Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

CORONAPOLONAISE DEEL VIER

Vandaag weer stevig op jacht geweest naar de Corona Mythen en Sagen die tezamen het internationale steigerstaketsel hebben opgericht dat rondom alle werkelijk Kathedrale onderwerpen van gesprek is opgetrokken.
Alsof een Chinese Muur van ondoordringbare mistbanken alle belangrijke zaken van de Mensheid heeft verstikt.
Bijna iedere persoon die ik tegenkom lijkt bezeten van dezelfde Demonen van het Pandemonische Panopticum die de Wereldleiders hebben overgenomen. Geïnfiltreerd. Gekaapt. Gebodysnatched. Iedereen lijkt in synchrone beweging meegevoerd door de Corona Polonaise. Er is geen houden aan.
Of is het een Wals? Een stoomwals van bezetenheid als van Dukas, Ravel of Shostakowitsch.
Wie kan weerstand bieden aan de collectiviteit van een dolgedraaide mensenmassa in het circus Jeroen Bosch, geleid door de Dwaze Dirigent André Rieu.

Uit de non-respons op mijn derde deel, maak ik -misschien prematuur- op dat niemand belangstelling heeft voor wat er werkelijk aan de hand is. (Weet u nog dat het daarmee begon: XBU JT FS BBO EF IBOE?)
Is dat wat u wilt? Met een Peijnenburg-gemberkoek en koffie op de bank? Gehypnotiseerd door de Monocle van Big Brother?
Zonder slag of stoot op uw rug, met de beentjes trappelend in de lucht?
Kom maar Vadertje Staat, trap me maar in m'n ballen. Van mij zul je geen last hebben. Ik dans wel mee. Ik loop niet uit de pas.

Maar mijn alter ego heet niet voor niets Dwarsbol.
Waar zijn ze nu? Die Dwarsdenkers? Die intelligentia met al hun literaire prijzen en duimzuig romans? Zijn het dan toch gewoon lafaards? De Tommy's, de Ilja's, de Arnons, de A.F.Th's, de Hermannen en alle andere Polonaise Poseurs? Ik walg ervan.
Wachten ze misschien tot het is afgelopen om er daarna een roman of novelle over te schrijven?
Om vervolgens in een mooi gesneden pak met de hypocriete gelukzalige glimlach van superioriteit hun prijs...
Ach wat verspil ik mijn tijd.

Laten we het hebben over het verschil tussen de woordjes AAN een virus sterven, DOOR een virus sterven en MET een virus sterven.
Het RIVM zegt op 30 Maart (NOS-site) dat er het afgelopen etmaal 93 mensen AAN het virus zijn gestorven, hetgeen de totale telling op 884 sterfgevallen brengt.
Maar kijk wat het geval is:
DE MEESTE OVERLEDENEN BEVINDEN ZICH IN DE LEEFTIJD TUSSEN 80 EN 89 JAAR!!
60 PROCENT HAD ZEKER ONDERLIGGENDE AANDOENINGEN, VOORAL HART EN VAATZIEKTEN EN HOGE BLOEDDRUK
4 PROCENT HAD GEEN ONDERLIGGENDE AANDOENINGEN
BIJ 36 PROCENT IS HET NIET BEKEND
HET AANTAL PATIENTEN DAT NA OPNAME IS ONTSLAGEN UIT HET ZH WORDT NIET BIJGEHOUDEN
HET MERENDEEL VAN DE MENSEN MET KLACHTEN WORDT NIET GETEST
HET IS NIET MOGELIJK OM NA TE GAAN HOEVEEL MENSEN ZIJN GESTORVEN MET COVID ALS WERKELIJKE DOODSOORZAAK
OF DAT DE PERSOON (MET HET CORONAVIRUS ONDER DE LEDEN) AAN HARTKWALEN, HARTFALEN OF IETS ANDERS IS GESTORVEN.

Waar je ook kijkt, het spinrag van de bewering dat we met een levensgevaarlijke Pandemie te maken hebben, waarvoor we de hele westerse Maatschappij grotendeels moeten lamleggen is zo dun als de doorsnee van een virus. En zo doorzichtig als de jurk van Lady Godiva.
Elke bewering over SARS Corona 2 die je op de keper beschouwt, blijkt op te lossen en te verdwijnen als een druppel inkt in water. Maar slechts weinigen gebruiken de microscoop van hun verstand en het ontleedmes van de logica.

Een willekeurig voorbeeld is dit stukje uit 'n interview met Wim van der Poel (Universiteit van Wageningen), met Scientias (Monique Siemsen):
van der Poel (vdP) is Special Professor Emerging and Zoönotic Viruses.
Hij onderzoekt dit soort dierenvirussen 'al' 20 jaar.
"vdP kan met grote waarschijnlijkheid de oorspronkelijke drager van het virus duiden. Dat is inderdaad de vaker genoemde vleermuis. Wij denken aan de Chinese Hoefijzer Vleermuis.
DAAR HEBBEN WE HET VIRUS INDERDAAD NOG NIET BIJ AANGETROFFEN, MAAR WEL VIRUSSEN DIE EEN ZEER GROTE GELIJKENIS VERTONEN.
Ook SARS 2003 komt bij dit diertje vandaan.

[mijn commentaar: nou breekt mijn klomp. Welke rechter in een rechtszaal zou daar intuinen?
Ja Edelachtbare, we kunnen met grote waarschijnlijkheid de verdachte van het gestolen schilderij van de kerk van Nuenen van Vincent van Gogh duiden. Dat is inderdaad de vaker genoemde columnist. We denken aan de Bolswarder Dwarsbol Columnist. We hebben het bewuste schilderij weliswaar niet bij hem aangetroffen, maar hij had wel reproducties van van Gogh aan de muur hangen die grote gelijkenis vertonen met Het Gezicht Op Nuenen; en ook met de Aardappel Eters trouwens.]

Wat vindt u van deze?
van der Poel: Voorlopig blijft HANDENWASSEN het advies; basishygiëne Veelvuldig handenwassen.
HET VIRUS VERSPREIDT ZICH INDERDAAD VIA DE LUCHT maar iedere mens, zowel besmet als onbesmet, raakt zijn gezicht en mond regelmatig aan met de handen. En mensen raken elkaar aan. De aanraking is oorzaak van veel besmettingen. Als die besmettingen teruglopen heb je de ziekte op een bepaald punt eronder.

[Mijn commentaar: Als dat virus zich door de lucht verspreidt, dan kan het OVERAL op het lichaam terechtkomen: op het gezicht, de ogen, de neus, de lippen, de kleren, de smartphone, de plastic boodschappentas, de bril, op alle producten die in de winkel liggen, op de auto's, de deuren, de lantaarnpalen OVERAL! Dat betekent dat WIJ ALLEMAAL ALLANG POSITIEF ZOUDEN TESTEN als we gescand zouden worden. En dat betekent dat BIJ IEDEREEN, zowel gezonden als zieken, het SARS Corona 2 Virus gevonden zal worden. EN het zou betekenen dat (praktisch) iedereen bij overlijden aan elke willekeurige aandoening ZOU KUNNEN worden geduid als een CORONAVIRUS SLACHTOFFER.]

Zullen we het hier voor vandaag maar bij laten?

Of ik verder ga, hangt af van de reacties die uit onze lezersschare tevoorschijn komen..

4-e deel van het Corona Ontmaskerings FeuilleTON
Deel 5 zal gaan over de grootste Internationale Medische Zwendel die de Wereld Ooit heeft gezien. En de Greep naar de Macht die de Groene Lobby, de Nieuwe Wereld Orde, het Financiele Conglomeraat en de Puppet Masters van de huidige wereld in werking heeft gezet door middel van de geregisseerde angst- en intimidatiegolf die op dit moment in volle vaart de wereld besmet.

Schrijver: Ton Hettema, 3 april 2020


Geplaatst in de categorie: actualiteit

1.6 met 14 stemmen 235Er zijn 5 reacties op deze inzending:

Naam:
Max
Datum:
5 april 2020
Een korte reactie nog op de tenhemelschreiende wanhoopskreet ('waar blijven de Tommy's, de Grunbergs, de A.F. Th's, de Ilja's...'). Zwart op wit ben ik ze nog niet tegengekonen, maar vanochtend hoorde ik een staartje van een flard van een interview met Ilja (over staarten gesproken, als het goed is zijn die van hem reeds grijs).
Hij sprak met O.V.T. vanuit zijn woning in zonnig Italië ('de zieke man van Europa'), met de laars die het qua ontwikkelingspeil decennialang ruimschoots heeft moeten afleggen tegen het rijke noorden. Waar juist de Povlakte, met Lombardije en Veneto zo zwaar getroffen zijn. Volgens hem is het Italiaanse systeem van gezondheidszorg - althans in het rijke geïndustrialiseerde noorden - superieur aan het onze (...). En dan te bedenken dat Noord-Italië rijker en luxer is dan heel Nederland.
Wij zijn het derde land in Europa, als het gaat om de crisis (René Couperus bij Boekesteijn & De Wijk, NPO radio 1, za. jl.).
Kort en goed, om op Ilja terug te komen: de boodschap van Pfeijffer was dat we niet zonder een Marshallplan uit de crisis kunnen komen. Dezelfde oproep deed de Spaanse premier Sanchez in de Frankfurter Allgemeine Zeitung: 'Europa moet voor de wederopbouw na de crisis een oorlogseconomie opzetten. Het is een oorlog tegen een onzichtbare vijand die de toekomst van Europa kan maken of breken. Het is tijd om oude nationale dogma's te doorbreken. Als we klein blijven denken zullen we falen - daarbij impliciet de Catalanen een sneer uitdelend (...).
Overigens zie ik net dat Deel Vijf van het CoronafeuilleTon is gelanceerd, dus laat ik het hier even bij.
Naam:
Annejan Kuperus
Datum:
5 april 2020
Met 'Wat is waar en wat is geloofwaardig'?, wordt door Max in zijn uitgebreide reactie naar mijn mening de spijker op z'n kop geslagen. Wij weten eigenlijk maar bijzonder weinig van Covid-19. Daarentegen wordt er langzaam maar zeker wel steeds meer duidelijk betreffende dit virus, dat zich langzaam maar zeker massamoordenaar mag noemen; we, als mensheid, sterven bij bosjes, tot in één van de laboratoria 'Eureka' wordt geroepen/geschreeuwd als teken dat het mondiale Corona-bestrijdmodel in de vorm van een vaccin in productie kan worden genomen om vervolgens mondiaal te verspreiden; een megaklus die zijn weerga niet zal kennen, maar daarentegen zo snel als mogelijk moet worden gerealiseerd...! Het virus is dodelijk/kan dodelijk zijn en extra handenwassen in combinatie met een normaal-fatsoenlijke hygiëne zou ervoor moeten zorgen dat uiteindelijk het Coronavirus het spreekwoordelijke loodje legt...!
Naam:
Max
Datum:
3 april 2020
Pandora's box is nog lang niet gesloten. Steeds verder daalt het stof in morbide deeltjes fijnstof neer tot in de haarvaten van burgers, beleidsmakers en bestuurders. Piepend en krakend komt het pandemonium tot stilstand en sluit het net zich over steeds meer zaken in een intelligente lockdown. Ondanks noodfondsen voor de personeelskosten zenden bedrijven noodsignalen uit, met massaontslagen en dreigende faillissementen tot gevolg.
De polonaise waarin we nu terecht zijn gekomen - volgens de heer Dwarsbol - vertoont steeds meer trekken van Big Brother en dat is dan weer gevolg van het feit dat we ons in een tijdperk bevinden van een nieuw type waarheid. Het tijdperk van de waarheid als product.

Een van de kenmerken is dat een 'argumentum ad ignorantiam', het bewijs van onwetendheid, een drogreden is die niet altijd door iedereen wordt doorzien. Een drogreden waarbij wordt aangenomen dat een stelling waar is omdat niet bewezen is dat zij onwaar is. Of omgekeerd, dat er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet bewezen is dat deze waar is. Het logisch tegenargument is dat de afwezigheid van bewijs geen bewijs is van afwezigheid.

Wat moeten wij vinden van de opmerkingen van de Wageningse hoogleraar Van der Poel (zie de vorige aflevering van het corona-ontmaskeringsfeuilleTon)?
De veroorzakers van de overdracht van het virus zouden vleermuizen zijn, als een zoönose.
Het kalongachtige beestje wordt in China gevangen en in de open lucht geslacht, en verspreid op markten vindt het zijn weg naar de mens. Dit Sars-2 corona covid-19 lijkt op de vorige variant van Sars, maar het is een novum, een agressieve variant met een heel andere uitwerking. Wat is waar en wat is geloof-waardig?

In de economisering van ons wereldbeeld, de vermarkting van de samenleving, de vercommercialisering van de informatievoorziening en de professionalisering van de communicatie wordt de Waarheid verkocht als product.

In Scientias van 1 april wordt een ander type waarheid verkocht: ramingen van een Amerikaanse onderzoeker, Marshall Burke. Hij heeft over januari en februari dit jaar satellietopnamen van de NASA vergeleken met grondsensoren in Beijing, Shanghai, Chengdu en Guangzhou. Op beelden is een zeer markante afname van de fijnstof te zien die we ook kennen als 'de beruchte deken boven Peking'.
Naar schatting zou 4000 kinderen onder de 5 jaar en 73000 65plussers een voortijdige dood bespaard zijn gebleven.

Om deze cijfers in perspectief te zetten (los van wat ons elders in het 'vrijheidslievende' Europa, de dictaturen elders en 'het land van de duizend mogelijkheden' gaat gebeuren:
1. de tsunami die de landen in en rond de Indische Oceaan trof in 2004 (na een aardbeving van 9.4 op de schaal van Richter) kende een gigantische verwoesting en 230.000 doden. Daar horen wij nooit meer iets over.
2. Tijdens de grieppandemie van een eeuw geleden (1918), werd ongeveer de helft van de wereldbevolking geïnfecteerd en overleden er desondanks 50 miljoen mensen.

En dan tot slot E. Mordecai, bioloog aan Stanford (Scientias, 1 april jl.):
"Om een heropleving van covid-19 te voorkomen moeten we meerdere 'interventies' (maatregelen) doorvoeren gedurende een periode van 12 tot 18 maanden. Tot er wereldwijd effectieve behandelingen en/of vaccins beschikbaar zijn.
Naam:
Ton Hettema
Datum:
3 april 2020
En dat natuurlijk op de bank, met 'n heerluk, met 'n glanzende laag coronaboter besmeerd plakje Peijnenburg gemberkoek en 'n bakkie bruine bonen drab...?
Naam:
Freek Berglust
Datum:
3 april 2020
De ware profeet laat zich natuurlijk niet blokkeren door een gebrek aan een 'lezersschare' of wellicht matige of negatieve reacties op zijn tegels lichtende proza. De schrijver zou wel voor een kalmere tekstbehandeling kunnen kiezen. Dus meer vermijden van hoofdletters, sober gebruik van vraagtekens en uitroeptekens, en een gedoseerd gebruik van cijfermateriaal. Liever zou ik het nieuws en de conclusies over het 'complot' of 'masterplan' Corona alvast in een heldere column van de dag hebben gelezen. Daarna naar behoefte de achtergronden en de geschiedschrijving consumeren in de vervolg afleveringen. Nu ja, het staat de auteur uiteraard vrij om een eigen aanpak te kiezen.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)