fluiten. Dame klikt verzenden.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)