Inloggen
voeg je dagcolumn toe

Dagcolumn

CORONACOÏNCIDENTIES DEEL VIJF +

Preambule 1:
Wie oprecht en realistisch de werkelijkheid van een gebeurtenis, van een fenomeen, of van onze menselijke situatie wil onderzoeken, kan geen genoegen nemen met het staren naar of het verorberen van de toegeworpen broodkorsten informatie die worden uitgestrooid door de huidige massamedia, maar dient zich in alle mogelijke segmenten van het uitgebreide spectrum aan menselijke interesse- en studiegebieden te verdiepen; de bevindingen daaruit te evalueren en met elkaar in verband te brengen, om in een proces van doorlopende verheldering de beste percepties als werkende hypotheses met zich mee te dragen.

Preambule 2:
Een integere zoeker naar deze staat van doorlopende verheldering kan het zich niet permitteren om in te geven aan de druk om vroegtijdige conclusies te trekken, oordelen te vellen, standpunten in te nemen, of ideologische vooringenomenheden of dogma's aan te hangen. Hij of zij dient weerstand te bieden aan emotionele, of andere druk door ervoor te zorgen dat het interne evaluatieproces op een koele, natuurlijke manier een soort langegolfbeweging kan voltooien. Codewoord: deliberatie.

Preambule 3:
De attitude van de lezer dient er een te zijn van mededenker. Hij of zij kan slechts participeren in de zoektocht naar de (zich ontvouwende) waarheid door in zichzelf een parallelle, urgent geïnteresseerde en betrokken mentale activiteit te genereren.

Preambule 4:
De oplossingen voor de problemen of uitdagingen die zich in elke tijdperk voordoen, zijn alleen te vinden door een zo volledig mogelijke inventarisatie en evaluatie van de ingrediënten en omstandigheden te verzamelen en op grond daarvan een zo goed mogelijk geïnformeerde manier van aanpak te implementeren.

Preambule 5:
Deze 'crisis' is een prachtige gelegenheid om het tijdperk van de paternalistische, directieve, dwangmatige, gewelddadige, dictatoriale, technocratische, van propaganda en ideologische drogredenen doortrokken mindset van regeringen, experts, wetenschappers, lobbygroepen, geldgraaiers, machthouders, economisch- financieel gemotiveerde partijen, global corporations, liefdadigheidsstichtingen, NGO's (non-governmental organisations) en eliteclubs te ontmaskeren met ons gigantisch menselijk arsenaal van gezond verstandige wereldburgers.

Hoe nu verder?

De opsomming van vorige keer, waarbij we tien schijnbaar losstaande gebeurtenissen bij elkaar hebben geplaatst, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, is voor de oppervlakkige krantenlezer en de weliswaar geïnteresseerde, maar gehaaste nieuwsvolger waarschijnlijk niet een opmerkelijke, belangrijke of alarmerende cluster van evenementen.
We zijn eraan gewend geraakt om dingen die gebeuren en die elke dag de revue passeren te absorberen als op zichzelf staande, geïsoleerde toevalligheden en zijn al gauw geneigd degenen die een mogelijk causaal verband leggen tussen zaken die niet meteen voor de hand liggend met elkaar te rijmen zijn, te betitelen als complotdenkers of samenzweringsfantasten.

Maar laten we eens kijken of de genoemde verzameling losse flodders kan worden gezien en begrepen als bijvoorbeeld een constellatie van tien hemellichamen die in een rondedans van onderliggende samenhang een licht werpen op wat er aan de hand is met de wereldwijde pandemiepaniek, zodat we niet gefragmenteerd raken in de bombardementen van gerapporteerde opnames, besmette gevallen, statistieken en gerapporteerde alarmberichten van dodelijke slachtoffers.

In vogelvlucht:

Punt één van deel vijf verhaalt over een officieel georganiseerd rollenspel (Event 201), dat plaats heeft op 18 oktober 2019 in New York; georganiseerd door drie zeer invloedrijke en gezaghebbende Instituten.

Punt twee gaat over een internationaal militair sportief evenement op dezelfde tijd met 10.000 atleten uit 100 landen, met honderdduizenden toeschouwers en 230.000 vrijwilligers.

Punt drie vertelt over het begin van de besmetting in Italie met als 'bron' van overdracht 2 Chinese toeristen

Punt vier verhaalt hoe de Chinese overheid op 31 december de WHO inlicht over de uitgebroken besmetting in Wuhan, welk nieuw virus daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld, en welke maatregelen de CCP (Communistisch Partij China) aan het nemen is om verspreiding tegen te gaan of te beheersen.

Punt vijf etaleert de manier waarop de grootste financiële speler in Europa anticipeert op de economische gevolgen van de 'crisis' door (een extra) 750 miljard Euro in de financiële pijpleidingen van de (overheden en banken) van de Europese lidstaten te pompen.

Punt zes: Intussen neemt onze regering een belangrijk (invloedrijk) besluit i.v.m. de 'groene agenda' die door de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat is afgedwongen om kolencentrales versneld te sluiten. Verder worden in dit punt een paar schakeltjes van de keten aan maatschappelijke en ecologische gevolgen belicht.

Punt zeven is een verslag en transcriptie van Nederland's meest vooraanstaande viroloog die relaas doet van zijn baanbrekende microbiologische knutselwerk. Het geeft een inkijkje in een 'wereld' die wij gewone burgers niet kennen en toont aan dat overal op de wereld dergelijke laboratoria bezig zijn met het muteren van levensgevaarlijke virussen.

Punt acht: Uit dit New Scientist artikel van onderzoeksjournalist Donna Lu
komt te voorschijn dat het nog niet zo eenvoudig is vast te stellen hoe, waar en wanneer dit nieuwe virus precies begonnen is. Er blijken maar liefst 41 kandidaten te zijn voor de titel 'patient zero'.

Punt negen haalt voor het voetlicht dat er op zo'n tien kilometer hemelsbreed van de 'wetmarket' in de miljoenenstad Wuhan een Bio Safety Level 4 Laboratorium is gebouwd tussen 2003 en 2013. Er zijn volgens wikipedia zo'n 55 verschillende level 4 BSL faciliteiten in de hele wereld. De aanduiding 'level 4' die deze lab's dragen, houdt in dat hierin gewerkt wordt met de meest gevaarlijke virussen die ooit in de wereld (en zelfs in de ruimte) zijn gevonden, die omgeven worden met gestandaardiseerde veiligheidsprotocollen, die strikt moeten worden nageleefd, zoals luchtsluisen en ventilatiesystemen die 'airborne' pathogenen binnen moeten houden.

En tenslotte (maar lang niet als laatste) punt tien: Er is geen volledige zekerheid over de vraag of het huidige virus ontsnapt kan zijn uit dit Wuham BSL-4 laboratorium (of een ander, zoals dat in Winnipeg Canada). Vervolgens werpt dit punt de vraag op of de 'sequensing' die de Chinese genetici hebben uitgevoerd op dit virus, en dat als uitgangspunt en model wordt gehanteerd door alle microbiologen en medici van de later getroffen landen, accuraat is. En, als voorlopig laatste gegeven in ons uitgebreide feuilleton, is de aanbeveling van o.a. 'Batwoman' Shi Zhenglie uit Wuhan, dat de mogelijke remedie voor deze internationale lastpak, de middelen Chloroquine en Remdesivir zouden kunnen zijn. Dit remedie-item is een onderwerp van controverse geworden tussen de politieke antagonisten van de VS, sinds president Trump deze aanbeveling van Shi Zhengli heeft aangehaald in een officiële persconferentie. Anthony Fauci, de medische persoon van de Corona-taskforce liet blijken het hier niet mee eens te zijn.

Laten we het hier voor nu even bij laten..

dit is dus een verduidelijking en fatsoenering van het vorige deel vijf, dat bedoeld is om ons allemaal op dezelfde pagina te zetten wat betreft onze geïnformeerdheid betreffende een tiental invalshoeken die helpen om de consideraties omtrent het hele fenomeen Coronaviruscrisis scherp te stellen.

Schrijver: Ton Hettema, 9 april 2020


Geplaatst in de categorie: actualiteit

1.0 met 1 stemmen 195Er zijn 4 reacties op deze inzending:

Naam:
Ton Hettema
Datum:
13 april 2020
een kleine, maar belangrijke correctie op je gratuite etikettering 'zijn stokpaarden'; het zijn in werkelijkheid 'mijn attenderingen op HUN stokpaarden'.
Naam:
Freek Berglust
Datum:
11 april 2020
Waardering voor de noeste arbeid van heer Ton, maar mijn vraag is hiermee helaas (nog) niet beantwoord. Gaat toch om relatie akelige virus met allerlei (beperkende) maatregelen? Ofwel hoezo is sprake van een 'tamelijk onschuldig biologisch malware pakketje waarvan de schade in geen enkele verhouding staat tot de verwoesting die de remedie veroorzaakt'? De schrijver geeft wel weer een opsomming van zijn stokpaarden. Deze zijn de trouwere lezers inmiddels wel bekend. Maar nu?
Naam:
Ton Hettema
Datum:
11 april 2020
Sterker nog: ik begin steeds meer in te zien dat we in een wereldwijde real-time theaterproductie zijn beland, waar internationaal verschillende versies van scenario's worden uitgevoerd die van te voren bedacht zijn om de wereldbevolking te testen op weerbarstigheid, goedgelovigheid, sociale controle, incasseringsvermogen, gehoorzaamheid, gedrag onder dwangmaatregelen, en vooral op het vermogen onder de meest willekeurige en irrationele maatregelen gezagsgetrouw en/of gedwee te zijn.
Naam:
Freek Berglust
Datum:
10 april 2020
Preambules, punten, tegels lichten, complotten, bronnen, besmettingen, mistflarden in communicatie doorzien, en grote broer angst. Alles tot uw dienst. Maar geven de cijfers thans niet enkele duizenden doden aan boven normaal (CBS vandaag)? Heeft de opsteller van de vervolgserie nog steeds sterk het gevoel, dat sprake is van een 'tamelijk onschuldig biologisch malware pakketje waarvan de schade in geen enkele verhouding staat tot de verwoesting die de remedie veroorzaakt'? En zo ja, dan graag een compacte heldere argumentatie. Uit de lange vervolgserie kan ik dit niet direct destilleren, wat overigens vast aan mij ligt.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)